14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Презентація "Професія "юрист". Світ юридичних професій"

Про матеріал
Відеопрезентація "Професія "юрист". Світ юридичних професій". Правознавство. 10 клас. Матеріали до уроків.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Марчук Є. М. Професія «юрист». Юристи в нашому житті.

Номер слайду 2

Це спеціаліст, який має юридичні знання. Вміє вчиняти юридичні діїВміє складати юридичні документи. Приймає рішення, які змінюють долю людей. Робота – це боротьба за право. Юрист

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Суддя. Слідчий. Прокурор. Адвокат. Нотаріус. ЮрисконсультІнші…Основні юридичні професії:

Номер слайду 5

В судіПрокуратуріПоліціїНотаріатіФіскальній службіОрганах державної влади і місцевого самоврядування. ЮстиціїВ РАЦСіЮрисконсультом на підприємствах, в установах та організаціях. Адвокатурі і т. д. Де може працювати людина, яка здобула юридичну освіту

Номер слайду 6

Це службова особа, яка здійснює слідство. Слідчі є в поліції, прокуратурі, СБУ, Національному Антикорупційному Бюро, Державному бюро розслідувань. Головне завдання слідчого – якісне, всебічне, повне і об`єктивне розслідування кримінальних справ з дотриманням законодавства. Щоб стати слідчим. Потрібно закінчити вищий юридичний навчальний заклад факультет підготовки слідчих. Слідчий

Номер слайду 7

Основні завдання та обов`язки слідчого: Організація роботи з розслідування злочинів за кримінальною справою. Розробка слідчих версій. Створення та керування слідчими та слідчо-оперативними групами. Збирання у кримінальній справі фактичних даних (доказів)Проведення слідчих дій

Номер слайду 8

Основні повноваження слідчого: Виконує слідчі діїВикликає для участі у проведенні слідчих дій свідків, потерпілих, обвинувачених і інших учасників кримінального судочинства. Отримує відомості (на письмовий запит), які необхідні для кримінальних справ, що знаходяться у провадженні (навіть якщо ці відомості становлять комерційну чи банківську таємницю)Дає органам дізнання доручення і вказівки про проведення розшукових та слідчих дій, вимагає від органів дізнання сприяння у провадженні окремих слідчих дій. У межах, необхідних для розслідування, збирає відомості про особу без її попередньої згоди.

Номер слайду 9

Посадова особа, що відповідає за виклад доказів проти особи, підозрюваної у здійсненні правопорушення, в ході судового розгляду у кримінальній справі. Здійснює нагляд за додержанням і застосуванням законів. Прокурор

Номер слайду 10

Основні повноваження прокурора:1) підтримання державного обвинувачення в суді;2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво. На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України. Функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Номер слайду 11

1. Систему прокуратури України становлять:1) Генеральна прокуратура України;2) регіональні прокуратури;3) місцеві прокуратури;4) військові прокуратури;5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Система прокуратури України

Номер слайду 12

Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та Закону «Про судоустрій і статус суддів» призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Призначення на посаду судді здійснює Президент України за поданням Вищої ради правосуддя на конкурсній основі. Суддя веде судове засідання і приймає рішення у формі постанови суду, ухвали, вироку тощо. Суддя

Номер слайду 13

Вимоги до кандидата на посаду судді: Громадянство України. Вік – не менше 30 років. Має вищу юридичну освіту. Стаж роботи в галузі права неменш як 5 років. Проживає в Україні не менш як 10 років. Володіє державною мовою

Номер слайду 14

Підставами для звільнення судді є::1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я;2) порушення суддею вимог щодо несумісності;3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді;4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду;6) порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна. Повноваження судді припиняються у разі:1) досягнення суддею шістдесяти п'яти років;2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави;3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;4) смерті судді;5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім'ї. Припинення повноважень суддею

Номер слайду 15

- Юрист, що надає професійну правову допомогу учасникам правовідносин. - Участь адвоката є обов'язковою при захисті особи від кримінального обвинувачення, а також в інших випадках, визначених законодавством відповідної держави. - Доступ до професії адвоката, його професійні права та обов'язки, етичні вимоги регулюються не тільки державою, але й самоврядними професійними об'єднаннями, яким гарантується свобода від зовнішнього втручання. Адвокат

Номер слайду 16

Має вищу юридичну освіту. Стаж роботи в галузі права не менш ніж 2 роки. Володіє державною мовою. Склала кваліфікаційні іспити. Одержала в Україні свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю. Прийняла Присягу адвоката України. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість. Адвокатом може бути особа, яка:

Номер слайду 17

Основними видами адвокатської діяльності є: Надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб;складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;надання правової допомоги підприємствам, установам, організаціям;захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Номер слайду 18

Юрист, який займається оформленням і засвідченням документів. Це можуть бути різного роду договори, довіреності, копії документів, витяги з документів тощо. Нотаріус також несе чималу відповідальність, оскільки професійно складені та засвідчені ним документи запобігають виникненню проблемних моментів в його клієнтів у майбутньому. Нотаріус повинен знатися на всіх тонкощах права і постійно стежити за змінами в законодавстві. Він діє від імені держави, тому не має права на помилку. Нотаріус

Номер слайду 19

Права нотаріуса: Складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз`яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру. Посвідчувати договори, заповіти. Видавати свідоцтва на право власності та спадщину. Посвідчувати копії документів тощо

Номер слайду 20

відповідальність,чесність,психологічна стійкість,скрупульозність,терпіння. Нотаріуси добре заробляють, але стати нотаріусом теж не просто – потрібно скласти дуже не легкі іспити й отримати ліцензію, і тоді Феміда від Вас не відвернеться.вища юридична освіта;стаж роботи в сфері права не менше як 6 років;кваліфікаційний іспит та ліцензія;високий рівень знання юриспруденції та юридичних документів. Вимоги до кандидата на посаду нотаріуса: Необхідні знання та освіта: Необхідні професійні якості:

Номер слайду 21

Це особливий вид недержавних організацій, діяльність яких спрямована на утвердження й захист прав і свобод людини, ефективний контроль за їхнім дотриманням державою, її органами і посадовими особами. ПО сприяють зменшенню організованого насильства, здійснюваного державою. Для цього вони працюють одночасно в трьох напрямках:- захист прав людини в конкретних випадках, громадські розслідування фактів порушень прав людини державними органами;поширення інформації про права людини, правове виховання;аналіз стану з правами людини. Правозахисні організації

Номер слайду 22

ПО покликані вирішувати такі задачі: Захищати права і свободи людини, що закріплені в Конституції і національному законодавстві (включаючи міжнародні договори, згода на обов'язковість яких дана парламентом);Бути джерелом інформації про права людини для народу та органів влади, підвищувати рівень освіченості в галузі прав людини, заохочувати становлення цінностей і розвиток настанов, що сприяють повазі і усвідомленню прав людини;Аналізувати стан з правами людини у своїй країні, її окремих регіонах, або у іноземній країні постійного чи тимчасового перебування.

Номер слайду 23

Домашнє завдання: Опрацювати параграф 26. Скласти таблицю, де першою колонкою є назва професії, другою – вимоги до кандидата на цю професію, третя – обов`язки (чим займається) представника даної професії.

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
3.5
Загальна:
3.2
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Viter Valera
  Загальна:
  1.3
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  2.0
 2. Валова Юлія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Ратушняк С.П.)
Додано
23 квітня
Переглядів
3923
Оцінка розробки
3.2 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку