Презентація з економіки "Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці"

Про матеріал
Матеріал можна використати як повноцінний конспект до уроку. Здобувачі освіти можуть самостійно ознайомитись з темою, якщо підручник не буде доступним.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

БЕЗРОБІТТЯ ЯК НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИДіана Слюсар, вчитель економіки школи І-ІІІ ступенів №163 імені М. Кирпоноса. М. Київ

Номер слайду 2

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ НАВЧИТЕСЬ:пояснювати сутність безробіття та його причини;розрізняти економічно активне та економічно неактивне населення;наводити приклади різних видів безробіття;визначати рівень безробіття;оцінювати втрати від безробіття.

Номер слайду 3

ПРИГАДАЙТЕ!1. Що являє собою робоча сила?2. Що відбувається на ринку праці в разі порушення рівноваги?

Номер слайду 4

Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праціБезробіття є центральною економічною та соціальною проблемою суспільства, оскільки може негативно позначатися не тільки на житті конкретної людини та її сім'ї, але й на функціонуванні національної економіки

Номер слайду 5

Безробіття — тимчасова незайнятість економічно активного населення, такий стан ринку праці, за якого величина пропозиції робочої сили перевищує обсяг попиту на неї

Номер слайду 6

Безробіття. Згідно з міжнародними стандартами, розробленими Міжнародною організацією праці (МОП), усе населення країни можна представити як економічно активне й економічно неактивне (пасивне) населення.

Номер слайду 7

Економічно неактивне населення 1) діти віком до 16 років; 2) особи пенсійного віку; 3) люди, що утримуються у спеціальних закладах (психіатричних лікарнях, в'язницях, колоніях, виправних закладах тощо4) люди, які потенційно мають можливість працювати, але не працюють і не шукають роботу з певних причин (особи, що займаються домогосподарством, учні та студенти денної форми навчання, особи без певного місця проживання тощо. Решта і є економічно активною частиною населення, яка за офіційною статистикою становить робочу силу країни.

Номер слайду 8

Щоб визначити кількість економічно активного населення, необхідно із загальної кількості населення відняти економічно неактивне населення. Економічно активне населення, або робоча сила, — це населення працездатного віку, яке складається із зайнятих і безробітних.

Номер слайду 9

Зайнятість — діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, що приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

Номер слайду 10

Зайнятість. В Україні до зайнятого населення належать громадяни, які працюють за наймом або самостійно забезпечують себе роботою, тобто зайняті підприємницькою, індивідуальною трудовою або творчою діяльністю, особи, які перебувають на оплачуваних посадах в органахдержавної влади, управління та громадських об'єднаннях, особи, які проходять службу в Збройних Силах України тощо.

Номер слайду 11

ЗАУВАЖИМО!Під час розрахунку рівня безробіття виникають певні труднощі. Цей показник може бути завищеним через зайнятість населення в тіньовій економіці. З іншого боку, рівень безробіття може бути заниженим, оскільки показник не враховує частково зайнятих (тих, хто працює неповний робочий день, перебуває в неоплачуваних відпустках тощо), а також тих, хто зневірився в пошуках роботи й тому вже не шукає її. Саме тому існує розбіжність між показниками офіційного рівня безробіття та рівня безробіття за даними МОП.

Номер слайду 12

ЗАУВАЖИМО! Офіційний рівень безробіття в Україні за період 1996—2008 рр. коливався між 1,3 та 4,3%, у той час коли, за даними МОП, рівень безробіття становив у 2001 р. — 10,9 %, 2002 р. — 9,6 %, 2003 р. — 9,1 %, 2004 р. — 8,6 %, 2005 р. — 7,2 %, 2006 р. — 6,8 %, 2007 р. — 6,4 %, 2008 р. — 6%, 2010 р. — 8,8%. За останні роки розбіжність збереглася. Так, рівень зареєстрованого безробіття у 2016 р. дорівнював 2,4 %, у 2017 р. — 2,1%, за даними ж МОП, рівень безробіття становив відповідно 9,7 та 9,9 %.

Номер слайду 13

Рівень використання робочої сили

Номер слайду 14

Рівень зайнятості визначається відношенням кількості зайнятих до загальної кількості працездатних

Номер слайду 15

Рівень безробіття Рівень безробіття вимірюється шляхом порівняння кількості безробітних із наявною робочою силою. Коефіцієнт участі в робочій силі обчислюють як відношення робочої сили до дорослого населення країни.

Номер слайду 16

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМНаселення одного з регіонів становить 15 млн осіб. Серед них: діти віком до 16 років — 1,9 млн осіб, причому 10 % із них працюють влітку та восени на збиранні врожаю, а 5 % — регулярно миють машини, продають газети тощо; особи пенсійного віку — 1,6 млн осіб; робітники різних підприємств та установ, які перебувають у декретній відпустці, — 800 тис. осіб; особи, що займаються домогосподарством, — 205 тис. осіб; особи, які перебувають у виправних спеціальних закладах, — 408 тис. осіб; особи, які перебувають на лікарняному, — 18 тис. осіб; зайняті неповний робочий день — 550 тис. осіб; особи, які перебувають у психіатричних лікарнях, — 186 тис. осіб; безробітні — 1,1 млн. Роівсеібн.ь. Визначте: 1) кількість робочої сили; 2) рівень безробіття в регіоні.

Номер слайду 17

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМРОЗВ’ЯЗАННЯВід загальної кількості населення регіону відняти кількість економічно неактивного населення. Зауважимо, що особи, які перебувають у декретній відпустці, так само, як і особи, які перебувають на лікарняному, а також ті, що працюють неповний робочий день, є зайнятими. Розрахунок. Робоча сила = 15 - 1,9 - 1,6 - 0,205 - 0,408 - 0,186 = 10,701 млн осіб. Рівень безробіття в регіоні визначаємо за формулою:

Номер слайду 18

Домашнє завдання. Опрацювати параграф 29. Задача. Населення регіону становить 4,5 млн осіб. Частка працездатного населення становить 70%, причому 15% із них — економічно неактивне населення. Кількість безробітних у регіоні — 135,25 тис. осіб. Визначте рівень безробіття в регіоні

Номер слайду 19

Джерелоhttps://uahistory.co/pidruchniki/krypska-economy-11-class-2019-profile-level/42.php

Номер слайду 20

Дякую за увагу

pptx
Додано
22 березня 2022
Переглядів
1461
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку