Презентація «Всі професії важливі –  обирай свою»

Про матеріал

Презентація «Всі професії важливі – обирай свою». Від того, яку професію обирає сьогоднішній школяр залежить і його власне майбутнє, і майбутнє всієї країни. Тому у виховному плані 9 та 11 класів проводять низка профорієнтаційних заходів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Всі професії важливі –  обирай свою

Номер слайду 2

Народна  мудрість говорить: На дерево дивись, як родить,а на людину , як робить.

Номер слайду 3

Проблеми вибору професіїПерша категорія – це ті, які поки що не знайшли нічого цікавого в житті. До іншої категорії можна віднести активних школярів, які активні не тільки в навчанні, а й у інших сферах життя.

Номер слайду 4

Існує 8 факторів вибору професії (за Е. А. Климовим)Позиція старших членів сім’їПозиція товаришів, подруг. Позиція вчителів, шкільних педагогів. Особисті професійні плани. ЗдібностіРівень домагань суспільного визнанняІнформованість. Схильності

Номер слайду 5

Типи професій(за А. Е. Климовим)

Номер слайду 6

«Людина — людина» Праця людей професії «людина — людина» спрямована на процеси навчання, виховання, управління, медичне та торгове обслуговування тощо інших людей. Приклади таких професій: екскурсовод, лікар, продавець, офіціант тощо. Зрозуміло, що важливим у роботі професій цього типу є такі якості: потреба у спілкуванні, уміння розбиратися в людських взаєминах, гарна пам'ять, терпіння, сталий настрій у процесі роботи з людьми.

Номер слайду 7

«Людина — знакова система» Якщо об'єктом праці виступають різні знаки: цифри, рисунки, схеми, фізичні та хімічні символи, ноти і т.д., то такі професії відносять до категорії «людина — знакова система». До даної категорії відносять, наприклад, професії програміста, топографа, бібліографа, економіста, перекладача художньої та наукової літератури тощо. Людина, яка працює зі знаками, повинна володіти гарним абстрактним мисленням, відтворювальною уявою, мати гарну зосередженість, стійку увагу, посидючість. 

Номер слайду 8

«Людина — художній образ» Професії, пов'язані з образотворчою, музичною, художньою діяльністю, належать до типу «людина — художній образ». Це професії модельєра, художника, фотографа, наладчика музичних інструментів. З-поміж найважливіших вимог виділяють: наявність здібностей до мистецтва, творча уява, образне мислення, працелюбність, цілеспрямованість.

Номер слайду 9

«Людина — природа» Професії людини, пов'язані з живою природою (рослинні та тваринні організми, мі­кроорганізми), належать до категорії «людина — природа». Сюди відносять професії: ветеринарного лікаря, рибознавця, мікробіолога, гідромеліоратора тощо. Даний вид професії передбачає наявність ініціативи та самостійності у вирішенні конкретних задач, творчу уяву.

Номер слайду 10

Категорія «людина - техніка» передбачає наявність як предмета праці різноманітної техніки. Сюди належать всі професії, пов'язані з обслуговуванням техніки, ЇЇ ремонтом, установкою і налагодженням, виробництвом та збиранням обладнання (водій, механік, слюсар-ремонтник, сталевар тощо). Людина, що працює з технікою має відзначатися високою виконавською дисципліною та акуратністю, мати творчий потенціал, практичне мислення, технічну уяву. «Людина — техніка»

Номер слайду 11

ДЛЯ ПІДБОРУ НАПРЯМКУ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ НАСТУПНИЙ РОЗПОДІЛ ПРОФЕСІЙ:

Номер слайду 12

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ: пов’язані з діяльністю, успішність якої залежить від наявності наступних якостей – підприємливість, енергійність, ініціативність, схильність до ризику і конкуренції, лідерські та організаторські здібності, рішучість і тактична гнучкість у досягненні цілей.  Основні цілі і цінності: досягнення визнання і високого соціального статусу (кар’єра), постійне розширення свого впливу в суспільстві, фінансовий успіх. Характерні види професій: бізнес і підприємництво, менеджмент, політика, юридичні та журналістські професії.

Номер слайду 13

ТЕХНІКО-РЕАЛІСТИЧНІ: пов’язані з діяльністю, яка передбачає використання інструментів (також механізмів, машин, приладів). Предметом праці є реальні речі (матеріальні цінності та засоби виробництва), їх створення, експлуатація або перетворення. Дана сфера тісно пов’язана з техніко-технологічними процесами в різних галузях промислового виробництва. Професійні завдання мають конкретний алгоритмічний характер. Результат праці повинен бути прогнозованим. Основні цілі і цінності: впровадження нових технологій, створення матеріальних благ, необхідних суспільству практичних і корисних речей. Види професій:інженерно-технічні, виробничо-технологічні, телекомунікації і зв’язок, будівельні, транспортні, робітники.

Номер слайду 14

ПРИРОДНО-РЕАЛІСТИЧНІ: пов’язані з діяльністю, предметом якої виступають об’єкти природи, природні процеси або явища. Характер професійних завдань включає як описово-наглядові та дослідні, так і практично-перетворювальні. Результат праці повинен бути матеріальним або вимірним.  Основні цілі і цінності: збереження, примноження і раціональне використання природних ресурсів, підтримання балансу між живою природою і техногенної цивілізацією, охорона навколишнього середовища. Характерні види професій: медико-біологічні, санітарно-екологічні, геолого-географічні, природоохоронні, лісо- і гірничотехнічні, сільськогосподарські, фіто- і ландшафтний дизайн, декоративна або господарська селекція тварин і рослин.

Номер слайду 15

КОНВЕНЦІЙНІ: пов’язані з чітко структурованою діяльністю, що спирається на цілі, завдання і цінності, сформовані звичаями і традиціями суспільства. Підхід до вирішення завдань носить стереотипний, практичний і конкретний характер. Змістом професійних завдань зазвичай є фіксація і обробка інформації або виконання будь-якої діяльності у відповідності з чіткими алгоритмами та інструкціями. Основні цілі і цінності: збереження і примноження створених суспільством духовно-етичних цінностей і матеріальних благ, контроль беззастережного виконання прийнятих норм і стандартів. Характерні види професій: фінансово-економічні, бухгалтерсько-аудиторські, юридичні (вибірково), IT (вибірково), конторські і операційні, бібліотечна справа, державна служба, робота в фіскальних органах.

Номер слайду 16

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ: пов’язані з діяльністю аналітичного та дослідницького характеру, метою якої є вивчення і осмислення явищ, подій і об’єктів в науково-теоретичному аспекті. Характер завдань вимагає високого рівня інтелекту, творчих здібностей, розвиненого абстрактного мислення. Результат праці може бути непередбачуваним. Основні цілі і цінності: збір, узагальнення та аналіз інформації, виведення об’єктивних закономірностей, висування гіпотез і створення концепцій, розробка нових технологій і методології науки. Характерні види професій: теоретичні та прикладні наукові дослідження в різних областях знання, викладання у вищій школі, розробка нових технологій, інформаційно-аналітична робота.

Номер слайду 17

СОЦІАЛЬНІ: пов’язані з різними видами соціальної роботи, сферою обслуговування, з педагогікою і медициною. Робота вимагає постійного особистісного спілкування, вміння контактувати з людьми, переконувати і пристосовуватися, обслуговувати, виховувати, допомагати, а також конструктивно вирішувати конфлікти, спираючись на інтуїцію і емоційний контакт. Результат праці не завжди можна прогнозувати. Основні цілі і цінності:соціально-психологічна допомога і підтримка, турбота про здоров’я, матеріальне забезпечення та духовному розвитку людей. Характерні види професій: соціальна робота, педагогіка і виховання, інформаційно-комунікативна сфера, психологія, соціологія, медицина, сфера обслуговування.

Номер слайду 18

АРТИСТИЧНІ: пов’язані з діяльністю, яка передбачає творчий, нестандартний підхід до вирішення професійних завдань. Це вимагає наявності розвинених фантазії та уяви, опори в роботі на інтуїцію і емоції, незалежності у прийнятті рішень. Основні цілі і цінності:самовираження за допомогою художньої творчості, можливість втілити в результатах праці свою індивідуальність і естетичні ідеали. Характерні види професій: мистецтво (література, живопис, музика, театр і кіно і т.п.), мистецтвознавство і художня критика, естрада і шоу-бізнес, архітектура, дизайн, декоративно-прикладна творчість.

Номер слайду 19

ПРОФЕСІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З РИЗИКОМ: включають види діяльності, що дозволяють (і вимагають) проявляти такі якості – енергійність, схильність до ризику і суперництва, сміливість у небезпечних ситуаціях, волю і характер, фізичну витривалість і кмітливість. Основні цілі і цінності: реалізація та розвиток особистісного потенціалу в екстремальних умовах, захист і охорона держави і суспільства, усунення фізичної небезпеки та загрози життю людей. Характерні види професій: правоохоронні (вибірково), військова служба, професійний спорт (вибірково), гірничо- і водно-рятувальні, охоронні, пожежно-технічні, розвідувально-експедиційні.

Номер слайду 20

Два критерії вибору: Що мене цікавить і що я люблю робити? Що у мене добре виходить? Які мої сильні сторони? Що я можу зробити найкраще, коли стикатимуся з конкуренцією?

Номер слайду 21

Тестування. Жартівливий тест. Використовуючи три геометричні фігури - трикутник, коло, квадрат, намалюйте чоловічка, що складається з 10 елементів. Повинні бути використані всі три види фігур. Якість малюнка не має значення. Якщо намальовані зайві елементи - їх треба закреслити, якщо їх  не вистачає - домалювати відсутні. Час виконання - 30 с.                                       (Діти малюють фігурки.)Тепер підрахуйте кількість трикутників.                                      (Діти виконують завдання.)

Номер слайду 22

Ключ до тесту. Перший тип: 6-8 трикутників - тип керівника, хороші викладачі. Яскраво виражене прагнення до лідерства, добре розбираються в людях, працюють з інформацією. Другий тип: 5 трикутників. Відповідальний виконавець, хороші організаторські здібності. Професіонал, до дрібниць продумує свою діяльність. Третій тип: 4 трикутника. Різноманітність інтересів і талантів. Схильність до індивідуальної роботи. Четвертий тип: 3 трикутника. Тип вченого. Раціональний, об'єктивний, легко переключається з одного виду діяльності на інший. П'ятий тип: 2 трикутника. Інтерес до мистецтва і людині. Тонко відчуває все нове і незвичайне. Шостий тип: 1 трикутник. Винахідник, конструктор, художник. Володіє багатою уявою.

Номер слайду 23

Що робити?Як обрати професію?«Хочу» – це наші бажання, інтереси, захоплення, нахили особистості.«Можу» – це знання, здібності, психологічні особливості та стан здоров’я.«Потрібно» – це попит на обрану професію на ринку праці.

Номер слайду 24

Якими б ти не йшов в житті шляхами,Яку б ти стежку чи доріжку не обрав,Завжди лишайся з чистими руками,Й сумління щоб свого не плямував. Роботу  обрану виконуй чесно,Працюй натхненно, творчо кожен день. Адже усі професії почесні,Коли  ти трудишся  для себе і людей!

pptx
Додано
21 січня 2019
Переглядів
652
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку