Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Презентація "Профілактика неуспішності учнів"

Про матеріал
Для проведення педагогічної ради, засідання методичного об'єднання тощо. Вимагає попереднього аналізу успішності та якості навчання у школі, анкетування учнів. Носить інформаційно-консультаційний характер.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Профілактика  шкільної  неуспішності як засіб підвищення якості освіти Виставлення незадовільної оцінки повинно супроводжуватися цілою системою заходів щодо її подальшого попередження Волобуєва Анжела Іванівна, заступник директора Херсонської школи №46

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Відставання відмінити Неуспішність Відставання – це невиконання вимог вчителя, яке в подальшому переходить у неуспішність. Неуспішність -  відставання в навчанні, при якому учень не оволодіває на задовільному рівні за відведений час знаннями, що передбачені навчальною програмою. Невстигання = запущене відставання.

Номер слайду 4

Перші ознаки відставання: Низький рівень розумового розвитку. Несформованість навчальних навичок. Дефіцит уваги із гіперактивністю. Відсутність пізнавального інтересу. Несформованість довільної уваги. Конфліктні відносини. Низький пізнавальний інтерес. Низький рівень розвитку словниково-логічного мислення. Низька працездатність: втомлюваність, виснаженість, повільний темп роботи.

Номер слайду 5

Психофізіологічні причини відставання «Потрібно застерегти школу від лівопівкульного навчання. Це виховує людей, не здатних до реальних дій у реальній ситуації». Н.Н.Трауготт професор нейропсихології

Номер слайду 6

Результати досліджень нейропедагогів Лівопівкульні – 10% Правопівкульні – от 40 до 50% Рівнопівкульні – от 40 до 50%

Номер слайду 7

Мотиваційний етап (установка на діяльність) Лівопівкульні Правопівкульні Необхідно робити упор на пізнавальні мотиви. Увагу учнів привертає сам процес засвоєння знань. Необхідно робити упор на соціальну значущість того чи іншого виду діяльності, так как в учнів високо виражена потреба у самореалізації. *

Номер слайду 8

Операційний етап (забезпечення діяльності) Лівопівкульні Правопівкульні Словесно-логічний характер пізнавальних процесів; Схильність до абстрагування та узагальнення; Технологія; Деталі; Абстрактний лінійний стиль викладення інформації; Неодноразове повторення навчального матеріала; Тиша на уроці… Конкретно-образне мислення, розвинута уява; Контекст; Зв’язок інформації із реальністю, практикою; Творчі завдання; Експерименти; Музичний фон; Мовний та музичний ритм… *

Номер слайду 9

Результативний етап Лівопівкульні Правопівкульні вирішення задач, письмові опитування із необмеженим терміном виконання, питання «закритого» типу. методи усного опитування, завдання з «відкритими» питаннями, із фіксованим терміном виконання. Вони дають учням можливість виявити творчі здібності, продемонструвати власну розгорнуту відповідь. *

Номер слайду 10

Комплекс «Гімнастика мозку», розроблений психологами Полом і Гейлом Деннісонами. Це комплекс нескладних вправ, кожна з яких допоможе учню впоратися із тим, що щоденно заважає ефективно працювати або навчатися. * «Волшебные кнопки» «Сова» «Перекрёстные шаги»

Номер слайду 11

Особливості невстигаючих учнів Низький рівень знань, як наслідок цього низький рівень інтелектуального розвитку; Відсутність пізнавального інтересу; Не сформовані елементарні організаційні навички; Учні потребують індивідуального підходу з психологічної та педагогічної точки зору; Немає опори на батьків як союзників учителя; Діти, в основному, з асоціальних сімей; Відсутність адекватної самооцінки з боку учнів; Часті пропуски уроків без поважної причини, що призводить до відсутності системи в знаннях.

Номер слайду 12

Надання допомоги невстигаючим на уроці У процесі контролю за підготовленістю учнів Створення атмосфери особливої доброзичливості при опитуванні. Зниження темпу опитування, дозвіл довше готуватися біля дошки. Пропонування учням наближеного плану відповіді. Дозвіл користуватися наочними посібниками. Стимулювання оцінкою, підбадьорюванням.

Номер слайду 13

Надання допомоги невстигаючим на уроці При поясненні нового матеріалу Застосування засобів підтримки зацікавленості до засвоєння теми. Більш часте звертання до невстигаючих із запитаннями, що дозволяють зрозуміти степінь розуміння ними навчального матеріалу.

Номер слайду 14

Надання допомоги невстигаючим на уроці Під час самостійної роботи Розбивка завдань на порції, етапи, виділення в складних завданнях ряда простих. Посилання на аналогічне завдання, выконане раніше. Нагадування способа та прийома виконання завдання. Стимулювання самостійних дій учнів. Більш ретельний контроль за діяльністю, вказівка на помилки.

Номер слайду 15

Як підвищити працездатність: Урізноманітнити види діяльності (змінювати види та форми роботи кожні … хвилин). Провітрювати кабінет. Проводити фізкультхвилинки. Завжди пам’ятати про дотримання принципу необхідності та достатності.. Жанри уроку: урок-гра, урок-спектакль, урок-казка, урок-мандрівка, урок-детектив, урок-змагання, урок-концерт, урок-картина та інші.

Номер слайду 16

Види та форми роботи Картки для індивідуальної роботи. Завдання із вибором відповіді. Деформовані завдання. “Розрізні” теореми. Перфокарти. Картки - тренажери. Творчі завдання. Картки «інформатори». Картки із зразками розв’язування. Картки-конспекти. Участь у предметних тижнях. «Уроки юного педагога», коли частину уроку проводять самі учні. Для розвитку інтелекту використовувати головоломки, шаради, ребуси, загадки. До слабких учнів «прикріпляти» сильних.

Номер слайду 17

Чому «1-2-3» із предметів ? «запустив» правила мало часу готовлю домашні завдання зовсім не готовлю домашні завдання не розумію навчальний матеріал не розумію пояснень свого шкільного вчителя Учитель до мне неуважний, недоброзичливий не хочу зовсім навчатися у школі у меня слабке здоров’я (зір, сечовий міхур тощо) у меня погана пам’ять я неуважний часто пропускаю заняття

Номер слайду 18

Чому «1-2-3» із предметів ? не володієте навчальними навичками (вкажіть якими) - Не вмію формулювати речення, - не вмію робити висновки, - відчуваю острах перед учителем, - не можу зосередитися, - непосидючий, не можу вивчити текст англійською мовою, теорему, правило інші причини (вкажіть які) - завдання на уроках відрізняються від завдань на с.р та к.р., - «важкий» для мене предмет на 7 уроці, - часто к.р. на останніх уроках, - погано запам’ятовую слова англійською мовою, - моя повільність, - мені не вистачає часу, - мої лінощі, - неповага однокласників, не дають себе проявити, насміхаються

Номер слайду 19

Які можливості вам надають учителі для виправлення незадовільних оцінок ? - приймають перездачу після уроків, - задають додаткові завдання, презентації, - дають більше часу на виконання завдань, - попереджають, що шансів виправити оцінку не буде, - викликають батьків, - дають картки, індивідуальні завдання, - дозволяють відтермінувати відповідь, - дозволяють вивчити та розповісти.

Номер слайду 20

Зовнішні причини неуспішності - соціальні: зниження цінності освіти у суспільстві, нестабільність існуючої освітньої системи - помилки в організації навчального процесу (нецікаві однотипні уроки, відсутність індивідуального підходу, перевантаження учнів, несформованість прийомів навчальної діяльності, прогалини в знаннях тощо) - негативний вплив зовні – вулиці, сім’ї тощо.

Номер слайду 21

Поради батькам Всіляко підкріплюйте впевненість дитини у власних силах. Давайте дитині тільки одне завдання на певний проміжок часу, щоб вона могла його виконати. Підтримуйте вдома чіткий режим дня. Відпрацьовуйте форми поведінки в різних ситуаціях. Проявляйте зацікавленість шкільними справами дитини. Будьте послідовні в своїх вимогах, заохоченнях та покараннях. Не висувайте перебільшених вимог дитині й не вводьте її у стан «невдахи».

Номер слайду 22

Внутрішні причини неуспішності - дефекти здоров’я; - низький розвиток інтелекту; - відсутність мотивації навчання: у дитини неправильно сформувалось відношення до освіти, вона не розуміє її суспільну значущість та не намагається бути успішною у навчальній діяльності; - слабкий розвиток вольової сфери в унів.

Номер слайду 23

Групи шкільної успішності + + - + + - - - 2 група Низька якість розумової діяльності (уваги, пам’яті) поєднується із позитивним відношенням до навчання. 3 група Висока якість розумової діяльності у поєднанні з негативним відношенням до навчання. 4 група Низька якість розумової діяльності у поєднанні з негативним відношенням до навчання.

Номер слайду 24

Напрямки попередження неуспішності та підвищення якості знань необхідність діагностики причин неуспішності; зацікавленість усіх учасників освітнього процесу; необхідність дати можливість учневі повірити у власні сили; - профілактична робота з попередження неуспішності повинна бути систематичною.

Номер слайду 25

Корекційна діяльність педагога Вміння й навички Журнал корекційної діяльності з учнем ____ класу _____________________ Дата, вид роботи Результат Дата, вид роботи Результат

Номер слайду 26

Мотивація Все наши замыслы превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться. Сухомлинский В.А.

Номер слайду 27

Мотивація Мотив (від латинського) – приводити в дію, штовхати. Це поштовх до діяльності, пов’язаний із задоволенням потреб людини. Мотивація пояснює цілеспрямованість дії, організованість та стійкість діяльності, спрямованої на досягнення певної мети. Навчальна мотивація — це процес, який запускає та підтримує зусилля, спрямовані на виконання навчальної діяльності.

Номер слайду 28

Мотивація Зовнішню мотивацію створюють батьки та педагоги, вони спонукають дитину до навчальної діяльності, караючи за погані оцінки та заохочуючи за гарні. Внутрішня мотивація йде від самої дитини, коли їй цікаво дізнаватися нове, реалізовувати свої здібності. Внутрішні мотиви наступні: зацікавленість у процесі діяльності, зацікавленість до результату діяльності, потяг до розвитку особистих якостей, здібностей.

Номер слайду 29

Як сформувати мотивацію до навчання ? головним повинні залишатися знання, а не винагорода; робити все через допитливість дитини; викладати предмети в цікавій формі, щоб учневі захотілося вивчати їх; прививати інтерес до предмету вивчення; підкреслювати досягнення кожного учня на кожному уроці, хвалити навіть за малі досягнення та успіхи; знизити темп опитування, дозволити довше готуватися біля дошки; пропонувати учням зразок плану відповіді; дозволяти користуватися наочними посібниками, задіяти учнів в якості помічників при підготовці приладів, дослідів тощо.

Номер слайду 30

Пути устранения отставания

Номер слайду 31

Пам’ятка вчителю «Я зробив усе можливе в роботі з невстигаючим учнем» Якщо є план індивідуальної роботи та за ним ведеться систематична робота.  Якщо учитель 2-3 рази провів бесіди із батьками учня, повідомив їх про проблеми та успіхи.  Якщо учень отримує індивідуальне завдання.  Якщо учневі надана допомога та проведені консультації.  Якщо учня пересадили з останніх парт до сильнішого учня.  Якщо у нього перевіряються всі письмові роботи.  Якщо йому розповіли та показали, як потрібно вчити уроки.  Якщо Ви опитали учня за чверть 6-10 разів.

Номер слайду 32

Тренінг для вчителів

Номер слайду 33

Рефлексія : Найважливіша думка педради для Вас? З чим Ви не погоджуєтеся на педраді? Чи виникла у Вас яка-небудь ідея, яку Ви захочете перевірити після педради?

Номер слайду 34

Рішення : 1. Взяти за основу схему формування насамперед мотиваційної сфери учня. 2. Використовувати досвід колег по застосуванню найбільш ефективних форм роботи із кожним конкретним невстигаючим учнем. 3. Враховувати у роботі вікові особливості школярів. 4. Розглянути на засіданнях МО та наступній педраді інноваційні технології, що підвищують мотивацію навчання, а саме: «технологія проектування», «технологія діяльнісного методу», «технологія портфоліо учня» тощо.

Номер слайду 35

Дякую за співробітництво !

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
4 березня 2019
Переглядів
358
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку