Презентація" Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей на уроках математики"

Про матеріал
Наскрізні лінії ключових компетентностей відображають основні соціально і особистісно значущі ідеї. Саме їх використання на уроках математики передбачає актуалізацію набутих під час вивчення інших предметівзнань, умінь і способів діяльності для розвязування практичних задач
Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИПідготувала Волобуєва Ольга Анатоліївнавчитель математики Богодухівського ліцею № 3 Харківської області

Номер слайду 2

ЧИМ ГЛИБША ПРІРВА МІЖ РІЗНИМИ ТИПАМИ ЗНАНЬ, ПОТРІБНИМИ ДЛЯ ЖИТТЯ І ТИМИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ШКОЛОЮ, ТИМ МЕНШИЙ ВПЛИВ ШКОЛИ НА МАЙБУТНЄ УЧНІВ. СОФІЯ РУСОВА

Номер слайду 3

ШКІЛЬНА ОСВІТА Є ВІДОБРАЖЕННЯМ ЗМІН, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. А МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Є ГОЛОВНИМ ІНДИКАТОРОМ ГОТОВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ДО ЗМІН, ЯКОЮ ЇЇ ВБАЧАЮТЬ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Номер слайду 4

Ідея освітніх змін очевидна – це перехід від школи знань до школи компетентностей, які в нерозривному зв'язку включають знання, уміння та ціннісне ставлення. Відповідно до цього оновлюються Державні стандарти, сформовано новий зміст освіти, запроваджують нові методи викладання. Успіх інноваційних змін, у першу чергу залежить від учителя, його творчого потенціалу, безперервної самоосвіти, активної життєвої позиції

Номер слайду 5

, Ідея освітніх змін очевидна – це перехід від школи знань до школи компетентностей, які в нерозривному зв'язку включають знання, уміння та ціннісне ставлення. Відповідно до цього оновлюються Державні стандарти, сформовано новий зміст освіти, запроваджують нові методи викладання. Успіх інноваційних змін, у першу чергу залежить від учителя, його творчого потенціалу, безперервної самоосвіти, активної життєвої позиції

Номер слайду 6

, Навчання наскрізними лініями характеризується насамперед через: Організацію навчального скредовища – зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального, фізичного середовища навчання;Навчальні предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль навчальних предметів при вивченні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл повязаний із конкретною наскрізною темою;Предмет за вибором;Робота в проектах;5. Позакласну навчальну роботу і роботу гуртків

Номер слайду 7

, ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЦя наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Включення елементів наскрізної лінії “Громадянська відповідальність” не заперечує основних завдань вивчення математики, а допомагає учням наблизити його до життя і збагатити новими аспектами

Номер слайду 8

, Тема «Прямокутна система координат» 6 клас. Вправа «Ланцюжок»Учні виходять по одному до дошки, позначають точки на координатній площині, послідовно їх сполучають між собою.- Що ви накреслили? Це карта України. Це – наша рідна земля. А земля кожної держави - її недоторкана власність, яку вона готова обороняти, від посягань ворогів. Україна – наша Батьківщина, вона має свою землю, свою мову, культуру, історію, власні звичаї і традиції. І від нас залежить якою вона буде в майбутньому. Серце кожної країни – це її столиця. Як називається наша столиця?Давайте на карті позначимо буквою К столицю України. Назвіть координати точки К.

Номер слайду 9

Задачі1. Микола придбав диск із новою комп'ютерною грою за 120 грн. Величина податку на додану вартість (ПДВ) у цій покупці складає 20 грн. за умови, що ставка ПДВ дорівнює 20 %.2. Ставка податку з доходів фізичних осіб в Україні складає 18 %. Отримуючи заробітну плату 1000 грн., працівник сплатить 800 грн. цього податку.3. Ставка військового збору в Україні складає 1,5 %. Із заробітної плати 5000 грн. потрібно сплатити 75 грн військового збору.

Номер слайду 10

, . Наскрізна лінія “Підприємливість і фінансова грамотність” націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування)

Номер слайду 11

, . Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економічного ставлення до природних ресурсів. Вона реалізується під час вивчення відсоткових обчислень, рівнянь та функцій

Номер слайду 12

, . Сімейний бюджет майже кожної родини формується за такими статтями доходів:заробітна платня;доходи від підприємницької діяльності;3) дохід від особистого господарства;пенсії, стипендії, соціальні гарантії;доходи від цінних паперів;6) інше.

Номер слайду 13

, . . Витрати сімейного бюджету поділяються на:• Поточні витрати – придбання продуктів харчування одягу, взуття, предметів особистої гігієни, оплата проїзду, платні послуги тощо; • Одноразові витрати – придбання житла, предметів тривалого користування, оплата навчання, різні внески, сезонні закупки, оплата відпочинку тощо; • заощадження; • податки; • різні обов'язкові платежі;

Номер слайду 14

, . . • Банк нараховує 10% річних. Якщо вкласти 2000 грн , скільки буде через 2 роки? Через 5 років?• Сім'я має річний бюджет 84000 грн. На прожиття вона витрачає 150 доларів щомісячно. Чи має можливість ця сім'я придбати наступні товари: газову плиту вартістю 5200 грн, ноутбук вартістю 12000 грн? • Господар квартири кожного місяця платив за електроенергію 280 грн. Він вирішив економити,щоб плата була меншою на 5 грн, порівнюючи з попереднім. - Скільки всього грошей він заплатить за рік?- Скільки грошей зекономить господар за рік?

Номер слайду 15

Запорукою міцності сімейного бюджету є перевищення доходів над витратами

Номер слайду 16

Наскрізна лінія “ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА й СТАЛИЙ РОЗВИТОК”Роль математики в екологічному вихованні полягає в тому, що методом доцільно дібраних задач, функціональних залежностей можна навчити учнів розуміти окремі екологічні поняття, прищеплювати навички раціонального використання природних ресурсів, розкрити роль математики в пізнанні найбільш загальних і фундаментальних законів природи, створити базу для формування наукового світогляду.

Номер слайду 17

ХІД РОСТУ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ Вік (роки): 5 10 15 20 25 30 35 Висота (м): 0,6 2,8 5 7,5 11 11,9 12, 6 Учням пропонується проаналізувати дані таблиці, побудувати відповідний графік і зробити висновки про необхідність збереження зелених насаджень

Номер слайду 18

Тема. ДІЇ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИЯку масу макулатури потрібно зібрати, щоб зберегти життя 240000 дерев, якщо відомо, що 60 кг макулатури зберігає від вирубування одне дерево?2. Після уроків у кабінетах школи зібрано 1 кг паперового сміття. Якщо учні школи залишатимуть щодня таку кількість паперу, то скільки його буде за 190 навчальних днів у нашій школі? В 10 школах району? Яку площу лісу буде вирубано даремно, якщо для виробництва 1 т паперу потрібно приблизно 900 кв.м лісу (як можна використати паперові відходи, якщо вони вже є?)

Номер слайду 19

Наскрізна лінія «Здоров'я і безпека» Математичні задачі можуть бути джерелом знань учнів про здоров'я людини. Це виражається в тому, що в змісті завдань є інформація про здоров'я людини, правильне харчування, гігієну тіла, безпечне життя, шкідливі звички. Задачі, в сюжеті яких містяться факти з реального життя, здатні чинити більший вплив, ніж довга лекція і товста брошюра про збереження та зміцнення свого здоров'я

Номер слайду 20

* Норма добової потреби у різних вітамінах складає в середньому 125 мг. Одна скурена сигарета знищує 20% вітамінів. Скільки мг вітамінів краде в себе той, хто курить?Для підлітків 12-14 років калорійність добового раціону сягає 2400-2900 ккал. Проаналізуйте, що ви сьогодні їли і обчисліть кількість ккал, що надійшли до вашого організму за добу. Визначте, скільки % свого річного доходу витрачає на сигарети людина, яка скурює одну пачку на добу, якщо пачка сигарет коштує 18 грн 50 коп. щомісячна зарплата становить 4500 грн.

Номер слайду 21

Завдання Учням пропонується розв’язати приклади (рівняння), а поряд записуються відповіді до них з певним шифром. Якщо обчислення будуть виконані правильно, то із відповідей буде складатися вислів «У здоровому тілі – здоровий дух».а) 1,27 + 3,42; б) 5,39+4,2; в) 12,26+7,43;г) 8,127 + 4,532; д) 517,126+4,43; е) 17,02-6,3;є) 12,7 + 3,42; ж) 53,9+0,42; з) 1,226+74,3. Здо-9,59; Дух-75,526; Під-22,17; Рово-19,69;За-342,18 Здоро-16,12; Вий-54,32; Лі-10,72; У-4,69;Му-12,659;Ті-251,556; Коло-11,098 Після цього учням можна дати запитання:- «Які приказки або прислів’я про здоров’я ви знаєте?»

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Дякую за увагу !!!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Шмагун Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Олійникова Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
15 лютого 2020
Переглядів
3557
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку