Презентація на тему: Аналіз фінансового стану ПАТ ЛКК "Світоч"

Про матеріал
В умовах ринкових відносин в економіці України відбувається розширення прав підприємств у сфері економічної та фінансової діяльності. Особливе значення має своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового становища компаній, їх ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошук шляхів збільшення та зміцнення фінансової стабільності в контексті виникнення різних форм власності.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АНАЛIЗУ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПIДПРИЄМСТВА ( на прикладi ПАТ Львівська кондитерська фабрика “Світоч”)

Номер слайду 2

Метою написання даної роботи є оцінка фiнансового стану пiдприємства на прикладi ПАТ Львівська кондитерська фабрика «Світоч» та аналiз ефективностi використання його майна. Об’єктом дослiдження є фiнансова звiтнiсть ПАТ Львівська кондитерська фабрика “Світоч”.

Номер слайду 3

Фінансовий стан компанії - це таке поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин компанії, воно визначається сукупністю виробничих та економічних факторів і характеризується системою показників, що відображає наявність, розташування та використання фінансових ресурсів. Завдання аналізу: 1) оцінка фінансового стану компанії; 2) виявлення тенденцій і закономірностей розвитку бізнесу; 3) визначення факторів негативного впливу на фінансове становище компанії; 4) виявлення резервів для оптимізації фінансового становища компанії.

Номер слайду 4

Історія «Світоч» розпочалась ще у далекому 1882 році у Львові, який свого часу називали шоколадною столицею Європи. У 1998 році фабрика «Світоч» увійшла до складу компанії Nestle S.A., таке співробітництво надало «Світочу» нові можливості. Сьогодні «Світоч» - сучасне високотехнологічне, науково містке підприємство, що динамічно розвивається.

Номер слайду 5

Основними конкурентами компанії “Світоч” у галузі кондитерських та шоколадних виробів є такі підприємства: “Roshen”; “АВК”; “Конті”; “Житомирські ласощі”; “Бісквіт-Шоколад”; “Монделіс-Україна”. В основному постійно діють вищезазначені компанії, що вдосконалюють існуючі технології, та розширують діючий асортимент продукції. “Світоч” успішно долає всі проблеми кондитерської галузі та постійно вдосконалює свою діяльність та виробництво для попиту на міжнародному ринку.

Номер слайду 6

Конкурентною перевагою компанії “Світоч” є належність до однієї з найбільших транснаціональних корпорації світу Nestle, з її чіткими корпоративними правилами і нормами, суворою якістю виробництва, вимогливістю до постачальників та інше. Також конкурентною перевагою компанії “Світоч” є диференційований товарний асортимент, який включає в себе такі позиції, яких немає у інших виробників.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Показники 2019 2020 Структура,% (2019) Структура, % (2020) Відхилення по структурі, % (2019-2020) Абсолютне відхилення, тис.грн. (2019-2020) Відносне відхилення, % (2019-2020) Актив Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 622030 625538 32,94 32,71 -0,23 3508 1,01 Основні засоби 568244 793328 30,09 41,49 11,39 225084 1,40 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 46806 20562 2,48 1,08 -1,40 -26244 0,44 Запаси 225338 211401 11,93 11,05 -0,88 -13937 0,94 Інша поточна дебіторська заборгованість 298 1167 0,02 0,06 0,05 869 3,92 Гроші та їх еквіваленти 83380 8111 4,42 0,42 -3,99 -75269 0,10 Всього: 1888375 1912296         Звіт про фінансовий стан ПАТ Львівська кондитерська фабрика “Світоч”:

Номер слайду 9

Пасив Зареєстрований капітал 88111 88111 4,67 4,61 -0,06 0 1 Поточні забезпечення 7836 15247 0,41 0,80 0,38 7411 1,95 Додатковий капітал 41843 35501 2,22 1,86 -0,36 -6342 0,85 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1149483 1190841 60,87 62,27 1,40 41358 1,04 Інші поточні забов'язання 258018 306755 13,66 16,04 2,38 48737 1,19 Всього: 1888375 1912296           Показники 2019 2020 Структура,% (2019) Структура, % (2020) Відхилення по структурі, % (2019-2020) Абсолютне відхилення, тис.грн. (2019-2020) Відносне відхилення, % (2019-2020)

Номер слайду 10

Фінансові показники підприємства Рентабельність Ліквідність Р(2019)=5,76% Р(2020)=3,06% Поточна Миттєва Швидка Кшл(2019)=1,248 Кшл(2020)=1,321 Кпл(2019)=3,837 Кпл(2020)=3,074 Ка(2019)=1,616 Ка(2020)=1,703

Номер слайду 11

Можна зробити висновок, що підприємство як в 2019 так і в 2020 році працювало не збитково, так як всі операції чітко налагоджені, продукція користується достатнім попитом і приносить прибуток; в діяльність ПАТ Львівська кондитерська фабрика “Світоч” інвестують великі суми. Сукупний дохід та чистий фінансовий прибуток майже не відрізняється порівнюючи 2019 і 2020. По активу та по пасиву за 2 роки значення не сильно змінилось: 1888375 і 1912296. Так як підприємство розвивається та розширюється збільшилися витрати на оплату праці з 116980 на 171985. Зменшення показника рентабельності порівнюючи 2019 і 2020 роки вказує на незначне погіршення стану на підприємстві (з 5% на 3%). Всі показники ліквідності знаходяться в хорошому стані (більше 1). У найкращому стані – поточна ліквідність.

Номер слайду 12

Дякую за увагу!

ppt
Пов’язані теми
Економіка, Інші матеріали
Додано
17 листопада 2021
Переглядів
2847
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку