16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Презентаця на тему "Грунти м. Вільногірська"

Про матеріал
Презентація до учнівської дослідницької роботи про грунти сучасного міста, причини їх винекнення, ролі людини у цьому процесі, зміни механічного складу грунту та зниження родючості, як результат дії всіх факторів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Грунти Вільногірська. Виконала: учениця 11-класу ЗОШ №2 м. Вільногірська Бабич Вікторія Юріївна. Керівник: учитель біології та географії Булгака Лідія Петрівна

Номер слайду 2

Грунт – це особливе природне тіло, верхній пухкий родючий шар земної кори, сформований в результаті взаємодії природних компонентів. Основна властивість ґрунту – родючість, тобто здатність забезпечувати потреби рослин в елементах живлення, воді й кисні.

Номер слайду 3

Степове Придніпров’я наділене родючими чорноземами, які є багатством всього народу України. Ще у XIX столітті видатний ґрунтознавець В. В. Докучаєв писав, що чорнозем дорожче кам’яного вугілля, нафти та золота. У нашій країні зосереджена 1\3 частина від усієї площі чорноземів світу.

Номер слайду 4

Грунтовий покрив України на 60 % складається з родючих чорноземів та, на жаль, приблизно третина цих земель еродована, вони втратили близько чверті органічної речовини, їх підорний шар переущільне-ний, відчутно знижені запаси живильних речовин.

Номер слайду 5

Погіршилися фізичні, хімічні, біологічні та економічні властивості ґрунтів: 

Номер слайду 6

Які ж грунти в м. Вільногірську. В якому стані вони пербувають ?Наше місто розташоване у зоні степу, підзоні північного степу. Відповідно до зонального розміщення - чорноземи звичайні середньосуглинкові. Та реального маємо в місті і навколо нього: рекультивовані грунти, міські грунти.

Номер слайду 7

Надра України казково багаті: країна, яка займає лише 0,4% земної суші і де проживає близько 0,8% населення планети, володіє 5% мінерально- сировин- ного потенціалу земної кулі! Серед таких значимих багатств – ільменіт, з якого отримують титан. Метал має справді «титанічні» властивості: він витримує нагрівання до 800° С і охолодження майже до мінус 200° С. За стійкістю в азотній кислоті титан перевершує всі метали. При звичайній температурі на нього не діє навіть «царська горілка». За 1000 років корозія проникає вглиб титану лише на 0,02  міліметра, через що його називають вічним металом, який не закипає і не випаровується у вакуумі. Місто Вільногірськ виникло завдяки саме родовищу ільменіту - Самотканському. Саме тому навколо міста дуже багато порушених земель, що потребують рекультивації.

Номер слайду 8

Значні площі зеель навколо міста рекультивовані. У відповідності зі статтею 15 Закону України «Об охороні земель», рекультивації підлягають землі, які піддалися змінам рельєфу, екологічного стану грунту, гідрологічного режиму і т.д. унаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних і інших робіт. Виробнича діяльність Вільногірського гірничого комбінату супроводжується створенням численних зовнішніх та внутрішніх відвалів кар’єрів складених з пухких, розсипчастих гірських порід, малопридатних для впровадження сільськогосподарського виробництва.

Номер слайду 9

В залежності від технології рекультивації в цілому по комбінату вартість 1 гектару відновлених земель коливається від 20600 грн. при використанні роторного комплексу до 41900 грн. при виконанні робіт автоскреперами. Науковцями Дніпропетровщини доведено, що залежно від рівня складності, колишні кар'єрні території можуть використовуватись під сільськогосподарські угіддя, лісонасадження різного призначення, водойми багатоцільового використання, зони відпочинку і спорту, ділянки природоохоронного призначення, майданчики для промислового і цивільного будівництва та інші цілі. Доведено, що із загальної кількості порушених земель степового Придніпров’я близько 30 % повинно використовуватися під косовиці, 24 – під лісонасадження, 20 – під посіви сільськогосподарських культур, 17 – під ставки і водосховища та 9 % – під рекреаційні зони, дачні, мисливські та інші угіддя.

Номер слайду 10

Ще у 1960 році цей комбінат розпочав відновлення порушеного ландшафту. На рекультивованих землях біля міста розмістилося садівництво «Металург», яке в побуті містяни називають «рекультивація».

Номер слайду 11

зоні степу. Врожайність с/г культур у зоні степу – 130 ц/га. Врожайність у садівництву «Металург» - 120-140 ц/га

Номер слайду 12

Врожайність с/г культур у зоні степу - 60-80 т/га. Врожайність у садівництву «Металург» - 50-80 ц/га

Номер слайду 13

Врожайність с/г культур у зоні степу – 21 т/га. Врожайність у садівництву «Металург» - 22-24 т/га

Номер слайду 14

Врожайність с/г культур у зоні степу – 54-65 т/га. Врожайність у садівництву «Металург» - 50-55 т/га

Номер слайду 15

Врожайність с/г культур у зоні степу – 20-4 т/га. Врожайність у садівництву «Металург» - 31 т/га

Номер слайду 16

Врожайність с/г культур у зоні степу – 22-29 т/га. Врожайність у садівництву «Металург» - 23-24 т/га

Номер слайду 17

Врожайність сільськогосподарських культур на рекультивованих землях практично співпадають з показниками по зоні. Тобто, родючість земель з часом була відновлена.

Номер слайду 18

Висновок Повернення родючості вже пошкодженим ґрунтам складна справа. Однак цілком можлива, якщо виявити терпіння, діяти обачливо і повільно, не воювати з природою, а залучати її сили на допомогу ґрунту. Якщо наш досвід у цьому невеликий (це переважно кілька вдалих випадків повернення життя неродючим відвалам кар’єрів, зменшення кислотності ґрунтів внесенням сполук кальцію.тощо), то в Європі є країна, населення якої методично і цілком успішно нарощує свій резерв ґрунтів, освоюючи дно моря . Як відомо, це Нідерланди, де вже не сотні гектарів, а тисячі квадратних кілометрів лук і полів зеленіють там, де діди сучасних фермерів з траулерів ловили морську рибу.

Номер слайду 19

Останнім часом спроби вирішення проблеми охорони навколишнього середовища привели до нового осмислення ролі ґрунтового покриву у підтримуванні комфорту й безпечної життєдіяльності людини в місті.

Номер слайду 20

Найбільш значущими процесами, що протікають в міських ґрунтах, є:1. заміщення природного ґрунтового профілю антропогенним; 2. зміна агрохімічних властивостей. Завдання:1 Дослідити грунти у різних частинах міста. 2. Визначити рівень зміни грунтів та наявність урбік-грунтів.

Номер слайду 21

312

Номер слайду 22

123

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

1. Грунт міського парку. Найбільш збережений ґрунтовий покрив представлений у міському парку, де поширені лугово-чорноземні і дернові ґрунти. Описані вище ґрунти за морфологією не можна віднести до сильно порушених урбаноземів, бо в них відсутній urbic-горизонт.

Номер слайду 28

2. Стара частина міста. Район вулиць Варена, Устенка, Степової і лісопаркової смуги вздовж Промислової. Важливим регуляторним фактором є вплив рослинності на специфіку формування водного режиму антропогенно порушених ґрунтів.

Номер слайду 29

3. Район вулиці Центральна за «новим» ринком. Верхній горизонт штучного походження, має потужністю більше 50 см – це урбанозем.

Номер слайду 30

Номер слайду 31

ВИСНОВКИ 1. На території міста переважають у природних комплексах чорноземи звичайні, та лучно-чорноземні ґрунти (зона міського парку). Регуляторна функція лісопаркової рослинності в першу чергу проявляється через стабілізацію водно-повітряного режиму урбоґрунтів в напрямку до типового для зони. 2. Відмічено позитивний вплив лісопаркової рослинності на відновлення нативної морфології ґрунтів, які попередньо підлягали процесам урбопедогенезу(стара частина міста).3. В антропогенно порушених комплексах зустрічаються урбаноземи, урбоаналоги природних ґрунтів, екраноземи з насипними, перемішаними та агрогенними типами профілів. Значний урбопедогенез веде до погіршення фізичних, водно-фізичних властивостей ґрунтів у бік ущільнення та зменшення водопоглинальної здатності, схилення до анаеробіозису, підлуговування реакції середовища.

Номер слайду 32

Деградація земель — природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів.

Номер слайду 33

Прогнозування деградаціїІ століття до н. є. — Цицерон. X ст. — Ібн Сіна (Авіценна) 1972 р., Римський клуб опублікував тривожний прогноз розвитку людської цивілізації «Межі зростання» У другій половині XX століття багато відомих учених висловлювали стурбованість із приводу зростаючої загрози людству з боку наслідків стихійного науково-технічного прогресу

Номер слайду 34

Якщо зараз на кожного жителя планети припадає у середньому по 0,28 га родючої землі, то до 2030 р. площа скоротиться до 0,19 га. Зниження врожаю на еродованих ґрунтах складатиме 36—47 % .

Номер слайду 35

Для збереження ґрунтів необхідно широко використовувати економічні та юридичні важелі, які є особливо ефективними в умовах ринкових відносин.

Номер слайду 36

Державним бюджетом України кошти на охорону земель взагалі не передбачалися.

Номер слайду 37

Хочеш щоб ось така Українаперетворилась на ось це:

Номер слайду 38

Ніхто не хоче. Все в наших руках! Адже знання проблеми – перший рок до її вирішення 

Номер слайду 39

Дякуємо за увагу!

pptx
Додано
21 березня
Переглядів
118
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку