Презентація " Сімейне право"

Про матеріал

Презентація до уроку правознавства за темою " Сімейне право." Презентація містить Умови та порядок укладання шлюбу, коли шлюб є недійсним. обставини за якими щлюб не може бути укладеним, особливості укладання шлюбу неповнолітньою особою, порядок припинення шлюбу. права та обовязки подружжя.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

CЕМЕЙНЕ ПРАВОКожна сім’я — це частина держави. (Арістотель)

Номер слайду 2

Сімейне право України – це галузь права, що врегульовує сімейно-шлюбні та прирівняні до них відносини. Сімейне право врегульовує засновані на шлюбі, спорідненості, усиновленні, опіці, піклуванні, прийнятті на виховання дітей, особисті немайнові та майнові відносини, що виникають між членами сім ї, або за їхньою участю

Номер слайду 3

Сімейний кодекс України регулює три групи правовідносин сімейні відносини (майнові та особисті немайнові) між подружжям, батьками й дітьми та іншими родичами;несімейні, або прирівняні до них відносини (усиновлення, опіки, піклування); відносини з приводу реєстрації актів цивільного стану (народження, усиновлення, зміни прізвища, імені та інше). 

Номер слайду 4

Що таке сім’я та шлюб Сім’я – це особи , які спільно проживають, пов’язані спільним побутом , мають взаємні права та обов’язки Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення та на інших підставах. Шлюб - це добровільний союз чоловіка та жінки , зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану

Номер слайду 5

Характерними ознаками шлюбу за Законодавством України є захищеність державою;добровільність;рівноправність.

Номер слайду 6

Типи сім’їПовна сім’я (батьки, діти, бабуся, дідусь)Неповна сім’я (дитина з одним із батьків)Подружжя без дітей. Одинока людина

Номер слайду 7

Умови накладання шлюбу. Взаємна згода подружжя. Шлюбний вік

Номер слайду 8

Недієздатність однієї з осіб, яка бажає зареєструвати шлюб. Перебування особи, яка бажає зареєструвати шлюб в іншому зареєстрованому шлюбіРодинні зв’язки між особами, які бажають зареєструвати шлюбміж усиновлювачем і усиновленою ним дитиноюміж двоюрідними братом та сестрою між дядьком і племінницею; між тіткою та племінникомнедосягнення шлюбного вікувнаслідок важкої хвороби. Обставини, за яких шлюб не може бути зареєстрований:між родичами прямої лінії

Номер слайду 9

Порядок укладання шлюбу. Подання заяви (подається особисто і в письмовій формі)Ознайомлення наречених з обов’язком повідомити один одного про стан здоров’я, правами і обов’язками подружжя, про відповідальтність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу. Реєстрація шлюбу відбуваються через місяць від дня подання заяви (в окремих випадках раніше: в разі народження дитини, вагітності, військовослужбовці)Присутність наречених в момент реєстрації шлюбу є обов’язковою. Документом, який засвідчує факт укладання шлюбу, є свідоцтво про одруження. ЗЗдоров’я права обов’язки. З1 міс. СВІДОЦТВО ПРО ОДРУЖЕННЯ

Номер слайду 10

Особливості укладання шлюбу неповнолітньою особою: Особі, яка досягла 14 років, за рішенням суду може бути надане право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Неповнолітня особа з моменту укладання шлюбу стає дієздатною в повному обсязі. Повна дієздатність зберігається після розірвання шлюбу. Дитина, молодше 14 років, у шлюб вступати не може. Вагомі причини для укладання шлюбу: вагітність неповнолітньої, народження дитини, фактичні сімейні відносини.

Номер слайду 11

Порядок припинення шлюбу. Автоматично припиняється. Припиняється органом реєстрації цивільного стану. Припиняється за рішенням суду. Унаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим. За спільною заявою подружжя, у якого немає неповнолітніх дітей. За спільною заявою подружжя, у якого немає неповнолітніх дітей. За позовом одного з подружжя

Номер слайду 12

Недійсність шлюбу. Шлюб є недійсним (анулюється рішення органу РАЦС)Шлюб визначається недійсним за рішенням суду. Шлюб може бути визнано недійсним за рішенням суду. Шлюб визнаний фіктивним ( укладений без мети створення сім’ї )Між двоюрідним братом і сестрою, тіткою і племінником, дядьком і племінницею. З особою, яка перебуває в іншому шлюбіЗ особою, яка визнана недієздатною. Між родичами прямої лінії споріднення – рідними братом, сестрою. Шлюб зареєстрований без вільної згади чоловіка або дружини. З особою, яка не досягла шлюбного віку. З особою, яка приховала тяжку хворобу, небезпечну для другого з подружжя або нащадків. Між усиновлювачем та усиновленим

Номер слайду 13

Право вільно обирати місце проживання. Право на утримання Право спільної сумісної власностіПраво вільно обирати професію та місце роботи Право самостійно обирати майбутнє прізвище. Права та обов’язки подружжя: Право особистої приватної власності

Номер слайду 14

Майно подружжя. Майно, що є особистою приватною власністю кожного з подружжя. Майно, набуте до шлюбу. Майно, отримане під час перебування в шлюбі одним із подружжя шляхом спадкування або в дарунок. Речі професійних занять одного з подружжя, придбані в період шлюбу. Майно, набуте в період шлюбу за особисті кошти. Речі індивідуального користування. Майно, що є спільною власністю подружжя. Премії, нагороди за особисті заслуги. Майно, набуте в період перебування в шлюбіЗаробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя та внесені до сімейного бюджету чи на банківський рахунок

Номер слайду 15

Шлюбний договір. Регулює майнові відносини між подружжям. Визначає майнові права та обов’язки подружжя. Визначає правовий режим майна. Укладається в письмовій формі та нотаріально засвідчується. В Україні чинним вважається лише договір, укладений до шлюбу. Після прийняття нового Кодексу про шлюб та сім’ю (1 липня 2009р.) подружжя зі стажем можуть отримати шанс на договір.

Номер слайду 16

Права і обов’язки матері, батька й дитини. Права й обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного стану. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Це визначається на підставі Свідоцтва про шлюб і документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини. Мати та батько мають рівні права і обов'язки щодо дитини незалежно від того, чиперебували вони в шлюбі між собою. Якщо мати й батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньоюзгодою.

Номер слайду 17

Батьки мають право: особисто виховувати дитину,залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним і юридичнимособам,обирати форми й методи виховання, крім тих, якісуперечать закону, моральним засадам суспільства,на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки тасина, на звернення до суду, органів державної влади,органів місцевого самоврядування та громадськихорганізацій за захистом прав та інтересів дитини, атакож непрацездатних сина, дочки як їх законніпредставники.

Номер слайду 18

Дитина має право: звертатися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадських організацій, звертатися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років. Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування. Місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків, а після досягнення нею 10 років — за спільною згодою батьків і самої дитини. Повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про батьків, виявляти турботу про них і надавати їм допомогу

Номер слайду 19

Батьки й діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів,  належить їм на праві спільної сумісної власності. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати. Дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Номер слайду 20

Рефлексія1. Що таке сім’я?2. Що таке шлюб?3. Які основні умови вступу до шлюбу?4. Які групи прав та обов’язків мають подружжя?

Номер слайду 21

Висновки: Сім’я – це надзвичайно важлива ланка людського суспільства. Саме в ній продовжується людський рід, виховуються діти. Шлюб є підставою для створення сім’ї. Юридичні наслідки має лише шлюб, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Шлюб визначає для кожного з подружжя відповідні права та обов’язки. Законом визначені певні вимоги до укладання шлюбу.

Номер слайду 22

Домашнє завдання1. Опрацювати матеріал підручника.2. Створити презентацію «Знайомтесь, ми — … » (про свою родину).

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Береза Любов Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
12 серпня 2018
Переглядів
1990
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку