19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Презентація "Перевірка компетентностей з української мови" 2 клас

Про матеріал

Презентація містить завдання для перевірка компетентностей з української мови учнів 2 класу. Створена на основі посібника: Перевірка предметних компетентностей 2 клас Українська мова Оновлена програма Авт: Пономарьова К. Вид-во: Оріон

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Перевірка предметнихкомпетентностей. Українська мова 2 клас style.colorfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 2

Тема: ЗВУКИ І БУКВИ 1. Знайди на малюнку рослину, яка НЕ росте в лісі. Запиши її назву.2. Поділи записане в попередньому завданні слово на склади.3. Продовж речення. У лісі ростуть лісові рослини, а в полі —

Номер слайду 3

Тема: ЗВУКИ І БУКВИ 4. Запиши назви дерев, які бачиш на малюнку. Підкресли слова, які НЕможна переносити з рядка в рядок.5. Розташуй в алфавіт-ному порядку слова, записані в поперед-ньому завданні.

Номер слайду 4

Тема: ЗВУКИ І БУКВИ 6. Спиши речення, замінивши вислів, поданий у дужках, відповідним словом. Надув щоки, як (тваринка, яка на малю-нку сидить біля нірки).7. Запиши назву тваринки, яка причаїлася біля пенька. Побудуй звукову схему цього слова.

Номер слайду 5

Тема: ЗВУКИ І БУКВИ 8. Знайди на малюнку квітку, у назві якої звуків менше, ніж букв. Запиши цю назву.9. Знайди на малюнку пташку, у назві якої наголошений перший склад. 10. Запиши цю назву і познач наголос.

Номер слайду 6

Тема: ЗВУКИ І БУКВИ 11. Знайди на малюнку тваринку, назва якої має таку звукову схему. Запиши цю назву.12. Запиши повні відповіді на запитання, користую-чись малюнком. На якому дереві сидить сова? Що росте під березою?

Номер слайду 7

Тема: ЗВУКИ І БУКВИ 1. Запиши назву предмета, що лежить на стежині.2. Поділи записане в попередньому завданні слово на склади.3. Продовж речення. У лузі живуть лугові мешканці, а в гаю —4. Запиши назви комах, яких бачиш на малюнку.

Номер слайду 8

Тема: ЗВУКИ І БУКВИ 5. Підкресли слова, які НЕможна переносити з рядка в рядок.6. Розташуй в алфавітному порядку слова, записані в попередньому завданні.7. Спиши речення, замі-нивши вислів, поданий у дужках, відповідним сло-вом. Причепився, як (рослина, яка на малюнку росте біля пенька)

Номер слайду 9

Тема: ЗВУКИ І БУКВИ 8. Запиши назву тваринки, яка сидить на пеньку. Побудуй звукову схему цього слова.9. Знайди на малюнку квітку, в назві якої звуків більше, ніж букв. Запиши цю назву. 10. Знайди на малюнку пташку, в назві якої наголошений другий склад. Запиши цю назву і познач наголос.

Номер слайду 10

Тема: ЗВУКИ І БУКВИ 11. Знайди на малюнку тваринку, назва якої має таку звукову схему. Запиши цю назву.12. Запиши повні відповіді на запитання, користую-чись малюнком. Під яким деревом стоїть човен? Що лежить на човні?

Номер слайду 11

Тема: СЛОВО 1. Знайди на малюнку предмети, назви яких відповідають на подані питання. Запиши їх. Хто? Що?2. Придумай клички тваринам, зображеним на малюнку. Запиши їх.3. Запиши дієслова, якими можна розказати, що роблять зображені на малюнку діти для своїх тварин.

Номер слайду 12

Тема: СЛОВО 4. Опиши зображеного на малюнку котика, викори-стовуючи слова, протилежні за значенням до поданих у довідці. Довідка: чорний, злий, поганенький. Котик …5. Підкресли слова, близькі за значенням до назви тварини, яку дреси­рує хлопчик. Собака, тварина, пес, котик, цуцик.

Номер слайду 13

Тема: СЛОВО 6. Користуючись малюнком, запиши по одному слову в кожну колонку.Іменник Прикметник Дієслово7. Запиши слово — назву предметів, яких на малюнку багато. Зміни це слово так, щоб воно означало один предмет. Багато Один8. Користуючись малюнком, утвори й запиши сполуче-ння слів за пода­ними пита-ннями. (хто?)… (який?)…

Номер слайду 14

Тема: СЛОВО 9. Користуючись малюнком, устав пропущене слово. Напиши над ним, до якої частини мови воно належить. Зацвіли (які?) … жоржини.10. Доповни речення за поданими питаннями, кори-стуючись малюнком.(Що робить?) … (яке?) … сонечко.11. Склади й запиши два речення за малюнком, викори-стовуючи службові слова.

Номер слайду 15

Тема: СЛОВО 1. Знайди на малюнку предмети, назви яких відповідають на подані питання. Запиши їх. Хто? Що?2. Придумай імена дітям, зображеним на малюнку. Запиши їх.3. Запиши дієслова, якими можна розказати, що роб-лять зображені на малюнку діти для своїх тварин.

Номер слайду 16

Тема: СЛОВО 4. Опиши зображеного на малюнку папугу, викорис-товуючи слова, протилежні за значенням до поданих у довідці. Довідка: малий, сумний, мовчазний. Папуга …5. Підкресли слова, близькі за значенням до назви людини, яка годує хом’ячка. Хлопець, брат, людина, юнак, хлопчина.

Номер слайду 17

Тема: СЛОВО 6. Користуючись малюнком, запиши по одному слову в кожну колонку.Іменник Прикметник Дієслово7. Запиши слово — назву предметів, яких на малюнку багато. Зміни це слово так, щоб воно означало один предмет. Багато Один8. Користуючись малюнком, утвори й запиши сполуче-ння слів за пода­ними пита-ннями. (хто?)… (який?)…

Номер слайду 18

Тема: СЛОВО 9. Користуючись малюнком, устав пропущене слово. Напиши над ним, до якої частини мови воно належить. Лежали (які?) … яблука.10. Доповни речення за поданими питаннями, кори-стуючись малюнком.(Що робить?) … (який?) … хом’як.11. Склади й запиши два речення за малюнком, викори-стовуючи службові слова.

Номер слайду 19

Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА 1. Запиши назви птахів, які на малюнку плавають на річці. Познач корінь у цих словах.2. Користуючись малюнком, добери й запиши два спільнокореневих слова з коренем -вод-.3. Запиши назви тварин, які рухаються по стежці. Знайди серед цих слів спільно-кореневі й підкресли.

Номер слайду 20

Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА 4. Користуючись малюнком, встав пропущене в реченні слово. Підкрес­ли в ньому букву, яка позначає нена-голошений голосний звук. До річки тягнуться протоптані … .5. До слова, уставленого в попередньому завданні, до-бери й запиши перевірне слово.

Номер слайду 21

Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА 6. Чи вважаєш ти слова стеж ка і стеж ки спільно-кореневими? Запиши пра-вильну відповідь. Так Ні7. 3 якого матеріалу зроблено кладку, зображену на малюнку? Запиши його назву. Добери до цього слова перевірне.

Номер слайду 22

Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА 8. Запиши назву предмета, яким юнак на малюнку ловить рибу. Добери спільно-кореневі слова до цієї назви й запиши їх.9. Випиши слова, НЕ пов’язані з малюнком. Знайди серед них спільно-кореневі й підкресли. Трава, травма, трав’яний, травмований, травичка, травмувати, трамвай.

Номер слайду 23

Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА 10. Запиши назву предмета, що його тримає в руках рибалка. Добери до цього слова спільнокореневі слова.11. Напиши розповідь за малюнком (2-3 речення), використовуючи спільноко-реневі слова з коренем -риб-.

Номер слайду 24

1. Запиши назви тварин, які пасуться біля паркану. Познач корінь у цих словах.2. Користуючись малюнком, добери й запиши два спільнокореневих слова з коренем -квіт-.3. Запиши назви тварин і предмета, які зображено на доріжці. Знайди серед цих слів спільнокореневі й підкресли. Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА

Номер слайду 25

4. Користуючись малюнком, устав пропущене в реченні слово. Підкрес­ли в ньому букву, яка позначає нена-голошений голосний звук. На деревах зазеленіли молоді … .5. До слова, вставленого в попередньому завданні, добери й запиши перевірне слово. Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА

Номер слайду 26

6. Чи вважаєш ти слова листочок і листочки спільнокореневими? Запиши правильну від-повідь. Так Ні7. Який колір переважає на малюнку? Запиши його назву. Добери до цього слова перевірне. Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА

Номер слайду 27

Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА 8. Запиши, який продукт харчування виробляється в будиночках, що стоять у саду. Добери й запиши спільно-кореневі слова до цієї назви.9. Випиши слова, НЕ пов’язані з малюнком. Знайди серед них спільно-кореневі й підкресли. Лис, листя, лисячий, листяний, лисенятко, листячко, лисий.

Номер слайду 28

Тема: КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ (СПОРІДНЕНІ) СЛОВА 10. Запиши назву предмета, що його тримає біля вуха садівник. Добери до цього слова спільнокореневі слова.11. Напиши розповідь за малюнком (2-3 речення), використовуючи спільноко-реневі слова з коренем -сад-.

Номер слайду 29

Тема: РЕЧЕННЯ1. Куди прийшли діти, зображені на малюнку? Запиши одним реченням.2. Про що могла запитати дітей бібліотекар? Запиши це речення.3. Склади й запиши за поданим малюнком речення, яке містить прохання.4. Прочитай речення. Зміни його так, щоб воно відповідало малюн-ку. Запиши. Продавець запропонувала читачам цікаві книги.

Номер слайду 30

Тема: РЕЧЕННЯ5. Склади й запиши речення, використовуючи слова з довідки, малюнок і власні враження від відвідування бібліотеки. Довідка: у, багато, цікаві.6. Користуючись малюнком, склади й запиши речення за поданою схемою? 7. Доповни речення, кори-стуючись малюнком. Діти поводились у …8. Користуючись малюнком, запиши відповідь на запитання. Як у бібліотеці використо-вують алфавіт?

Номер слайду 31

Тема: РЕЧЕННЯ9. Серед поданих груп слів знайди і запиши речення. Що дає тобі читання книжок? Хто багато читає, той багато.10. Користуючись малю-нком, з’єднай слова ко-жного стовпчика так, щоб утворилися речення. Наталя подобаються казки. Андрійкові полюбляє пригоди.11. Як, на твою думку, ставляться до книжок діти, зображені на ма-люнку? Запиши двома реченнями.

Номер слайду 32

Тема: РЕЧЕННЯ1. Куди прийшли діти, зображені на малюнку? Запиши одним реченням.2. Про що могла запитати продавець відвідувачів магазину? Запиши це речення.3. Склади й запиши за поданим малюнком речення, яке містить прохання.4. Прочитай речення. Зміни його так, щоб воно відповідало малюнку. Запиши. Продавець подає дівчинці ковзани.

Номер слайду 33

Тема: РЕЧЕННЯ5. Склади й запиши речення, використовуючи слова з довідки, малюнок і власні враження. Довідка: займатися, люблять.6. Користуючись малюнком, склади й запиши речення за поданою схемою? 7. Доповни речення, кори-стуючись малюнком. Продавець допомагала…8. Користуючись малюнком, запиши відповідь на запитання. Як поводяться діти в магазині?

Номер слайду 34

Тема: РЕЧЕННЯ9. Серед поданих груп слів знайди і запиши речення. Хто займається спортом, той. Яким видом спорту ви займаєтеся?10. Користуючись малю-нком, з’єднай слова ко-жного стовпчика так, щоб утворилися речення. Дівчинка подобається ролики. Хлопчикові вибирає теніс.11. Як, на твою думку, ставляться до спорту діти, зображені на ма-люнку? Запиши двома реченнями.

Номер слайду 35

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 1. Порівняй текст із малюнком і вилучи зайве речення. На березі моря багато відпочиваючих. Одні купаються. Інші засмагають. Хлопці грають у футбол. Діти будують замок з піску.

Номер слайду 36

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 2. Допоможи дівчаткам виконати завдання клоуна. Розташуй подані речення в такому порядку, щоб вийшов текст. Там багато сонця й води. Хто не мріє відпочити влітку на морі?Можна вдосталь купатися й засмагати.

Номер слайду 37

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 3. Прочитай речення, які залишились у скриньці клоуна. Визнач, чи утво­рюють вони текст. Вибери відповідь, яку ти вважаєш правильною. Так. Ні. Ось і море. Морські тварини не можуть жити без води. Дельфіни - дуже розумні істоти.

Номер слайду 38

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 4. Прочитай опис картини художника. Придумай і запиши назву цієї картини. Над морем піднімає-ться ранкове сонце. Його промені танцюють на дрібненьких хвиль-ках.

Номер слайду 39

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 5. Поділи опис малюнка на речення й запиши. Перед нами розкину-лось безмежне море над водою круж­ляють чайки у пошуках поживи на горизонті з’явився білий корабель.

Номер слайду 40

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 6. Випиши ввічливі слова, які треба використати хлопчикам, щоб поката-тися на вітрильнику. Щиро дякуємо. Ви-бачте, будь ласка. Дуже просимо. Покатайте, будь ласка. Допоможіть, будь ласка.

Номер слайду 41

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 7. Уяви, що дівчинка, яка сидить під парасолькою, дозволила тобі прочитати запис у своєму щоденнику. Запиши, познач абзаца-ми зачин, основну частину і кінцівку тексту. Ми приїхали до моря. Погода тут чудова. Море пестить нас теплою водою. На пляжі пропонуються різні розваги. Ми вдо­сталь купаємось і засмагаємо. Відпочинок усім подобає-ться.

Номер слайду 42

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 8. Запиши зачин, яким ти розпочнеш розповідь за малюнком.9. Придумай і запиши кінцівку, якою завершиш розповідь за малюнком.10. Склади й запиши текст (3-4 речення) за малюнком і поданим заго-ловком. На пляжі

Номер слайду 43

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 11. Прочитай, що розказує по телефону своєму другові хлопчик, зображений неподалік від клоуна. Знайди недолік у тексті. Виправ його і запиши вдосконалений текст. Море дуже приваблює. На море можна дивитись довго. Море буває тихим і неспокійним. А часом море стає навіть серди-тим.

Номер слайду 44

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 1. Порівняй текст із малюнком і вилучи зайве речення. Туристи зробили привал. Хлопці вста-новлюють намет. Дів-чата готують обід. Гітарист розважає всіх грою на гітарі.

Номер слайду 45

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 2. Допоможи хлопчикам виконати завдання, яке вони знайшли в дуплі дерева. Розташуй подані речення в такому порядку, щоб вийшов текст. Подолати гірську вершину. Кожному хочеться помилу-ватися красою полонин. Хто не мріє про відпочинок у горах?

Номер слайду 46

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 3. Прочитай речення, які залишились у дуплі дерева. Визнач, чи утво­рюють вони текст. Вибери відповідь, яку ти вважаєш правильною. Так. Ні. Гірське повітря цілю-ще. Квітка едельвейс росте на не­ приступних скелях. На гірських стежинах можна зустріти диких тварин.

Номер слайду 47

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 4. Прочитай, що зобра-жено на кадрі фото-апарата. Придумай і запиши назву майбутньої світлини. Біля підніжжя гори б’є цілюще джерело. З нього турис­ти п’ють холодну воду.

Номер слайду 48

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 5. Поділи опис малюнка на речення й запиши. Нелегкий шлях подо-лали туристи біля струмка зупини­лися зняли рюкзаки треба набратися сил перед підйомом на вершину.

Номер слайду 49

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 6. Випиши ввічливі слова, які ти використаєш, щоб з’ясувати, хто грає на гітарі. Дайте, будь ласка. Дуже прошу. Скажіть, будь ласка. Допоможіть, будь ласка. Щиро дякую.

Номер слайду 50

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 7. Уяви, що дівчинка, яка сидить на пеньку, дозволила тобі прочитати запис у своєму щоденнику. Запиши, познач абзацами зачин, основну частину і кінцівку тексту. Ми приїхали в Карпати. Стоїть чудова погода. Ми диха­ємо чистим повітрям. П’ємо джерельну воду. Ми-луємося краєвидами. Від-починок у горах чудовий.

Номер слайду 51

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 8. Запиши зачин, яким ти розпочнеш розповідь за малюнком.9. Придумай і запиши кінцівку, якою завершиш розповідь за малюнком.10. Склади й запиши текст (3-4 речення) за малюнком і поданим заго-ловком. На привалі

Номер слайду 52

Тема: ТЕКСТ. МОВА І МОВЛЕННЯ 11. Прочитай, що розказує по телефону своєму другові хлопчик, зобра­жений неподалік від водоспаду. Знайди недолік у тексті. Виправ його й запиши вдосконалений текст. Гори дуже приваб-люють. На гори можна дивитись дов­го. У соняч-ний день гори привітні. А в похмурий день гори здаються суворими.

Номер слайду 53

Тема: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 1. Придумай назву малю-нка та запиши її.2. Допоможи диспетчеру аеропорту розташувати на табло назви міст в алфавітному порядку.3. За звуковою схемою слова з’ясуй і запиши, у яке місто із зазначених на табло летить сім’я.

Номер слайду 54

Тема: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 4. Запиши, яка погода чекає пасажирів у Лондоні, дібравши до слів із довідки протилежні за значенням. Довідка: ясна, тепла, суха. Погода в Лондоні…5. Запиши з поданих складів слово, яке підкаже, що чекає на пасажи­рів, зображених на малюнку. Добери спільнокореневі слова до цього слова. ЛІТ ПЕ РЕ

Номер слайду 55

Тема: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 6. Перевір список речей, за яким хлопчик складав свій рюкзак. Підкрес­ли слова з помилками і виправ ці помилки. Плашч, джинси, куртка, парасолка, мяч, кнежки.7. Допоможи господарям знайти загублену в аеропорту кішку. Для цього опиши зовнішній вигляд тваринки.

Номер слайду 56

Тема: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 8. Допоможи хлопчикові написати sms-повідомлєння другові, з яким він не встиг попрощатися.9. Про що тобі було б цікаво запитати пасажирів, зображених на малюн­ку? Склади й запиши це запитання.10. Запиши кілька ввічливих слів-побажань, які ти хочеш сказати паса­жирам.11. Напиши розповідь за малюнком 3-4 речень.

Номер слайду 57

Тема: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 1. Придумай назву малю-нка та запиши її.2. Допоможи диспетчеру аеропорту розташувати на табло назви міст в алфавітному порядку.3. За звуковою схемою слова з’ясуй і запиши, у яке місто із зазначених на табло летить сім’я.

Номер слайду 58

Тема: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 4. Запиши, яка погода чекає пасажирів у Львові, дібравши до слів із до­відки протилежні за значенням. Довідка: похмура, холодна, дощова. Погода у Львові…5. Запиши з поданих складів слово, яке підкаже, що чекає на пасажи­рів, зображених на малюнку. Добери спільно-кореневі слова до цього слова.ЇЗД ПО КА

Номер слайду 59

Тема: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 6. Перевір список речей, за яким дівчинка складала свій рюкзак. Під­кресли слова з помилками і виправ ці помилки. Шорти, платя, кеди, грибінець, зубна шчітка, тилефон.7. Допоможи господарю знайти загубленого на вокзалі собаку. Для цього опиши зовнішній вигляд тварини.

Номер слайду 60

Тема: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 8. Допоможи дівчинці написати sms-повідомлєння подрузі, з якою вона не встигла попро-щатися.9. Про що тобі було б цікаво запитати пасажирів, зображених на малюн­ку? Склади й запиши це запитання.10. Запиши кілька ввічливих слів-побажань, які ти хочеш сказати паса­жирам.11. Напиши розповідь за малюнком 3-4 речень.

Номер слайду 61

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Щербаньова Галина
  Дякую за чудовий матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
30 червня 2018
Переглядів
2761
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку