Презентація «Хімічні властивості оксидів» 8 клас

Про матеріал

Презентація допоможе в проведенні уроку на тему: «Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами». Презентація потребує доповнення відеофрагментами реакцій.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Хімічні властивості оксидів. Хімія 8 клас

Номер слайду 2

ЕОХІІy. Загальна формула оксидівvideo. Зpазки оксидівелемент валентність індекс

Номер слайду 3

Оксиди. Оксиди складні речовини, які складаються з двох елементів один з яких Оксиген. Завдання: Складіть формулу оксида та назвіть. С ІVНазва елемента. Словооксид. Валентність елемента, якщо вона зміннакарбон(ІV) оксид. ОІІ2формула. Назва оксида

Номер слайду 4

{ED083 AE6-46 FA-4 A59-8 FB0-9 F97 EB10719 F}Na2 OFe2 O3 ………(IІІ) оксид. SO3 ……… (VІ) оксид Ba. OSi. O2 Zn. O Ca. OCO2 …….. (IV) оксид. Вправа . Назвати оксиди: Натрій оксидферумсульфуркарбон

Номер слайду 5

Завдання: Складіть формули оксидів таких елементів та назвіть їх. С(ІV)С(ІІ)Р(V)Fe (ІІ)Fe (ІІІ)S (ІV)S(VI)СО2— карбон (ІІ) оксид — карбон (ІV) оксид. СО Fe2 O3 — ферум (ІІІ) оксид— ферум (ІІ) оксид. Fe. O — фосфор (V) оксид. Р2 O5 SO3— сульфур (VІ) оксид. SO 2 — сульфур (ІV) оксид

Номер слайду 6

Завдання: Складіть формули оксидів за їх назвами. Be. O берилій оксид цинк оксидплюмбум оксидалюміній оксид калій оксид. Ca. ONa2 Окальцій оксиднатрій оксид. Zn. O Al2 O3 Pb. O К2 O

Номер слайду 7

Фізичні властивості оксидів. Тверді, рідкі,газоподібніТемператури плавлення і кипіння різні (залежно від будови)Молекулярної танемолекулярноїбудови

Номер слайду 8

речовина. Хімічні рівняння взаємодії кисню з неметалами (горіння неметалів): Сполучається з киснем. Оксиген. Ооксидутворюється

Номер слайду 9

4 P + 5 O2 = 2 P2 O5video. В реакціях кисню з простими речовинами утворюються оксиди. Р2 О5 фосфор(V) оксид2 Н2 + О2 = 2 Н20 Н2 О гідроген оксид. Горіння фосфору. Горіння водню

Номер слайду 10

С + O2 = СO2 у надлишку кисню2 С + O2 = 2 СO при недостачі кисню. S + O2 = SO2videovideo. SО2 сульфур (ІV) оксид. СО2 карбон (ІV) оксид. СО2 карбон (ІІ) оксид. Горіння вуглецю. Горіння сірки

Номер слайду 11

SOOРеакція сполучення Вихідні речовини. Продукти реакції S O2 SO2 S + O2 = SO2

Номер слайду 12

Хімічні рівняння взаємодії кисню з металами (горіння металів): 2 Mg + O2 = 2 Mg. OГоріння магнію. Mg. O магній оксид. Горіння залізаvideovideo2 Fе + 3 O2 = Fе2 O3 Fe2 O3 ферум (ІІІ) оксид

Номер слайду 13

Кисень — один з найактивніших неметалів. Він взаємодіє з більшістю неметалів і металів. Як правило, реакції протікають при нагріванні і супроводжуються виділенням теплоти та світла. Хімічну реакцію, під час якої виділяється теплота і з'являється полум'я, називають горінням.video. С + O2 = СO2

Номер слайду 14

NNOOРеакція сполучення Вихідні речовини. Продукти реакції N2 O2 NO O2 + N2 = 2 NO

Номер слайду 15

Реакція, під час якої із двох простих речовин утворюється одна складна називається реакцією сполучення. А+В = АBАВАВ

Номер слайду 16

Кислотні оксиди. Кислотні оксиди ― це оксиди неметалів. Їм відповідають кислоти P2 O5 СO2 SO3 N2 O5 HNO3 Н3 PO4 Н2 SО4 Основні оксиди. H2 СО3 Na2 О Na. ОН Са. О Са(ОН)2 оксидкислотаоксидоснова Основні оксиди ― це оксиди металів. Їм відповідають основи

Номер слайду 17

* Виняток складає оксид кремнію (IV) Si. O2 (пісок), який з водою не реагує Кислотні оксиди взаємодіють з водою, утворюють кислоту. Кислотний оксид + вода = кислота. SO2 + H2 O → H2 SO3 (сульфітна кислота)СO2 + H2 O → H2 СO3 (карбонатна кислота)Кислотні оксидиvideo

Номер слайду 18

SO3 + H2 O → H2 SO4 (сульфатна кислота)Sооо. SO3 H2 Oо. Sоооо. H2 SO4

Номер слайду 19

Кислотні оксиди взаємодіють з основами (лугами) утворюють сіль та воду. Кислотний оксид + луг = сіль + вода. Са(OН)2 + СO2 → Са. СО3 ↓ + Н2 OОксиди, які взаємодіють з основами й утворюють сіль та воду називають кислотними оксидами Зверніть увагу! В реакцію вступають тільки розчинні у воді основи 2 Na. OH + СO2 → Na2 CO3 + H2 O 6 KOH + P2 O5 → 2 K3 PO4 + 3 H2 O video

Номер слайду 20

Кислотні оксиди взаємодіють з основними оксидами (оксидами металів) утворюють сіль Кислотний оксид + основний оксид = сіль СO2 + Са. O → Са. СО3 ↓ Na2 O + SO3 → Na2 SО4 ↓ Зверніть увагу! При складанні формули солі, пригадайте, що солі складаються з металу та кислотного залишку. H2 СО3 Н2 SО4

Номер слайду 21

Хімічні властивості кислотних оксидівк о и к с с л и о д т ин рі п водою. Оксидамиметалівосновамиреагують з утворюються сіль сіль Н2 Окислота

Номер слайду 22

Основні оксиди взаємодіють з водою, утворюють основу (луг) Основний оксид + вода = основа(луг) (луг)Зверніть увагу! Так взаимодіють тільки оксиди лужних та лужноземельних металів , крім Be и Mg Na2 О + H2 O → 2 Na. OH Основні оксиди

Номер слайду 23

оо. Na2 Oо. H2 ONa. OHоо Na2 O + H2 O = Na. OH натрій гідроксид (луг)2

Номер слайду 24

Ca. O + H2 O → Ca(OH)2 Завдання: За рівнянням реакції зобразіть кульками схему реакції Саоо Саоо OH ̶ гідроксильна група

Номер слайду 25

Cu. O + H2 SO4 → Cu. SO4 + H2 OОсновні оксиди взаємодіють з кислотами утворюють сіль та воду основний оксид + кислота = сіль + вода video. H2 Oдо реакції після реакції Cu. O Cu. SO4

Номер слайду 26

2 HCl + Ca. O → Ca. Cl2 + H2 O 6 HNO3 + Al2 O3 → 2 Al(NO3)3 + 3 H2 OОсновні оксиди взаємодіють з кислотами утворюють сіль та воду Основний оксид + кислота = сіль + вода. Оксиди, які взаємодіють з кислотами й утворюють сіль та воду називають основними оксидами

Номер слайду 27

Реакція обміну Вихідні речовини. Продукти реакції оксид Cu. O кислота H2 SO4 сіль Cu. SO4 вода Н2 О + Cu. O + H2 SO4 = Cu. SO4 + H2 O НOCu Н

Номер слайду 28

Реакція, під час якої дві складні речовини обмінюються складовими частинами, внаслідок чого утворюються нові складні речовини, називається реакцією обміну. АВ + CD = АC + BDАВСDАСВD

Номер слайду 29

о о с к н с о и в д н иі р Хімічні властивості основних оксидівреагують з водоюкислотами луг сіль Н2 ООксидамине металів сіль утворюються

Номер слайду 30

Амфотерні оксиди. Оксиди, які взаємодіють з кислотами й основами (лугами) утворюють сіль та воду називають амфотерними оксидами. Амфотерний з грецької означає і той, і інший; обидва До них належать: берилій оксид Be. O, цинк оксид Zn. O, алюміній оксид Al2 O3, плюмбум оксид Pb. O, хром (ІІІ) оксид Cr2 O3 Їм відповідають гідрати берилій гідрооксид Be(OН)2, цинк гідроксид Zn(OН)2, алюміній гідрооксид Al(OН)3, плюмбум гідрооксид Pb(OН)2, хром (ІІІ) гідрооксид Cr(OН)3

Номер слайду 31

Способи добування. Реакції сполучення4 P + 5 O2 = 2 P2 O5video. Взаємодія речовин з киснемvideovideo2 Fе + 3 O2 = Fе2 O3 2 Mg + O2 = 2 Mg. Ovideo. S + O2 = SO2

Номер слайду 32

ОСа. Способи добування. Реакції розкладу(Cu. OH)2 = Cu. O +H2 Ovideo Розклад речовин. Са. СO3 = Са. O + СO2 Са→+С О ОH2 O

Номер слайду 33

Реакція розкладу Вихідні речовини. Продукти реакції (Cu. OH)2 = Cu. O +H2 O O НO НCu Cu(OH)2 Cu. O H2 O

Номер слайду 34

Реакція, під час якої складна речовина розпадається на дві простіші речовини, називається реакцією розкладу. АВ = А+B Cu(OH)2 = Cu. O + 2 H2 OРеакція розкладу

Номер слайду 35

Найпоширеніший природний оксид вода - Н2 ООксиди в природі. АІ2 О3 – складова гірських порід і глини,з домішками: коштовні камені (рубіни та сапфіри), наждак. СО2 –вуглекислий газ, в повітрі– 0,03% Si. O2 – кремнезем, гірський кришталь, пісок, складова глини.

Номер слайду 36

Застосування оксидів. Сировина для добування металів. Вода – розчинник, середовище існування. Добування кислот, лугів, солей. В будівництвіКоштовні камені

Номер слайду 37

{ED083 AE6-46 FA-4 A59-8 FB0-9 F97 EB10719 F}магній оксидкарбон(ІІ) оксидкалій оксидсульфур (IV) оксидфосфор(V) оксид. Нітроген (V) оксид. Алюміній оксид. Купрум оксид. Скласти формули оксидів: Mg. OCОK2 OAl2 O3 SO3 P2 O5 N2 O5 Cu. O

Номер слайду 38

оксидиосновикислотиоксиди. Na2 O Na. OHMg. OCa. OFe2 О3 Mg(OH)2 Fe(OH)3 Ca(OH)2 SO3 P2 O5 N2 O5 CO2 H2 SO4 H2 CO3 H3 PO4 HNO3 НАЗВІТЬ ОКСИДИ ТА РЕЧОВИНИ, ЩО ЇМ ВІДПОВІДАЮТЬО С Н О В Н І О К С И Д ИК И С Л О Т Н І О К С И Д И

Номер слайду 39

video4 P + 5 O2 = 2 P2 O5 Завдання: пердивіться відео горіння фосфору у кисні та взаємодію утвореного фосфор оксиду з водою. Складіть рівняння відповідних реакцій P2 O5 + H2 O → 2 H РO3 (фосфорна кислота)

Номер слайду 40

Домашнє завдання §30

Номер слайду 41

Григорович О. В. Хімія.8 клас: Розробки уроків —Х.: Вид-во “Ранок”, 2008. Ярошенко О. Г. Хімія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. Освіта, 2008. Шаповалов С. А. Довідник старшокласниката абітурієнта. Х. Торсінг, 2005. Хімія. 8 клас І. Ю. Старовойтова, О. В. Люсай. — X. : Вид. група «Основа», 2009. — 128 с. — (Серія «Мій конспект»). Джерела

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Токарчук Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Егорова Оксана Анатоліївна
  Ваші презентації чудові! Сил Вам та натхнення!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Пишна Марина Юліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Моренко Александр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Паращак Наталія Миколаївна
  Дякую за корисний матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Теребіленко Людмила Володимирівна
  Дякую за класну презентацію. Буду використовувати на уроках
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Корець Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
pptx
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
18113
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку