31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Презентація "Посібник методичних рекомендацій щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу для 5 - 11 класів"

Про матеріал
Посібник методичних рекомендацій щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу для 5 -11 класів
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Пізнаючи цінності мистецтва,людинапізнає людське в людині,підносить себе до прекрасного,переживає насолоду.     В. О. Сухомлинський. Посібник методичних рекомендацій щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу для5 – 11 класів Уклала голова Нововоронцовського РМО, вчитель музичного мистецтва Дудчанського ЗОСШП Іванів А. Ф.2018-2019 н.р.

Номер слайду 2

Навчальний предмет Мистецтво Програма “Мистецтво 5-9 класи”(авт. Л. Масол та ін.) (оновлена) затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804 Програма “Мистецтво 10-11 клас. Рівень стандарту” (авт. Л. С. Аристова, О. В. Гайдамака та ін.)

Номер слайду 3

Метою вивчення мистецтва у школі є: розвиток та соціалізація особистості учнів;формування національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки; творчих здібностей; дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення; здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Номер слайду 4

Головні завдання мистецької освіти: виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів, естетичних потреб; формування системи художніх знань, яка відображає видову специфіку і взаємодію мистецтв; розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва й художніх явищ; стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження, до діалогу; розвиток художніх здібностей, креативного мислення; формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі в соціокультурному житті.

Номер слайду 5

п. Музичне мистецтво 5 - 7 класиавт. Масол Л. М. видавництво “Світоч”;авт. Гайдамака О. В. видавництво “Генеза”;авт. Кондратова Л. Г. видавництво “Навчальна книга – Богданават”;- авт. Назаренко Н. В. видавництво “Оберіг”

Номер слайду 6

Клас. Тема року. Теми5 Види музичного мистецтва. Музика як вид мистецтва. Народна музика Професійна музика Взаємодія музики з іншими видами мистецтва (образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк, кіно)6 Жанри музичного мистецтва. Жанри камерно-вокальної музики Жанри хорової музики. Жанри камерно-інструментальної музики. Жанри симфонічної музики7 Музика: діалог традицій і новаторства Мистецтво в нашому життіНовітні музичні явища. Тематична структура програми «Музичне мистецтво» (5–7 класи)35 годин на рік (1 година на тиждень), з них 4 години — резервний час

Номер слайду 7

Образотворче мистецтво 5 -7 класи авт. Масол. Л. М. видавництво “Сиция”; авт. Федун С. Г. авт. Железняк С. М. видавництво “Генеза”; авт. Рубля Т.Є. авт. Бєлкіна В.Є.

Номер слайду 8

Клас. Тема року. Теми5 Види мистецтв. Графіка Живопис Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво. Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком, кіно)6 Жанри мистецтва. Анімалістичний жанр. Пейзаж. Портретний жанр. Побутовий жанр. Натюрморт. Жанри: історичний, міфологічний, релігійний, батальний77 Мистецтво: діалог традицій і новаторства. Мистецтво в нашому життіДизайн. Тематична структура програми «Образотворче мистецтво» (5 -7 класи)35 годин на рік (1 година на тиждень), з них 4 години — резервний час

Номер слайду 9

Ми. Ми. Мистецтво 8 клас. Авт. Масол Л. М. Авт. Кондратова Л. Г. Авт. Гайдамака О. В. Мистецтво 9 клас. Авт. Масол Л. М. Авт. Кондратова Л. Г. Авт. Гайдамака О. В.

Номер слайду 10

Клас. Тема року. Теми8 Мистецтво в культурі минулого. Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій: античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс. Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм9 Мистецтво в культурі сучасностіСтилі та напрями мистецтва: імпресіонізм і постімпресіонізм, модернізм і постмодернізм. Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама) Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (8–9 класи)35 годин на рік (1 година на тиждень), з них 4 години — резервний час

Номер слайду 11

Мистецтво (5-7кл.) інтегрований курс. Авт. Л. Масол (5-6 кл.)Авт. Л. Масол, О. Гайдамака (7 кл.)Авт. Л. Масол (7 кл.)

Номер слайду 12

Клас. Тема року. Теми5 Види мистецтвa. Народне і професійне мистецтво Взаємодія і синтез мистецтва 6 Жанри мистецтва. Образи природи в мистецьких жанрах Образ людини в мистецьких жанрах7 Мистецтво: діалог традицій і новаторства Мистецтво в нашому життіНовітні мистецькі явища. Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» (5 – 7 класи)70 годин на рік (2 години на тиждень), з них 8 годин — резервний час

Номер слайду 13

Мистецтво 10 клас Навчальна програма “Мистецтво 10 – 11 класи. Рівень стандарту” (наказ МОН від 11.07.2017 №995 ) Навчальна програма “Мистецтво 10 – 11 класи. Профільний рівень” (наказ МОН від 23.10. 2017 №1407) (авт. Абрамян Т. О., Масол Л. М., Гайдамака О. В., Аристова Л. С. ін.) Підручники авторів: Гайдамака О. В., Комаровська О. А., Масол Л. М.,

Номер слайду 14

№Назва розділу10 клас1 Мистецтво африканського культурного регіону2 Мистецтво американського культурного регіону3 Мистецтво далекосхідного культурного регіону 4 Мистецтво індійського культурного регіону5 Мистецтво арабо-мусульманського культурного регіону11 клас1 Мистецтво європейського культурного регіону2 Мистецтво європейського культурного регіону. Україна Тематична структура програми  10-11 клас(52,5 год. (1,5 год. на тиждень), 3 год. - резервний час

Номер слайду 15

Загальна мистецька освіта ґрунтується на принципах: наступності між початковою, основною і старшою школою; поєднання загальнолюдського, національного та етнокраєзнавчого аспектів змісту освіти; інтегративності, спрямованості на поліхудожнє виховання учнів; креативності (пріоритет творчої самореалізації); варіативності змісту, методів, технологій;діалогічності, полікультурності.

Номер слайду 16

Мистецтво в основній школі ґрунтується на засадах: 1. Компетентнісного підходу ( сприяє формуванню предметних, міжпредметних і ключових компетентностей); 2. Особистісно зорієнтованого підходу (забезпечує розвиток в учнів індивідуальних художніх здібностей: музичних, образотворчих та ін., творчого потенціалу); 3. Діяльнісного підходу ( спрямований на розвиток художніх умінь і здатності застосовувати їх у навчальній та соціокультурній практиці); 4. Інтегративного підходу ( виражається в акцентуванні взаємодії різних видів мистецтва в рамках освітньої галузі та пошуку міжпредметних зв’язків із предметами інших освітніх галузей, інтеграції шкільного навчання мистецтв із соціокультурним середовищем).

Номер слайду 17

Мистецтво відіграє важливу роль у формуванні ключових компетентностей: Ключова компетентність. Компоненти1 Спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовою. Уміння: висловлювати свої почуття та переживання від сприймання творів мистецтва; брати участь у дискусіях, обговореннях на теми мистецтва, чітко формулювати судження щодо мистецтва й мистецьких явищ; ділитися своїми творчими ідеями, почуттями, коментувати й оцінювати власну художньо-творчу діяльність і творчість інших. Ставлення: усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної самобутності через мистецтво, готовність до їхнього поширення2. Спілкування іноземнимимовами. Уміння: сприймати твори мистецтва різних країн, народів Ставлення: пошанування культурного розмаїття, усвідомлення ширших можливостей у творчій діяльності зі знанням іноземних мов3. Математична компетентність. Уміння: аналізувати твори мистецтва, розуміти логіку художньої форми; здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення перспективи, створення об’ємно-просторових композицій, визначення метру, запису ритму тощо. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики й мистецтва на прикладах творів різних видів мистецтва

Номер слайду 18

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння: спостерігати, досліджувати і відтворювати в художніх образах довкілля та явища природи засобами мистецтва; використовувати нові технічні засоби для втілення художніх ідей, застосовувати знання із природничих наук (акустики, оптики, хімії тощо)Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації5. Інформаційно-цифровакомпетентність. Уміння: застосовувати сучасні цифрові технології для створення, презентації та популяризації художніх образів; добирати й опрацьовувати потрібну інформацію (зображення, текст, аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльностіСтавлення: усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових технологій для художньо-творчого самовираження та віртуальних мистецьких подорожей6. Уміння вчитисявпродовж життя. Уміння: визначати власні художні інтереси та потреби; планувати й організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва чи самовираження через мистецтво; раціонально використовувати час для задоволення культурних потреб, здобувати, опрацьовувати мистецьку інформацію Ставлення: усвідомлення власного рівня опанування художньої інформації, самооцінювання досягнень і помилок, готовність до пошуку нових шляхів для художньо-творчого розвитку

Номер слайду 19

7. Ініціативність і підприємливість. Уміння: критично оцінювати й інтерпретувати явища культури минулого і сучасності, розуміючи роль традицій та інновацій; працювати в команді для пошуку вирішення художньо-творчих завдань; презентувати власні твори, пропонувати ідеї, шляхи розв’язання творчих завдань, оцінювати і визначати свої сильні і слабкі сторони. Ставлення: ініціативність щодо участі в мистецьких заходах, прагнення до творчої самореалізації (відчуття потреби бути учасником мистецьких заходів і подій), відповідальність за особистий і колективний результат8. Соціальна та громадянська компетентностіУміння: ефективно співпрацювати з іншими, зокрема для реалізації громадських мистецьких проектів; творити (самостійно чи в команді) естетичне середовище. Ставлення: усвідомлення своєї причетності до соціокультурних і суспільних процесів, розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню українського мистецтва в контексті світового, дбайливе ставлення до народних традицій, мистецтва рідного краю, власної культури і надбань інших культур; розуміння значущості мистецтва для суспільного розвитку; гордість за здобутки українців у мистецькій діяльності

Номер слайду 20

9. Обізнаність ісамовираження усфері культури. Уміння: розвивати власну емоційно-почуттєву сферу на основі сприймання мистецтва та художньо-творчої діяльності; аналізувати, інтерпретувати, давати естетичну оцінку творам різних видів мистецтва та довкілля; створювати художні образи засобами різних видів мистецтва Ставлення: пошана до національної культури; повага і толерантне ставлення до культурного розмаїття світу; усвідомлення потреби збереження художнього надбання людства10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння: використовувати мистецтво для вираження власних емоцій, почуттів, переживань та впливу на власний емоційний стан. Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації

Номер слайду 21

Програма “Художня культура” (рівень стандарту, академічний, профільний рівні) (наказ МОН від 27.08.2010 №834 “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних планів ІІІ ступеню”)Підручники авторів: Назарець Н. В., Л. В. Климова.,Миропольська Н. В., Масол Л. М. Художня культура 11 клас

Номер слайду 22

Тематична структура програми «Художня культура» 11 клас17 годин на рік (0,5 годин на тиждень), з них 1 година — резервний час№Назва розділу11клас1 Візуальні мистецтва (9 год.) 2 Музичне мистецтво (3 год.) 3 Театральне мистецтво (2 год.) 4 Кіномистецтво (1год.) 5 Простір культури і зустрічі в ньому

Номер слайду 23

Особливості оцінювання результатів навчання. Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал; навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;виховна – сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності. При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези);самостійність оцінних суджень.

Номер слайду 24

Щоб бути чудовим педагогом,треба любити те, що викладаєш, і любити те, кому викладаєш В. Ключевський. Майстер – це вчитель, який досконало володіє сучасними навчальними технологіями. Учитель-майстер не пов’язує знання,а знаходить шлях до позитивних емоцій у процесі навчання. Підгрунтям майстерності вчителя є знання навчального предмета та технологій його навчання

pptx
Додано
10 березня 2019
Переглядів
492
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку