9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Презентація: Інноваційні технології на уроках математики

Про матеріал

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

В презентації зібрано конкретні приклади застосування інноваційних технології на уроках математики , вказано тему уроку та розроблено певнну технологію. ця презентація готувалась, як доповідь на засідання методичного об'єднання.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала вчитель математики Сколівської академічної гімназіїКорчинська Галина ЄвгенівнаІнноваційні технології на уроках математики

Номер слайду 2

Метод “Мікрофон” Тема уроку: Відсотки . (6 клас)Що таке відсоток? Як інакше називають відсотки? Як записати відсотки у вигляді числа? 5%, 17%, 300% Як записати число у вигляді відсотка? 0,09; 0,34; 1,6; 8. Що означає збільшити число на 100%? Що означає зменшити число на 50%? Який зв’язок між найпростішими значеннями відсотків і відповідними дробами? (ціле – 100%, половина – 50%, чверть – 25%, п’ята частина – 20%, три чверті - 75%, дві п’ятих – 40%) Які є типи задач на відсотки? Як знайти р відсотків від числа а? Навести приклад задачі, пояснити її розв’язання. Як знайти число, р% якого дорівнюють с? Пояснити на прикладі задачі. Як знайти відсоткове відношення? Навести приклад задачі, пояснити її розв’язання. Де застосовуються відсотки? Людям яких професій потрібно вміти розв’язувати задачі на відсотки?

Номер слайду 3

Метод Розшифруй послання Тема уроку: МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. (5 клас)(перевірка домашнього завдання). Завдання для I групи1. 968121 : 121 (8001) Ш2. 21 * х = 420 ( 20 ) У3. х : 34 = 12 ( 408 ) К4. 122 ( 144 ) А5. 43 ( 64 ) Й 6. 7 * 8 + 42 ( 72 ) Т7. х + 2х = 12 ( 4 ) Е 

Номер слайду 4

Гра «Дивись не помились!» Тема уроку: Розкладання многочленів на множники з використанням формул скороченого множення (7 клас)Учні записують замість* вираз чи число так, щоб виконувалася рівність 1. ( * + 2х)2 = * + 12ху + * ; 2. * - * + 49у2 =( 3х - * )2; 3. * - 25 = ( 6у +*) ( 6у - *).

Номер слайду 5

Вправа «Лови помилку»Тема уроку:«Перетворення виразів, що містять квадратні корені» (8 клас)

Номер слайду 6

«Задачі без запитань 5-6 класи. Діти вивчають умову й самі ставлять численні запитання. Цінне в цьому завданні те, що учні складають запитання не тільки за ситуацією, а й за аналогією, за протиставленням, за особистим досвідом. «Задачі без запитань»Одер Басил із Франції часто пропонує молодшим учням на уроках математики задачі без за­питань. Фактично дано опис пев­ної ситуації. Діти вникають у неї й самі ставлять численні запитання. До речі, цінне в цьому завданніте, що учні складають запитання не тільки за ситуацією, а й за ана­логією, за протиставленням, за особистим досвідом. Це допома­гає виходити за межі предмета. Дуже цікава така форма ро­боти для уроків фізики, оскільки може дати поштовх до дослід­ження.

Номер слайду 7

Гра « Хто швидше вийде на вершину гори» Тема уроку: “Формули скороченого множення” (7 клас)1992 1292 – 2.129.49 + 492 1312 – 2.131.41 +412 0, 732 – 0, 272 0, 822 – 0,182 762 - 242 562 - 442 Відповіді. 1200; 0, 64; 5200; 6400; 0,46; 8100; 39601; 7800 У відповіді одна відповідь неправильна. Із кожної команди виходить один учень, виконує усно обчислення, починаючи з нижньої сходинки. Розв’язавши один приклад записує відповідь. Потім виходить другий і т. д. Учні за партами перевіряють результати своїх гравців. Якщо відповідь невірна, то виходить другий учень із команди і розв’язує. Виграє та команда, яка при найменшій кількості гравців підніметься по сходинках на вершину гори.

Номер слайду 8

Метод «геометричний диктант»Тема. Піраміда.(11 клас)Учитель читає твердження, учні відповідають так, чи ні графічно а) існує піраміда, яка має 125 ребер; б) існує піраміда, яка має 125 граней; в) якщо бічні ребра піраміди, утворюють з висотою рівні кути, то її вершина проектується в центр кола, вписаного в основу; г) якщо бічні ребра піраміди рівні і в основі лежить тупокутний трикутник, то основа висоти лежить поза основою; д) якщо бічні ребра піраміди рівні і в основі лежить прямокутний трикутник, то основа піраміди лежить всередині основи; є) піраміда може мати дві бічні грані, які перпендикулярні до основи; ж) піраміда може мати три бічні грані, які перпендикулярні до основи; з) якщо одна з бічних граней піраміди перпендикулярна до основи, то висота піраміди збігається з висотою однієї грані; и) піраміда може мати два бічні ребра, перпендикулярні до основи. Відповідь:

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Прийом «інтелектуальної провокації». Тема уроку:”Теорема Вієтта” (8 клас)Не розв’язуючи квадратне рівняння, визначте знаки його коренів: х2 + 6х – 8 = 0,х2 – 3х + 3 = 0,3х2 + 11х + 10 = 0,2х2 – 7х + 6 =0 Передбачається, що учні автоматично для останнього рівняння визначать знаки їх коренів, не звертаючи уваги на те, що дійсного кореня дане рівняння не має. Цей прийом замінює опитування. Кожна така «провокація» повинна бути продуманою.

Номер слайду 11

Прийом   «Розірваного ланцюжка»  Тема уроку : «Середня лінія трикутника»(8 клас).  Кожному учню видається листок з завданням з’єднати відповідні частини доведення теореми{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Нехай в АВС MN -паралелограм. Проведемо через точку NАК = КС =  АСЗа теоремою Фалесасредня лінія. Чотирикутник АМNКMN АС, MN =  АСОтже, MN = АКпрямую NК паралельну до АВМы довели, що. К – середина відрізка АС

Номер слайду 12

гра «Індивідуальне лото». Тема уроку: «Рівняння». (5 клас )У спеціальному конверті учням пропонується набір карток. Зазвичай їх більше, ніж відповідей на великій картці, яку також вкладено в конверт. Наприклад, на великій карті намальовано 6 прямокутників, а в учня 7-8 карток таких самих розмірів, що й записані на них вправи. Учень дістає з конверта картку, розв'язує рівняння і накриває нею відповідний результат. Картки накладають лицьовим боком униз.

Номер слайду 13

«Метод прес» Тема уроку: «Сума кутів трикутника» (7 клас)Метод навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших.1). Я вважаю, що в трикутнику не можуть бути два тупі кути .2). Тому, що за теоремою про суму кутів трикутника, сума дорівнює 1800.3). Наприклад, 1100 + 1000 = 2100 ≠ 1800.4). Отже, у трикутнику не можуть бути два тупі кути.

Номер слайду 14

“Мозкова атака” Тема уроку:”Дії з натуральними числами” (5 клас)До дошки прикріплюється плакат з умовою задачі: Пароплав, на якому ми знаходимося, пройшов відстань від пристані А до пристані В зі швидкістю 12 км/год, а від пристані Б до пристані С зі швидкістю 15 км/год. Відомо, що відстань АВ менша відстані ВС на 10 км. Знайдіть відстань між портами, в яких ми побували, якщо від В до С ми рухались на 8 хв довше, ніж від А до В. Учитель заохочує до обговорення побудови рисунка до умови задачі, вибору основного невідомого, складання та перевірки рівняння за умовою задачі якомога більше учнів. Приймаються абсолютно всі ідеї, жодна ідея не критикується і не відкидається. Всі ідеї записуються на великому аркуші паперу, прикріпленому в центрі дошки. Під час обговорення кількість ідей повинна перейти в якість та правильне прокоментоване розв'язання задачі.

Номер слайду 15

«Подорож у казку»Урок – казка (5 клас) Тема: Діі з десятковими дробами. Базіліо: «Я шукаю місце, де цей безголовий Буратіно закопав золоті монети. Що означають ці дивні знаки?» Ви, діти, зрозуміли, що потрібно розв’язати рівняння, «заховані» в гілках дерева. Допоможіть Мальвіні розставити коми у добутку:439 • 0,72 = 3 1 6 0 8439 • 7,2 = 3 1 6 0 84,356 • 18 = 7 8 4 0 743,56•0,18= 7 8 4 0 7

Номер слайду 16

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Матвійчук Сергій Анатолійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2909
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку