28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Презентація "Реалізація завдань "Нової школи" на уроках математики"

Про матеріал

Презентація "Реалізація завдань "Нової школи" на уроках математики" може бути використана заступниками директорів з навчально - виховної роботи, методистом Методичного кабінету (центру), вчителем математики для проведення семінару для вчителів математики з даної теми. Презентація розкриває існуючи проблеми у викладанні математики і пропонує шляхи їх вирішення.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Реалізація завдань «Нової школи» на уроках математики Семінар для вчителів математики Учитель математики ХП НВК «Вересень» ХО

Номер слайду 2

Архітектоніка змісту освіти Архітектоніка – архе+тектоніка. Архе – початок, походження, форма, взірець, ідея Тектоніка – мистецтво надавати витончену форму та красиву зовнішність різним речам.

Номер слайду 3

Архітектоніка змісту освіти Архітектоніка освіти – подання знання у систематичній манері, витворення структурної цілісності, формальна схема пояснення. Спрямованість архітектоніки змісту освіти – наукова, технологічна та культурна грамотність особи ХХІ століття.

Номер слайду 4

Проблеми архітектоніки змісту освіти Систематизація елементів змісту освіти Чи все можна алгоритмізувати та формалізувати у межах реальної доступності? Як учням перекласти мовою програм, підручників і посібників, ІКТ-технологій зміст сучасного розвитку математичної науки? Розташувати відкриті системи знання у певній послідовності (для того, щоб сформувати компетентності) для сприяння роботи думки учня Спрямування навчальних програм на істинні потреби людини / учня

Номер слайду 5

Курикулум Від латинського – «біг; шлях; одне коло» Основна одиниця освітнього процесу – курс навчання, навчальний план, програма науки Сукупність навчального змісту, планів, методів, структур, ілюстративного матеріалу, усіх видів посібників, включаючи паперові, матеріальні, аудіо-візуальні, комп'ютерні

Номер слайду 6

Національні освітні індикатори Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2016 № 1116 «Про затвердження і введення в дію переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методології їх обрахунку»

Номер слайду 7

Національні освітні індикатори Індикатори напряму А. Ефективність навчальних закладів системи загальної середньої освіти Індикатори напряму Б. Фінансові ресурси, що інвестуються в загальну середню освіту Індикатори напряму В. Доступ до освіти, участь у навчально-виховному процесі, перехід за освітніми рівнями Індикатори напряму Г. Навчально-виховний процес і організація процесу навчання

Номер слайду 8

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14 грудня 2016 року № 988–р

Номер слайду 9

10 ключових компетентностей Нової української школи Спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами Спілкування іноземними мовами Математична грамотність Компетентності в природничих науках і технологіях Інформаційно-цифрова компетентність Уміння навчатися впродовж життя Соціальні і громадянські компетентності Підприємливість Загальнокультурна грамотність Екологічна грамотність і здорове життя

Номер слайду 10

Спільне для всіх компетентностей Уміння читати і розуміти прочитане Уміння висловлювати думку усно та письмово Критичне мислення Здатність логічно обґрунтовувати позицію Ініціативність Творчість Уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення Уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект Здатність до співпраці в команді

Номер слайду 11

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392 Діяльнісний підхід. Навчальна програма. Особистісно зорієнтований підхід. Компетентнісний підхід. 12 компетентностей.

Номер слайду 12

Поняття «компетенція» та «компетентність» Компетентність – те (сума знань, умінь, навичок, цінностей), що вже сформовано за результатами навчання учнів відповідно до змісту навчальної програми, державних вимог до рівня загальнодержавної підготовки учнів, що визначено Державним стандартом початкової загальної освіти та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Номер слайду 13

Диверсифікація – … Новолат. «diversificatio»  – зміна, різноманітність; від лат. «diversus»  – різний і «facere» – робити): володіння найрізноманітнішими формами роботи, кожна з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику в цілому.

Номер слайду 14

Контенти для роботи вчителя Нормативно-правовий Ресурсний Організаційний Організаційно-методичний Навчальний (змістовний)

Номер слайду 15

Основні етапи роботи за контентами Визначення місії Формулювання та коригування мети Аналіз та оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища Дослідження сильних і слабких сторін у роботі з учнями за відповідним навчальним предметом Аналіз стратегічних альтернатив для диверсифікації роботи Реалізація спланованого для досягнення мети

Номер слайду 16

Основні етапи роботи за контентами Розробка інструментарію підготовки учнів для навчання з предмета Коригування завдань: від найпростіших до найскладніших Облік, контроль та аналіз отриманих учнем результатів виконання завдань Оцінювання Конструювання, у разі потреби, нової стратегії роботи щодо подальшої роботи

Номер слайду 17

Мета Розвиток математичної грамотності Формування загально-навчальних та предметних компетентностей Задоволений отриманим результатом замовник освітніх послуг ЗНО ≥175 балів 12/10/2015 Підпала Л.Ф. *

Номер слайду 18

Ризики Високий рівень конкуренції Висока завантаженість учня Низький рівень самопідготовки Низький рівень вмотивованості учня Особливості математики як науки Об'єктивність оцінювання під знаком «?» 12/10/2015 Підпала Л.Ф. *

Номер слайду 19

Маємо Учитель як носій інформації суспільству не потрібен 12/10/2015 Підпала Л.Ф. * вимоги повага

Номер слайду 20

Що робити? Учень взмозі інформацію отримати самостійно налаштовуємо на перевернутий урок 12/10/2015 Підпала Л.Ф. *

Номер слайду 21

Що робити? Учень не відпрацьовує нові поняття самостійно Організуємо відпрацьовування на уроці 12/10/2015 Підпала Л.Ф. *

Номер слайду 22

Що робити? Об'єктивність оцінювання під знаком «?» Організуємо самооцінювання 12/10/2015 Підпала Л.Ф. *

Номер слайду 23

Листок самооцінюванння ПІ учня Вид роботи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всього Робота з поняттями  відношення  пропорція 2 Математичний диктант  № 3 №4   № 5  № 6  № 7 № 8   № 9 № 10  № 11  9 Встановити відповідність 5 Робота в парах (творче завдання) 6  Кількість балів

Номер слайду 24

Що робити? Уміння читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно та письмово Формулювання понять за законами логіки 12/10/2015 Підпала Л.Ф. *

Номер слайду 25

Структура визначення поняття: родовое понятие, Поняття видові особливості

Номер слайду 26

ppt
Додано
31 жовтня 2018
Переглядів
267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку