Презентація "Гомологія. Гомологи метану"

Про матеріал
Презентація до уроку хімії в 9 класі на тему "Ненасичені вуглеводні". Презентація містить експрес-тест для актуалізації опорних знань, основний та додатковий матеріал з теми, історичні відомості, міжпредметні зв'язки, завдання для закріплення, задачі для самостійного розв'язання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Перевір свої знання 1. Хімія сполук Карбону – 2. Валентність Карбону в органічних сполуках рівна – 3.Тип хімічних звязків в органічних сполуках – 4. Сполуки, що мають однаковий якісний та кількісний склад, але різне розташування атомів у молекулі – 5. Хімічні формули, в яких вказано порядок розташування атомів в молекулі – 6. Назвати хімічні елементи, що входять до складу органічних сполук: 7. Скільки відомо органічних сполук? 8. На які групи діляться органічні речовини за походженням? 9. Яку органічну речовину вперше добули штучно поза організмом? 10. Записати структурну формулу речовини, що має 5 атомів Карбону.

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Алкани. Гомологи метану, їхні молекулярні і структурні формули і назви.

Номер слайду 4

Домашнє завдання 1. Опрацювати § _18___, ст. 2. Скласти ізомери гексану, записати їх структурні формули, дати назви за номенклатурою 3. Підготувати цікаву інформацію на тему: «Алкани навколо нас", «Цікаве про алкани»

Номер слайду 5

Мета уроку: познайомитися із змістом понять «гомологи», навчитися записувати їх молекулярні і структурні формули, називати ці речовини. Розглянути особливості будови алканів. Навчитися розрізняти гомологи та ізомери. План уроку: 1. Гомологічний ряд алканів. 2. Особливості будови алканів. 3. Міжнародна номенклатура органічних сполук (ІЮПАК). Ізомери.

Номер слайду 6

Гомологічний ряд АЛКАНІВ. Алкани – це насичені вуглеводні з відкритими карбоновими ланцюгами загальної формули СnH2n+2

Номер слайду 7

Загальна формула алканів: СnH2n+2 За допомогою загальної формули, складіть формули наступних гомологів метану. Число атомів карбону Формула Назва Радикал Назва

Номер слайду 8

Гомологи – це сполуки, подібні за будовою та хімічними властивостями, склад яких відрізняється на одну або кілька груп –СН2. Гомологічний ряд - це ряд сполук, подібних за своєю будовою та хімічними властивостями, які відрізняються одна від одної на за складом молекул на одну або кілька гомологічних різниць (- СН2) Радикали - це частинки з неспареними електронами. .

Номер слайду 9

Складіть структурні формули бутану, гексану.

Номер слайду 10

1. Утворіть правильні слова натем, утбан, натко, теан, олмгоог 2. «Біла ворона». Знайдіть у рядку зайве слово та поясніть чому а) метан, етан, пропан, бутан, лактан б) етен, етан, етин в) октан, манган, метан г) пропан, бутан, октен д) меркаптан, метан, октан, е) метан, етан, пропан… це

Номер слайду 11

3. Знайдіть зайву формулу та яка не відноситься до гомологічного ряду метану CH4, C2H6, С3H7, C4H10 C6H14, C8H18, C10H22, C11H23

Номер слайду 12

Міжнародна номенклатура органічних сполук (ІЮПАК) Алгоритм У молекулі вибирається головний – найдовший ланцюг і нумеруються атоми Карбону, починаючи з того кінця, до якого ближче стоїть радикал (замісник) Називаються радикали. Перед назвою кожного радикала ставиться цифра, яка вказує номер атома Карбону, біля якого міститься цей радикал. Цифру відокремлюють дефісом. Якщо кілька однакових радикалів, то записуються в порядку зростання номери атомів Карбону, біля яких стоять радикали. Після цифр записуються префікси: ди- (2 радикала), три – (3 радикала), тетра- (4 радикала), пента- і т.д. Називають вуглеводень, що відповідає числу атомів Карбону в гомологічному ланцюзі.

Номер слайду 13

Міжнародна номенклатура органічних сполук (ІЮПАК) СН3 – СН – СН – СН2 – СН3 | | СН3 С2Н5 СН3 | СН3 – С – СН – СН3 | | СН3 СН3   СН3 – СН – СН – СН2 – СН3 | | СН3 СН3 3-етил-2-метилпентан 2,2,3 – триметилбутан 2,3 – диметилпентан 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Номер слайду 14

Для речовини СН3 ― СН2 ― СН2 ― СН2 ― СН3 напишіть формули двох ізомерів і двох гомологів. Назвіть речовини.

Номер слайду 15

Порівняйте два поняття: гомологи та ізомери. (використайте слова «однаковий», «різний», «подібний») Ознаки Ізомери Гомологи 1. Якісний склад 2. Кількісний склад 3. Хімічна будова 4. Фізичні властивості 5. Хімічні властивості

Номер слайду 16

Які з наведених вуглеводнів, формули яких наведено нижче, належать до алканів? С4Н10, С5Н10, С3Н8, С2Н4, С6Н10, С2Н2, С7Н16. Підкресліть формули алканів.

Номер слайду 17

Відносна молекулярна маса алкану становить 58. Встановіть склад вуглеводню. Напишіть структурні формули ізомерів. Назвіть речовини. Задача

Номер слайду 18

а) 3 – етилгексан, б) 3- етил - 2- метилгептан; в) 2,4 – диметилпентан; г)3,3,4–триетил –2,2–диметилоктан. Складіть структурні формули таких речовин:

ppt
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Презентації
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
4 лютого
Переглядів
222
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку