18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Проект «Мотронівка – окраса України. Це часточка моєї Батьківщини!»

Про матеріал

Проект «Мотронівка – окраса України. Це часточка моєї Батьківщини!» дає можливість реалізувати принцип диференціації освітнього процесу, ураховувати різноманітні потреби й можливості творчо розвинених дітей, створювати належні умови для національно-патріотичного й громадського виховання.

Перегляд файлу

Байло Віта Василівна, ЗДНМР гімназії імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської районної ради Чернігівської області

Проект

Мотронівка– окраса України. Це часточка моєї Батьківщини!

Цільове призначення: вироблення власної стратегії роботи з гімназистами навчальної групи.

Учасники проекту: учні 9-х класів

Тип проекту:

а) за кінцевим результатом – практико-орієнтований;

б) за змістом – монопредметний;

в) за кількістю учасників – груповий;

г) за тривалістю – довготривалий;

д) за характером контактів – серед дітей однієї вікової групи;

е) за ступенем самостійності – творчо-пошуковий.

Девіз проекту:

Любов до рідного краю, знання його історії – підґрунтя, на якому лише й може відбутися зростання духовної культури всього суспільства.

                                                                                                    Д.С. Лихачов

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

Складний етап розвитку суспільства, на якому наразі перебуває Україна, спричиняє глибокі соціокультурні перетворення, зміни, особливо у сфері духовного відродження української нації та освіти. Знати своє минуле, цікавитись сьогоденням – потреба кожної людини, яка відчуває себе часткою українського народу. Духовність, культура все більше пронизують значущі події суспільного життя й свідомість людей. За таких умов постає завдання виховання розвиненої особистості, здатної до освоєння, успадкування й подальшого розвитку загальнолюдських духовних надбань.

 Кожен гімназист – це особистість, по-своєму неповторна, яка приходить до нашого навчального закладу, щоб творити своє життя, знаходити та реалізувати себе. Як колосок, вони виростають з маленької зернинки й тягнуться до сонця, набирають сили з гімназійного життя, розквітають і наповнюються досвідом, знаннями, любов'ю та мудрістю. У стінах гімназії зростають ті, хто створюватиме власне життя,  майбутнє нашої держави.

Шукайте, досліджуйте, вивчайте

Свій дорогий і рідний край!

Запам'ятайте: минулому немає вороття,

Та й без минулого немає майбуття!

ІІ. ІННОВАЦІЙНА СУТНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

 Учень стає активним учасником навчального процесу, створюються повноцінні умови для його творчого самовираження, саморозвитку.

ІІІ. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Одним із шляхів оновлення змісту освіти, регламентованим законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України, Концепцією загальної середньої освіти, затвердженою постановою Колегії Міністерства освіти і науки України та Президії Академії педагогічних наук України, є вибудовування діяльності навчального закладу таким чином, щоб забезпечити становлення особистості як творця й проектувальника майбутнього. Входження молодих поколінь у суспільство підносить роль життєвої й соціальної компетентності школярів. Учень сучасного навчального закладу має володіти певними якостями та вміннями:

 • використовувати набуті знання на практиці;
 • приймати нестандартні рішення, творчо мислити;
 • цілеспрямовано застосовувати свій потенціал як для самореалізації в 

професійному та особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави;

 • уміти здобувати, переробляти інформацію, працюючи в команді.

Проект «Мотронівка – окраса України. Це часточка моєї Батьківщини!» дає можливість реалізувати принцип диференціації навчально-виховного процесу, ураховувати різноманітні потреби й можливості творчо розвинених дітей, створювати належні умови для національно-патріотичного й громадського виховання.

  Проект дає можливість на уроках літератури, історії рідного краю, позакласних заходах, годинах спілкування  ознайомити учнів із культурними діячами нашої місцевості.

Мета: збагачувати вихованців інформацією про культурний осередок Борзнянщини,   ознайомити гімназистів з поезіями літераторів, поглибити знання учнів  про життєвий і творчий шлях письменників рідного краю;  розвивати навики виразного читання, акторські здібності  гімназистів;  виховувати в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові  до рідного краю, до України.

Завдання:

 • розвивати творчі здібності особистості та загальнолюдські цінності;
 • формувати у вихованців життєві цінності та навички співпраці в колективі;
 • збагачувати духовний потенціал учнів;
 • допомогти молоді розкрити свою індивідуальність і творчий потенціал;
 • формувати усвідомлення громадянської позиції – сумлінно навчатися та працювати, бути потрібним державі, народові, знайти своє місце в суспільстві;
 • познайомитися з особистостями, діяльністю визначних діячів України, славетних людей, їхніми досягненнями;
 • виховувати почуття гордості за українців, бажання збільшити та примножити здобутки народу, авторитет держави у світі;
 • навчити підростаюче покоління дбайливо ставитися до пам’яток історії та культури краю; 
 • виховувати за допомогою мистецтва слова кожну  молоду людину в дусі патріотизму;
 • розширити знання про талановитих особистостей рідного краю;
 • розглянути історію рідного краю як невід’ємну складову становлення національно-свідомого громадянина.

ІV. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

І етап

Визначення теми та мети, їх обговорення, мотивація діяльності, допомога вчителя в постановці завдань.

ІІ етап

Створення учнями груп, розподілу обов’язків у них, формулювання завдань і вироблення плану дій, визначення засобів збору, методів аналізу інформації та представлення результатів.

ІІІ етап

Збір матеріалів.

IV етап

Аналіз інформації, підготовка виступів.

V етап

Презентація матеріалів.

VI етап

Оцінка й самооцінка результатів проекту.

V.ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 •   Організація вихованцями умов для оволодіння навичками виразного читання;
 •   розвиток інтересу до вивчення історії рідного краю, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність;
 •   створення можливостей для самовиховання та самореалізації вихованців шляхом індивідуального підходу;
 •   використання практичних форм роботи(екскурсії, конкурси,колективні творчі справи ).

 

VІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 •   Організація сприятливих умов для розвитку творчих здібностей вихованців;
 •   допомога вихованцям у виробленні самооцінки, самопізнання, самовизначення та самореалізації.

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 •     Уведення дитини в чарівний світ культурно-історичних надбань народу й на цій основі виховання високоморального, національно-свідомого підростаючого покоління, патріотів, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій.
 • Реалізація творчого потенціалу кожного учня.

ВИСНОВОК

Робота над проектом сприяє підвищенню рівня життєвої та читацької компетентності гімназистів, реалізації їх творчого потенціалу, залученню дітей до безпосередньої участі в підготовці уроків-презентацій, позакласних заходів, розвитку навичок співробітництва, вихованню толерантності, культури мовлення, мистецтва спілкування.

У процесі підготовки до презентації у вихованців формуються навички творчо-пошукової роботи, уміння генерувати ідеї, працювати в команді, аналізувати результати діяльності, здійснювати оцінку та самооцінку своєї роботи.

Проект спонукає глибоко вивчати, берегти пам’ять про письменників-земляків, популяризувати їх творчість.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Використання краєзнавчих матеріалів у процесі навчання історії/ [Електронний ресурс] / А.В. Ніколаєва. – Режим доступу

http://primroo.ucoz.ua/publ/vikoristannja_kraeznavchikh_materialiv_u_procesi_navchannja_istoriji/1-1-0-70Назва з екрану

2. Жаровська Н. В., Муляр Т. В. Метод проектів на уроках української мови та літератури. – Харків: Ранок, 2010.

3. Зеленська Л. Ганна Барвінок (Життєпис на основі епістолярної спадщини).- Чернігів, 2001.

4. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. – К., 1971.

5. Литвинова І. Метод проектів у виховній діяльності / І. Литвинова// Відкритий урок. -2006.

6. Науменко Є. І., Чхайло О. М. Проектне навчання на уроках української мови та літератури. – Харків, 2008.

7. Пилипчук О. Хуторянка.- Кременчук, 2004.

8. Трефяк Я. Методика краєзнавчої роботи в школі // Історія в школах України. –

2002. - №1. – С.33-37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
6 березня 2018
Переглядів
424
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку