Педрада у форматі гри “Найрозумніший"

Про матеріал

Проблемний стіл проводиться в форматі гри “Найрозумніший".У грі беруть участь групи класних керівників середніх, старших класів та класоводи початкової школи.

Мета: перевірити глибину знань.

Теоретичний матеріал.

Школа повинна не лише дати учням певний обсяг знань і вмінь, але й сформувати людину, здатну творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя, здатну до мобільності, швидкої зміни соціальних ролей, тобто бути людиною компетентною.

Компетентність, як вам відомо, базується на предметних знаннях та вміннях, але стосується життєвих умінь людини, необхідних будь - кому.

А кожному в житті для досягнення успіху треба вміти займатися самоосвітою, працювати з документами, критично оцінювати інформацію, співпрацювати в колективі, вміти братися за справу, вміти домовлятися.

Серед ключових компетентностей (соціальна, полікультурна, інформаційна, самоосвітня, мовленнєва) значна роль належить саме комунікативній компетенції, тому що, комунікативна компетентність означає не лише вміння спілкуватися рідною та іноземними мовами, а ще й характеризується умінням взаємодіяти з людьми по подіями, навичками роботи у групі, умінням володіти різними соціальними ролями у колективі. Комунікативна компетентність характеризується цілою низкою інших здібностей людини, що виявляються у швидкості, глибині та міцності оволодіння засобами і прийомами діяльності, таким як:

- умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;

- вести діалог;

- брати участь у дискусіях;

- вести переговори;

- уміння переконувати і відстоювати свою точку зору, тобто спілкуватися.

Важко переоцінити роль та значення комунікативних здібностей у формуванні

якостей особистості – лідера.

Розвиток комунікативних здібностей є одним з основних факторів становлення особистості в дитинстві і позначаються на всіх видах активності, на ставленні дитини до інших людей, до рукотворного світу природи, а також до себе.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

  Шановні колеги!           Актуальність  теми нашої педради обумовлена сучасними тенденціями в освіті. Сьогодні школа повинна забезпечити формування і розвиток  інтелектуальної, творчої і ініціативної особистості, здатної жити в  принципово нових  умовах, реалізувати себе  у житті, бути  успішною і сприяти  розвитку  суспільства. Шановні колеги!           Актуальність  теми нашої педради обумовлена сучасними тенденціями в освіті. Сьогодні школа повинна забезпечити формування і розвиток  інтелектуальної, творчої і ініціативної особистості, здатної жити в  принципово нових  умовах, реалізувати себе  у житті, бути  успішною і сприяти  розвитку  суспільства

Номер слайду 2

Теоретичний матеріал           Школа повинна  не лише дати учням певний обсяг знань і вмінь, але й сформувати людину, здатну  творчо мислити, приймати рішення, мати свою  позицію, брати  на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя, здатну до мобільності, швидкої зміни соціальних ролей, тобто бути людиною компетентною.           Компетентність, як  вам відомо, базується  на предметних  знаннях та вміннях, але  стосується  життєвих умінь людини, необхідних  будь  - кому.           А кожному в житті  для досягнення успіху  треба вміти займатися самоосвітою, працювати з документами, критично оцінювати інформацію, співпрацювати в колективі, вміти братися за справу, вміти домовлятися.           Серед ключових компетентностей (соціальна, полікультурна, інформаційна, самоосвітня, мовленнєва)  значна роль належить саме комунікативній компетенції, тому що, комунікативна компетентність означає не лише  вміння спілкуватися рідною та іноземними мовами, а ще й характеризується  умінням взаємодіяти  з людьми по подіями, навичками  роботи у групі, умінням володіти  різними соціальними  ролями у колективі. Комунікативна компетентність характеризується цілою низкою  інших здібностей людини, що виявляються  у швидкості, глибині та міцності оволодіння  засобами і прийомами діяльності, таким як: -         умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію; -         вести діалог; -         брати участь у дискусіях; -         вести переговори; -         уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору, тобто спілкуватися.   Важко переоцінити роль та значення комунікативних здібностей у формуванні якостей  особистості – лідера.                     Розвиток комунікативних здібностей є одним з основних факторів  становлення особистості в дитинстві  і позначаються  на всіх видах активності,  на ставленні дитини  до інших людей,  до рукотворного світу природи,  а також до себе.

Номер слайду 3

* У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНтність? Комунікативна компетентність забезпечує Оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності й основами культури усного й писемного мовлення, вміннями й навичками спілкування в різних сферах і ситуаціях у відповідності до досвіду, інтересів, психологічних особливостей мовця; здатність засобами мови вирішувати актуальні для мовця й суспільства задачі спілкування у побуті, суспільній, виробничій та культурній сферах життя, вміння використовувати мову й мовлення для реалізації цілей спілкування.

Номер слайду 4

Опанування молодою людиною стратегії спілкування, що використовується в різних ситуаціях, є основою її комунікативної компетентності. У більш загальному вигляді комунікативну компетентність можна визначити як необхідний людині рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в суспільстві з огляду на власні здібності й соціальний статус. Серед різноманітних підходів до розуміння цього поняття в сучасній психології найбільш продуктивним , на наш погляд, є трактування комунікативної компетентності як готовності до діяльності. Основними джерелами набуття комунікативної компетентності можуть бути: життєвий досвід, загальний культурний розвиток, спеціальні наукові методи (рольові, ігрові).

Номер слайду 5

Стислий опис гри Проблемний стіл проводиться в форматі гри “Найрозумніший”. У грі беруть участь групи класних керівників середніх, старших класів та класоводи початкової школи. Мета: перевірити глибину знань.

Номер слайду 6

Школа повинна  не лише дати учням певний обсяг знань і вмінь, але й сформувати людину, здатну  творчо мислити, приймати рішення, мати свою  позицію, брати  на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя, здатну а) до мобільності, швидкої зміни соціальних ролей, тобто бути людиною компетентною. б) критично підходити до будь-якої ситуації г) творчо підходити до будь-якої ситуації в) брати відповідальність на себе незалежно від обставин А Правильна відповідь

Номер слайду 7

Комунікативна компетентність характеризується цілою низкою  інших здібностей людини, що виявляються  у швидкості, глибині та міцності оволодіння  засобами і прийомами діяльності, таким як: А) - умінням слухати інформацію; -         вести бесіду; -         брати участь у спорах; -         вести переговори; -         уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору. Б) - умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію; -         вести діалог; -         брати участь у дискусіях; -         вести переговори; -         уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору, тобто спілкуватися. А) - умінням спостерігати (володіти ситуацією); -         вести бесіду; -         брати участь у спорах; -         вести переговори; -         уміння свою точку зору. В) - умінням вислухати ; -         вести розмову; -         брати участь у спорах; -         вести переговори; -         уміння спілкуватися. Б Правильна відповідь

Номер слайду 8

Поняття “ мобільність ” не нове у світовому педагогічному просторі й уже давно використовується в науці. Перші звернення до цього поняття датуються а) 20-ми роками ХХ ст. б) 90-ми роками ХХст. г) першими роками ХХІ ст. в) 2005р. А Правильна відповідь

Номер слайду 9

Навички ХХІ століття Відповідальність та адаптованість: вираження власної відповідальності та вміння пристосовуватись до швидкозмінних умов як в особистому житті, так і на своєму робочому місці та в громаді; встановлення та слідування високим стандартам і цілям для себе та інших

Номер слайду 10

Комунікативні

Номер слайду 11

Критичне та системне мислення

Номер слайду 12

Інформаційні навички та медіа грамотність

Номер слайду 13

Міжособистісна та групова взаємодія

Номер слайду 14

Соціальна відповідальність

Номер слайду 15

В.О.Сухомлинський

Номер слайду 16

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
31 січня 2019
Переглядів
1092
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку