Презентація "Прислівник ЗНО"

Про матеріал
Матеріал презентації дасть змогу повторити, розширити, узагальнити знання, які необхідні для успішного ЗНО, про прислівник.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Прислівник на ЗНО

Номер слайду 2

Програма ЗНО з теми «Прислівник»Прислівник як частина мови. Розряд за значенням. Синтаксична роль. Ступені порівняння. Зміни приголосних при творенні ступенів. Правопис прислівників на о, е. Написання прислівників.

Номер слайду 3

1. Прислівник як частина мови. Це самостійна частина мови, яка виражає ознаку дії, ознаку іншої ознаки чи ознаку предмета і відповідає на питання як? яким способом? де? куди? коли? чому? навіщо?Це незмінна частина мови, вони не мають морфологічних значень роду, числа, відмінка, часу, особи. Прислівники мають властиві лише їм словотворчі суфікси: -0. –е, -и, -ому, -єму весело, добре, по-українськи, по-вашому, по-твоєму.

Номер слайду 4

Тест-контроль №1 Виділене слово є прислівником у рядку. А) на/дворі в Івана. Б) скаржитися на/пам’ять. В) спуститися з/гори Роман –Кош. Г) в/день народження. Д) з /гори лине пісня жайворонка. Відповідь. А) на/дворі в Івана. Б) скаржитися на/пам’ять. В) спуститися з/гори Роман –Кош. Г) в/день народження. Д) з /гори лине пісня жайворонка

Номер слайду 5

2. Розряд за значенням. Означальні: якісно-означальні (добре,наполегливо, погано) кількісно-означальні (мало, надвоє, тричі) способу дії (навшпиньки, по-молодечому, пішки)Обставинні: часу (торік, вчора, завтра, довіку) місця (вгорі, звідусіль, десь, поруч) мети ( наперекір, навмисне, напоказ, на зло) причини (зопалу, спересердя, ненароком)Модальні –це вставні слова, вони не є членами речення(мабуть, на щастя, по-перше, по-моєму, безперечно)

Номер слайду 6

Тест-контроль №2 Усі прислівники якісно-означальні в рядку. А) гарно, розумно, радісно, по-весняному. Б) нині, пішки, мало, весело. В) вдало, гаряче, навмисне, спересердя. Г) добре, наполегливо, погано, важко. Д) спекотно, холодно, гірко, вдалиніВідповідь. А) гарно, розумно, радісно, по-весняному. Б) нині, пішки, мало, весело. В) вдало, гаряче, навмисне, спересердя. Г) добре, наполегливо, погано, важко. Д) спекотно, холодно, гірко, вдалині

Номер слайду 7

Тест-контроль №3 Усі прислівники способу дії у рядку. А) завжди, учора, по-англійськи, здалеку. Б) понині, одвіку, сьогодні, багато. В) гуртом, уплав, по-нашому, по-материнськи. Г) вгорі, внизу, по-братськи, завзято. Д) мило, зозла, щороку, по-пластунськи. Відповідь. А) завжди, учора, по-англійськи, здалеку. Б) понині, одвіку, сьогодні, багато. В) гуртом, уплав, по-нашому, по-материнськи. Г) вгорі, внизу, по-братськи, завзято. Д) мило, зозла, щороку, по-пластунськи

Номер слайду 8

Тест-контроль №4 Усі прислівники мети в рядку. А) навмисне, жартома, наперекір, напоказ. Б) дарма, зумисне, зопалу, згарячу. В) нашвидкоруч, всерйоз, ненароком, тихо. Г) вголос, навшпиньках, зосліпу, на щастя. Д) замолоду, на зло, мимохіть, зпересердя. Відповідь. А) навмисне, жартома, наперекір, напоказ. Б) дарма, зумисне, зопалу, згарячу. В) нашвидкоруч, всерйоз, ненароком, тихо. Г) вголос, навшпиньках, зосліпу, на щастя. Д) замолоду, на зло, мимохіть, зпересердя

Номер слайду 9

3. Синтаксична роль У реченні прислівники найчастіше виконують роль обставини. Опівночі (коли?) айстри в саду зацвіли - (обставина часу). Мати говорить майже пошепки (як?) - ( способу дії). Ми повернули ліворуч (куди?) – (місця). Рідше можуть виступати в ролі іменної частини складеного іменного присудка. Сонце низенько, то й вечір близенько. У ролі складених дієслівних присудків (у безособових реченнях)Це варто знати. Необхідно встигнути на поїзд. Вам слід відпочити. Нам треба іти.Іноді виконують роль неузгодженого означення. На вечерю подали котлету (яку?) по-київськи. У будинку (якому?)навпроти вимкнули світло.

Номер слайду 10

Тест-контроль №5 Яким членом речення виступає виділене слово у реченні «Він зробив це зопалу.»А) означенням. Б) обставиною. В) підметом. Г) присудком. Д) додатком. Відповідь. Б) обставиною

Номер слайду 11

4. Ступені порівняння. Ступені порівняння можуть мати лише прислівники на о,е, утворені від якісних прикметників: веселий – весело{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ступінь порівняння і його форма. Творення Приклад Вищий/простасуф. ШЕ, ІШЕхолодніше, легше. Вищий/складена. БІЛЬШ/МЕНШ + звичайного ступеннябільш холодно, менш легко. Найвищий/простапреф. НАЙНайхолодніше, найлегше. Найвищий/складена. НАЙБІЛШ/НАЙМЕНШ+ звичайного ступеннянайбільш холодно,найменш легко

Номер слайду 12

Тест-контроль №6 Правильно утворені ступені порівняння в рядку. А) дуще, менш рішуче, найголовніше, менш вигідно. Б) повніше, миліше, більш повно, найбільш повно. В) смачно, більш сильніше, тихіше, суворіше. Г) швидкіше, голосніше, біліше, добріше. Д) солодкіше, легкіше, більш грамотно, престижніше. Відповідь. Б) повніше, миліше, більш повно, найбільш повно

Номер слайду 13

5. Зміни приголосних при творенні ступенів. При утворенні вищого ступеня прислівників відбуваються ті самі зміни приголосних, що і в прикметниках. Г, К, З --- ЖЧ дорого – дорожче, важко – важче, низько – нижче. С ---- Щвисоко – вище. Суфікси ОК, ЕК, К, ИК ----------- випадаютьглибоко – глибше, легко – легше. Деякі прислівники з іншим коренемпогано – гірше - найгірше

Номер слайду 14

Тест-контроль №7 Де правильно відображені зміни приголосних. А) дороще. Б) лекше. В) вище. Г) вишче. Д) вашче. Відповідь В) вище

Номер слайду 15

6. Правопис прислівників на о, е, утворених від прикметників і дієприкметників. У прикметника одна Н – у прислівника одна Н слухняний – слухняно, несподіваний – несподівано. У пасивного дієприкметника одна Н – то і в прислівникаполегшений – полегшено, вихований – виховано. У прикметника НН – у прислівника ННСонний – сонно, страшенний – страшенно. Запам’ятайте!Зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню, востаннє – (про залежного від алкоголю).

Номер слайду 16

Прислівник. Морфологічний розбір1. Частина мови2. Розряд за значенням а) означальні: якісно-означальний, кількісно-означальний, способу дії; б) обставинні: місця, часу, мети, причини3. Ступінь порівняння4. Синтаксична роль

Номер слайду 17

1. У, В, НА + ЧИСЛІВНИК: утричі, надвоє, вперше.2. АБИ, АНІ, ДЕ, ЧИ, ЩО, ЯК: абиколи, деінде.3. НАПРЯМКИ: догори, усередині, спіднизу.4. ЧАС: віднині, дотепер,допізна, позаторік.5. ПОРИ РОКУ взимку, влітку1.-------2. ЯК ТРЕБА, ЯК СЛІД, (ЩО на другому місці- ОКРЕМО: тому що, хіба що, дарма що , на першому – РАЗОМ:: щодня, щосили, щоночі, щороку3. У середині, в середині, з боку + іменник Р.в.= окремо; на зустріч + з = окремо;4. На світанку, до обіду, по обіді, під вечір5. ---------------разом. Правило і приклади. Винятки

Номер слайду 18

Примітки : У середині, в середині, з боку, з початку, на початку + Р.в = окремо. У/середині живота щось заболіло. З/боку Дніпра повіяло холодом. З/початку весни дощить. З/гори світить сонце. Діти з’їжджають з/гори на санчатах. На зустріч + з = окремо. На/зустріч з однокласниками. Він ішов на/зустріч долі. Увага !!! Слово ВІКИ: спокон/віку, спокон/віків, на/віки, повік/віки, на/віки/вічні

Номер слайду 19

Перевір себе: У середині, в середині, з боку, з початку, на початку + Р.в = окремо. У середині живота щось заболіло. З боку Дніпра повіяло холодом. З початку весни дощить. Згори світить сонце. Діти з’їжджають з гори на санчатах. На зустріч + з = окремо. На зустріч з однокласниками. Він ішов назустріч долі. Увага !!! Слово ВІКИ: споконвіку, споконвіків, навіки,; повік-віки, на віки вічні.

Номер слайду 20

Запам’ятай ці слова. Віднині, донині, відтепер, дотепер, доволі,поволі, мимоволі, абикуди, анітелень, деінде;Безвісти, безперестанку;Внічию, вроздріб, врозліт, врозріз, всмак, вголос;Додому, дотла, дощенту, докупи;Заочі, запанібрата, зозла, запівніч, засвітла;Навиворіт, навідріз, навіки, навшпиньках, навприсядки, назустріч, напам’ять, нарізно, насамкінець, насамперед, напрокат, надворі, натщесерце, наяву, наостанок;Споконвіку, спочатку, спрожогу;Чимдуж, чимраз.

Номер слайду 21

1. ПО+ ЗБІРНИЙ ЧИСЛІВНИК: по двоє, по троє, по четверо2. однакові основи з У, В, ПО: рік у рік, раз по раз 3. ОРУДНИЙ ВІДМІНОК: кінець кінцем, тим часом, таким чином. З ЧОТИРЬОХ КОМПОНЕНТІВ: з боку на бік, з дня на день, з краю в край, з ранку до вечора.5. ЕМОЦІЙНИЙ СТАН: на жаль, на радість, на щастя, на зло, на сором, на прощання, на сміх1. поодинці2. . САМ: сам на сам, сама самотою, сам по собі, на самоті.3 . -------4 .-------5. зозлаокремо. Правило і приклади. Винятки

Номер слайду 22

Запам’ятай ці слова. Без упину, без угаву;В цілості, в цілому, в основному, в унісон, у стократ, уві сні;До вподоби, до побачення, до останку;На жаль, на диво, на щастя;На відмінно, на виплат, на поталу, на поруки, на виріст, на диби, на ура, на віки вічні. Між іншим.

Номер слайду 23

1. ПО + ПОРЯДКОВИЙ ЧИСЛІВНИК: по-перше;2. ПО+ ОМУ, ЄМУ, КИ: по-українськи, по-нашому;3. ТО, ОТ, ТАКИ, КАЗНА, ХТОЗНА, БОЗНА, БУДЬ, НЕБУДЬ – про дефіс не забудь: казна-хто, коли-небудь, десь-то, як – от, як – таки.4. Два однакових слова +ЩО, НЕ, НА, О: всього-на-всього, як-не-як, будь-що-будь.5. Два однакових, протилежних чи близькі за значенням слова: без кінця – краю, близько – близько, неждано – негадано, сяк – так, десь – інде.1.-------2. + по-латині, НА-ГОРА, ДЕ – ЮРЕ, ДЕ-ФАКТО,десь-колись,десь-інде, десь-інколи, геть-чисто3.----------4. У, в, по, сам – окремо (сам на сам)5. крім О.в: кінець кінцем…З дефісом. Правило і приклади. Винятки

Номер слайду 24

Ми прийшли на зустріч зарано. Я подзвонила в третє вікно, але ніхто не відчинив. Ми подарували йому фото на пам’ять (щоб пам’ятав)По – нашому не вийшло. По – осінньому сумно виглядало небо. Разом, окремо, через дефіс(звертайте увагу на контекст)Ми прийшли назустріч нашим мріям. Я подзвонила втретє, але ніхто не відповів. На завтра треба вивчити вірш напам’ять. По нашому подвір’ї бігали діти. По осінньому небу пливли хмарки.

Номер слайду 25

Виконайте завдання(напишіть разом, окремо чи через дефіс)По/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так, з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи, мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині, десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли, сам/на/сам, на/виплат, на/прокат,день/у/день, пліч/о/пліч, по/п’яте,по/середині, уві/сні.

Номер слайду 26

Перевірте (кожне правильно написане слово 0,5 бала, якщо окремим тестом)По-нашому, внічию, ледве-ледве, сяк-так, зрештою, врешті-решт, хтозна-куди, вряди-годи, мало-помалу, віч-на-віч, десь-інколи, по-латині, десь-то, якраз, як-небудь, будь-коли, сам на сам, на виплат, напрокат,день у день, пліч –о - пліч, по - п’яте,посередині, уві сні. (6 правильних = 1 бал = всього 4 бала до попередніх тестів)

Номер слайду 27

Виконайте тест. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку (пробне ЗНО 2019 р.)А) по/моєму, казна/куди, хоч/не/хоч;Б) рік/у/рік, урешті/решт, хтозна/коли;В)по/вашому, на/добраніч, якось/то;Г)по/іспанськи, уряди/годи, по/одинці;Д) будь/що/будь,по/четверте, на/виплат

Номер слайду 28

Правильна відповідь. А) по-моєму, казна-куди, хоч-не-хоч;Б) рік у рік, урешті- решт, хтозна-коли;В)по-вашому, на добраніч, якось-то;Г)по-іспанськи, уряди-годи, поодинці;Д) будь-що-будь,по-четверте, на виплат

pptx
Додано
1 грудня 2021
Переглядів
135
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку