16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Презентація “Кочовики Північного Причорномор’я України: кіммерійці та скіфи”

Про матеріал
Презентація "Кочовики Північного Причорномор'я України: кіммерійці та скіфи" допоможе вчителю у формуванні предметних і ключових компетентностей в учнів у процесі навчальної діяльності, аналізу взаємозв’язку історії і сучасності. Інтерактивні вправи, цікавий історичний матеріл та ілюстрації зроблять урок цікавим та ефективним.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

“Кочовики Північного Причорномор’я України: кіммерійці та скіфи”практичне заняття I - II частини. Вчителька історії КЗ “Богданівська ОЗШ I - III ст”Карпюк І. А. 2019 - 2020 н. р.

Номер слайду 2

Мета: формування предметних і ключових компетентностей в учнів у процесі навчальної діяльності, аналізу взаємозв’язку історії і сучасності. Навчальні завдання: навчити працювати з доступними джерелами інформації, формувати власну думку та доводити її; ставити запитання до отриманої інформації. Розвивальні завдання: розвивати навички роботи в колективі; розвивати уміння виділяти головне, ставити питання, працювати з текстовими та візуальними матеріалами; розвивати критичне мислення. Виховні завдання: виховувати повагу до національної історії, ставлення до пам’яток історії як скарбу, гордості і надбання народу. Методичне завдання: впровадження у практику уроків компетентнісного та діяльнісного підходів.

Номер слайду 3

Очікувані результати: ЗНАЮ 1. Які народи мешкали на теренах України в І тис. до н. е.? Можу позначити хронологічні межі заселення території України цими народами на лінії часу. 2. На основі яких історичних джерел учені відтворили історію кочових народів на теренах сучасної України?РОЗУМІЮ 1. Хто такі кочівники? Що було основою господарства кочових народів? Як це впливало на спосіб їхнього життя? 2. Пояснюю на прикладах поняття «пектораль», «скіфський курган». 3. Чому до нашого часу не дійшло жодного поселення кімерійців, скіфів. ВМІЮ 1. Позначити на контурній карті територію розселення кіммерійців та скіфів. 2. Описати господарство, побут кіммерійців, скіфів. Можу пояснити у чому полягає подібність, а в чому – відмінність господарства скіфів та кіммерійців?ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ 1. Чому в давнину одні народи (племена) вели осілий спосіб життя, а інші – кочовий. 2. Кочівники були не лише скотарями, а й вправними та жорстокими воїнами. Свою відповідь аргументую. ЗВ’ЯЗОК ІЗ СУЧАСНІСТЮ. Знаю пам’ятки які залишили кімерійці, скіфи та сармати на території сучасної України?

Номер слайду 4

Історична розминка «Велика грецька колонізація»флеш-картки. Частина I практичного заняття

Номер слайду 5

Проблемне завдання уроку: Наші предки – слов’яни з’являються на історичній арені I – II ст. н. е. Греки прийшли до Північного Причорномор’я у VII ст. до н. е. Чи були ці землі порожніми, коли чорноморське узбережжя колонізували греки? Якщо ні, то які народи проживали на прабатьківщині слов’ян? Що залишили вони у спадок прийдешнім поколінням?

Номер слайду 6

Тема уроку: «…. народи на теренах України. Взаємини греків з місцевим населенням».?

Номер слайду 7

Про які події давнини нагадує нам хмаринка слів і цитата з поеми Гомера «Одіссея»?Скоро прийшли ми до глибоко тікучих вод Океану;Там кіммеріян сумна область, покрита вічно. Вологим туманом і млою хмар... Гомер. Одіссея, XI, 13—19

Номер слайду 8

На межі II й І тис. до н. е. люди опанували новий матеріал для виготовлення знарядь праці та зброї — залізо.Історія Відкриття заліза. Спочатку люди використовували метеоритне залізо, яке називали «небесним каменем». Значного поширення залізні вироби набули після опанування способу виплавки заліза з руди. Довгий час залізні вироби застосовували разом із бронзовими. Відкриття сучасних археологів засвідчують, що на землях України перехід до залізного віку розпочався у XII ст. до н. е.

Номер слайду 9

Зміни у кліматі призвели до того, що у цей період зі сходу на південь нашої країни прийшли народи, які вели відмінний від землеробів спосіб життя — кіммерійці, а згодом — скіфи, а ще згодом і сармати. Вони різнилися господарством, побутом і культурою, але є і те, що їх об’єднує - займалися кочівництвом, тобто були кочівниками. Найкраще для кочівництва підходили безкраї степи. Працюємо разом. Вправа «асоціативний кущ» кочівництво. Кочівництво – це форма господарювання, побуту, в основі якої лежить скотарство із сезонним переміщенням худоби та населення.

Номер слайду 10

Кочівники не мали писемності. Про їх життя, культуру ми дізнаємося з археологічних знахідок та писемних джерел інших народів. кіммерійці1) запишіть головні характеристики господарського, суспільного та культурного життя кіммерійців і скіфів до накресленої в зошиті таблиці;2) обов’язково укажіть джерело інформації. Діємо Варіант I{2 E61 D564-417 D-418 A-B5 A5-7 C6 C0 DC6 FF2 A}Характеристика. Кіммерійціджерело. Скіфиджерело

Номер слайду 11

{D4 DC5268-A436-4110-8 B00-865 FC0 EF418 C}Характеристика. КіммерійціДжерело. Скіфи. Джерело. Походження. Час перебування на теренах України. Які райони України населяли. Хто витіснив. Спосіб життя. Основні заняття. Соціальна структура населення. Особливості культури. Характер відносин із сусідами. Основні пам’ятки

Номер слайду 12

Кочівники не мали писемності. Про їх життя, культуру ми дізнаємося з археологічних знахідок та писемних джерел інших народів. кіммерійціСкладіть «карту розуму». Занотуйте головні характеристики господарського, суспільного, культурного життя кочовиків. Укажіть джерело інформації. Діємо Варіант II

Номер слайду 13

ЩО ПРО КІММЕРІЙЦІВ РОЗПОВІДАЮТЬ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛАКіммерійці — перший народ Східної Європи, назву якого не поглинув морок часу. Про них писали: Гомер, Геродот, ассирійські, юдейські, урартські автори. Працюємо разом 1. За допомогою карти та її легенди з’ясуйте, яку інформацію про кіммерійців можна дізнатися.2. Хто був сусідами кіммерійців? Як складалися їхні відносини?3. Позначте на контурній карті країну кіммерійців, шляхи грецької колонізації Північного Причорномор’я, головні грецькі міста-держави. Нову інформацію занесіть до конспекту. ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРИЧНУ КАРТУ

Номер слайду 14

Цікаво й пізнавально. Гомер про кіммерійців. Зевс, до ахейців наблизивши Гектора з військом троянців,При кораблях їх лишив, щоб трудились вони ненастанно. В ратному ділі; а сам одвернув яснозорії очіВ даль, озираючи землю фракіян, тих вершників бистрих,Мідян, бійців рукопашних, славлених кобилодойців [кіммерійців],Молокоїдів [кіммерійців] убогих, над всіх на землі справедливих. Іліада, XIII, 1-6 Яким було головне заняття кіммерійців? Як про це сказано в уривку «Іліади» Гомера?

Номер слайду 15

Геродот про країну кіммерійців“... Країна, де тепер живуть скіфи, кажуть, що за давніх часів була кіммерійською... Ще й тепер у Скіфії існують кіммерійські фортеці, кіммерійські переправи, є також і країна, що називається Кіммерією, є і так званий Кіммерійський Боспор.”Як Геродот дає нам зрозуміти послідовність перебування кіммерійців і скіфів на українських теренах?Геродот V ст. до н. е.

Номер слайду 16

Працюємо з візуальними джерелами. Кіммерійці (розпис на етруській вазі VI ст. до н. е.) Золоті прикраси кіммерійців. Надмогильна кіммерійська статуя-стовп у с. Костянтинівці Миколаївської областіУважно розгляньте ілюстрації та з'ясуйте, що вони «розповідають» про кіммерійців. Визначте основні заняття кіммерійців, запишіть у таблицю (розумову карту).працюємо в парах

Номер слайду 17

СУЧАСНІ ІСТОРИКИ ПРО КІММЕРІЙЦІВДіємо. Уважно прочитайте текст і завершіть таблицю (розумову карту), відповідаючи на запитання:1. Які нові технічні винаходи використовували кіммерійці?2. Про які релігійні уявлення кіммерійців засвідчують історики?3. Чи створили кіммерійці державу? Хто і за яких обставин відігравав провідну роль у кіммерійській спільноті?Культурі їх були притаманні табунне скотарство, високий рівень обробки бронзи й заліза [залізо на теренах України вони почали використовувати першими]... Зброя та кінське спорядження, а нерідко й забиті коні, були звичним атрибутом курганних поховань кіммерійців. Центральної влади у кіммерійських племен, скоріше за все, не було, на чолі окремих племен стояли вожді, а об'єднувалися ці племена під час масштабних воєнних походів... Постійних жител вони не мали, жили у тимчасових таборах і зимівниках. Мистецтво їхнє було переважно прагматичним: складним лінійним орнаментом прикрашалися руків'я мечів, вуздечки, посуд. Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. — Х.: ВД «ШКОЛА», 2007 р.

Номер слайду 18

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ: Знаю нове2. Скільки століть минуло від появи кіммерійців на території сучасної України до нашого часу?3. Чим спосіб життя кіммерійців відрізнявся від способу життя греків, носіїв трипільської культури?Коли на теренах України з’явилися кіммерійські племена?

Номер слайду 19

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ: Визначте, які події історії Стародавнього світу відбувалися одночасно з кіммерійською історією на теренах України. Позначте ці події на шкалі часу. Олімпійські ігри. Македонія за Передікка IПерсько-грецькі війни. Троянська війна. Реформи Лікурга. Заснування Риму

Номер слайду 20

Мислю творчо Вправа "Реставратор" QR-кодом

Номер слайду 21

Частина II практичного заняття. ЩО ПРО СКІФІЮ РОЗПОВІДАЮТЬ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛАСкіфи — перший народ, який створив державу на теренах України. Діємо разом. ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРИЧНУ КАРТУУважно розгляньте карту та дайте відповіді на запитання. Заповніть відповідні рядки таблиці (“розумовоъ карти)1. Коли на теренах українських земель панували скіфи?2. Як називалася держава скіфів? Які народи її населяли?3. Які групи населення Великої Скіфії позначили на карті історики за свідченнями Геродота?4. Визначте за назвами груп скіфів заняття жителів Великої Скіфії.

Номер слайду 22

Пізнавально й цікаво. Одна з рік Скіфії — це Істр. Далі за нею йде Тірас... Третя ріка — це Гіпаніс... Четверта ріка — це Борисфен... Серед інших рік Борисфен найбільш корисний людям, бо навколо нього найкращі й найпоживніші пасовища для худоби, і дуже багато в ньому риби, приємної на смак, і вода в ньому дуже чиста, порівняно до інших із каламутною водою, і ниви навколо нього чудові, а там, де не засіяно, виростає висока трава. Геродот про природу СкіфіїВ усій цій країні, яку я описав, зима така сувора, що нестерпний мороз триває вісім місяців...1. Чим клімат Скіфії, за описом Геродота, відрізнявся від клімату вже вивчених країн? 2. Яку користь для господарювання людини приносили багатства Борисфена?Працюємо разом

Номер слайду 23

Визначте, зіставивши карту А та карту Б сучасної України, як у наш час називають згадані Геродотом географічні об'єкти. БА

Номер слайду 24

Працюємо з відео. Пектора́ль (лат. pectoralis, від pectus — «груди») — шийна прикраса, що закривала груди, плечі. Вечірній пруг — як скіфська гривна шийнаІз оленем на золотім пруту. Озвись мені, як зацвіте шипшина, Я сам в тобі тим цвітом зацвіту. Віки зітхають із могильних штолень. Віки мені гукають: «О-го-го-о-о!». А я і сам стою, як скіфський олень,І все чекаю голосу твого. Борис Мозолевський. Ирій (Поема у витворах скіфського золотарства)Про яке ремесло розповідає Б. Мозолевський у своїй поемі “Ирій”?Б. Мозолевський 1975 р. Курган Товста Могила

Номер слайду 25

Працюємо з візуальними джерелами. Працюємо парами1. Уважно розгляньте зображення скіфів на археологічних знахідках. Про що вони можуть розповісти?2. Про які заняття скіфів ми можемо довідатися з пам'яток?3. Як, за свідченнями підписів до малюнків, складалися відносини скіфів із сусідами-греками? Пригадайте з історії грецьких міст-держав у Північному Причорномор'ї, що ви про це знаєте. Нову інформацію запишіть у таблицю (розумову карту). Срібна чаша «Братіна», IV ст. до н. е. (з кургану Гайманова могила, Запорізька область)Частина пекторалі з кургану Товста Могила. Поясна пластина скіфів

Номер слайду 26

Працюємо з візуальними джерелами. Як, за свідченнями підписів до малюнків, складалися відносини скіфів із сусідами-греками? Пригадайте з історії грецьких міст-держав у Північному Причорномор'ї, що ви про це знаєте. Монета скіфського царя Атея (Атая), IV ст. до н. е. На правління царя Атея припадає вершина могутності Великої Скіфії. Античні автори наводять його звернення до жителів міста Візантій: «Не шкодьте моєму зискові, інакше мої кобили питимуть вашу воду». Фігури скіфських воїнів на золотому гребені для волосся, IV ст. до н. е. (із царського поховального кургану Солоха, Запорізька область)

Номер слайду 27

Сучасні історики про скіфів. Основу духовної культури кочових скіфів становили традиції середньоазійських іраномовних племен (саків, масагетів), т. зв. звіриний стиль у мистецтві, численні міфи, первісні релігійні уявлення. Певний вплив на формування духовної культури скіфів мали малоазійські народи та грецька культура, яка активно формувала естетичні смаки скіфської знаті. Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Я. Підкови, Р. М. Шуста — Київ: Генеза. — С. 765. Поміркуймо!1. Поясніть, як ви розумієте поняття «звіриний стиль» у мистецтві.2. Які елементи на скіфських пам'ятках указують на панування цього стилю в мистецтві скіфів?

Номер слайду 28

Військове мистецтво скіфів. Щоб запобігти значним людським втратам, спішно відступили, хоча й не зазнали жодної нищівної поразки. Скіфитактика випаленої землітактика блискавичних набігів невеликими загонами. Перси. Відтоді скіфи вважалися непереможними й були значущою військовою силою цього регіону.

Номер слайду 29

У ІІІ ст. до н. е. під тиском наступаючих зі сходу племен сарматів скіфи покинули свою територію, лишаючи собі лише південь гирла річки Дніпро та степовий Крим. На цих землях з’явилася Мала Скіфія, яка проіснувала до III ст. н. е.

Номер слайду 30

Мій конспект уроку

Номер слайду 31

{2 E61 D564-417 D-418 A-B5 A5-7 C6 C0 DC6 FF2 A}Характеристика. Кіммерійціджерело. Скіфиджерело. Походженняіраномовні іраномовні Час перебування на теренах України. IX – VII ст. до н. е. Геродот. VII – III ст. до н. е. Геродот. Які райони України населяли. Північне Причорномор’я; землі Кримського та Таманського п/о. Геродот. Гомерна землях від ріки Істр та нижньої течії Борисфен на заході й далеко за озеро Меотида на сході. На півночі - до Десни. Геродот. Хто витіснивскіфи. Геродотсармати

Номер слайду 32

{2 E61 D564-417 D-418 A-B5 A5-7 C6 C0 DC6 FF2 A}Спосіб життя. Кочовий. Геродот Кочовий, осілий. Геродот Заняття. Отгінне скотоводство(табунне скотарство);Ремесла: обробки бронзи, золота й заліза, зброярство; війна. Гомер. Сучасні історики. Отгінне скотоводство, землеробство, ремесла: ковальство, гончарство, ткацтво. Разом із залізом скіфи виробляли і бронзу. Геродот. Соціальна структура. Родоплемінний устрій; союз племен. Сучасні історикискіфів-орачів, скіфів-кочовиків та царських скіфів; наприкінці VI ст. до н. е. сформувалася держава, розквіт якої припадає на IV ст. до н. е. за часів правління Атея. Геродот. Сучасні історики

Номер слайду 33

{2 E61 D564-417 D-418 A-B5 A5-7 C6 C0 DC6 FF2 A}Особливості культури. Не було писемності; мистецтво- прагматичне: складним лінійним орнаментом прикрашалися руків'я мечів, вуздечки, посуд. Сучасні історики. Не було писемності; звіриний стиль у мистецтві; вплив греків та малоазійських народів на культуру скіфів. Сучасні історики. Характер відносин із сусідамивойовничий. Геродот. Гомер постійно воювали, жили за рахунок здобичі, втручалися в боротьбу між державами Малої Азії; торгівля з грецькими полісами-колоніями Геродот. Сучасні історики. Головні пам'яткикурганні поховання. Сучасні історики. Кургани (Товста могила, Солоха, Гайманова могила)Сучасні історики

Номер слайду 34

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ1. Скільки століть налічує «скіфська історія» на теренах України? Знаю нове. Реформи Солона в Афінах. Греко-перські війни. Будівництво піраміди Хеопса в Давньому ЄгиптіТроянська війна. Трипільська культура. Олімпійські ігри. Скіфи2. Визначте, які історичні епізоди були «сучасниками» скіфів. Побудуйте з них усно хронологічну шкалу .

Номер слайду 35

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ3. Доведіть, що скіфи утворили державу. Знаю нове4. Складіть задачі на лічбу часу з основними епізодами скіфської історії. Обговорюємо в групі1. На який народ більше схожі скіфи: на греків, землеробські племена чи кіммерійців? Доведіть свою думку.2. Поміркуйте, наскільки корисними були взаємні контакти греків і скіфів. Що про це свідчить?

Номер слайду 36

Проблемне завдання уроку: Наші предки – слов’яни з’являються на історичній арені I – II ст. н. е. Греки прийшли до Північного Причорномор’я у VII ст. до н. е. Чи були ці землі порожніми, коли чорноморське узбережжя колонізували греки? Якщо ні, то які народи проживали на прабатьківщині слов’ян? Що залишили вони у спадок прийдешнім поколінням?1. Чому в Північному Причорномор’ї була така активна міграція племен?2. З якими племенами греки підтримували мирні відносини?3. Який спадок залишили нам кочовики 1 тис. до н. е.?

Номер слайду 37

Рефлексія. Сьогодні я навчився(лась)… Я б хотів(ла) ще дізнатися про... Найбільш захоплюючим сьогодні було… Мені найбільше сподобалося …

Номер слайду 38

Домашнє завдання. Попрацювати з конспектом уроку (таблиця або «розумова карта»), підручником. Скласти 3 запитання до теми («тонкі» – середній рівень; «товсті» - достатній).

Номер слайду 39

Література та інтернет-ресурси:1. Ілюстрації до уроку https://sites.google.com/view/hist-world-and-ukraine-grade-6/R3/R3-T1/8_12. Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. — Х.: ВД «ШКОЛА», 2007 р.3. https://history.vn.ua/pidruchniki/world-and-ukraine-history-integrated-course-6-class-sshypak-2019/30.php4. Хмаринка слів https://wordcloud.pro/ru/studio/editor?v=55. Ребуси http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator6. Всесвітня історія у визначеннях, таблицях і схемах - 6—7 клас https://history.vn.ua/pidruchniki/vs-istoriya-y-viznachennyax-6-7-cl/7.php7. Інтерактивні вправи https://learningapps.org/display?v=pqc46tvp3208. Флеш-картки https://naurok.com.ua/test/velika-grecka-kolonizaciya-33001/flashcard9. Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. — Х.: ВД «ШКОЛА», 2007 р.

pptx
Додано
16 лютого
Переглядів
597
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку