18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація на тему " Дослідницька діяльність на уроках хімії як засіб формування життєвих компетентностей учнів "

Про матеріал

Одним із завдань сучасної освіти є формування особистості та її життєвої й соціальної компетентностей. У процесі реалізації такого підходу до навчання в учнів формується позитивний світогляд, що ґрунтується на життєвій компетентності, соціальному становленні, комплексі дослідницьких і комунікативних умінь і навичок.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

Номер слайду 2

Одним із завдань сучасної освіти є  формування особистості та її життєвої й соціальної компетентностей. У процесі реалізації такого підходу до навчання в  учнів формується позитивний світогляд, що ґрунтується на життєвій компетентності, соціальному становленні, комплексі дослідних і комунікативних умінь і навичок.

Номер слайду 3

Використання цього напряму роботи має на меті: створення умов, що сприяють самореалізації та особистісному вдосконаленню учнів; надання науково-дослідної спрямованості навчально-виховному процесу; формування позитивного світогляду учнів, що ґрунтується на життєвій компетентності, умінні критично мислити, здобувати й аналі- зувати інформацію;

Номер слайду 4

вироблення в учнів життєво необхідних навичок, уміння грамотно застосовувати знання в трудовій діяльності, спілкуванні з природою та в побуті; y формування комплексу дослідних і комунікативних умінь і навичок.

Номер слайду 5

Етапи дослідницької діяльності учнів: І етап – теоретико-експериментальне дослідження на уроці; ІІ етап – частково-пошукове дослідження; ІІІ етап – пошукова дослідницька діяльність; ІV етап – науково-дослідна діяльність;

Номер слайду 6

Вивчення хімії взагалі неможливе без експерименту, тому на уроках використовую такі дослідницькі елементи

Номер слайду 7

Виконання практичних і лабораторних робіт 7 клас Добування кисню та вивчення його властивостей

Номер слайду 8

10 клас Добування амоніаку та досліди з ним

Номер слайду 9

Розв‘язування експериментальних задач Під час виконання цього завдання учні послідовно опановують наступні етапи дослідження: постановка проблеми - побудова гіпотези - проектування досліду - складання плану експерименту - здійснення експерименту - оформлення результатів експерименту - формулювання відповідей

Номер слайду 10

8 клас Розв‘язування експериментальних задач.

Номер слайду 11

Розв’язання проблемних питань Як відомо, дослідження починається із запитання. Запитання викликає труднощі. З’являється мета діяльності, окреслюється план,в якому можуть передбачатися варіанти розв’язання. Після аналізу учні виконують роботу й роблять висновок.Під час виконання такого типу робіт виявляється творчість учнів. Це відбувається, коли діти складають задачі, шукають різні способи їх розв’язання. Наприклад: «Глюкоза має хімічну формулу C6H12O6. Яка будова молекули цієї речовини? Як практично довести будову молекули глюкози?»

Номер слайду 12

Дослідження функціональних груп глюкози

Номер слайду 13

Домашній експеримент Для його виконання потрібні доступні й переважно безпечні реактиви. Це засоби побутової хімії, лікарські препарати, харчові продукти. Під час проведення домашніх експериментів учні мобілізують свої знання, уміння й навички, шукають простіші, зручніші шляхи для розв’язання проблеми, користуючись додатковою літературою й Інтернетом

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Метод проектів Цей метод робить учня не об'єктом, на який спрямована навчальна активність вчителя, а суб'єктом процесу навчання, оскільки для вирішення поставленої задачі дії за зразком недостатньо, необхідно проявити ініціативу в пошуку, освоєнні і застосування нових знань. В ході роботи над проектом розвиваються пізнавальні інтереси учнів, вміння самостійно використовувати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, формується критичне мислення При організації даного виду діяльності можна розробляти різні види проектів, наприклад, навчальні, інформаційні, дослідницькі та інші

Номер слайду 16

Основи 8 клас

Номер слайду 17

Жири 11 клас

Номер слайду 18

Ефект Тіндаля

Номер слайду 19

Створення портфоліо органічних речовин

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Інформаційні проекти 10 клас Поняття про будівельні матеріали ( Урок з використанням ІКТ)

Номер слайду 22

Одним із напрямків розвитку творчої осо- бистості учня є позакласна дослідна діяльність, коли учні беруть участь у роботі гуртків, фа- культативів, проведенні колективних та інди- відуальних досліджень, творчих змагань, кон- курсів, предметних тижнів тощо. Позакласна робота викликає в учнів бажання поділитися своїми відкриттями та дослідженнями з одно- літками, заохочує до вивчення основ наук. Позакласна дослідна діяльність .

Номер слайду 23

Вирощування кристалів мідного купоросу

Номер слайду 24

Вирощування кристалів цукру

Номер слайду 25

Якісна реакція на крохмаль Заняття з факультативу “ Органічна хімія” 9 клас

Номер слайду 26

Участь дітей у будь-якій експериментальній роботі дуже корисна. Вона розвиває творчі зді- бності дитини, виховує в неї впевненість у своїх можливостях і прагнення до творчої роботи й навчання надалі.Учні вчаться експе- риментувати, моделювати, ставити проблемні питання, висувати гіпотези, спостерігати, класи- фікувати, узагальнювати, робити висновки. Та найголовніше, у школярів відбувається розвиток і формування життєво необхідних навичок, уміння грамотно застосовувати знання у трудовій діяльності, спілкуванні з природою та в побуті.

Номер слайду 27

Дослідницька діяльність - одна з ефективних форм процесу пізнання.

ppt
Пов’язані теми
Хімія, Інші матеріали
Додано
29 липня 2018
Переглядів
2627
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку