2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Презентація. "Основні положення сучасної системи спортивного тренування"

Про матеріал
Мета: ознайомити студентів з основними принципами, методами і засобами спортивної підготовки.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖКИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА  Циклова комісія викладачів фізичного виховання Основи спортивної підготовки Лекція 2. Основні положення сучасної системи спортивного тренування

Номер слайду 2

План 1. Мета і завдання спортивної підготовки і спортивного тренування. 2. Сторони підготовки спортсмена. 3. Засоби спортивного тренування. 4. Методи спортивного тренування 5. Закономірності та принципи спортивного тренування (специфічні і дидактичні принципи) 5.1. Специфічні принципи спортивної підготовки 5.2. Дидактичні принципи і їх використання у системі підготовки спортсменів2

Номер слайду 3

Спортивна підготовка - "багатофакторний процес, що охоплює тренування спортсменів, підготовку спортсменів до змагань і участь у них, організацію тренувального процесу і змагань, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення тренування і змагань. Метою спортивної підготовки є досягнення максимально можливого для даного індивідуума рівня техніко-тактичної, фізичної і технічної підготовленості, обумовленого специфікою виду спорту і вимогами досягнення максимально високих результатів у змагальній діяльності.3

Номер слайду 4

Основні завдання, що вирішуються в процесі підготовки, наступні: зміцнення здоров’я та всебічний фізичний розвиток; розвиток фізичних (рухових) якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності) у відповідності до обраного виду спорту; оволодіння спортивною технікою і тактикою; забезпечення необхідного рівня спеціальної психічної підготовленості (виховання моральних і вольових якостей); комплексне удосконалювання і прояв у змагальній діяльності різних сторін підготовленості спортсмена; оволодіння практичними та теоретичними знаннями в галузі фізичного виховання і спорту, необхідних для успішної тренувальної і змагальної діяльності.4

Номер слайду 5

Сторони спортивної підготовки5

Номер слайду 6

6

Номер слайду 7

Засоби спортивної підготовки - різноманітні фізичні вправи, які прямо або опосередковано впливають на спортсменів. Фізичні вправи умовно можуть бути поділені на чотири групи:загально-підготовчі, спеціально-підготовчі, допоміжні, змагальні.7

Номер слайду 8

Методи спортивної підготовки - способи роботи тренера і спортсмена за допомогою яких досягається оволодіння знаннями, уміннями і навиками, розвиваються необхідні якості, формується світогляд. Методи спортивного тренування розподіляються на загально-педагогічні, специфічні, додаткові методи. 8

Номер слайду 9

9 Загально-педагогічні методи. Специфічні методи. Додаткові методипрактичніметодирегресуючий методрозповідь, пояснення, лекція, бесіда, аналіз і обговоренняінтервальний методбезперервний метод показнаочні методиваріативний методпрогресуючий метод аутогенне тренування, психомоторне тренування, тренування в екстремальних умовахрозучування вправив ціломупідвідні вправирозучування вправипо частинахімітаційні вправисловесні методиІгровий метод. Змагальнийметод

Номер слайду 10

Специфічні принципи спортивної підготовки. Спрямованість до максимально можливих досягнень. Поглиблена спеціалізація та індивідуалізація.Єдність загальної та спеціальної підготовки. Безперервність тренувального процесу.Єдність поступовості та граничного збільшення тренувальних навантажень. Циклічність тренувального процесу. Хвилеподібність динаміки і варіативність навантажень.Єдність і взаємозв’язок тренувального процесу і змагальної діяльності з поза-змагальними чинниками. Взаємозумовленість ефективності тренувального процесу і профілактики спортивного травматизму.10

Номер слайду 11

1.   Принцип доцільності і практичності.2.  Принцип готовності.3. Принцип керованості і підконтрольності.4.   Принцип позитивної мотивації. 5.   Принцип систематичності.6.   Принцип перцептивної "наочності".7.   Принцип планомірності і поступовості. 8.   Принцип методичного динамізму і прогресування.9.   Принцип функціональної надмірності і надійності.10.  Принцип міцності і пластичності.11.  Принцип доступності і стимулюючої важкості.12.  Принцип індивідуалізованого навчання в колективі.13.  Принцип формально-евристичної єдності.14.  Принцип науково-раціональної й інтуїтивної-емпіричноїєдності. Дидактичні принципи 11

pptx
Додано
29 січня 2020
Переглядів
925
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку