Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Розробка конспекту уроку "Права дитини"

Про матеріал

Розробка конспекту уроку з основ правознавства стане у пригоді вчителям при вивчені прав людини. Одним із важливих прав є право на освіту. Використовуючи різні прийоми під час уроку вчитель зможе цікаво пояснити шляхи реалізації цього права в Україні .

Перегляд файлу

Тема.  Право  на освіту  в Україні.

Мета:

▪дати уявлення про юридичний зміст права на освіту в Україні, навчальні заклади, в яких можна здобути середню освіту і про їх відмінності,

▪ ознайомити  з нормами Закону України «Про освіту» , з поняттям «освіта», « навчальний процес» , « загальноосвітній  навчальний заклад»

▪розповісти про учасників навчально-виховного процесу та їхні права та обов’язки;

▪ формувати вміння пояснювати юридичний зміст права на освіту в Україні;

▪ висловлювати судження щодо його важливості для людини;

▪ наводити приклади навчальних закладів міста, в яких можна здобути середню освіту;

▪ моделювати та розв’язувати правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками учасників навчально-виховного процесу;

▪ виховувати інтерес учнів до правознавства, до практичного застосування своїх прав в освітній  галузі.

Очікування:

Учні  зможуть:

  пояснювати  юридичний зміст права  на освіту в Україні;

▪ наводити приклади  навчальних  закладів, в яких можна  здобути середню  освіту й розповідати про  їхні відмінності;

▪називати учасників  навчально-виховного процесу, описувати, використовуючи  положення нормативних  актів, їхні права і обов’язки ;

▪ моделювати  та розв’язувати  правові  ситуації, пов’язані з правами і обов’язками учасників  навчально - виховного процесу 

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення:  урок з використанням мультимедійних технологій.

Компетентності :соціальна,комунікативна, інформаційна, мовленнєва,логічна.

Методи  та  прийоми:  словесний , практичний, інформаційно – пошуковий , проблемне  питання,  рольова  гра,  « Мікрофон», « Навчаючи – вчуся» ,         « Відшукай  зайве», ознайомлення  з темою уроку  за допомогою слайд-шоу, робота в групах, аналіз правової ситуації, рольова гра, робота з джерелом, робота з юридичними термінами.

Обладнання:  дошка,   Конституція України, витяг із  Закону України «Про  освіту», підручник з правознавства авт..  В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко «Правознавство.9 клас (практичний  курс).» - К.,- Генеза, - 2009; роздавальний матеріал, опорні схеми, відео, слайд-шоу , картки 

самооцінювання.

 

СТРУКТУРА УРОКУ

 

 1. Організаційний момент. ( 1хв. )
 2. Актуалізація опорних  знань, умінь та уявлень учнів.( Інтерактивна гра « Відшукай  зайве»  3 хв.   )
 3. Мотивація навчальної діяльності учнів. (1 хв.)
 4. Оголошення теми  та мети уроку. (2 хв.)( слайд-шоу )
 5. Вивчення нового  матеріалу.(25 хв.) (робота в малих групах, робота в парах, метод «Мікрофон», «Прес», «Навчаючи – вчуся», рольова гра, творча хвилинка, розв’язання  правової  ситуації, схематизація)
 6. Узагальнення  та систематизація знань.( Робота в парах.5 хв.)
 7. Рефлексія. (2 хв.)
 8. Підведення підсумків уроку.(3хв.)
 9. Домашнє завдання. (2 хв.)

 

Що  посієш – те й  пожнеш

(народна  мудрість)

 

 

                                                                   ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент. Привітання учнів.

ІІ. Актуалізація знань учнів

Гра  «Віднайди   зайве»

Завдання.

 1. Знайдіть   статті , які  записані у  «Загальній  декларації  прав  людини»
 2. Розташуйте  їх  згідно  порядкового  номеру (1- 26)
 3. Відшукайте  ілюстрації , які   відповідають  змісту  Декларації.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Перегляд  слайд – шоу « Здобуття освіти».

Робота в загальному колі:

 • Що зображують  кадри?
 •   Для чого потрібна освіта?
 •   Який рівень освіти потрібен сучасній людині?

 

 

ІV. Сприйняття  та усвідомлення  навчального  матеріалу.

Оголошення теми, мети, плану (учні записують в зошит)

Учитель. Розпочнемо  урок з роботи в підручнику на стор.71,  прочитаємо тему уроку, а тепер зверніть увагу на проблемне  запитання

 1. Як ви вважаєте, освіта  - це  право чи обов’язок ? (думки учнів)
 2. Що посієш – те й пожнеш  ( епіграф).

 

Учитель. В цих висловах зосереджена  мудрість багатьох поколінь А мудрими, розумними  частіше всього називають освічених людей. А що таке освіта , та якими нормативно-правовими актами вона регулюється  ми дізнаємось сьогодні під час уроку.

 

 1. Право на освіту в Україні.

Розповідь учителя.

Одним із найважливіших  надбань людства, яке знайшло своє закріплення  в міжнародно-правових актах, а також Конституції України є право на освіту.

Освіта як окрема сфера взаємовідносин у  суспільстві  регулюється різними нормативно-правовими актами і насамперед Конституцією України, Законами України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту».

Робота з Законом  України «Про освіту»

Завдання. Знайдіть визначення поняття  « освіта»

Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Мета освіти — всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору; збагачення  на  цій  основі  інтелектуального,  творчого,  культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня; забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Прийом  «Пошук асоціацій»

 Учитель називає певне поняття, а учням необхідно знайти , що з ним  асоціюється і обґрунтувати свій варіант відповіді.

Зразок

О  - обдарованість, оригінальність, організованість

С – сила духу, сміливість, спритність

В – вихованість,  волелюбність

І – інтелігентність, ініціативність

Т – творчість, толерантність

А – артистизм, активність

 • Які ж  нормативно-правові акти регулюють освіту як окрему сферу взаємовідносин у суспільстві? (Конституція України, Закон «Про освіту»…..)

Колективна    робота з підручником. ( ст..71-72)

Бесіда за  запитаннями:

 1. На що кожен має право згідно ст..53 Конституції України? (освіту)
 2. Що  забезпечує держава? (доступність і безоплатність….)
 3. На що громадяни мають право? ( безоплатно….на  конкурсній основі)
 4. Яке  право  гарантується  громадянам, які належать до  національних меншин? (на навчання рідною мовою )

Робота з документами.

Закон «Про  освіту»

 1. Ст.. 7 Мова освіти
 2. Ст.. 6 Принципи освіти.

 Учитель. Розгляньте схему  ( ст.. 72)і використовуючи  схему відповіді  ст..73  зробіть власні висновки.

 

Метод «Прес….» (використовуючи метод, аргументувати свою думку…)

 • «Я вважаю….»
 • «  Тому що…..»
 • «Наприклад…»
 • «Тому я вважаю»

Вчитель. Пропоную вам переглянути слайд-шоу, щоб  пересвідчитись чи дійсно в освіті зберігаються вищезазначені принципи. (Слайд-шоу «Відомі люди»)

2.Загальноосвітні навчальні заклади в Україні.

Словникова робота.

Загальноосвітній навчальний заклад – це…. ( ст..73) установа, що забезпечує реалізацію права  громадян на загальну середню освіту.

Робота з підручником  «Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (вчитель зачитує визначення . а учні знаходять відповідність у підручнику і прикріплюють правильні відповіді на дошці). Схематизація

3.Якими є права  та обов’язки учнів, учителів і батьків у навчальному процесі.

 Метод « Навчаючи – вчуся». Робота в «домашніх групах»

   1-а група .  «Навчальний процес»

І учень – «поняття  навчально-виховний процес»

ІІ учень – «учасники навчально-виховного процесу»

  2-а група.  «Права  та  обов’язки  учнів»

І учень – права учнів

ІІ учень – обов’язки  учнів

  3-а група.  «Права та обов’язки  вчителів»

І учень – права вчителів

ІІ учень – обов’язки   вчителів

  4-я група. « Права  та обов’язки  батьків»

І учень – права  батьків

ІІ учень – обов’язки   батьків

( учні по-черзі розказують  здобуті знання один одному)

Колективне обговорення

 

Проведення  гри  «Так – ні» (фізкультхвилинка)

Запитання:

1.Обирати форму, профіль навчання (право)

2.Виконувати  правила внутрішнього  розпорядку навчального  закладу (обов’язок)

3. Брати участь у науковій роботі, предметних олімпіадах ( право)

4. Систематично й глибоко опановувати знання ( обов’язок)

5.Пошану і захист  професійної чесності та гідності ( право)

6. Піклуватися про  здоров’я  своєї дитини ( право)

7.  Дотримуватись вимог  Закону  України  «Про освіту» (обов’язок)

8. Поважати права дитини, її честь і гідність (обов’язок)  

 

Рольова гра

Вчитель. Рольова   гра  « Ваші друзі і вороги»

Учитель.  Ми з вами сьогодні поговоримо про ваших друзів і ворогів. Без будь – якої містики скажу: вони невидимі, але цілком реальні. Одні увесь час на сторожі, оберігають вас від усього, що заважає досягненню вашої мети, а інші, вдаючи добрих, втягують вас у безодню, гальмують розвиток. Здогадалися, хто вони? У невеличкій сценці ви зараз побачити і почуєте, як вони змагаються за владу над вами.

Сценка .

Дівчинка або хлопчик, накрившись, лежить, у даючи сплячого. Дзвонить будильник. Герой накривається з головою. З усіх сторін до нього підходять Обов’язок, Совість, Лінь і Байдужість.

Обов’язок.  Прокидайся, час збиратись до училища.

Лінощі.  Поспи ще трішки, постіль така м’якенька, ковдра така тепленька… А тобі не хочеться вставати, з приємним сном розлучатись…

Обов’язок.  Кілька гімнастичних вправ – і сон як рукою зніме. А холодна водичка поверне бадьорість, подарує добрий настрій.

Лінощі.  Який ти немилосердний, Обов’язку! А я – добра, я жалію, я хочу добра.

Совість.  Знаємо ми твою «доброту»! Послухавши тебе, учень не встигне зробити зарядку, одягнеться абияк, снідатиме похапцем. А це шкідливо для здоров’я.

Байдужість.  Ой- ой! Усе ти ускладнюєш. А чого б то поспішати? Можна й поспати довше, і встигнути…

Обов’язок.  І на уроки спізнитись. А на першому уроці – підготовка до контрольної роботи. Без серйозної підготовки не впоратися.

Байдужість.  Можна спокійно списати й одержати той самий бал, а й іноді і вищий.

Совість.  Тобто скористатись плодами чужої праці? І не соромно буде отримати незаслужений бал?

Лінощі.  Що таке сором? І за для нього тратити нервові клітини? Ні, краще буз зайвих зусиль…

Обов’язок.  А в результаті – ні знань, ні розвитку. Застій і деградація. Цього ви бажаєте? Таке ваше добро? Адже відомо, що « лінощі – мати усіх вад» . Саме з лінощів починається падіння.

Лінощі.  Але дитина так любить тепло, ніжність, пестощі, а ви закликаєте її до труднощів.

Обов’язок.  Бо « подолання труднощів – ще шлях до стійкості духу, міцності переконань» . А без них немає особистості.

Байдужість.  Ой, замучив: труднощі, завдання, обов’зок, дисципліна… Обійдемось без них!

Совість.  Геть звідси! Вашої влади тут нема!

Лінощі.  А це ми побачимо, чия влада сильніша. Поспи ще, хлопчику, подрімай, поніжся, нікуди твоя школа не втече…

Обов’язок.  Пробуджуйся, друже, вставай! Тебе кличе обов’язок! ( учень швидко викидає ковдру, підводиться, застеляє ліжко. )

Голос матері.  Синку (доню), час вставати.

Учень.  Доброго ранку, мамо! Я вже на ногах.

Лінощі й Байдужість йдуть.

Обов’язок і Совість.  Ходімо, друже, у нас сьогодні не легкий, але цікавий день! ( Йдуть разом).

Учитель.  Як бачимо, учень свій вибір зробив. Чи всі ви здатні робити такий вибір? ( Відповіді учнів)

 

Пісня  Елвіса  Преслі  « Мой  путь».

Завдання. Слухаючи пісню, підкреслити в тесті ті слова, які мають відношення  до  вибору шляху.

 

Правова  ситуація  . Робота за підручником ст.. 76.

Вправа  «Агітатор»

Завдання . Протягом 1 хв. Прорекламувати необхідність освіти.

V. Узагальнення і  систематизація.

КАРТКИ  ДЛЯ  РОБОТИ В ПАРАХ 

    (Прийом «Віднови текст»)

 1. Кожен   має право  на …………..(Ст.53 Конституції України)
 2. Повна  загальна  середня  освіта  є ………………..
 3. Основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави – це ………………………………
 4. Освіта  регулюється  різними  нормативно - правовими  актами і насамперед Конституцією України, Законами України « Про    ……….», « Про  …………..  …………….    …………….» і ін..
 5. Спільна  діяльність учителів, дітей, батьків та інших осіб по створенню умов та  забезпеченню необхідного суспільству  рівня   освітніх знань. компетентностей та вихованості – це …………      ………….

VІ. Підсумки уроку

 1. Розповідь про мудру людину.
 2. Прослуховування пісні А.Макаревича .
 • яке відношення слова пісні можуть мати до сьогоднішньої теми? 

Рефлексія

1.  Чому освіті приділяється так багато уваги, навіть є окремі закони та статті Конституції?

2.  Як ви зрозуміли поняття «доступність освіти»?

3.  Чому сьогодні освіта відіграє важливу роль у житті людини? Як освіта впливатиме на майбутнє кожного з вас?

V. Домашнє завдання

1.Прочитати параграф № 11.

2.Скласти пропозиції щодо навчання у  вашій школі.

 

 

docx
Додано
1 вересня 2018
Переглядів
526
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку