14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Презентація проекту на тему" Технологія організації групової навчальної діяльності школярів при викладанні математики"

Про матеріал

Групова навчальна діяльність учнів на уроках має значні переваги порівняно з іншими методами, а саме:

•допомагає створювати на уроці умови для формування позитивної мотивації учіння школярів;

•дає можливість здійснювати диференціацію навчання;
• створює умови для свідомого і самостійного вибору учнем рівня засвоєння навчального матеріалу, що відповідає вимогам Держстандарту;
•сприяє формуванню умінь співпрацювати з іншими учнями;
•забезпечує активність усіх учнів;
•реалізує природне прагнення школярів до спілкування, взаємодопомоги і співпраці;
•підвищує результативність навчання та розвиток школярів.
Групова навчальна діяльність сприяє формуванню в учнів таких ключових компетентностей як соціальна, комунікативна, особистісна та самоосвітня
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Воронич Людмила Михайлівна вчитель фізики та математики, вища категорія,старший вчитель, Тур’я – Реметівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Перечинського району, Закарпатськоэ області.

Номер слайду 2

Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх. Генрі Форд Мета технології групової навчальної діяльності – формування життєвої компетентності та розвиток креативних здібностей учнів. Завдання: забезпечити високу активність, творчість школярів, спрямовану на досягнення максимально можливих навчальних результатів; навчати їх співпраці у виконанні групових завдань; стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленості в успіхові товариша; формувати комунікативні вміння учнів; розвивати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: цілеспрямованість, планування, контроль, оцінку; поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми навчальної діяльності.

Номер слайду 3

Передмова Двадцять перше століття Нам виклик кидає у всьому, Устигнути б до повноліття Збагнути, як жити в суспільстві новому. Традиційна система уже застаріла, В морі життєйськім бракує шторму, Молодь часу нового дозріла І вимагає в освіті реформу. Новаторський досвід, креативна система, Комунікація, компетентність, Творчий стиль мислення –і знову проблема: Не загубити б інтелігентність. Найкращі ідеї, думки, відкриття Зібрати докупи й донести дитині, Нетрадиційні й складні завдання Стоять перед педагогами нині. У педарсеналі нових технологій Доречні усі й мають рівні права, А нам імпонує, без аналогій, Командна або групова. Зібратися разом – це вже початок, А кожен початок важкий, Триматися разом – це, мов завдаток До успіху, що вже близький. Всі мусять разом досягнути мети, Навчитися слухати, допомагати, Відповідальність спільну нести, Перевіряти і довіряти. Хто поважає думку всіх, Цінує дружбу і знання, Того чекає в житті успіх, І розуміння, й визнання. Воронич Л. М.

Номер слайду 4

Сучасний світ пропонує людині безліч можливостей. Кордони стають прозорішими, інформаційний простір взагалі не має меж. Постійно виникають нові напрями і тенденції у всіх галузях освіти і науки. Для підготовки людини до життя в постійно мінливому світі необхідно розвивати у вихованців уміння працювати самостійно, без постійного керівництва; здатність брати на себе відповідальність з власної ініціативи; здатність проявляти ініціативу, не запитуючи інших, чи слід це робити; готовність помічати проблеми й шукати шляхи їх розв'язання; вміння аналізувати нові ситуації та застосовувати знання для такого аналізу; здатність уживатися з іншими, освоювати нові знання з власної ініціативи, уміння приймати рішення. Саме тому загальноосвітній навчальний заклад зорієнтований сьогодні на створення умов для соціального розвитку школярів із урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Номер слайду 5

Групові форми навчання дають змогу диференціювати й індивідуалізувати процес навчання; формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття, засвоєння та передачі інформації; сприяють формуванню комунікативних якостей учнів; активізують розумову діяльність. Групові технології навчання озброюють учнів не тільки знаннями, але й життєвими компетенціями. Використання технологій групового навчання є важливим чинником поліпшення й одночасно показником ефективності й результативності процесу навчання, оскільки вони стимулюють розвиток самостійності молодої людини, творчий підхід до опанування змісту математичної освіти, спонукають до самоосвіти, до досягнення високих результатів у навчанні.

Номер слайду 6

Як вид навчальної діяльності школярів групова діяльність багатофункціональна Функції групової навчальної діяльності Мотиваційна Навчальна Розвивальна Виховна Організаційна

Номер слайду 7

Усе це потребує нових ресурсів і від тих, хто оволодіває цими можливостями, і від тих, хто може і хоче передати свої знання і уміння іншим. Одним із таких ресурсів є застосування різних видів інтерактивних педагогічних технологій навчання, зокрема технології групової навчальної діяльності. Технологія групової діяльності передбачає організацію навчального процесу, за якої навчання здійснюється в процесі взаємонавчання у групах, які можуть складатися з двох і більше учнів, можуть бути однорідними або різнорідними за певними ознаками, можуть бути постійними та мобільними. Учитель у груповій навчальній діяльності керує роботою кожного учня опосередковано через завдання, які він пропонує групі та які регулюють діяльність учнів. Групова навчальна діяльність дозволяє реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці.

Номер слайду 8

Організація групової діяльності учнів розпочинається з комплектації груп, враховуючи математичні здібності учнів та рівні пізнавальної активності – відтворюючий, інтерпретуючий, творчий. Учні кожного класу об’єднуються в три групи: «А» - учні, які потребують допомоги, мають невисокий рівень розвитку здібностей і мислення, тому вимагають значного унаочнення матеріалу, що вивчається; «Б» - учні, які можуть засвоїти матеріал у рамках програми, робота з ними потребує постійної мотивації навчальної діяльності; «В» - учні з високим рівнем математичних здібностей, завдання для них підбираються не тільки за ступенем складності, а й за індивідуальними особливостями.

Номер слайду 9

Групова навчальна діяльність учнів на уроках має значні переваги порівняно з іншими методами, а саме: допомагає створювати на уроці умови для формування позитивної мотивації учіння школярів; дає можливість здійснювати диференціацію навчання; створює умови для свідомого і самостійного вибору учнем рівня засвоєння навчального матеріалу, що відповідає вимогам Держстандарту; сприяє формуванню умінь співпрацювати з іншими учнями; забезпечує активність усіх учнів; реалізує природне прагнення школярів до спілкування, взаємодопомоги і співпраці; підвищує результативність навчання та розвиток школярів. Групова навчальна діяльність сприяє також формуванню в учнів таких ключових компетентностей як соціальна, комунікативна, особистісна та самоосвітня.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Найкращий спосіб вивчити що-небудь – відкрити його самостійно. Д.Бойа Мета: на прикладі однієї задачі, розв’язуючи її різними способами, повторити великий обсяг навчального матеріалу, розвивати аналітичне мислення учнів, уміння застосовувати набуті знання в різних ситуаціях, знаходити оригінальні підходи до розв’язання, а також розвивати пізнавальний інтерес, уміння працювати в групі. Завжди приємно по-доброму дивувати. Сьогодні спробуємо це зробити, щоб ви відчули радість пошуку та задоволення від свого маленького відкриття. Ви вже дорослі і чудово розумієте, що коли учень знайшов один спосіб розв’язання задачі й правильно його застосовував – це досягнення та успіх, а коли знайдено декілька способів - то коментарі зайві.

Номер слайду 12

Задача Знайти радіус кола, вписаного в рівнобедрений трикутник, сторона основи якого дорівнює 16 см, а бічні сторони – 10 см.

Номер слайду 13

Група 1

Номер слайду 14

Група 2

Номер слайду 15

Група 3

Номер слайду 16

Група 4

Номер слайду 17

Група 5

Номер слайду 18

Попробуйте вдома виконати це завдання своїм способом. Щасти вам, адже у народі кажуть : «Краще розв’язати одну задачу багатьма способоми, ніж розв’язати багато задач одним.» Якщо ви власними силами розв’язали задачу – ви зробили відкриття. Від душі бажаю вам у майбутньому бачити декілька варіантів розв’язання не тільки математичних задач, а й життєвих проблем і неодмінно вибирати найраціональніший.

Номер слайду 19

Художники Маємо координати точок׃ (10; 2); (9; 4); (5; 7); (3; 8); (-2; 8); (-5; 6); (-9; 2); (-2; 4); (4; 4); (10; 2); (6; 0); (2; 0); (2; -1); (3; -5); (3; -8); (2; -10); (-2; -10); (-3; -8); (-3; -4); (-2; 0); (-4; 0); (-9; 2). На координатній площині кожну точку послідовно з̓єднати з попередньою відрізком.

Номер слайду 20

Координатна площина 6 клас

Номер слайду 21

Інтелектуали Р=ОА+АВ+ВС+СК+КЕ+ЕО; Р=5+3+2+3+5=18(см); S=S2+S1; S=5*3+2*3=15+6=21(смІ) Накресліть на координатній площині шестикутник із вершинами в точках О (0; 0), А (0; 5), В (3; 5), С (3; 3), К (5; 3), Е (5; 0). Знайдіть його периметр і площу, якщо ОА=5 см.

Номер слайду 22

Всезнайки На шаховій дошці координати клітинок позначають латинськими буквами і числами. Наприклад, клітинку в якій стоїть кінь позначають - d2. Напишіть координати клітинок позначених точками.

Номер слайду 23

Чомучки АВ=7; К (0; 3) А1 (-2; -3); В2 (5; -3) Дано точки А (-2; 3) і В (5; 3). Знайдіть довжину відрізка АВ, координати точки перетину з віссю ординат, запишіть координати точок, які симетричні точкам А і В відносно осі абсцис.

Номер слайду 24

Дії з десятковими дробами (розв’язування прикладних задач) Математика, 5 клас

Номер слайду 25

Мало знати, потрібно й використовувати. Мало бажати, потрібно й робити. Й. Гете Мета: узагальнити та систематизувати теоретичні знання, практичні навички застосування вивченого матеріалу до розв’язання прикладних задач, розвивати інтерес до математики, формувати вміння співпрацювати під час виконання групових завдань; виховувати доброзичливість, зацікавленість в успіху товариша.

Номер слайду 26

Розв’язати задачу Уявіть собі ,що перед вами стоїть «доросла» задача: зробити ремонт у кімнаті, довжина якої 4,5 м, а ширина 3,6 м

Номер слайду 27

Це прикладна задача. Щоб розв’язати прикладну задачу, тобто задачу практичного змісту, спочатку створимо її математичну модель. Це може бути формула, вираз, графік, нерівність. Для розв’язання даної задачі нам потрібно перш за все знайти площу кімнати, потім визначити кількість фарби та її вартість. Для виконання кожного з цих завдань об’єднаємося в групи.

Номер слайду 28

Завдання для груп: Група 1. Довжина кімнати 4,5 м, а ширина 3,6 м. Яку площу має кімната? Група 2. Скільки фарби потрібно для фарбування підлоги, якщо витрати фарби на 1 мІ - 120 г?

Номер слайду 29

Завдання для груп: Група 3. Скільки банок фарби вагою 0,9 кг необхідно купити для фарбування підлоги кімнати розміром 3,6Ч4,5м, якщо витрати фарби на 1мІ-120 г? Група 4. Скільки коштуватиме фарба, якщо ціна однієї банки вагою 0,9 кг - 19, 8 грн?

Номер слайду 30

ЛІТЕРАТУРА 1. Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник / За ред. Л.В.Сохань, І.Г.Єрмакова, Г.М.Несен – К.: Богдана, 2003. – 520 с. 2. Групова навчально-пізнавальна діяльність учнів на уроках математики як вид інтерактивної педагогічної технології. Укл. Святлош С. М., “Математика в школах України”, №4 (88), лютий 2005 р. 3. Нор Е.Ф. Технология организации групповой учебной деятельности. – Николаев, 1998. – 75 с. 4. Організація групової навчальної діяльності учнів на уроках математики. Бутар Т. Б., “Математика в школах України”, №13-14 (169-170), травень 2007 р. 5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 6. Тучкина Л.К. Групповые формы учебной деятельности / Проблемы управления качеством подготовки специалиста в системе непрерывного профессионального образования: Сб. статей ІХ Международной научно-методической конференции. Вып. 7. Том 1. Москва. – 2003. – 204 с. 7. Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея як зробити урок. Х.: Основа, 2010. – 87 с.

Номер слайду 31

Дякую за увагу

ppt
Додано
29 серпня 2018
Переглядів
888
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку