20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Презентація "Грушевський М. С.- історик і творець історії. Уроки діяльності Центральної Ради"

Про матеріал
Електронний конспект є мультимедійним супроводом до практичного заняття та уроку тематичного узагальнення розділу 2 «Українська революція» з курсу історії України у 10 класі за підручником Власов В. Історія України. 10 кл. Рівень стандарту -К.: Генеза,2018. Розробка практичного заняття містить план та дидактичні завдання для створення портрету історичної особистості - голови Центральної Ради Михайла Грушевського. Урок узагальнення має ряд різнорівневих завдань для учнів з різним рівнем навченості
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Грушевський М. С.- історик і творець історії М. Грушевський сполучає у собі дві гігантські постаті – найпослідовніший дослідник тисячолітньої історії України і найбільший творець живої історії України. ( Ю. Лавріненко, літературознавець)

Номер слайду 2

План 1. Життєвий шлях М. Грушевського. 2. Державотворча діяльність : а) програма щодо розбудови української держави; б) на чолі Центральної Ради. 3. М . Грушевський – видатний український історик, організатор української науки6 а) наукова діяльність ; б) схема української історії М. Грушевського; в) творчий доробок М. Грушевського.

Номер слайду 3

Життєвий шлях Зміст

Номер слайду 4

Практичне завдання Записати на дошці найвизначніші дати з життя вченого. Праці з творчого доробку вченого. Запитання до п. 1: Хто вплинув на формування світогляду? У яких громадських та політичних організаціях приймав участь ? Чому більшість творчих задумів було здійснено у Галичині , а не у Наддніпрянщині?

Номер слайду 5

Освіта З 1886 року Михайло здобуває освіту на історико-філологічному факультеті Київського університету. Грушевському поталанило на справжнього вчителя — відомого історика, професора Володимира Антоновича. Вже на третьому курсі Грушевський пише свою наукову роботу «История Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV века», яку 1890 було удостоєно золотої медалі.

Номер слайду 6

Наукова діяльність За рекомендацією В.Антоновича 1894 р. Михайло Грушевський отримав посаду професора першої на українських землях кафедри історії України у Львівському університеті

Номер слайду 7

Десятилітня доба Михайла Грушевського у Львові (1894- 1914) — це курси лекцій в університеті, це створення власної історичної наукової школи, це напружена праця в Науковому товаристві імені Шевченка.

Номер слайду 8

2. Державотворча діяльність Наукова концепція Грушевського історика про етнічну соборність України стала національним ідеалом Грушевського політика. До 1906 р. він, працюючи на Галичині, широко використовував конституційні свободи Австро-Угорщини для піднесення національної свідомості українства. Зміст

Номер слайду 9

Програма розбудови держави Перспектива взаємин України і Росії Соціально- економічна програма Організація державної влади Ставлення до національних меншин Зовнішньополітична орієнтація України

Номер слайду 10

Праці М. Грушевського політичного змісту Чому Грушевського називали федералістом? Як ви ставитеся до федералістських поглядів Грушевського? Вони були виправданими чи ілюзорними? “Наша політика” “Вільна Україна” “З біжучої хвилі” “Визволення Росії та українське питання”

Номер слайду 11

Центральна Рада Після Лютневої революції в Росії у лютому 1917 р. український народ отримав можливість здобути власну державність. Цю боротьбу очолила Українська Центральна Рада — єдина парламентська інституція, утворена на руїнах самодержавства.

Номер слайду 12

“Ніхто не підходив більше для ролі національного вождя, як М. Грушевський,ніхто навіть рівнятись не міг із ним щодо загальнопризнаного авторитету і тої поваги, якою оточувало його усе українське громадянство. Таємним голосуванням практично одностайно головою українського парламенту був обраний Михайло Грушевський. Він був лідером, головним конструктором політики Української ЦентральноЇ Ради, мав великий вплив на її рішення, був ініціатором та співавтором найголовніших документів ( Д. Дорошенко) .

Номер слайду 13

Завдання до п.2а Валентин Мороз, історик та журналіст- дисидент, зауважував, що “Грушевський чудово пасував до початкового, заспівного періоду революції” Визначте роль Грушевського у першу добу революції. Ким він був – рефоматором, консерватором чи радикалом? Які помилки М. Грушевського ви бачите?

Номер слайду 14

Незаперечною заслугою Грушевського стало те, що Центральна Рада за рік пройшла шлях від обережних гасел за автономію України до проголошення суверенної, ні від кого незалежної Української Народної Республіки в січні 1918 року та прийняття її Конституції уже в квітні 1918 року.

Номер слайду 15

3. Наукова діяльність Якому роду діяльності в історичній науці він надавав першочергове значення? Чому Грушевський повернувся до Радянської України у 1924 р, маючи ідейні розходження з більшовиками? В яких інших галузях наук відомі дослідження вченого?

Номер слайду 16

Еміграція 1924 року, заради продовження масштабної наукової праці, завершення "Історії України-Руси", що неможливо було без українських архівів та бібліотек, Михайло Грушевський змушений був піти на компроміс з встановленою в Україні радянською владою і повернутися на Батьківщину. Михайло Грушевський відійшов від активної внутрішньої політики, 1919 року емігрував, проживав у Празі, Відні, використовував усі можливості, щоб привернути увагу світової громадськості до України, продовжував науково- організаційну діяльність. Зміст

Номер слайду 17

Схема історії України Учні Грушевського І. Крип`якевич С. Томашівський В. Новицький

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Вершиною наукової діяльності М. Грушевського стала реалізація його мрії ще з київських студентських часів — написання суцільної історії України Перший том фундаментальної "Історії України-Руси" побачив світ у 1898 році. В основу цієї праці була покладена розроблена автором історична схема самостійного розвитку українського народу від найдавніших часів Які хронологічні рамки охоплює “Історія..”?

Номер слайду 20

Останні роки 1931 року вчений змушений був виїхати до Москви, підданий короткочасному арешту у справі так званого "Українського національного центру" Наприкінці 1934 року Грушевський відпочивав у одному з кисловодських санаторіїв і несподівано захворів на карбункул. Втрутилися хірурги. Однак хвороба тільки посилилася, оскільки лікування було некваліфіковане, а згодом Грушевський помер. Зміст

Номер слайду 21

УРОКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ Урок повторення та узагальнення

Номер слайду 22

Поміркуйте “ Читати українську історію треба з бромом, до того це одна з нещасних, безруких, безпорадних історій, до того боляче, досадно, гірко, сумно перечитувати, як нещасна, зацькована, обшарпана нація тільки те й робила за весь час свого державного існування, що одгризалась на всі боки: од поляків, руських, татар, шведів. Уся історія- безупинний ряд повстань,війн, пожарищ” Наведіть приклади до даної тези з вивченого періоду історії?

Номер слайду 23

Індивідуальне завдання Записати ланцюжок подій, які призвели до падіння Центральної Ради Завдання уроку: Визначити здобутки та прорахунки українських політиків у першому періоді Української революції

Номер слайду 24

Поміркуйте над словами С. Єфремова та визначте причини поразки Центральної Ради “…Коли Центральна Рада не мала власті формальної, тоді вона тішилася найбільшим впливом, а потім власть немов о дібрала у неї шляхи до мас…Бо в гонитві за властю ми забули про ту величезну організаційну роботу, яка стояла перед нами. Потягнувшись догори, ми занедбали основи і будувалися просто в повітрі,, починаючи будинок з даху, а не з підвалин. Поки тут , у Києві ,люди робили кар`єри і тішилися здобутками на папері, на місцях, у селі, все вислизало з наших рук, там почав брати гору більшовизм, такий принадний як на примітивну психіку темних людей”

Номер слайду 25

Вправа “Карусель”( високий, достатній рівень) Виділити здобутки та прорахунки у діяльності Української Центральної Ради. Тести(середній, початковий рівень)

Номер слайду 26

1.Оберіть правильну відповідь Варіант 1 Позначте подію, що відбулася раніше. А проголошення УНР Б утворення Центральної Ради В проголошення І Універсалу Г Проголошення Гетьманату Скоропадського Варіант 2 Яка подія відбулася 11. 12. 1917р? А Проголошення УНР; Б Прийняття Конституції УНР; В Утворення Центральної Ради. Г проголошення радянської влади в Україні

Номер слайду 27

2.Оберіть правильну відповідь Варіант 1 Хто був автором гасла «Україна для українців» ? А) В.Винниченко Б) М.Грушевський В) М.Міхновський Г) С.Петлюра Варіант 2 IV Універсал проголосив А автономію України Бутворення УНР В утворення Директорії УНР Г незалежність України

Номер слайду 28

3.Оберіть правильну відповідь Варіант 1 Вкажіть назву першого уряду автономної України. А Центральна Рада Б Тимчасовий уряд В Генеральний секретаріат Г Народний Секретаріат Варіант 2 Позначте подію, внаслідок якої в Україні стався збройний виступ самостійників А Більшовицький переворот у Петрограді Б Корніловський заколот В Липнева політична криза Г Прийняття ІІ Універсалу УЦР

Номер слайду 29

4.Оберіть правильну відповідь Варіант 1 Коли відбувся Український національний конгрес? А 4 березня 1917 p. Б 19 квітня 1917 р. В 25 жовтня 1917 р. Г 22 січня 1918 р. Варіант 2 Назвіть дату підписання УНР договору з державами Четверного союзу. А січень 1918 p.; Б лютий 1918 p.; В березень 1918 р. Г квітень 1918 р.

Номер слайду 30

5.Оберіть правильну відповідь Двовладдя означає: А. Влада Тимчасового уряду і Української Центральної Ради Б. Влада Української Центральної Ради і Гетьмана Скоропадського В. Влада Тимчасового уряду і Ради робітничих та солдатських депутатів Г. Влада Української Центральної Ради і німецько-австро-угорської окупаційної адміністрації

Номер слайду 31

6.Запитання з неозначеною кількістю вірних відповідей( 1-2 ) Доберіть факти, що стосуються біографії М. Грушевського А Засновник Української народної партії Б голова Генерального Секретаріату Центральної Ради; В перебував на засланні в Симбірську; Г 1920 р. повернувся з еміграції в Україну; Д Засновник Товариства українських поступовців Е автор праці «Історія України-Русі»;

Номер слайду 32

7.Вкажіть, що засвідчив Брест-Литовський мирний договір( 3 відповіді) 1. Економічні зобов’язання УНР щодо Німеччини та її союзників 2. Визнання УНР країнами Антанти 3. Початок мирних перегонів між УНР та Радянської Росією 4. Визнання України як незалежної держави країнами Четвертного союзу 5. Звільнення України від влади більшовиків Встановлення радянської влади в Україні Завершення війни для УНР

Номер слайду 33

8.Установіть хронологічну послідовність прийняття процитованих документів А «Таким способом замість Конституції ми мали Інструкцію, основним завданням якої було звести нанівець інститут окремої національної влади на Україні» Б. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу…» В ”Прямуючи до автономного ладу на Україні, центральна Рада буде підготовляти проекти законів про автономію для внесення їх на затвердження Установчих зборів ” Г ”Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від Росії, народ український на своїй землі має право порядкувати своїм життям ”

Номер слайду 34

9.Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та датами їх прийняття: 1. І Універсал 2. ІІ Універсал 3. ІІІ Універсал 4. IV Універсал А 7(20) листопада 1917р. Б 9(22) січня 1918р В 4 серпня 1917 р. Г 10(23) червня 1917р . Д 3(16) липня 1917р.

Номер слайду 35

10.Встановіть хронологічну послідовність А Проголошення ІУ Універсалу Б Створення Генерального Секретаріату В ІІІ Універсал Г Тимчасова інструкція Ген. Секретаріату Д Ультиматум Центральній Раді Е Створення Центральної Ради Є І Універсал Ж Переворот більшовиків

ppt
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
6 серпня
Переглядів
55
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку