28 січня о 18:00Вебінар: Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови

Презентація " Що таке правовідносини?"

Про матеріал
Дана презентація створена як дидактичний матеріал для ознайомлення та використання на уроках з основ правознавства. Містить опорні схеми та поняття. Використані джерела - підручник з основ правознавства та матеріали інтернету.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Що такеправовідносини?

Номер слайду 2

Поняття “правовідносини”Правовідносини — це суспільні відносини,врегульовані нормами права. Правовідносини виникають між двома ібільше суб’єктами, як правило, з їх волі, тодіміж ними утворюється правовий зв’язок, якийпроявляється у формі взаємних прав таобов’язків. Право такі відносини регулює, адержава — охороняє.

Номер слайду 3

Ознаки правових відносин. Основними ознаками правових відносин є те, що вони: • є видом суспільних відносин; • виникають на основі норм права; • мають як мінімум дві сторони, які пов’язані взаємними юридичними правами й обов’язками, що виникають за настання юридичних фактів; • носять вольовий характер (значна частина правовідносин виникає, змінюється і припиняється за волею їх суб’єктів); • здійснюються свідомо і цілеспрямовано; • їм притаманна індивідуалізація (якщо закон встановлює правила для всіх, то правовідносинами є реальна ситуація між конкретними учасниками, які взаємопов’язані через права й обов’язки); • здійснення суб’єктивних прав чи дотримання юридичних обов’язків у правовідносинах контролює і забезпечує держава, оскільки вони є результатом вираженої в праві державної волі.

Номер слайду 4

Правовідносини За предметом:конституційніадміністративніцивільнісімейнітрудовіфінансові тощо. За складом учасників:простіскладніЗа розподілом прав і обов’язків між сторонами:одностороннідвосторонніЗа кількістю суб’єктів:загальніконкретніЗа функціональністю:регулятивніохоронніЗа тривалістю дії:короткочаснідовгострокові За природою юридичного обов’язку:пасивніактивні

Номер слайду 5

Склад правовідносин. Суб’єкти – учасники, сторони правовідносин. Зміст правовідносин – поєднання суб’єктивних прав, юридичних обов’язків та поведінки суб’єктів. Об’єкти – реальні соціальні блага, що задовольняють інтереси й потреби осіб, на які спрямовано їхні дії

Номер слайду 6

Суб’єкти правовідносин. Суб’єкти правовідносин — учасники цих відносин, суб’єктисуспільного життя, носії суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Ними можуть бути: фізичні особи — громадяни держави, іноземці (громадяни інших держав), біпатриди (громадяни двох держав), апатриди (особи без громадянства); юридичні особи — комерційні об’єднання (господарські товариства, виробничі кооперативи, банки, кредитні спілки тощо) та некомерційні об’єднання (громадські організації, політичні партії, органи державної влади); соціальні спільноти — об’єднання фізичних осіб (держава, народ, національні меншини, територіальні спільноти, трудові колективи), які не мають статусу юридичної особи.

Номер слайду 7

Щоб бути суб’єктом правовідносин,потрібно володіти певними юридичнимивластивостями, а саме: правоздатністю (здатністю мати права іобов’язки),дієздатністю (здатністю здійснюватиправа і виконувати обов’язки) таделіктоздатністю (здатністю нести відповідальність за своїдіяння). Суб’єкти правовідносин

Номер слайду 8

Об’єкти правовідносин — це те, зприводу чого склалися правовідносини,зокрема: матеріальні або нематеріальніблага, а також дії суб’єктів чи результатиїх діяльності (річ, ділова репутація,безпека, здоров’я і т. д.). Наврегулювання чи охорону цих благспрямовані взаємні суб’єктивні права йюридичні обов’язки. Об’єкти правовідносин

Номер слайду 9

Зміст правовідносин — це права й обов’язкисуб’єктів правовідносин. Зміст може бути юридичним(де-юре) і фактичним (де-факто). Юридичний зміст — це суб’єктивні права та обов’язки. Учасників правовідносин, які закріплені взаконодавстві, тобто можливість певних дійуповноважених суб’єктів і необхідність відповіднихдій зобов’язаних суб’єктів. Фактичний зміст — це сама поведінка суб’єктів, їхдіяльність, у якій реалізуються суб’єктивні права іобов’язки сторін. Зміст правовідносин

Номер слайду 10

Юридичний факт — це життєва обставина,з якою норми права пов’язують виникнення, змінуабо припинення правовідносин. За наявності норм права без юридичного фактуправовідносини не можливі, тому юридичний факт єпередумовою правовідносин. Наприклад, наявністьнорм права, які регулюють право на освіту, неозначає, що людина вже її здобула і завершилашколу. Для цього їй необхідно вчинити певні дії, якідопоможуть їй реалізувати своє право. Поняття”юридичний факт”

Номер слайду 11

Види юридичних фактів

Номер слайду 12

1. Події — це обставини (природніявища), виникнення та дії яких незалежать від волі суб’єктів:народження, хвороба, смертьлюдини; стихійне лихо, пожежа;землетрус.2. Дії — це обставини, настання якихзалежить від волі особи. Наприклад,подання документів для вступу до ВНЗабо купівля автомобіля. Основні поняття: Своєю чергою, дії розрізняють,залежновід узгодженості з чинними правовиминормами, на правомірні танеправомірні.

Номер слайду 13

Бездіяльність — стан абсолютної пасивності,відсутність дії. Вона теж може зумовити певніправовідносини (наприклад, ненадання лікареммедичної допомоги хворому). До юридичнихфактів ще належать стани, за наявності якихможуть виникати певні правові відносини, певніюридичні наслідки. Станом юридичногохарактеру можуть бути сп’яніння, вагітність,громадянство тощо. Основні поняття:

Номер слайду 14

правоутворюючі — з якими пов’язують виникнення правовідносин. Наприклад, наказ директора про зарахування нових учнів до школи;правозмінюючі — з якими пов’язують зміну правовідносин. Наприклад, наказ ректора університету про переведення студентів 3-го курсу з очної на заочну форму навчання;правоприпиняючі — з якими пов’язують припинення правовідносин. Наприклад, наказ директора про видачу учням атестата про закінчення школи. Види юридичних фактів(за юридичними фактами)

Номер слайду 15

За характером діяльності: факти бувають— одноразової дії (наприклад, купівляквитка до кінотеатру)— безперервної юридичної дії (наприклад,перебування у шлюбі)Види юридичних фактів

Номер слайду 16

Дякую за увагу!

pptx
Додано
17 листопада 2020
Переглядів
65
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку