Презентація по темі: Екологічне виховання учнів при вивченні математики

Про матеріал
Процес екологічного навчання і виховання, кінцевою метою якого є природоохоронна діяльність людини, включає: розвиток та накопичення системи знань про взаємодію суспільства з природою; формування вмінь і навичок у вивченні і охороні природи; розвиток мотивів природоохоронної діяльності учнів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

КАРАСИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ Екологічне виховання учнів при вивченні математики Вчитель: Тверда Валентина Олексіївна Проект на тему:

Номер слайду 2

Велика книга природи лежить відкритою перед нами, але її не можна зрозуміти , не вивчивши ту мову, на якій вона написана, а мова ця – математика. /Галілео Галілей/

Номер слайду 3

Процес екологічного навчання і виховання, кінцевою метою якого є природоохоронна діяльність людини, включає: розвиток та накопичення системи знань про взаємодію суспільства з природою; формування вмінь і навичок у вивченні і охороні природи; розвиток мотивів природоохоронної діяльності учнів.

Номер слайду 4

Напрямки екологічного виховання на уроках математики: розкриття математичних закономірностей певних явищ природи; з’ясування ролі математики у розв’язанні екологічних проблем; виховання екологічної культури, відповідальності за стан навколишнього середовища.

Номер слайду 5

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ на уроках математики Складання задач учнями Побудова діаграм, графіків Повідомлення на уроках вчителем Випуск екологічних газет з наведенням математичних показників Написання рефератів пов’язаних з екологічними проблема людства Проведення екскурсій Тематичні позакласні заняття Розв’язування задач екологічного змісту

Номер слайду 6

Короткі повідомлення ЛІС Один гектар лісу: - очищує 10-20 мільйонів кубічних метрів повітря; - затримує за рік 30-70 тон пилу; - має запас ділової деревини, що дорівнює 130-230 м3; - випаровує за сезон в атмосферу близько 2500 тон вологи; - є тією площею, на якій бджоли можуть зібрати 800-1000 тон. меду. Україна належить до лісодефіцитних держав. Залісеність її території - 14,2 %. Ліси розміщені по території нерівномірно: в Поліссі - 29 % площі регіону, Лісостепу - 14, Карпатах - 40, Степу - 5, Криму (в основному в горах) - 10 %. У біосфері ліс виконує унікальні функції: він поглинає вуглекислий газ, поставляючи понад 50 % кисню. В сонячні дні, за дослідженнями фізіологів, 1 га лісу поглинає із повітря 220—280 кг вуглекислого газу і виділяє 180—220 кг кисню.

Номер слайду 7

Задача (5 кл. Віднімання натуральних чисел) Поблизу села Карасин в урочищі “Молін” росте дуб-патріарх. Йому приблизно 700 років, як писала про це обласна газета “Зміна” від 22.04.1982. Скільки років дубові зараз і в якому році приблизно його було посаджено? Задача (5 кл. Площа прямокутника.) Якщо один учень збереже за четверть один зошит, то наша країна збереже від вирубування 45га лісу. Яка площа лісу буде збережена від вирубування, якщо кожен учень школи збереже за рік 5 зошитів? Задача (5 кл. Відсотки.) 2. Щоб виготовити 1т паперу, треба використати 5м3 щільної деревини. Школярі зібрали 32т паперової сировини, з якої можна одержати 75% чистого паперу. Скільки кубометрів деревини заощадили учні? Скільки гектарів лісу вони зберегли, якщо запас ділової деревини на 1 га – 236м3?

Номер слайду 8

Задачі 5-6 кл. Встановлено, що 1 га лісу очищає за рік 20 млн. м3 повітря. Скільки м3 повітря може очистити ділянка лісу площею 200 га? Один гектар зелених насаджень затримує від 30 до 70 тонн пилу. Скільки тонн пилу можуть поглинати 2,5 га зелених насаджень; 250 га? Відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності. Чотири гектари лісу очищають 72 млн. кубічних метрів повітря. Скільки повітря очистить ліс площею 50га; 250га? Сьогодні в Рівненській області стиглих лісів є лише 5%, або в 4 рази менше встановленої норми для рівномірного і невиснажливого лісокористування. Яка встановлена норма для рівномірного і невиснажливого лісокористування? Один гектар лісу виділяє стільки кисню, скільки його потрібно для дихання 200 чоловік. Визначте, скільки чоловік забезпечать киснем ліси, якщо їх площа становить 811 млн. га? Пара дятлів охороняє від шкідників близько 560 дерев. Скільки гектарів лісу зможуть зберегти 4 пари дятлів, якщо на 1 га лісу росте приблизно 400 дерев?

Номер слайду 9

Побудова діаграм (6 клас) Ліси розміщені по території нерівномірно: в Поліссі - 29% площі регіону, Лісостепу - 14, Карпатах - 40, Степу - 7, Криму (в основному в горах) - 10 %. Хвойні насадження займають 42,2 % від загальної площі вкритих лісом земель, твердолистяні - 43,2%, м’яколистяні -14,6 %. Побудуйте кругові діаграми відповідно до умов. Задача 7 кл. За годину дятел добуває з кори дерев близько 55 шкідників. Серед них личинки, жуки, комахи. Кількість личинок відноситься до кількості жуків, як 5:4, кількість комах становить 50% від кількості жуків. Скільки личинок, жуків, і комах знищує дятел за 16 годин?

Номер слайду 10

Побудова діаграм (6 клас)

Номер слайду 11

На видобуток 1т кам'яного вугілля води витрачається 5т, 1т сталі – 25т, 1т паперу – 100-400т, 1т нафти – 130т, 1т алюмінію – 1500т, 1т пластмаси – 3000т. Щороку у ріки і водойми України надходять понад 1 млрд. 152 млн. м3 стоків. Водні ресурси, що формуються в межах України, надзвичайно обмежені. Їхній обсяг складає 52 км3/рік, у тому числі поверхневі – до 39км3/рік, підземні – до 13 км3/рік. Величина водоспоживання в країні неухильно наближається до межі ресурсів і досягає 30-36 км3/рік. Короткі повідомлення Вода Загальні запаси водних ресурсів землі становлять близько 1800 мільйонів кубічних метрів, причому прісної води 3%, а в рідкому стані тільки 1%. За рік усі шахти світу “випивають” близько 3 мільйонів кубічних метрів свіжої води, а всі нафтопромислові – майже 35 мільярдів кубічних метрів. Величезна кількість води потрібна сільському господарству. Щоб виростити 1га кукурудзи, потрібно 2000-3000м3 води, 1га пшениці – 1500м3, рису – 4000м3, бавовни – 10000м3.

Номер слайду 12

2. Загальні запаси води на нашій планеті становлять 1800 млн. кубічних метрів кілометрів. На світовий океан припадає понад 97%. Прісна вода становить 3%, з них тільки 1% перебуває в рідкому стані. Скільки води кожному виду (у кубічних кілометрах) є на земній кулі? 3. Один кубічний метр неочищених стічних вод забруднює 40-60 м2 чистої води. Скільки води буде збережено щодоби від забруднення, якщо завод побудує споруди, що очищають 1,2 тис. куб.м води за добу? 4. З Дніпра для потреб промисловості і сільського господарства щорічно відбирають близько 15 млрд. м3 води, а в атмосферу басейну Дніпра викидають близько 10 млн. т газопилових забруднень. Щорічно з різними стоками в Дніпро і водосховища потрапляє близько 500 тис. т азотних сполук, 40 тис. т фосфорних, 20 тис. т калійних, 1 тис. т заліза, 40 т нікелю, 2 т цинку, 1 т міді. Записати цифрами натуральні числа, що зустрічаються в тексті, та відобразити у відсотках забруднюючі речовини. Задачі 6-7 клас 1. Поблизу урочища “Озерець” насаджено лісових масивів загальною площею 120га, що становить тієї площі, яку заплановано посадити весною. Яка площа буде засаджено весною?

Номер слайду 13

Короткі повідомлення Повітря Основним забруднювачем атмосферного повітря в Україні є промисловість: вона робить майже вдвічі більше шкідливих викидів, ніж автотранспорт (відповідно 65 і 35 %). Задача 6 кл. Повітря яким дихає людина, складається з різних газів. Чистим повітрям є тоді, коли між складовими існує певна рівновага. В наш час повітря забруднюється кожної хвилини. Щохвилини в повітря викидають 1200т вуглекислого газу. А скільки це за рік?

Номер слайду 14

Задачі 5-6 клас Із 46 великих міст України тільки у 4 містах концентрація шкідливих речовин у атмосфері не перевищує норму. Яку частину великих міст України становлять ці міста? В теперішній час на нашій планеті нараховується понад 400 великих промислових міст і 578 активних вулканів. Маса продуктів виверження вулканів в середньому за рік склала до 2,5 млрд. т. лави, попелу, газів і водяної пари. А всі міста світу щорічно викидають в навколишнє середовище до 3 млрд. т твердих відходів, понад 500 кубічних кілометрів стоків і близько 1 млрд. т різних аерозолів. Концентрація пилу інших забруднень в атмосфері в 150 разів, а в сільській місцевості в 10 разів вища, ніж над океаном. Записати числа, що зустрічаються у тесті у стандартному вигляді, й зазначити їх порядок.

Номер слайду 15

Задачі 6-8 клас У стані спокою людина вдихає за один раз 0,5 л повітря; під час повільної ходьби – у 2,4 рази більше; під час швидкої ходьби в 1,5 рази більше, ніж під час повільної; коли піднімається вгору – в 1,4 раза більше, ніж під час швидкої ходьби; під час бігу – у 2 рази більше ніж коли піднімається вгору. Скільки повітря вдихає людина в кожному з названих випадків? Сучасний реактивний лайнер за 1 годину польоту спалює 8 тон кисню. На скільки біднішим на кисень стане повітря після перельоту літака зі швидкістю руху 850км/год відстані 740 км; 1250км? За годину роботи автомобільного двигуна спалюється 200 літрів кисню, що в 2,5 рази більше добової норми, необхідної для дихання однієї людини. Скільки літрів кисню потрібно людині для дихання на добу?

Номер слайду 16

Побудова діаграми За наведеною нижче даних таблиці «Забруднення атмосфери в містах України у 2011 році» побудуйте стовпчасту діаграму та зробіть відповідні висновки щодо забруднення атмосфери в містах України. № з/п Місто Область, у якій розташоване місто Індекс забруднення атмосфери Рівень забруднення повітря 1 Горлівка Донецька 14,3 дуже високий 2 Донецьк Донецька 12,8 високий 3 Житомир Житомирська 4,2 низький 4 Запоріжжя Запорізька 12,9 високий 5 Івано-Франківськ Івано-Франківська 3,4 низький 6 Київ Київська 6,8 підвищений 7 Комсомольськ Полтавська 2,5 низький 8 Кривий Ріг Дніпропетровська 11,2 високий 9 Луганськ Луганська 10,3 високий 10 Луцьк Волинська 8,6 високий 11 Львів Львівська 5,6 підвищений 12 Маріуполь Донецька 16,5 дуже високий 13 Одеса Одеська 14,3 дуже високий 14 Полтава Полтавська 4,4 низький 15 Рівне Рівненська 14,2 дуже високий 16 Севастополь АР Крим 3,8 низький 17 Ужгород Закарпатська 14,4 дуже високий 18 Харків Харківська 3,6 низький 19 Хмельницький Хмельницька 5,2 підвищений 20 Чернігів Чернігівська 3,1 низький

Номер слайду 17

Побудова діаграми

Номер слайду 18

Короткі повідомлення Грунт Близько 6 млн. га врожайних земель, пасовиськ і гірських луків щорічно у світі перетворюються на пустелі. За останні 100 років близько 2 млрд. га землі зазнали ерозії, що становить 27% площ оброблювальних земель. З продуктами ерозії (460 млн. тонн дрібнозему) щорічно виноситься 11 млн. тонн гумусу, 0,5 млн. тонн азоту, 0,4 млн. тонн фосфору і 7 млн. тонн калію. Ці втрати компенсуються внесенням добрив лише на 40–60%, а за останні два роки лише на 20– 25%. За останні 25 років вміст гумусу в ґрунті зменшився з 3,5 до 3,2%, площі кислих ґрунтів збільшились на 1,8 млн. га (25%), а площі засолених - на 0,6 млн. га (24%). Встановлено, що щорічно на одного жителя Землі утворюється одна тонна відходів, зокрема більш 50кг полімерних, важко розкладаних.

Номер слайду 19

Задачі 8-9клас Внаслідок недбалого господарювання (зокрема забруднення) по країні за рік знищуються три мілійони гектарів сільськогосподарських угідь – це приблизно площа Швейцарії. Лише чорноземів зникає щороку 500 тисяч гектарів. Яку частину зникаючих сільськогосподарських угідь становлять чорноземи? Для гарного врожаю в грунт необхідно внести азот, фосфор і калій. Ці речовини є в таких мінеральних добрив: аміачна селітра (35% азоту), суперфосфат (15% фосфору), калійна сіль (30% калію). Визначте дозу внесення цих добрив, якщо кожної діючої речовини потрібно 50 кг на 1 га. Щороку землі України втрачають близько 24 млн. т. гумусу. Підрахуйте, скільки гумусу втрачається на території сільськогосподарського кооперативу, якщо площа орних земель 1200 га? Площа орних земель України – 33 080 тис. га.

Номер слайду 20

Тематичні позакласні заняття Чорнобильська катастрофа – екологічно-соціальна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку ЧАЕС 26.04.1986 За даними міжнародних організацій, у результаті аварії на Чорнобильській АЕС лише серед ліквідаторів померли десятки тисяч чоловік, в Європі зафіксовано 10 тис. випадків вроджених патологій у новонароджених, 10 тис. випадків раку щитовидної залози, і очікується ще 50 тис. За даними організації Союз «Чорнобиль», із 600 тис. ліквідаторів 10 % померло і 165 тис. стало інвалідами. У результаті аварії стався викид радіоактивних речовин, у тому числі ізотопів урану, плутонію, йоду-131 (період напіврозпаду 8 днів), цезію-134 (період напіврозпаду 2 роки), цезію-137 (період напіврозпаду 30 років), стронцію-90 (період напіврозпаду 29 років). Ситуація погіршувалася ще й тим, що в зруйнованому реакторі продовжувалися неконтрольовані ядерні і хімічні реакції, внаслідок яких відбувалося виверження продуктів горіння радіоактивних елементів і зараження ними великих територій.

Номер слайду 21

Тематичні задачі Чорнобильська катастрофа Внаслідок Чорнобильської аварії 5 млн. га землі на Україні зазнали радіоактивного забруднення, з них 3,5 млн. га – сільськогосподарські угіддя, 1,5 млн. га – ліси. Скільки це становить у процентному відношенні? Проведені дослідження засвідчили, що до 2000 року у світі, крім Чорнобиля нагромадилось у відходах 200 000 тон урану, причому лише 25% його можна переробити. Скільки тон урану можна переробити? 3 млн. 700 тисяч гектарів землі знаходяться в зоні дії Чорнобильської АЕС, але тільки на 58 000 га стоїть знак “Радіація”. На якій площі немає застереження про небезпеку? Щитовидні залози 1,5 млн. населення в тому числі 150 тис. дітей, отримали значну дозу радіації після чорнобильської аварії. Яку частину враженого радіацією населення становлять діти? Із 15 районів Рівненської області після Чорнобильської трагедії 6 забруднені радіонуклідами. Яка частина районів забруднена радіонуклідами?

Номер слайду 22

Тематичні позакласні заняття Червона книга Вперше “Червона книга” була видана в Українв в 1980 році, куди було занесені всі рідкісні і зникаючі види рослин і тварин. Загальна кількість видів тварин занесених у “Червону книгу України “ становила 382. З них кількість груп видів відрізняється від загальної кількості на: ссавці – 341; риби – 350; птахи – 315; молюски – 370; комахи – 309; ракоподібні – 356; черви – 373. Знайти чисельність видів кожної групи. Міжнародна Червона книга складається з кількох солідних томів. До неї внесено 300 видів і підвидів ссавців, майже 300 видів птахів, більше 100 видів плазунів, 40 – земноводних, понад 250 видів судинних рослин. Уній є також і “чорний список” тварин і рослин, що зникли з планети, починаючи з 1600р. Знайди суму натуральних чисел, що зустрічаються у тексті. Вже сьогодні господарська діяльність людини призвела до зменшення абсолютної чисельності більшості видів рослин та тварин, їх генетичної різноманітності. До “Червоної книги” України занесено 215 видів рослин та 131 вид тварин. Порівняйте між собою натуральні числа, що зустрічаються в тексті.

Номер слайду 23

Тематичні задачі Червона книга Якщо серед наземних птахів нашого краю проводилися змагання на кращого бігуна, то переможцем стала б напевно дрохва. А ще знаменита вона тим, що серед птахів найважча. Дізнатися про масу дрохви вам допоможе квадрат: 1) з першого рядка оберіть найменший дріб; 2) з другого рядка оберіть найбільший дріб; 3) з третього рядка оберіть неправильний дріб; 4) обчисліть суму цих дробів (в кілограмах) і одержите відповідь на запитання. На жаль цих птахів залишилось дуже мало, дрохва занесена до “Червоної книги України”.

Номер слайду 24

Номер слайду 25

…з тривогою і надією людство мусить замислитись, куди йдемо? Що надбали? І якою ціною? Не забуваймо: Земля задихається, бо винищуємо ліси – її зелені легені; Земля не може вгамувати спрагу, вже зміліли ріки й озера; Земля вкрилася ранами від хмар Чорнобиля і кислотних дощів. Захистимо ж її…

Номер слайду 26

Дякую за увагу!!!

ppt
Додано
5 лютого 2019
Переглядів
1164
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку