26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Проект з фізики "Вивчаємо електричні явища разом"

Про матеріал

Папка містить портфоліо проекту, результати проекту (відео, фото, презентація) деяких учасників проекту і декілька методичних рекомендацій

Перегляд файлу

Відділ освіти Ямпільської районної державної адміністрації                               Районний методичний кабінет відділу освіти                                                                       Навчально - виховний  комплекс: загальноосвітня  школа                                      І ступеня – гімназія Ямпільського  району  Вінницької  області

 

 

  ДОСЛІДНИЦЬКИЙ  ПРОЕКТ

НА  ТЕМУ:

«ВИВЧАЄМО  ЕЛЕКТРИЧНІ  ЯВИЩА  РАЗОМ»

 

http://dubetnikoleta.at.ua/dlja_bloga_fiziki0.jpg

 

 

 

Автор  проекту: Титаренко   Наталія   Михайлівна

 

 

 

Ямпіль  2017

Портфоліо  проекту

Назва  проекту      

 Вивчаємо   електричні   явища  разом

 

Тип  проекту         

Дослідницький, довгостроковий, шкільний, монопроект.

Керівник  проекту     

вчитель  фізики  - Титаренко  Наталія  Михайлівна

 

Основний    навчальний  предмет     

 

фізика

 

 

Додатковий    навчальний  предмет

 

 

інформатика

Виконавці   проекту         

учні  8   класів  НВК: ЗОШ І ступеня -  гімназії              Ямпільського  району

Час дії  проекту                

16.01. 2017 – 26.05.2017

 

 Стислий опис проекту

Проект  розрахований на учнів 8 класу. Основна ідея -   перевірити дослідним шляхом   всі  експерементальні  завдання, які  пропонує  підручник «Фізика 8  клас»  за  редакцією В.Г. Бар’яхтара з теми «Елекричний  заряд.  Електричне поле».  Участь                      у проекті дозволяє учням сформувати експериментальні навички, розвинути їх креативне мислення, розширити знання, розвинути пізнавальний інтерес до вивчення фізики, сформувати навички використання різноманітних комп’ютерних програм для  представлення  результатів роботи над проектом. Вчитель  виступає  в ролі консультанта, який  допомагає  учням   пояснити досліджуванні явища та опанувати інформаційні технології. В ході реалізації проекту учнями та  вчителем були підібрані відеоролики цікавих фізичних дослідів, які можна проводити самостійно в домашніх умовах.                                         

Проблема

      Дуже  важливо,  щоб  на  уроці  фізики  кожен учень був  не просто слухачем,                  а    співрозмовником.  Для  цього  необхідно  підвищувати  пізнавальний інтерес   дітей до  науки.  Одним  із  шляхів  - це залучення учнів до експериментальної діяльності.  Саме   так  можна  зацікавити учнів вивченням фізики, розвинути   інтерес до цієї науки, удосконалити експериментальні навички та навички використання сучасних інформаційно-комунікаційних засобів у навчальній діяльності.

Навчальні цілі

 • Засвоїти знання про  електризацію  тіл, дослідити їх прояв в  повсякденому житті.
 • Поглибити знання учнів  з теми «Елекричний  заряд.  Електричне поле».
 • Формувати компетентності в області придбання знань з різних джерел: підручника, додаткової літератури, Інтернету, експерименту.
 • Формувати аналітичне та критичне мислення, цілеспрямованість та системність у навчанні.
 • Розвивати здатність приймати незалежні продумані рішення,ставити перед собою питання та здійснювати планомірний пошук відповідей.
 • Стимулювати самостійну  дослідницьку діяльність.
 • Використовувати комп`ютерні технології, комунікаційні мережі для доступу до інформації.

З поставлених цілей витікають наступні завдання:    

1.  На  основі   вивченого   навчального    матеріалу  теми «Елекричний  заряд.  Електричне поле»  підручника  «Фізика 8  клас»  за  редакцією В.Г. Бар’яхтара,   виконати  експериментальні  завдання, які  пропонує  підручник.                                              2. Використовуючи  різні джерела  інформації,  знайти інформацію  про експерименти з електростатики, які можна  провести  в  домашніх  умовах.                                                                                                              3. Навчитися проводити   експерименти  і аналізувати отримані результати.

Очікуваний результат

 • переконатись, що вивчення  фізики  стає  більш  цікавим, якщо  теоретична  складова  науки  тісно  пов’язана  з  експерементальною; 
 • ознайомитися з методикою підготовки та проведення фізичних дослідів та експериментів;
 • навчитися  аналізувати результати експериментів та  пояснювати їх  з  наукової  точки  зору;
 • удосконалити вміння  представляти текстову інформацію в графічному вигляді;
 • отримати навички роботи з конвертором Any Video Converter, редакторами Nero Vision, Photoshop,  додатків MS Office - Power Point, Publisher, пошуку інформації  в мережі Інтернет.
 • створити   матеріали   різного формату  «Експерементуйте  разом  з  нами»          як  дидактичні   матеріали  для   проведення  уроків  фізики  з теми «Елекричний  заряд.  Електричне поле»
 • підготувати  та  провести   урок  «Цікава фізика»  (демострація  дослідів                        з  електростатики)   для  учнів  молодших  класів  та  дітей з  клубу                         «Kinder - fest»

Діяльність вчителя

 • Розробляє план вивчення теми: визначає тему проекту та його мету, формулює питання, ставить завдання, складає план реалізації проекту.
 • Знайомить дітей з особливостями та перевагами методу проектів.
 •  Оголошує  кожному  учневі  завдання, над яким вони будуть працювати.
 • З'ясовує навчальні потреби учнів.
 • Наголошує про дотримання правил техніки безпеки під час проведення дослідів.
 • Готує пам'ятки, які допоможуть учням провести дослід, створити презентацію
 • Оголошує графік проведення консультацій.
 • Перевіряє роботи учнів.
 • Організує обговорення результатів роботи, захист проекту.

Діяльність учнів

 • Знайомляться з  етапами роботи над  проектом (підручник  «Фізика 8  клас»  за  редакцією В.Г. Бар’яхтара, ст.227 - 228 )
 • Вивчають правила безпечної поведінки в Інтернеті та рекомендації для роботи за комп'ютером
 • Знайомляться із запропонованими завданнями, інформаційними джерелами, пам'ятками та рекомендаціями, які підготував вчитель
 • Визначають мету та задачі власного дослідження, алгоритм діяльності, форму подання результатів
 • Знаходять необхідну інформацію в друкованих та Інтернет-джерелах, попередньо її оцінюючи
 • Проводять власні  експерименти
 • Створюють презентації по результатам дослідження, використовуючи  можливості ІКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоденник  роботи  над  проектом

Підручник  «Фізика 8  клас»  за  редакцією В.Г. Бар’яхтара

№п/п

Дата

Інформація

Вид  діяльності

Виконавець

1.

16.01

Знайомство   учнів              з  плануванням  роботи з фізики                       на  ІІ семестр. Повідомлення учнів, що обов’язковим                    є захист  навчальних  проектів.

 

Пропозиція   виконати дослідницький  проект                       на тему:                                    «Вивчаємо  електричні  явища  разом »

 

Вчитель

2.

16.01

Провести досліди                з  електризації  тіл                з  різних  речовин

 

Досліди    можуть  проводити  на  протязі  всього  часу  роботи  над  проектом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учні                     8  класів,                 які  виявили  бажання  працювати                   над  проектом

 

 

3.

16.01

Підручник, п.19 «Електричний  заряд. Два  роди  електричних  зарядів»

 

Експериментальне  завдання

Підручник ст.105

4.

20.01

Підручник, п.20 «Електричне поле»

Експериментальне  завдання

Підручник ст.112

5.

23.01

Підручник, п.21 «Електризація  тіл. Електроскоп»

Експериментальне  завдання

Підручник ст.118

6.

06.02

Підручник,                 п.24 і 25                         «Дії  електричного  струму. Джерела  електричного  струму»

Експериментальне  завдання

Підручник ст.135

7.

10.03

Підручник,   п.31                                  «Послідовне  з’єднання  провідників

Експериментальне  завдання

Підручник ст.167

8.

17.03

Підручник,  п.32                        «Паралельне  з’єднання  провідників 

 

Самостійно  провести  експеримент  або  виготовити модель

 

9.

16.01 -

19.05

Соціальна  мережа  Інтернет  - «Вконтакті»   Титаренко  Н.М.                Бесіда «Фізика» 

 

Спілкування, консультації

 

Вчитель

10.

18.03 -

28.04

 

Результати проекту

 

 

Аналіз  та  систематизація  отриманої  інформації

.

 

Вчитель, учні

11.

28.04 –

15.05

 

Підготовка  до  захисту  проекту

 

Компонування результатів  проекту  у  різному форматі            (відео, фото, графічний  документ, презентація  та  інше) «Експерементуйте  разом  з  нами»   як  дидактичні   матеріали  для   проведення  уроків  фізики                 з теми «Елекричний  заряд.  Електричне поле»

Проведення  уроку «Цікава фізика»  (демострація дослідів з  електростатики) для  учнів  молодших  класів  та  дітей з  клубу                         «Kinder - fest»

 

 

 

 

Вчитель, учні

12.

19.05 – 26.05

 

Захист  проекту

 

Виступ

 

Учні

 

Висновки       (по закінченню  роботи  над  проектом)

Використані джерела інформації      (по закінченню  роботи  над  проектом)

 

Перегляд файлу

Всім  доброго дня!

Я  хочу  поділитись  лише  деякими  рекомендаціями, так як  розумію, що  кожен  вчитель  працює за  своєю  методикою і  кожен  сам вирішить  що  можна  використати  у своїй  роботі.

1.  Презентація  Іванки  Пінті.   Так  вона    викликає  певні  запитання  (тому  я  розмістила  саме  ту  презентацію, яку  учениця  підготувала  самостійно).  У  мене  на  уроці під  час  захисту   презентаціїї учні  не перебивають ученицю. А якщо  виникли  запитання, то повинні  їх  озвучити  після  завершення  захисту.

Наприклад були  такі  запитання:

1. Іванка,  ти ручку  натирала  один  раз  за  весь  час  проведення  експерименту чи  кілька  разів -  для  кожної  групи тіл?

2.  Іванка, ти ручку  терла  об  волосся  кожен  раз  однакову  кількість  разів  чи  різну?

3. У  тебе  тіла  були  однакового  розміру?
 

2. Відео  Юлії  і  Віолетти.  Якщо  його  переглянути  -  теж  виникнуть  запитання. На  уроці  ми  так  само  обговорюємо відео, даємо  поради, обмінюємось  досвідом.

 

Я, як  вчитель  теж  беру  активну  участь  в  обговоренні  і завжди  спрямовую  розмову  так, щоб закінчити  її  на  позитиві.  Адже  саме  основне те, що  діти експериментують, а  допущені  помилки -  це  величезний  досвід, який  можуть  використати  інші, в  тому  числі  і я як  вчитель.

 

 

Успіхів  Вам  і натхнення!

 

 1.jpg
Перегляд файлу

РЕЗЮМЕ

1

Прізвище  та  ім’я

Бутнару  Сергій

2

Клас

8-Б

3

Проект

Вивчаємо   електричні   явища  разом

4

Вид  роботи

виготовлення  приладу

5

Результат  роботи

прилад, відео, фото

6

Додаткові  дані

Прилад  виготовив  самостійно  у  домашніх  умовах

 

Перегляд файлу

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ  ПРОЕКТ

«ВИЧАЄМО  ЕЛЕКТРИЧНІ  ЯВИЩА  РАЗОМ»

Виконавець:   Бутнару  Сергій   учень  8-Б класу  НВК: ЗОШ І  ступеня-гімназія  Ямпільського району

Вид  діяльності:  виготовлення  електроскопу

Джерело  інформації: Підручник  «Фізика 8  клас»  за  редакцією В.Г. Бар’яхтара

                                       Експериментальне  завдання  №1, ст. 118

 

              МІЙ  ЕЛЕКТРОСКОП                               ВИГЛЯД    ЗВЕРХУ

https://pp.vk.me/c626117/v626117412/4a7e7/eozcWTQ_mVw.jpg https://pp.vk.me/c626117/v626117412/4a7f1/R6fHDkSlbTg.jpg

 

Матеріали:  скляна банка, капронова  кришка, мідна  проволка, фольга  для запікання, фольга  від  цукерок.

 Інструменти: ніж, пласкогубці.

Перегляд файлу

РЕЗЮМЕ

1

Прізвище  та  ім’я

Маланюк  Юлія

Вінніцька  Віолетта

2

Клас

8-Б

3

Проект

 Вивчаємо   електричні   явища  разом

4

Вид  роботи

експеримент

5

Результат  роботи

відео

6

Додаткові  дані

Експеримент  проводили  самостійно  в домашніх  умовах та  у  школі

 

Перегляд файлу

РЕЗЮМЕ

1

Прізвище  та  ім’я

Пінтя  Іванка

2

Клас

8-Б

3

Проект

 Вивчаємо   електричні   явища  разом

4

Вид  роботи

експеримент

5

Результат  роботи

презентація

6

Додаткові  дані

Експеримент  проводила  самостійно  в домашніх  умовах

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ: «ВИВЧАЄМО ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА РАЗОМ»

Номер слайду 2

Експериментальні дослідження провела учениця 8-б класу НВК: ЗОШ І ст. - гімназії Ямпільського району Пінтя Іванка

Номер слайду 3

ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРИМЕНТУ Папір Харчова плівка Пергамент Фольга

Номер слайду 4

ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРИМЕНТУНатирання ручки об волосся. Ручка отримує заряд.

Номер слайду 5

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ Папір притягується5 шт. Харчова плівка не притягується

Номер слайду 6

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУПергамент притягується2 шт. Фольга притягується1 шт.

Номер слайду 7

ВИСНОВОК ЕКСПЕРИМЕНТУ 1. Не всі тіла притягуються до зарядженого тіла. Це залежить від речовини з якої виготовлено тіло.2. Найкраще у даних умовах притягуються клаптики паперу.

 Φ¬«½¿.png
Перегляд файлу

ЦІКАВІ     ДОСЛІДИ

ДОСЛІД  №1.

Для проведення   досліду  необхідно:

 • Дві  повітряні  кульки
 •  Ваша  голова, а  точніше ваше  волосся
 • Алюмінієва  банка
 • Шерстяна  тканина

 Час для  проведення експерименту:

Приблизно 10 хвилин.

 Експеримент:

 1. Потріть  шерстяною тканиною  обидві   повітряні  кульки  проти  шерсті. Піднесіть їх  одна  до  одної.  Що  спостерігаєте?

 

 1. Потріть   однією  кулькою   своє  волосся  і  трішки  підніміть  кульку  над  волоссям.  Що  спостерігаєте?

 

 1. Розмістіть  алюмінієву  банку на бік на столі, піднесіть до  неї повітряну  кульку, яку наелектризуйте  об  волосся.   Як  тільки піднесете  повітряну  кульку до  банки  - повільно  віддаляйте  кульку  від  неї.  Що  спостерігаєте?

Завдання:

1.  Опишіть  результати  кожного  експерименту.

2. Напишіть  висновок.

3.  Спробуйте провести  свій  експеримент, використовуючи  лише  наявне  обладнання.

 Примітка:   Під час виконання досліду вам буде необхідний помічник або дзеркало.

 

zip
Пов’язані теми
Фізика, Інші матеріали
Додано
31 липня 2018
Переглядів
1025
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку