Презентація "Речення як основна синтаксична й комунікативна одиниця" 11 клас

Про матеріал
Презентація містить теоретичний матеріал та практичні вправи для використання на уроці
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Речення як основна синтаксична й комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень

Номер слайду 2

Речення – комунікативна одиниця, що складається з одного або кількох слів і виражає завершену думку. Я вже пообідав. Ти підеш до парку? Допоможи! Речення є основною одиницею комунікації, тобто спілкування. Це означає, що виразити думку людина може тільки у формі речення. На відміну від слова і словосполучення – номінативних одиниць мови – речення виконує комунікативну функцію.

Номер слайду 3

Основні ознаки речення: Смислова закінченість. Предикативність. МодальністьІнтонаційна закінченість. Наявність граматичного і смислового зв'язку всіх його компонентів. Наявність головних членів

Номер слайду 4

Предикативність – це співвіднесеність змісту речення з реальною дійсністю, завдяки чому зміст речення трактуємо як реальний, можливий чи бажаний.• Предикативність виражається за допомогою часових форм дієслова (минулий, теперішній, майбутній час) та обставин місця і часу.

Номер слайду 5

У реченні Цього літа температура води в Дніпрі піднялася до +25° С граматична основа виражає факт об'єктивної дійсності: інформація базується на вимірюванні спеціальним приладом – термометром; вона відповідає реальній дійсності. А в реченні Якби цього літа температура води в Дніпрі піднялася до +25° С предикативність виражає бажаність, а не реальну дійсність.

Номер слайду 6

Інтонація (як синтаксичний засіб) – це характер вимовляння розташованих одна за одною словоформ, які створюють речення. Інтонація виражає лінійність висловлення – його початок, розвиток, завершення. Залежно від значення цілого речення розрізняють три типи інтонації:• розповідну;• питальну;• спонукальну (окличну). Отже, речення відрізняється від словосполучення і слова наявністю комунікативної функції, предикативності на інтонації.

Номер слайду 7

Модальність – особисте ставлення мовця довисловленого,що виражається за допомогою: інтонації(стверджувальна та заперечна, серйозна й іронічна); вставних слів(на жаль, на щастя, мабуть, може, здається, безперечно і под.);часток(невже, авжеж, ніби, таки і под.);Способу дієслова(дійсний, умовний, наказовий).

Номер слайду 8

Наприклад, речення Він одружився; Він одружився б; Він міг би й не одружуватися; Одружився б він – виражають різні модальності:– факт, бажання, жаль, пораду.

Номер слайду 9

Модальність поділяють на об’єктивну та суб’єктивну. Об’єктивна модальність (реальна) – це повідомлення відповідає дійсності. Наприклад: Про Байду наш народ склав і понині співає дуже гарну пісню («Історія України»). Суб'єктивна модальність (нереальна) – це повідомлення про щось можливе, бажане, очікуване. Наприклад: От із Дніпра б зачерпнути води!

Номер слайду 10

Граматична завершеність (інший термін – граматична єдність) виявляється в тому, що для надання певній сукупності слів статусу речення ці слова повинні вступити у відповідні граматичні й семантичні зв’язки між собою, набути відповідної граматичної організації. Ця ознака також засвідчує тісні взаємозв’язки між членами речення: від одного члена речення ставиться питання до іншого й так вимальовується логічна схема речення. Напр.: Батько (що робить?) кличе (кого?) Наталку. У наведеному прикладі питання ставиться від підмета (батько) до присудка (кличе), а далі від присудка (кличе) до прямого додатка (Наталку).

Номер слайду 11

Семантична завершеність (інший термін – завершеність висловлення) полягає в тому, що речення зазвичай виражає відносно завершену думку. Справді, лише за допомогою такої мовної одиниці, як речення, можна щось розповісти чи описати, заперечити, запитати, аргументувати, довести, звинуватити чи виправдати. При цьому варто пам’ятати, що семантична завершеність речення завжди супроводжується, з одного боку, граматичною завершеністю, з іншого боку – граматичною його завершеністю;

Номер слайду 12

Основним носієм предикативності є головні члени речення – підмет і присудок (через це граматичну основу ще називають предикативним центром речення). Щоб предикативна конструкція стала реченням, вона повинна бути інтонаційно оформлена.

Номер слайду 13

У поданому тексті підкреслити граматичні основи. Тече й тече в глибину століть загадкова дорога історії. Чому нас так манить та дорога? Свою історію має кожна людина, рід, село, місто. Кожен топче свою стежку. Разом з’єднані ті стежки становлять історичний шлях народу. Наш український народ свою дорогу не згубив. Він пройшов через тяжкі випробування, проте зберіг своє ім’я, свою гідність та честь. Історія нашого народу багатовікова та героїчна. Не завжди дорога його була широкою. Він падав і знову підіймався, боровся, оборонявся. Він будував фортеці і міста, орав свої ниви, творив дивовижний світ казок, пісень, легенд. Найпершою ознакою культури й розуму людини та суспільства є відчуття історії власного народу

Номер слайду 14

Схарактеризуйте речення за метою висловлювання та інтонацією. Зробіть висновки щодо розділових знаків у кінці речень. Поясніть значення виділених слів. Пада сніг у долоні зими, Пада сніг, як лелече пір’я, І летять з давнини-далини Ваші думи на Ваше подвір’я. Будь, моя світлице, щедра на гостинці, Будь, моя світлице, світла на людей!Невже залишим після себе втрати, Розвіє вітер душі на золу?

Номер слайду 15

Визначте види речень за будовою граматичної основи. Поясніть значення виділених слів. Читаю вірші, а у залі тихо,Сидять військові довгими рядами. Читаю вірші і боюся дихать,Бо як чуття сприйматимуть словами?Тримаю вишиті старенькі рушники. Давно забуті, горнуться до мене. Заполонили світ нейлони та шовки…Кому потрібні вишиті ромени?Білявий день. І хата диха комином (Н. Баклай).

Номер слайду 16

Визначте види речень за кількістю граматичних основ та зв’язками між їх частинами. Поясніть значення виділеного слова. Ви вже, мамо, зовсім стали сиві. Залишилась осінь біля Вас. Закружляли птахи в небі синім, Батько Вас запрошує на вальс.І пливуть-летять роки у колі, І шумить-співа осінній шал……Батьку! Ви таки не помиливсь! Серед всіх жінок, які стрічались,Вибирали маму Ви колись…

Номер слайду 17

Спишіть текст, поділивши його на речення. Поставте розділові знаки. Уставте пропущені букви. Виконайте звуковий запис виділених слів. Прочитайте утворений текст, правильно інтонуючи речення. Екзам..ни річ сер..озна кому хоче..ся дістати п..р..екзаменовку на осін.., – ціле ж літо тоді нанівець піде а як іще крий доле на другий рік залишишся а футбол хіба річ не сер..озна кому хоче..ся діставати 3:0 на користь супротивника от і крутись от і страждай (Остап Вишня).

Номер слайду 18

Домашнє завдання (на вибір)Створити опорну схему «Речення» (або ментальну карту)Виконати вправу з підручника. Написати твір про початок зими, використавши усі види речень.

pptx
Додано
25 листопада
Переглядів
133
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку