6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Презентація "Як зробити урок історії проблемним?"

Про матеріал
Презентація містить матеріал для проведення майстер-класу по темі проблемного навчання учнів старших класів на уроках історії.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала учитель історії та правознавства Чернещинського НВК Четвертак Світлана Михайлівна ?

Номер слайду 2

Чому саме технологія проблемного навчання? Проблемне навчання Учень небайдужий, активний Історія яскрава, повчальна, джерело мудрості Учитель «авторитетний старійшина» Знання – діти подиву і допитливості. Луї де Бройль

Номер слайду 3

– це один із типів розвивального навчання, система розвитку учнів, в основу якої покладено використання навчальних проблем у викладанні предмета і залучення учнів до активної участі у рішенні цих проблем. Під навчальною проблемою розуміють задачу, запитання, завдання, які неможливо вирішити за певним зразком. Від учня вимагається проявити самостійність та оригінальність.

Номер слайду 4

Цілі та завдання проблемного навчання Набуття знань, умінь, навичок Засвоєння способів самостійної діяльності Розвиток логічного, критичного та емпатійного мислення Розвиток пізнавальних і творчих здібностей

Номер слайду 5

Методи проблемного навчання ·  Пояснювально-ілюстративний  ·  Проблемний виклад матеріалу     ·  Частково-пошуковий  ·  Пошуковий метод  ·  Дослідницький 

Номер слайду 6

Способи організації проблемного навчання 1.Проблемний виклад Сема проблемного викладу: формулювання вчителем проблеми, виявлення внутрішніх суперечностей(розмірковування), доведення істини за допомогою історичних фактів, формулювання висновків; 2. Пошукова бесіда – система запитань, спрямована на активне залучення учнів до участі у роботі. 3.Вирішення проблемної ситуації-викладення нового матеріалу, яке всім своїм змістом і способом розкриття ставить запитання, що вимагає розв’язання, але прямого і завершеного пояснення невідомого вчитель не дає, що і спонукає учнів до самостійних пошуків розв`язання проблеми, що створюється також при викладенні різних думок, з тим, щоб учні самі їх розглянули, оцінили, або при зверненні їхньої уваги на протиріччя, конфлікт, з тим, щоб учні самі знайшли шляхи їхнього розв`язання .

Номер слайду 7

Методи і прийоми організації навчальної діяльності учнів у проблемному навчанні Прес», «Кейс», «Мікрофон», «Займи позицію», «Дерево рішень», «Мозковий штурм», «Слабка ланка»( закріплення термінів) «Спіймай помилку», «Визнач головне», «Шпаргалка» ( шпаргалки до тексту у» вигляді малюнків «, схем), «Реставрація тексту», « Історична плутанка» та інші.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Методика створення проблемної ситуації При знайомстві із фактами, поглядами вчитель створює Ситуацію «подиву», «несподіванки»; Ситуацію припущення; Приводить різні точки зору на одну і ту ж проблему; Ситуацію вибору; «Яскраву пляму» повідомлення інтригуючого матеріалу ( історичних фактів, легенд).

Номер слайду 10

Характерною рисою проблемного навчання є постановка перед учнями проблемної ситуації, яка спонукає їх не тільки користуватися готовими знаннями, але і самостійно (під керівництвом вчителя) здобувати нові знання. Схематично це може мати такий вигляд.

Номер слайду 11

Проблемне запитання Кліше для формулюння проблемних запитань: чим можна пояснити чи можна вважати доказом… чи існує зв׳язок між… чи можна стверджувати, що…. що змінилося б, якщо…. які умови необхідні для…. яким чином це могло б вплинути на…

Номер слайду 12

1. Беремо за основу історичний факт, подію, думку в рамках програми, що виноситься на розгляд учнів ( умова завдання) 2. Здійснюємо пошук альтернативного положення протилежного першому На основі обох положень формулюємо запитання, завдання? Наприклад: у Фрації середини XVIII століття населення потерпало від голоду та хвороб. Але королева Марія Антуанета, дружина Людовіка XVI безмірно смітила грошима, за що отримала призвісько «мадам Дефіцит». До яких наслідків могла привести країну така поведінка королеви? Алгоритм створення проблемного завдання

Номер слайду 13

Методика організації самостійної діяльності учнів на проблемному уроці: 1.Самостійна робота учнів з виконання проблемного завдання; 2.Робота учнів з використанням спеціальних пам`яток (добірки орієнтовних запитань для аналізу історичного явища); 3.Послідовне виконання учнями серії проблемних завдань, які в результаті забезпечують розв`язання загальної проблеми уроку.

Номер слайду 14

Роль учителя та учнів у проблемному навчанні Учитель Учні Ознайомлює учнів із суперечливою інформацією Допомагає розробити план розв׳язання завдання Усвідомлюють факт протиріччя між уже відомим і ще не пізнаним постає питання «чому ?» Усвідомлюють проблемну ситуацію Надає учням нову інформацію, знайомить із новими фактами, пов׳язаними із цією проблемою Ознайомлюються новими фактами Скеровує діяльність учнів на правильний аналіз нової інформації Аналізують нову інформацію. Засвоюють її. Розв׳язують проблему Перевіряє та оцінює результати роботи Обгрунтовують правильність рішення

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Переваги проблемного навчання: Висока самостійність учнів; 2. Формування пізнавального інтересу або особистісної мотивації учня; 3. Розвиток розумових здібностей учнів. Недоліки: 1. Меншою мірою, ніж інші підходи у навчанні можна застосувати при формуванні практичних умінь і навичок; 2. Вимагає великих витрат часу для засвоєння одного і того ж обсягу знань, ніж інші підходи. Переваги та недоліки проблемного навчання

Номер слайду 17

Проблемні завдання – це різноманітні за змістом та обсягом види самостійної навчальної роботи із розв׳язання конкретної проблеми, що виконуються учнями за вказівкою вчителя. 1-ша група Сформулюйте проблемне завдання до теми «Боротьба Івана Виговського із опозицією» 2-га група Сформулюйте проблемне завдання до теми «Гадяцька угода»

Номер слайду 18

ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ!

ppt
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
913
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку