26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Презентація заняття на тему "Поняття про м'ясо"

Про матеріал
Дана презентація використовується при викладанні дисципліни "Технологія переробки продукції тваринництва"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема заняття Поняття про м'ясо Підготувала викладач ВП НУБіП “Немішаївський агротехнічний коледж” Атаманчук С.М.

Номер слайду 2

Мета заняття Засвоїти теоретичні знання про морфологічний і хімічний склад м'яса, його класифікацію за термічним станом, післязабійні зміни в ньому.

Номер слайду 3

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 1. Морфологічний і хімічний склад м'яса 2. Класифікація м'яса сільськогосподарських тварин за термічним станом 3. Фактори, що впливають на якість м'яса 4. Післязабійні зміни в м'ясі

Номер слайду 4

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 1. Перерахуйте основні технологічні операції забою сільськогосподарських тварин 2. Оглушення та його види 3. Яке значення знекровлення туш для якості м'яса? 4. Що таке забілування? 5. Що таке крупонування? 6. Охарактеризуйте процес нутрування туш тварин 7. Туалет туш та його види

Номер слайду 5

ВКАЖІТЬ ВІДРУБИ НА ЯКІ РОЗРУБУЄТЬСЯ ТУША ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Номер слайду 6

ВКАЖІТЬ ВІДРУБИ НА ЯКІ РОЗРУБУЄТЬСЯ ТУША СВИНЕЙ

Номер слайду 7

М’ясо у м'ясній промисловості - це туша разом із тканинами, що входять до її складу, після зняття шкури, відділення голови, нижніх відділів кінцівок та видалення нутрощів.

Номер слайду 8

М’ясо з товарознавчої точки зору - це усі частини туші тварини, які вживаються в їжу (м'язова, жирова, сполучна та кісткова тканини, субпродукти та інше).

Номер слайду 9

М’ясо у кулінарному значенні - це лише м'язи з тканинами, що входять до них (кров і лімфа)

Номер слайду 10

Хімічний склад м'яса сільськогосподарських тварин Вид м'яса Хімічний склад їстівної частини м'яса, % Калорійність м'яса, Ккал/100г вода білки жири зола Яловичина 70,5 18,0 10,5 1,0 171 Телятина 72,8 19,0 7,5 0,7 147 Баранина 65,8 16,4 17,0 0,8 225 Свинина 45-60 14,5-17 21,5-38 0,7-1,1 277-420 Конина 66,3 21,5 10,0 1,7 183

Номер слайду 11

Частка окремих тканин, % до туші Тканини Яловичина Свинина баранина М'язова 57-62 39-58 49-56 Жирова 3-16 15-45 4-18 Сполучна 9-12 6-8 7-11 Кісткова 17-29 10-18 20-35 Кров 0.8-1 0.6-0.8 0.8-1

Номер слайду 12

М'ЯЗОВА ТКАНИНА М'язова тканина є основною їстівною частиною м'яса. Вона має найвищу харчову цінність. М'язова тканина складається із м'язових волокон і міжклітинної речовини. Товщина м'язових волокон коливається від 10 до 100 мкм

Номер слайду 13

М'ЯЗОВА ТКАНИНА Кількість м'язової тканини в тушах залежить від: - породи - статі - віку - вгодованості

Номер слайду 14

ЖИРОВА ТКАНИНА Виконує в організмі тварини такі функції: - трофічну (запас енергії та води) - механічну - амортизаційну - терморегуляторну Складається із клітин заповнених нейтральним жиром

Номер слайду 15

ЖИРОВА ТКАНИНА За топографією жирова тканина поділяється на: - підшкірну - внутрішню - міжм'язову - внутрішньом'язову

Номер слайду 16

ЖИРОВА ТКАНИНА Кількість жирової тканини та характер її відкладення визначають харчову цінність і якість м'яса і залежить від: - виду - породи - віку - статі - вгодованості - умов годівлі і утримання тварин

Номер слайду 17

СПІВВІДНОШЕННЯ ЖИРУ І БІЛКУ Яловичина – 1:2 Баранина – 1:2 М'ясна і беконна свинина – 1:1

Номер слайду 18

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕННЯ ЖИРУ Яловичий жир – світло-жовтий, твердий, 45-50˚С Баранячий жир – матовий, твердий, 46-55˚С Свинячий жир – білий, з мажучою консистенцією, 32-36˚С

Номер слайду 19

СПОЛУЧНА ТКАНИНА тканина живого організму, яка виконує опорну, захисну і трофічну функції. Кількість сполучної тканини в тушах сільськогосподарських тварин коливається від 9,6 до 14%

Номер слайду 20

КІСТКОВА ТКАНИНА Складається із щільної основної речовини, яка утворює поверхневий шар і внутрішньогубчастий, в якому знаходиться кістковий жир. Основна речовина складається із: - води – 20-25% - білків – 35% - мінеральних речовин – 45%

Номер слайду 21

ВИДИ М'ЯСА ЗА ТЕРМІЧНИМ СТАНОМ Парне Остигле Охолоджене Підморожене Заморожене

Номер слайду 22

ХАРАКТЕРИСТИКА М'ЯСА ЗА ТЕРМІЧНИМ СТАНОМ Парне – м’ясо, яке отримане відразу після забою тварин, температура – 18-22˚С Остигле – охолоджене до температури, в природних умовах, не вище за 12˚С; має на поверхні кірочку підсихання на початку її утворення Охолоджене – температура в товщі м'язів на глибині 6см становить 0-4˚С; поверхня має міцну кірочку підсихання Підморожене – температура - -3…-5˚С Заморожене – температура в товщі м'язів не вище -18˚С

Номер слайду 23

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ М'ЯСА Видові особливості Значення породи Вікові особливості Вплив статі Вгодованість Фізіологічний стан Анатомічне походження окремих частин туші Годівля та утримання

Номер слайду 24

ВИДОВІ ОСОБЛИВОСТІ М'ЯСА Яловичина складається з грубих м'язових волокон, з яскраво вираженими жировими прошарками між ними. Свинина – характерна більш ніжною структурою м'язових волокон і менш інтенсивним забарвленням. Баранина – м'язові волокна тонкі, жирові прошарки між м'язами відсутні. М’ясо птиці – складається з ніжних м'язових волокон, у яких міститься незначна кількість жирової тканини.

Номер слайду 25

ПОРОДА Впливає на забійний вихід м'яса, співвідношення м'язової, кісткової і жирової тканин. Переробка тварин і птиці спеціалізованого м'ясного напрямку обумовлює отримання м'яса високої якості

Номер слайду 26

ВІК У молодих тварин відносно більше кісток і сполучної тканини, ніж м'язової і жирової. З віком зменшується вміст води в туші і збільшується кількість сухої речовини, відкладається внутрішньом'язовий жир, зменшується питома вага сполучної тканини, збільшується загальний вміст повноцінних білків у туші.

Номер слайду 27

СТАТЬ Залежно від статі забійних тварин отримують три види м'яса: - м’ясо некастрованих самців (биків, баранів, кнурів) - м’ясо самців-кастратів (віл, валух, кабан) - м’ясо самок

Номер слайду 28

ВГОДОВАНІСТЬ Від категорії вгодованості тварин залежить розвиток м'язової тканини та наявності жирових відкладень

Номер слайду 29

АНАТОМІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ТУШІ Такі частини туші, як нижні кінцівки, шия – мають більш грубоволокнисту структуру, менше води, багато сполучної тканини в порівнянні з такими частинами туші, як черевна, поперекова, лопаткова та стегнова

Номер слайду 30

ПІСЛЯЗАБІЙНІ ЗМІНИ В М'ЯСІ Дозрівання м'яса – це складні біохімічні процеси, які проходять в м'ясі в наслідок взаємодії біологічних та фізико-хімічних факторів Оптимальна температура дозрівання м'яса - 0˚

Номер слайду 31

ПЕРША ФАЗА ДОЗРІВАННЯ М'ЯСА це післязабійна м'язова закляклість, яка проявляється в затвердінні та деякому вкороченні м'язів через скорочення м'язових волокон. Процес післязабійної закляклості залежить від наступних чинників: - виду тварин - передзабійного стану - техніки забою - умов зберігання м'яса - вгодованості - стану організму - утримання і годівлі

Номер слайду 32

ЧАС НАСТАННЯ ПІСЛЯЗАБІЙНОЇ ЗАКЛЯКЛОСТІ ТУШ, годин Велика рогата худоба – 18-24 Свині – 16-18 Кури – 2-4 Кролі – 1,5-4

Номер слайду 33

ДРУГА ФАЗА ДОЗРІВАННЯ М'ЯСА Відбуваються більш глибокі зміни з білками, які набувають нового якісного значення. У результаті розщеплення невеликої кількості пептидних зв'язків розкладаються білкові структури, що збільшує ніжність м'язової тканини

Номер слайду 34

АВТОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В М'ЯСІ Розволокнення і пом'якшення м'язової тканини Збільшення вмісту зв'язаної води протягом перших двох діб зберігання, а потім зменшення до початкового Дисоціація актоміозину на актин і міозин, що настає на третю добу зберігання м'яса Розпускання та набухання колагену міжм'язової сполучної тканини і збільшення її розварюваності Накопичення речовин, що обумовлюють аромат і смак м'яса (амінокислот, нуклеотидів, азотистих екстрактивних речовин, органічних та летких кислот)

Номер слайду 35

ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ 1. Що таке м’ясо? 2. Охарактеризуйте м'язову тканину 3. З чого складається жирова тканина? 4. Назвіть функції жирової тканини 5. З яких компонентів складається кісткова тканина 6.Назвіть види м'яса за термічним станом 7. Перерахуйте фактори, що впливають на якість м'яса 8. Що таке дозрівання м'яса? 9. Вкажіть зміни, що проходять в першу фазу дозрівання м'яса 10. Вкажіть зміни, що проходять в другу фазу дозрівання м'яса

Номер слайду 36

ЗАВДАННЯ ДОДОМУ В.В. Касянчук. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва.- Вінниця: Нова Книга. 2007, с. 169…196

Номер слайду 37

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кравченко Інна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Пов’язані теми
Технології, Інші матеріали
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
1592
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку