10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Презентація "Торгівля світу. Торгівля в Україні"

Про матеріал

Слайди презентації розкривають історію торгівлі та характеризують торгівлю як вид діяльності. Висвітлюють поняття міжнародної торгівлі та світового ринку. У матеріалах презентації називаються показники зовнішньої торгівлі та розкриваються сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Характеризуються чинники та сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. Окремо розкривається зовнішня торгівля товарами і послугами.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Розділ ІV. Тема 2. ТОРГІВЛЯ

Номер слайду 2

ТОРГІВЛЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІзабезпечує обіг товарів, тобто їхнє переміщення із сфери виробництва у сферу споживаннявиникла в сиву давнину, коли в окремих виробників з’явилося більше продукції, ніж необхідно для власних потреб.

Номер слайду 3

У ринковій економіці торгівля виконує низку важливих функцій:1) доставляє товари до споживачів; 2) продовжує процес ви- робництва(сортування, комплектування, пакування товарів); 3) змінює форму вартості з товарної на грошову і навпаки; 4) надає торгові послуги населенню в процесі реалізації товарів. Рівень розвитку торгівлі характеризує обсяг і структуру споживання в країні

Номер слайду 4

ФОРМИ ТОРГІВЛІподіляють на торгівлю товарами і послугамиторгівля може бути внутрішньою (усередині націо- нальної території) і (з іншими країнами) зовнішньою. За стадіями товарообігу внутрішню торгівлю поділяють на: Гуртова торгівля охоплює продаж товарів партіями для виробничого споживання,здійснюють великі торговельні компанії, торгові доми, дистриб’юторські фірми т Роздрібна торгівля займається продажем товарів безпосередньо громадянам

Номер слайду 5

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ І СВІТОВИЙ РИНОКМіжнародна торгівля — це обмін товарами і послугами між продавцями та покупцями різних країнвідбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку товарів і послуг. Світовий ринок є сукупністю прямих договорів (між партнерами з різних країн), спрямованих на задоволення потреб у товарах та послугах, забезпечення необхідними ресурсами та отримання доходу.

Номер слайду 6

Учасники світового ринкудержавні органи різних рівнів (центральні, регіональні, муніципальні), підприємства й організації окремі особи, які мають право на зовнішньоекономічну діяльність. Впливові гравці на світовому ринку: ТНК, міжнародні організації регіональні між- державні об’єднання.

Номер слайду 7

Світова організація торгівлі (СОТ)провідна міжнародна економічна організація, членами якої є 164 країни; на них припадає понад 96% обсягів світової тор- гівлі. Основними функціями СОТ є встановлення правил міжнародної системи торгівлі й розв’язання спірних питань між країнами-підписантами угод організації

Номер слайду 8

Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків:експорт — продаж та вивезення товарів за кордон. Реекспорт — це вивезення товарів, раніше ввезених із-за кордону, які не піддавалися переробці у даній країні (товарів, проданих на міжнародних ярмарках, товарних біржах, аукціонах тощоімпорт — купівля та ввезення товарів із-за кордону. Реімпорт — ввезення з-за кордону раніше вивезених з даної країни товарів без будь-якої їх переробки в закордонній країні

Номер слайду 9

ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ1) обсяг експорту 2) обсяг імпорту3) зовнішньоторговельний обіг — сума вартісних обсягів експорту та імпорту; 4) сальдо зовнішньої торгівлі — різниця між обсягами експорту та імпорту; 5) товарна структура експорту, імпорту — співвідношення у них різних товарних груп: сільськогосподарських і продовольчих продуктів, товарів видобувної ….6) географічна структура експорту, імпорту

Номер слайду 10

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІОбсяги сві- тової торгівлі вражаючі: четвертина світового ВВПпочинаючи з 2012 року зниження темпів росту ВВП і світової торгівлі1) збільшення питомої ваги готових виробів і зниження частки сировинних товарів 2) зростання частки машин, обладнання і транспортних засобів у світовому товарообігу; 3) інтенсифікація обміну продукцією інтелектуальної праці 4) стрімке зростання експорту/імпорту послуг

Номер слайду 11

Зміни відбулися і в географічній структурі міжнародної торгівліУ 50–60-х роках ХХ ст. світовими лідерами у зовнішній торгівлі була група економічно розвинених країн, країни «Великої сімки», Нідерланди, Бельгія, Швеція, Швейцарія. У 70–80-х роках додалися нові індустріальні країни Східної Азії (Республіка Корея, Гонконг, Сінгапур, Тайвань) та Латинської Америки (Мексика), а на початку ХХІ ст. — Китай. Найбільшим споживачем імпортної продукції залишаються СШАекспорт послуг - США, Велика Британія, Ні- меччина, Франція, Китай, Нідерланди, Японія, Індія (майже половина світового експорту послуг)

Номер слайду 12

ГОЛОВНІ РЕГІОНИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ Міждержавні торгові об’єднання:ЄСПівнічноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Південно- американський спільний ринк (МЕРКОСУР)

Номер слайду 13

ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ:1) набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі (2008 р.)2) підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Сою- зом (2014 р.)3) криза в українсько-російських економічних і політичних відносинах та пряма військова агресія Росії щодо України,

Номер слайду 14

Порушення зовнішньоекономічної діяльностіТак, корпорація «Індустріальний союз Донбасу», якій належить Алчевський металургійний завод, раніше безперешкодно продавала частину продукції своїм заводам у Польщі, а ті, після відповідної переробки,  — кінцевим європейським споживачам. Тепер такий міжнародний виробничий ланцюг і експортна діяльність підприємства ускладнені, оскільки завод опинився на непідконтрольній Україні території.

Номер слайду 15

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІПеревага імпорту над експортом: сальдо торгівлі товарами переважно від’ємне, а послугами — лише додатне. Зовнішня торгівля послугами розвивалася швидше, ніж торгівля товарами, і 2016 року досягла 21% загального обсягу експорту і 12% обсягу імпорту України

Номер слайду 16

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ У 2016 р. обсяг експорту товарів з України становив 36,4 млрд дол. США, а обсяг імпорту в Україну— 39,2 млрд доларів. У міжнародному поділі праці Україна виділяється сировинними, капітало- та матеріаломісткими виробництвами. Експорт України: зернові культури — кукурудза, пшениця, ячмінь; насіння соняшнику й соняшникова олія та гірничо-металургійна продукція — майже (руди, чорні метали та вироби з них)

Номер слайду 17

Імпорт Українимашини, транспортні засоби, устаткування, продукція хімічної промисловості, паливо. імпорт палива (природного газу, нафти, вугілля) різко скоротився внаслідок меншого його спо- живання.

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Торгівля послугами10 млрд дол. США в експорті й понад 5 млрд — в імпортіекспорт Україною послуг - транспортні, телекомунікаційні, комп’ютерні, інфор- маційні, діловіімпорт - транспортні, фінансові, туристичні послуги. Партнери в експортно-імпортних операціях у сфері послуг є Росія, США, Німеччина, Велика Британія, Швейцарія, Кіпр, Бельгія, Естонія, Австрія, Франція, Польща, Нідерланди

Номер слайду 20

Запитання:1. Які події останнього часу і як вплинули на розвиток зовнішньої торгівлі України? 2. Назвіть глобальні та внутрішні чинники, що впливають на зовнішню торгівлю України. 3. Які товари становлять основу українського експорту? 4. Які товари Україна імпортує? 5. Які види послуг становлять найбільшу частку в загальному обсязі їх експорту та імпорту?

Номер слайду 21

Домашнє завдання: Прочитати §37-38, с.206-215;Вивчити матеріали зошиту;

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Стожок Алла Павлівна
  Спасибі, дуже корисно і вичерпно
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Войткевич Ірина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Григоришина Вікторія Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Lyudmila
  Чудова презентація! Подяка автору!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Багрій Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Довженко валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
pptx
До підручника
Географія 9 клас (Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б., Гринюк Т. А., Смаль І. В., Харенко І. М.)
Додано
12 травня 2018
Переглядів
20200
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку