14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Проект "Проблема забруднення повітря та їх способи розвязання

Про матеріал
Забруднення повітря є одним з найважливіших питань екологічних досліджень, оскільки для нас є важливим дихати чистим повітрям, знати, які території світу забруднені, та при більш детальному дослідженні цієї теми знайти шляхи вирішення проблеми забруднення атмосфери.
Перегляд файлу

1

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72

Картинки по запросу кривий ріг екологія

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний проект з теми:

«Проблема забруднення повітря та їх способи розв’язування»

 

                                                                      Учасники проекту: учні 7-Б класу

Керівник проекту: вчитель хімії

Ничипорук Вікторія Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг, 2018

Картинки по запросу повітряАктуальність проекту:

         забруднення повітря є одним з найважливіших питань екологічних досліджень, оскільки для нас є важливим дихати чистим повітрям, знати, які території світу забруднені, та при більш детальному дослідженні цієї теми знайти шляхи вирішення проблеми забруднення  атмосфери.

Картинки по запросу повітря 

Мета проекту:

з'ясувати склад атмосферного повітря. Вивчити екологічний моніторинг навколишнього середовища міста Кривого Рогу.

Картинки по запросу повітря

Освітні завдання:

Картинки по запросу повітряпровести якісний аналіз повітря навколишнього середовища; показати наявність в повітрі домішок.

 

Пізнавальні завдання:

Картинки по запросу повітрядолучити учнів до методик вивчення складу атмосферного повітря та  самостійної роботи з інформацією; розвивати творчі здібності, комунікативні вміння, наукове прогнозування.

 

Виховні завдання: показати необхідність боротьби із забрудненням повітря, турботи про здоров'я людини в сучасній екологічній обстановці.

Картинки по запросу повітря

Предмет дослідження: повітря, забруднювачі повітря.

Картинки по запросу повітря

Методи: дослідні, словесно - логічні (евристична бесіда, пояснення).

 

 

Картинки по запросу повітряФорми організації діяльності учнів: групова.

 

 

 

КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

 

 Маса атмосфери нашої планети незначна всього лише одна мільйонна маси Землі. Однак роль її в природних процесах біосфери величезна: вона визначає загальний тепловий режим поверхні нашої планети, захищає її від шкідливих впливів космічного та ультрафіолетового випромінювань. Циркуляція атмосфери впливає на місцеві кліматичні умови, а через них на режим річок, грунтово- рослинний покрив, процеси рельєфоутворення.

Картинки по запросу Склад атмосфери - кисень, азот, аргон, вуглекислий газ і інертні гази.  Сучасний склад атмосфери результат тривалого історичного розвитку земної кулі. Склад атмосфери - кисень, азот, аргон, вуглекислий газ і інертні гази.

          У процесі своєї діяльності людина забруднює навколишнє середовище. Над містами і промисловими районами в атмосфері зростає концентрація газів, які в сільській місцевості містяться в дуже невеликих кількостях або зовсім відсутні. Забруднене повітря шкідливе для здоров'я. Крім того, шкідливі гази, з'єднуючись з атмосферною вологою і випадаючи у вигляді кислих дощів, погіршують якість грунту і знижують урожай.

 Глобальне забруднення атмосферного повітря позначається на стані природних екосистем, особливо зеленого покриву нашої планети.

 Кислотні дощі, викликані головним чином діоксидом сірки та оксидами азоту, завдають величезної шкоди лісовому біоценозу. Від них страждають ліси, особливо хвойні.

Картинки по запросу Основна причина забруднення атмосфери - спалювання природного палива і металургійне виробництво, кРИВИЙ РІГ  Основна причина забруднення атмосфери - металургійне виробництво і спалювання природного палива. Якщо в IXX і початку XX століть надходячи в навколишнє середовище, продукти згоряння вугілля та рідкого палива майже повністю асимілювалися рослинністю Землі, то зараз вміст продуктів згоряння неухильно зростає. З печей, топок, вихлопних труб автомобілів у повітря потрапляє цілий ряд забруднюючих речовин. Серед них виділяється сірчистий ангідрид - отруйний газ, легко розчинний у воді. Концентрація сірчистого газу в атмосфері особливо висока в околицях мідеплавильних заводів. Він викликає руйнування хлорофілу, недорозвинення пилкових зерен, засихання та опадання листя, хвої.

 В результаті спалювання різного палива в атмосферу щорічно викидається близько 20 мільярдів тонн вуглекислого газу. Антропогенні викиди вуглекислого газу перевищують природні і становлять велику частку його кількості, порушують прозорість атмосфери, а, отже, її тепловий баланс.
Половина діоксиду вуглецю, що утворюється при згорянні викопного палива, поглинається океаном і зеленими рослинами, половина залишається в повітрі. Вміст вуглекислого газу в атмосфері поступово зростає і за останні 100 років збільшився більше, ніж на 10%. Вуглекислий газ перешкоджає тепловому випромінюванню в космічний простір, створюючи там так званий «парниковий ефект»: збільшення середньої температури атмосфери на кілька градусів, що здатне викликати танення льодовиків полярних областей, підвищення рівня Світового океану, зміна його солоності, температури і інші несприятливі наслідки. Таким чином, зміна вмісту вуглекислого газу в атмосфері в значною мірою впливає на клімат Землі.

 У даному проекті ставиться завдання розглянути стан і джерела забруднення атмосферного повітря на прикладі міста Кривого Рогу, провести теоретичні дослідження, анкетування, з метою з'ясування ставлення населення до проблеми забруднення повітря, розкрити вплив забрудненого повітря на організм людини.

Картинки по запросу повітря Проект за метою дослідження навчальний, за кількістю учасників груповий,  за тривалістю підготовки короткотривалий. (Таб.1,2)

                                                                                                                                Таблиця 1

Задачі

Види діяльності

Конкретний результат

 1. Створити команду

Ознайомити членів команди з ідеєю проекту і розподілити між ними обов'язки

 

 

 1. Провести підбір і аналіз теоретичного матеріалу

 

Робота з різними джерелами інформації

 

Отримати відомості про різні джерела забруднення атмосферного повітря і його наслідки

 1. Провести практичне дослідження, де можна визначити забруднення атмосферного повітря

Практична діяльність

 

Приготувати звіт про практичну діяльність

 

 1. Провести теоретичні дослідження з метою з'ясування ставлення населення до проблеми забруднення повітря

Анкетування

 

Опитати 30 осіб по Опитувачу

 

 1. Підготувати творчий звіт по цій темі

Аналіз отриманих відомостей і підготовка на їх основі ком’ютерних презентацій

Створення комп’ютерної презентації

 

                                                                                                                    Таблиця 2

Виконавці

Роль в команді

1 група учнів «Аналітики» (7 учнів)

 

Збір інформації з різних джерел

 

2 група учнів «Журналісти » (3 учні)

 

Проведення і аналіз анкетування

 

3 група учнів «Теоретики» (2 учні)

 

Проведення теоретичних досліджень

 

4 група учнів «Практики» (6 учнів)

 

Розробка і підготовка практичних досліджень

5 група учнів «Науковці» (3 учні)

Підготовка звіту про виконання проекту

 

ПЛАН РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

 

 1. Короткий опис проекту та його завдання.
 2. Результати дослідження:
  1. Збір інформації з різних джерел.
  2. Проведення теоретичних досліджень.
  3. Практичні дослідження.
 3. Результати анкетування.

4. Звіт про роботу над проектом.

Картинки по запросу повітря

Термін реалізації: січень.

Картинки по запросу повітряКартинки по запросу повітряОчікувані результати: збагатити знання учнів про загрозу забруднення повітря та її наслідки.

Практичне заняття:

E:\2018-2019\15. атестація\Ничипорук\6.pngЦя інформація знадобиться учням 7 класів, вчителям, батькам у повсякденному житті і на уроках хімії. Результати можуть бути представлені на позакласних заходах з хімії.

D:\2018-2019\4. аттестация\Ничипорук\Рисунок2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E:\2018-2019\15. атестація\Ничипорук\новое\viber image.jpgE:\2018-2019\15. атестація\Ничипорук\viber image.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\Documents\ViberDownloads\0-02-07-892cbcdaf9a7dc093bffa56e115f4028b3eb3d3f3ad59e88663ee52e3960768f_8fb563a9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

ЧИ ДАВНО ВІДОМИЙ СКЛАД ПОВІТРЯ?

 

 При слові «повітря» більшості з нас мимоволі спадає на думку, що повітря це те, чим дихають.

З точки зору біологів повітря є середовищем для підтримки життя. Для фізиків повітря це, перш за все, земна атмосфера і газова оболонка, що оточує землю.

А своїм хімічним складом повітря являє суміш газів, найважливішими з яких є кисень (21%), азот (близько 78%) і інертні гази: аргон, неон, гелій, криптон, ксенон (близько 1%). Крім того, повітря містить водяні пари, оксид вуглецю і випадкові домішки водню, озону, метану всього близько 15 різних сполук. Однак близько 200 років тому повітря все ще вважалося елементарною речовиною.

 Давньогрецький філософ Анаксимен (585-525 до н. е.) першим зробив припущення, що повітря є основним елементом, з якого утворені тіла. Аристотель (384-322 до н. е.) вважав повітря однією  з чотирьох причин, яка уособлювала, на його думку, дві якості: вологість і тепло. Уявлення про повітря як індивідуальну речовину зберігалися багато століть.

 Англієць Роберт Гук у своїй знаменитій «мікрографії» (XVII ст.) виводить теорію горіння, згідно з якою повітря містить велику кількість інертної речовини і ця речовина (кисень)  знаходиться в твердому вигляді в селітрі.

 У XVII столітті в роботах Г. Галілея (1638 р.) і Р. Бойля (1662 р.) було показано, що повітря матеріальна речовина і має цілком визначені (маса і щільність) фізичні властивості. Р. Бойль і його асистент Р.Гук, використовуючи повітряний насос, змогли точно визначити масу і пружність повітря.

Картинки по запросу Знаменитый шведский хімік К. Шеєле Необхідні умови для проведення успішних робіт з вивчення хімічного складу повітря створено тільки з середини XVIII ст., після того, як англійський ботанік            С. Гейлс винайшов дотепний і надійний пристрій для збирання газів, що отримав назву пневматичної ванни.

Знаменитий шведський хімік К. Шеєле (1742-1786) писав в той час: «Дослідження повітря» є найважливішим предметом хімії. Цей пружний флюїд володіє багатьма особливими властивостями, вивчення яких сприяє новим відкриттям. Дивовижний вогонь, цей продукт хімії, показує нам, що без повітря він не може існувати ... ».

У період з 1768 по 1773 р. К. Шеєле провів серію дослідів з вивчення взаємодії повітря, що знаходиться в замкнутому просторі, з різними речовинами.                     За результами експериментів К. Шеєле прийшов до важливого висновку, що атмосферне повітря складається головним чином з двох видів повітря: «вогняного», що підтримує подих і горіння (кисню), і «зіпсованого», який не підтримує горіння (азоту).

К. Шеєле, спалюючи водень у скляній колбі, перекинутій над водою, зауважив  також зменшення обсягу повітря. Вчений помітив, що гаряча речовина з'єднується з «вогненним повітрям». Він висловив таку думку: оскільки хімічного продукту взаємодії «вогняного» повітря і гарячої речовини в ході експерименту не відбувається, цілком ймовірно, що продуктом реакції є теплота, яка «просочується» через стінки посудини. К. Шеєле вирішив розкласти теплоту на передбачувані компоненти: флогістон і «вогненне повітря». Суміш нітрату калію з сірчаною кислотою піддавали перегонці при високій температурі. Виділялася при цьому червоно-бура пара,яка поглиналася вапняною водою. Булька, пов'язана з ретортою, поступово наповнювався безбарвним газом, в якому свічка горіла  сліпучо- яскравим полум'ям. Так вперше було відкрито кисень. Окремо від

К. Шеєле кисень був відкритий англійським хіміком Джозефом Прістлі, який в середині 1774 р. намагався Картинки по запросу Г. Кавендішз'ясувати, які види повітря можуть виділятися з різних хімічних речовин при їх нагріванні сфальцьованими сонячними променями. Маючи в своєму розпорядженні велике збільшувальне скло, Дж. Прістлі 1 серпня 1774 р. нагрів оксид ртуті і, на свій подив, виявив появу газу, який, як з'ясувалося, практично не розчиняється у воді і підтримує горіння свічки. «Але що вразило мене найбільше, - пише Дж. Прістлі, - це те, що свічка горіла в цьому повітрі дивно блискучим полум'ям ... Я був розгублений і не знав, як пояснити це явище».

Дж. Прістлі виявився ще більш здивований, коли виявив, що миша залишалася живою в замкнутому просторі «нового повітря» вдвічі довше в порівнянні з тривалістю її життя в середовищі звичайного повітря. Сам Дж. Прістлі не мав чіткого уявлення про природу відкритого ним газу і сприйняв його за оксид азоту. Пізніше він прийшов до висновку, що повітря містить флогістон, а отриманий ним газ є повітрям, позбавленим флогістону, або «без флогістонним повітрям». Відповідно газ, який залишався після згоряння тіла в звичайному повітрі, отримав назву «флогістованного повітря».

        Справжня природа нового виду повітря була встановлена ​​в 1777 р видатним французьким хіміком Антуаном Лораном Лавуазьє, який у результаті експериментів прийшов до висновку, що газ при з'єднанні з металами утворює оксиди. Він же є причиною горіння тіл, а «пов'язане повітря» (вуглекислий газ) - продукт з'єднання вугілля з киснем.             А. Лавуазьє вперше визнав, що кисень - елементарна речовина. Назва «кисень» (oxygene- кислоутворююча) також запропонована А. Лавуазьє, який помилково вважав, що цей газ входить до складу всіх кислот.

Картинки по запросу Джозефом Прістлі,Картинки по запросу Д. РезерфордаПрактично одночасно з киснем була виділена і вивчена інша важлива складова частина повітря - азот. 12 вересня 1772 р. з'явилася дисертація англійського  натураліста Даніеля Резерфорда «Про так зване фіксуюче та мефітичне повітря».      У ній Д. Резерфорд описав досліди з мишею, залишеною в замкнутому просторі атмосферного повітря, і відзначив, що в процесі експерименту було поглинено 1/16 його початкового об'єму. При цьому залишок повітря, за його спостереженнями, не підтримував горіння так само, як і повітря, виснажене його пропусканням над палаючим вугіллям. На підставі отриманих результатів Д. Резерфорд зробив висновок, що «здорове і чисте повітря при диханні не тільки стає частково мефітичним, але зазнає при цьому змін в своїй природі».

Д. Резерфорд розглядав відкритий ним газ як «повітря, насичене флогістоном». Трохи раніше відкриття Д. Резерфорда, азот був отриманий іншим англійським дослідником - Г. Кавендішем. Пропустивши звичайне повітря над розпеченим вугіллям, він видалив його розчином лугу , в результаті утворився оксид вуглецю; таким чином  отримав «вид повітря», яке було дещо легше звичайного повітря і, так само як оксид вуглецю, не підтримувало горіння. Г.Кавендиш назвав його «зіпсованим повітрям». Однак, не маючи повної впевненості в точності отриманих ним даних, він не наважився опублікувати свою роботу і замість цього повідомив результати  Дж. Прістлі. Як бачимо, азот вивчався багатьма дослідниками:                Д. Резерфордом,  Г. Кавендішем, К. Шеєле і Дж. Прістлі. Перебуваючи «в полоні» у теорії флогістону, ці великі хіміки докладно описали властивості азоту, проте так і не змогли встановити його дійсну природу. Це було зроблено в 1787 р. Антуаном Лавуазьє, який довів, що «життєвий» і «задушливий» гази, що входять до складу повітря, насправді є індивідуальними, простими речовинами, і запропонував для задушливого газу сучасну назву - азот (неживий).

У 1785р. Г. Кавендіш займався вивченням впливу на повітря електричних іскор. Повітря знаходилося в зігнутій скляній трубці, наповненій ртуттю і розчином лугу. Ця трубка з'єднувала дві посудини, також наповнені ртуттю. При пропущенні іскри через повітря синтезувався оксид азоту, який поглинався лугом.

Г. Кавендішу, однак, не вдавалося таким способом повністю видалити обидві частини повітря: завжди залишався невеликий пухирець газу. Цей пухирець виявився своєрідною «естафетною паличкою», яка була підхоплена 110 років по тому іншим поколінням хіміків і привела до відкриття нових компонентів повітря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ В КРИВОМУ РОЗІ

 

Картинки по запросу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Основними підприємствами, що здійснюють найбільший вплив на стан атмосферного повітря є  ПАТ "АрселорМіттал Кривий  Ріг", ПАТ "ПІВДГЗК", ПРАТ "ПІВНГЗК", ПРАТ "ЦГЗК", ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна", ПРАТ "ІНГЗК", ПАТ "Кривбасзалізрудком", ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ТОВ "МЕТІНВЕСТ – Криворізький ремонтно-механічний завод".

E:\2018-2019\15. атестація\Ничипорук\IMG_2504.JPGОсновними підприємствами, що здійснюють найбільший вплив на стан навколишнього природного середовища по розміщенню промислових відходів є: ПРАТ "ПІВНГЗК", ПРАТ "ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ЦГЗК", ПАТ "Кривбасзалізрудком". При цьому, з метою зменшення негативного впливу промислових відходів на навколишнє природне середовище в місті, здійснюється утилізація та повторне їх використання.

Учні та батьки 7-Б класу відвівали  ПАТ «АрселорМіттал Кривий  Ріг» з метою ознайомлення повним металургійним циклом, до складу якого входить коксохімічне, гірничо-добувне і металургійне виробництво.

За результатами аналітичної обробки даних екологічною радою Криворіжжя моніторингу повітря та метеорологічної інформації було розроблено велику кількість інформаційних матеріалів щодо виявлених закономірностей (за 2011-2016 роки).

Картинки по запросу стан повітря в Кривому Розі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна характеристика забруднення атмосферного повітря міста в цілому оцінюється індексом забруднення атмосфери, який у нашому місті (за інформацією Лабораторії спостережень за станом атмосферного повітря м. Кривого Рогу Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології) у 2016 році становить 8,73 та в порівнянні з 2015 роком (14,18) зменшився на 38,4%.

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин з пилу, діоксиду азоту, формальдегіду в 2016 році в порівнянні з 2015 роком зменшилися у 1,25-2,0 рази.

За підсумками роботи промислових підприємств у 2016 році обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел становили 342,0 тис. тонн. При цьому, викиди забрунюючих речовин в атмосферне повітря збільшено публічними акціонерними товариствами "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на      11,0 тис. тонн, "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 6,8 тонн.

За оперативними даними підприємств міста, викиди забруднюючих речовин у повітря за січень 2017 року становлять майже 27,7 тис. тонн.

Картинки по запросу забруднення повітря за січень 2017

У рамках реалізації Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки виконані та будуть виконкуватися ряд заходів.

Для Кривого Рогу велике значення має природоохоронна діяльність, спрямована на запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, насамперед – одного з найбільш вражених елементів довкілля, яким є атмосферне повітря. Це один із пріоритетів стратегії розвитку міста до 2025 року.

Кривий Ріг – єдине місто у Дніпропетровській області, де впроваджена і діє автоматизована система моніторингу за станом атмосферного повітря                        (4 автоматизовані міські пости спостереження).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

ДОСЛІД1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПИЛЕНОСТІ ПОВІТРЯ НА СНІГУ

 

 Сніг  один з найбільш інформативних і зручних індикаторів забруднення навколишнього середовища. На його запиленість впливають природні фактори і особливо вітровий режим. Правильний відбір проб запорука успішного результату аналізу.

 Мета дослідження: визначити наявність зважених часток в снігу.

 Обладнання: ваги, фільтри, фільтрувальні лійки, посуд з талою сніговою водою.

 Після появи стійкого снігового покриву перевернутою літровою скляною банкою відбирають пробу по всій глибині снігової товщі. Пробу кладуть в поліетиленовий мішок, а в приміщенні дають снігу розтанути. Весь обсяг снігу, що розтанув проціджують через попередньо зважений фільтр, який після висушування також зважують. Різниця в масі покаже пилове забруднення снігу (таб.3, рис.1-11).

Визначення запиленості повітря на снігу

                                                                                                                              Таблиця 3

 

№п/п

Місця дослідження

Маса зважених часток, мг

1

Автомобільна дорога

0,9

2

Вулиця Тесленка Саксаганського району

0,75

3

Шкільне повір’я

0,850

 

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-0bf43cc6de37801305e20006ce98d8a6c9bea2f1b6858c5952f423112877b4ea_669300f2.jpg

Рис. 1. Проба снігу для дослідження біля

автомобільної дороги в районі кінотеатру «Олімп»

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-2c1fe778a2315991b2ccc1732b046da5525cbe2397402729d5d02811dc60bcbd_6292e3e6.jpg

 

Рис. 2. Проба снігу для дослідження біля

автомобільної дороги в районі кінотеатру «Олімп»

 

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-75cffe8f15d8b7f6a99ad387eb850f0b1286e6f5a30eff8a24418e17c228cfdf_70cb5545.jpg

 

Рис. 3. Проба снігу для дослідження по вулиці Тесленка

 

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-3cd4bb94dafe77a6c30b5154065fca4c034db8d5bedfc7a8804ae9b206bcd105_95064ecc.jpg

 

Рис. 4. Проба снігу для дослідження по вулиці Тесленка

 

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-85a2991684770863c435bb71e6044564fc7eea475d64b5b8744200ebd3207d89_684a65f9.jpg

 

Рис. 5. Проба снігу для дослідження на шкільному подвір’ї

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-fd2c57dde994f80fe7274ea309a59fec7b6314d55ccef4b38fa03b0768dfce0a_4e03b36f.jpg

 

Рис. 6. Проба снігу для дослідження на шкільному подвір’ї

 

 

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-e701f2a40a5ca24cbf6d7291ceff8c5e2965178a2a2c0d50e63e518ee269c1bb_e99cb2d3.jpg

Рис. 7. Дослід «Визначення запиленості повітря на снігу»

 

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-e065012834a54cb87669f15a3fb5b58da8dbba87794c324975f7ec1db3f61108_bbc38f5.jpg

Рис. 8. Дослід  «Визначення запиленості повітря на снігу»

 

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-9c4ede3b7409bb6aae30234e504db4a92ea591ea175a74fb74b1fc32943bc84e_9c174f68.jpg

 

Рис. 9. Дослід «Визначення запиленості повітря на снігу»

 

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-8d051410a61c8bea7ff5dc1c4e568d7bf131e14890cc5a1dead120a67f32e8b7_783dbbed.jpg

 

Рис. 10. Дослід «Визначення запиленості повітря на снігу»

 

 

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-11131654ac2a503080f9924e22cad28da09175f3db17931c1cbab9909503bb51_db7dbdbd.jpg

 

 

Рис. 11. Результат дослідження

 Висновок: осад, виявлений у всіх пробах,  є найбільш забрудненим на території, що прилягає до автомобільної дороги.

 

 

 

ДОСЛІД 2. ВИЗНАЧЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ВОДИ

 

 Промислові підприємства викидають в атмосферу оксиди азоту, сірки, вуглецю, з'єднуючись з водою, утворюють кислоти. Вони згубно діють на живі організми. Використовуючи індикаторний папір, можна визначити наявність кислот в снігу і воді. Якщо в пробі РН<5,6 то це свідчить про кислотні випадання в досліджуваних місцях.

 Мета дослідження: оцінити кислотність води. Порівняти показники кислотності на різних ділянках (автомобільна дорога №1, вул. Тесленка №2, шкільне подвір’я №3 ).

Обладнання: проби води, снігу (1,2,3), індикаторний папір  (універсальний індикатор), пробірки, фільтрувальний папір.

Хід роботи:

 

1. Для проведення досвіду відлийте 10 мл фільтрату в 3 пробірки.

 

2. Опустіть у кожну пробірку універсальний індикатор і визначте кислотність фільтрату (води).

3. Порівняйте забарвлення індикатора зі шкалою універсального індикатора, результат запишіть (рис. 12, 13).

Проба №1 Рh= 5,2

Проба №2 Рh= 5,6

Проба №3 Рh= 5,8

 

https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_53b00a8b14c8b/proiekt-atmosfiernyi-vozdukh-iegho-zaghriaznieniie-i-okhrana_28.jpeg

Рис.12. Фарбування універсального індикатору в жовтий колір

 

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-ad9a07286a5da7cd669d125ef864ab2cde28ef9a2d9163fe012a2eb9dc075cd0_459df5ab.jpg

Рис.13. Визначення кольорів індикаторів у різноманітних середовищах

 

Висновок: у результаті проведеного експерименту встановили, що середовище розчинів у всіх трьох пробах - слабокисле, тому що універсальний індикатор пофарбувався в жовтий колір.

 Територія автомобільної дороги найбільш забруднена.

 

ЧИМ КОРИСНА ТАЛА ВОДА?

Уперше про феномен талої води стало відомо після серій наукових досліджень японських вчених, які заморожували воду і вивчали її кристали під мікроскопом. Вони встановили, що тала вода має впорядковану структуру, а сам розмір молекули стає трохи меншим розміру клітинних мембран.

Кристалізуючись, вода стає чистішою, а всі шкідливі домішки виштовхуються до незамерлого простору. Таким чином, використовуючи талу воду, можна відновити енергію, прискорити ріст і налагодити обмін речовин не тільки в рослинному, але і в людському житті. В талій воді було помічено відсутність дейтирія, зниження концентрації солей та інших домішок.

Тала вода прискорює всі біологічні процеси в живих організмах: дрібні структурні утворення швидше і з меншими витратами енергії проникають у клітини. Цьому сприяє і знижена в`язкість талої води (рис.14, 15).

C:\Users\asushome\Documents\ViberDownloads\0-02-05-bfb05747e99a56716bf2627009da6447f5bee1714e8cf85bfc732e449e9fe792_55fc804a.jpg

 

Рис.14. Дія талої води на рослини в шкільній теплиці

 

 

C:\Users\User\Documents\ViberDownloads\0-02-05-5c262664e25765f8147254997f35f43d6f2b82325b77690e1e1462ff89c0788f_c2f61c7d.jpg

 

Рис.15. Дія талої води на рослини в шкільній теплиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗАБРУДНЕННЯМ ПОВІТРЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТУВАННЯ

 

Серед населення Саксаганського району та учнів закладу було проведено анкетування (рис. 16, 17).

Опитано 30 осіб.

E:\2018-2019\15. атестація\Ничипорук\Рисунок2.jpg

Рис.16. Опитування учнів школи

 

 

 

E:\2018-2019\15. атестація\Ничипорук\Рисунок1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17. Опитування мешканців мікрорайону

 

 

АНКЕТА

1.Вам знайоме поняття «забруднення повітря»?

а) так;

б) ні.

2. Чи хвилює вас проблема забруднення повітря вашого району?

а) так;

б) ні.

3. Чи вважаєте ви спалювання трави забрудненням повітря?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

4. Чи позначається зростання автомобільного транспорту в місті на якості повітря?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

5. Чи забруднюється повітря отруйними речовинами при спалюванні пакунків від чипсів, соків, шоколаду і т.д.?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

6. У м. Кривому Розі знаходяться шахти. Як ви вважаєте, під час аварії на них, чи може статися радіоактивне забруднення повітря?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

7. Чи вважаєте ви, що в опалювальний сезон, коли виходить з труби дим, утворений при спалюванні твердого палива в печах, несе за собою забруднення повітря?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

8. На території міста Кривого Рогу проходить залізниця, якою перевозяться різні хімічні речовини. Як ви вважаєте, під час аварії на залізничному транспорті може статися забруднення повітряного середовища?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

9. Яка ваша думка про вплив забруднення навколишнього середовища, і зокрема повітря, на здоров'я людини?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

10. Чи згодні ви з думкою, що погана якість повітря викликає серйозні захворювання, такі як: бронхіальна астма, алергія, туберкульоз, хронічний бронхіт, безсоння?

а) так;

б) ні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ

 

                         

Діаграма 1

Діаграма 2

Діаграма 3

Діаграма 4

Діаграма 5

Діаграма 6

 

Діаграма 7

Діаграма 8

 

 

 

 

 

 

Діаграма 9

 

Діаграма 10

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

 

Перед людством постійно виникають багаточисельні проблеми, що потребують невідкладного вирішення. Одні з них мають локальний характер, інші стосуються  значних регіонів світу. Всього по місту Кривому Розі нараховується близько 4 тисяч  джерел забруднення атмосферного повітря. Тому виконкомом міської ради Криворіжжя приділяється значна увага вирішенню невідкладних екологічних проблем. З метою реалізації нагальних природоохоронних заходів, ліквідації наслідків діяльності підприємств та запобігання негативному  їх впливу, у місті за ініціативи міської ради розроблено екологічний проект, який немає аналогів в Україні, – довгострокову програму з вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2011-2022 роки.

Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань були використані наступні методи:

 1. Спеціально – науковий (теоретичний пошук - систематизація);
 2. Метод спостереження;
 3. Лабораторний метод;
 4. Метод порівняння.

За результатами шкільного наукового проекту «Проблема забруднення повітря та її способи розв’язання», учні - дослідники КЗШ № 72 прийшли до висновку згідно з проведеним експериментом:

 •  кислотність води в пробах (1,2,3) – слабокисла, тому що універсальний індикатор зафарбувався в жовтий колір;
 • пилове забруднення снігу (маса запилених частинок,мг) біля автомобільної дороги становить 0,9; на вул. Тесленка біля житлового будинку – 0,75; на шкільному подвір`ї – 0,850.

Найбільш забрудненою ділянкою є території, що прилягає до автомобільної дороги.                           

За даним нашого хімічного аналізу талої снігової води рідка фаза снігу має нейтральний рівень Рh=6-7. Хімічний склад снігової води насичений карбонатно-сульфатно-натрієвим розчином.

Результати анкетування показали, що мешканці Криворіжжя не байдужі до екологічної проблеми міста. 100% опитуваних – знайомі з поняттям «забруднення повітря», які вважають, що зростання автомобільного транспорту впливає на якість повітря (рис. 18, 19).

 

C:\Users\User\Documents\ViberDownloads\0-02-07-8ff714b03e4333d01a2172abf8d4a54f4cc98a24e7cac7445827a49474fefc40_b59b11bf.jpg

 

Рис.18. Захист проекту

 

C:\Users\User\Documents\ViberDownloads\0-02-07-f10174b6cadc0462672fe4ff20d3b4fa81ba070d16a6a3638cacc4d222784864_3a7bc59f.jpg

Рис.19. Захист проекту

ВИСНОВКИ

 

Природа потребує захисту. Повітря з кожним роком все більше забруднюється.

Державою запроваджено закони для захисту атмосфери. Проте ми не робимо необхідних висновків. Майбутнє в наших руках. Нам треба докласти зусиль, щоб воно було світлим і чистим. І починати треба кожному з себе.     

Перш за все, ми самі повинні забезпечити собі умови до нормального існування. Ми можемо не забруднювати місто, повітря (наприклад , кинути палити, бо ця звичка завдає шкоди не тільки тому, хто палить, але й оточуючим людям, які дихають забрудненим повітрям). По-друге, у вирішенні проблеми є поліпшення роботи охоронної діяльності господарських міністерств та відомств. На жаль, не в нашій компетенції діяльність заводів, фабрик, які забруднюють повітря, грунт та воду.

Коли ми подолаємо ці труднощі, Кривий Ріг стане одним із найкращих, найчистіших міст Дніпропетровщини, а це буде початком до покращення екологічної системи всієї України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. https://kr.gov.ua/karta_saytu_pidrozdili_vikonkomu/upravlinnya_ekologii/ekologichna_situatsiya_u_misti_kriviy_rig
 2. http://kryvyirih.dp.ua/
 3. http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/18910/
 4. Капінос П.І., Панасенко Н.А. «Охорона природи» : - К.: Вища школа, 1983.
 5. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні.: - К.: Видавництво Раєвського, 2016
 6. Екологія міста. – Д.: Грані, 2010.- 239с.
 7. Голіцин О.М. Основи промислової екології : підручник / О.М. Голіцин. – М.: Академія, 2002. – 240с.
 8. Ількун Г.М. Забруднювачі атмосфери і рослини/ Г.М. Ількун.- Київ: Наукова думка, 1987. - 98с.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
3.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Fjj Frt
  Дуже багато.
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  3.0
docx
Додано
14 лютого 2019
Переглядів
66331
Оцінка розробки
3.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку