Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація «Хімічні властивості солей». 8 клас

Про матеріал

Презентація допоможе в проведенні уроків на теми: «Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями».

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Солі хімія 8 клас. Солі ― складні речовини, які містять металічні елементи та кислотний залишок

Номер слайду 2

Випишіть та назвіть солі

Номер слайду 3

Назвіть соліЦинк карбонат Купрум сульфат Купрум нітрат Магній фосфат

Номер слайду 4

Назвіть солі Кальцій сульфат Купрум хлорид Натрій карбонат Калій нітрат

Номер слайду 5

Хімічні властивостісолей

Номер слайду 6

Взаємодія металів з солями

Номер слайду 7

Zn. Fe Прокоментуйте побаченеvideoдо реакціїпісля реакціїВзаємодія солей з металами. Cu. SO4 Розчин соліCu. SO4метали. Чому виділилась мідь з розчину солі?

Номер слайду 8

після реакціїMg Al Mn Zn Fe Sn Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Au. Активність металів зменшується. Розчин соліCu. SO4 Більшактивний. Більшактивний. Меншактивнийбільш активный метал витісняє менш активний метал із розчину його солі. Cu. SO4 Cl Cl Cu Zn Cu. Zn. SO4 Розчин соліZn. SO4

Номер слайду 9

Солі взаємодіють з металами, утворюючи сіль і менш активний метал сіль + метал → інша сіль + інший метал Zn + Cu. SO4 →Zn. SO4 + Cu↓

Номер слайду 10

Сіль яка містить Метал. Cu. Cl2 Реакція заміщення Cl Cu Cl Cu. Cl2 + Zn → Zn. Cl2 + Cu↓ Zn сіль Zn. Cl2 Продукти реакції Вихідні речовини. Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Sn Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Au

Номер слайду 11

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Pb. Cu, Hg, Ag, Pt, Au. H2 метал, який стоїть ліворуч, витискує метал, розташований праворуч, із розчинів солей Cu. Меншактивний. Розчин соліCu. Сl2більш активный метал витісняє менш активний із розчину його солі. метал + сіль → інша сіль + інший метал Cl Cl Cu Fe. Розчин соліFe. Сl2 Більшактивний

Номер слайду 12

Реакції замішеня ─ це реакції, під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів складної речовини Zn+ 2 Cu. Cl2 = Zn. Cl2 + Cu↓проста + складна = нова складна + нова простаречовина речовина речовина речовина

Номер слайду 13

Удосконалення знань

Номер слайду 14

Cu. SO4 + Fe → Розгляньте малюнок, напишіть рівняння реакціїFe. SO4 + Cu↓

Номер слайду 15

Завдання: Якій їз металів Mg чи Cu буде взаємодіяти з сіллю Fe. Cl2 . Написати рівняння реакції. Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Sn Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Au Zn. Cl2 + Mg → Mg. Cl2 + Zn↓ розв'язання 1. Визначаємо розміщеня металів та солі Mg. Fe. Сl2 Cu Магній більш активний метал за мідь, тому він витіснить залізо із його соліАктивність металів зменшується 2. Приймемо рішення

Номер слайду 16

Znдо реакції після реакціїNa Mg Al Mn Zn Fe Sn Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Au. Активність металів зменшується. Розчин солі Sn. Сl2 Якій із металів Zn чи Cu буде взаємодіяти з сіллю Sn. Cl2 . Написати рівняння реакції. Zn. Cl2 Sn. Cl2video. Sn Sn. Cl2 + Zn → Zn. Cl2 + Sn↓

Номер слайду 17

Зверніть увагу! * Для реакції не слід брати лужні метали (від Li до Na), так як вони активно взаємодіють з водою. Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Sn Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Au. Лужні метали

Номер слайду 18

Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Sn Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Au Sn Cl2 + Zn → Zn. Cl2 + Sn↓ розв'язання 1. Визначаємо розміщеня металів та солі Zn. Sn. Сl2 Cu Цинк більш активний метал за мідь, тому він витіснить олово із його соліАктивність металів зменшується Завдання: Якій із металів Zn чи Cu буде взаємодіяти з сіллю Sn. Cl2? Написати рівняння реакції.video 2. Приймемо рішення

Номер слайду 19

Znдо реакції після реакціїNa Mg Al Mn Zn Fe Sn Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Au. Активність металів зменшується. Розчин солі Pb (NO3) 2 Якій із металів Zn чи Ag буде взаємодіяти з сіллю Pb (NO3) 2. Написати рівняння реакції. Pb (NO3) 2 + Zn → video. Pb (NO3) 2 Pb. Zn(NO3) 2 + Pb↓

Номер слайду 20

Взаємодія солей з кислотами

Номер слайду 21

Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;Схема взаємодії кислота + сіль = кислота + сіль Складіть рівняння реакціїvideo Взаємодія солей з кислотами сульфатна кислотабарій сульфатбарій хлорид. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх Н2 SO4 + Ba. Cl2 = 2 НCl + Ba. SO4↓ Н2 SO4 Ba. Cl2 Ba. SO4

Номер слайду 22

Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції; кислота + сіль = сіль + кислотаvideo Взаємодія солей з кислотами натрій сульфат карбонова кислота хлоридна кислота. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх. Na2 СO3 + HCl = Na Cl + Н 2 СO3 Na2 СO3 HCl. Н 2 O СO2 Н 2 СO3

Номер слайду 23

Солі взаємодіють з кислотами, утворюючи нову сіль і нову кислоту сіль + кислота → інша сіль + інша кислота Зверніть увагу!Реакція обміну протікає до кінця тільки в тому випадку, якщо утворюється осад (↓), чи виділяється газ (↑)Ag. NO3 + HCl → Ag. Cl↓ + HNO3 Ba. Cl2 + H2 SO4 → Ba. SO4↓ + 2 HCl. Na2 CO3 + 2 HCl → 2 Na. Cl + H2 CO3 H2 O CO2↑

Номер слайду 24

Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;Схема взаємодії кислота + сіль = кислота + сіль Складіть рівняння реакціїvideo Взаємодія солей з солями. Ва. Cl2 Ag. Cl. Ва. Cl2 + Ag. NO3 = Ва(NO3) 2 + Ag. Cl↓хлоридна кислотааргентум хлоридаргентум нітрат. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх. Ag. NO322

Номер слайду 25

Реакція обміну Вихідні речовини. Продукти реакції Cl Ag сіль Na. Cl сіль Ag. NO3 сіль Na. NO3 сіль Ag. Cl +Na Na. Cl + Ag. NO3 = Na. NO3 + Ag. Cl ↓

Номер слайду 26

Реакція, під час якої дві складні речовини обмінюються складовими частинами, внаслідок чого утворюються нові складні речовини, називається реакцією обміну. АВ + DC = АC + DBAg. NO3 + Na. Cl → Ag. Cl↓ + Na. NO3

Номер слайду 27

Солі взаємодіють між собою, утворюючи нові солі Зверніть увагу! Реакція обміну протекає до кінца, якщо одна з солей, що утворюється випадає в осад (↓) сіль + сіль→ дві нові солі (↓)Ag. NO3 + Na. Cl → Ag. Cl↓ + Na. NO3 K2 CO3 + Ca(NO3)2 →2 KNO3 + Ca. CO3↓

Номер слайду 28

Взаємодія солей з лугами

Номер слайду 29

Cu. SO4 + 2 Na. OН = Взаємодія солей з лугамиvideo. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;купрум сульфат натрій гідроксид купрум гідроксид. Напишіть рівняння реакції Cu. SO4 Na. OНCu(OН)2 Na2 SO4 + Cu(OН)2↓

Номер слайду 30

Солі взаємодіють з розчинами лугів, утворюючи нову сіль і основу сіль + луг → інша сіль + основа Зверніть увагу! * В реакцію вступають тільки розчинні солі та луги * Реакція протікає до кінца, якщо утворюється нерозчинна основа. (випадає в осад) Cu. SO4 + 2 Na. OH → Na2 SO4 + Cu(OH)2↓ Fe. Cl3 +3 KOH → 3 KCl + Fe(OH)3↓video

Номер слайду 31

Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції; Fe. SO4 + 2 Na. OН = Взаємодія солей з лугамиvideo. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх. Ферум сульфат натрій гідроксид ферум (ІІ) гідроксид. Напишіть рівняння реакціїNa2 SО4 + Fe(OН)2↓ Fe. SO4 Na. OНFe(OН)2↓

Номер слайду 32

Fe. Cl3 + 3 Na. OН = Взамодія солей з лугамиvideo. Які вихідні речовини ви використали? Назвіть їх. Які продукти реакції? Назвіть їх Завдання: перегляньте відео,назвіть вихідні речовини та продукти реакції;Ферум хлорид натрій гідроксид ферум (ІІІ) гідроксид. Напишіть рівняння реакції Fe(OН)3 + 3 Na. Cl Fe. Cl3 Na. OНFe(OН)3

Номер слайду 33

Солі металамикислотами лугамисолямиреагують з утворюються сіль сіль сіль сількислотаоснова метал сільпідсумок

Номер слайду 34

Удосконалення знань

Номер слайду 35

1. Якою речовиною потрібно подіяти на хлорид цинку Zn. Cl2, щоб отримать гидроксид цинку Zn(OH)2 а) H2 O б) HCl в) Fe(OH)2 г) КОНВчимося писати тести. Визначаємо речовини гидроксид цинку Zn(OH)2 ─ основа. Визначаємо схему реакціїсіль + луг → інша сіль + основа. Zn(OH)2 Zn. Cl2 Відповідь: г) КОНхлорид цинку Zn. Cl2 ─ сільr

Номер слайду 36

1. Хлорид барию Ba. Cl2 взаимодіє з а) HNO3 б) H2 SO4 в) HCl г) H2 ОВчимося писати тестиб) H2 SO4 Ba. Cl2 + H2 SO4 → Ba. SO4↓ + 2 HCl

Номер слайду 37

Вчимося писати тести2. Може витіснити цинк із розчину його солі а) Fe б) Cu в) Al г) Pb. Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Sn Pb (H2) Cu Hg Ag Pt Auсіль Zn. Cl2 +6 Al → 2 Al. Cl3 + Zn↓

Номер слайду 38

сіль основакислота. Напишіть формули основи та кислоти, які утворили сіль. Назвіть ці речовини

Номер слайду 39

Домашнє завдання §38

Номер слайду 40

Григорович О. В. Хімія.8 клас: Розробки уроків —Х.: Вид-во “Ранок”, 2008. Ярошенко О. Г. Хімія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. Освіта, 2008. Шаповалов С. А. Довідник старшокласниката абітурієнта. Х. Торсінг, 2005. Хімія. 8 клас І. Ю. Старовойтова, О. В. Люсай. — X. : Вид. група «Основа», 2009. — 128 с. — (Серія «Мій конспект»). Джерела

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Машков Вадим Віталійович
  Дуже гарна, змістовна і неймовірна презентація. Дякую!)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Чернишева Вікторія Логвинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
pptx
Додано
17 лютого 2018
Переглядів
1080
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку