Проектні технології в навчанні.

Про матеріал

На сучасному етапі розвитку освіти велику увагу приділяють навичкам роботи учнів з комп'ютером, які вже називають навичками 21 століття. Вони орієнтують учнів на творчість, інноваційність, уміння критично мислити та вирішувати поставлені проблеми. Тому при викладанні слід все більш широко застосовувати інноваційні технології навчання, які допомагають розкривати потенціал школяра та проявляти комунікативні навички.

Перегляд файлу

На сучасному етапі розвитку освіти велику увагу приділяють навичкам роботи учнів з комп’ютером, які вже називають навичками 21 століття. Вони орієнтують учнів на творчість, інноваційність, уміння критично мислити та вирішувати поставлені проблеми. Тому при викладанні слід все більш широко застосовувати інноваційні технології навчання, які допомагають розкривати потенціал школяра та проявляти комунікативні навички.

Зокрема, при узагальнені вивченого матеріалу доцільно використовувати проектну технологію, метод проектів. Які спрямовані на організацію пошукової діяльності та застосування здобутих знань й умінь на практиці. Ця технологія дозволяє школярам продемонструвати свій стиль мислення, свою індивідуальність та креативність, активізувати навчальну діяльність, сформувати позитивне ставлення до навчання. Робота над проектом дозволяє підвищити інформаційну грамотність, медіа грамотність, грамотність у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Цей метод допомагає всебічно розкрити можливості індивідуальні можливості учнів, які працюють над проблемою проекту, та надає можливість навчитися використовувати здобуті знання у житті.

При роботі над проектом враховується досвід дитини, використовується накопичений досвід суспільством з певної проблеми (готові знання) та отримані знання при роботі над проектом (нові умінні та навички).

Останнім часом проектна діяльність широко використовується у школах різного типу, коледжах, технікумах та вищих навчальних закладах. Проектна діяльність навчання має великий прикладний характер: дозволяє учням та студентам проявляти уміння самостійно працювати з інформацією, аналізувати її, систематизувати.

Проектна діяльність в учасника формує відповідальність, навички співробітництва (у рамках проектної групи), дослідницькі, презентаційні, оціночні знання та навички. Необхідно врахувати, що дана діяльність враховує певні етапи, адже проект – це «п'ять П», зокрема:

 • постановка проблеми;
 • проектування або планування діяльності, вибір форм результуючого продукту;
 • пошук інформації: збір, структурування;
 • продукт дослідження;
 • презентація.

Важливе значення має шосте «П» проекту– це створення портфоліо, а також самооцінка та самоаналіз, рефлексія. Отже, для організації активної пошуково-дослідницької діяльності учнів, для реалізації їх творчих здібностей проектна діяльність найоптимальніший варіант.

Наприклад у експериментальному дослідженні на формування в учнів навичок та умінь:

 • рефлексивні уміння;
 •             пошукові (дослідницькі) уміння;
 •             уміння й навички роботи в співробітництві;
 •             менеджерські вміння й навички;
 •             комунікативні вміння;
 •             презентаційні вміння й навички.

При цьому учням доведеться розв’язати та розкрити основні етапи проектної технології:

 • поставити проблему дослідження;
 • зробити проектування або чітко спланувати кроки розв’язання проблеми
 • провести пошук інформації;
 • спроектувати кінцевий продукт та зробити презентацію отриманих результатів;
 • весь зібраний матеріал оформити у портфоліо, папку, презентацію.

Під час використання даної технології, необхідно пам’ятати, що важливе значення має чіткий кінцевий продукт роботи учнів.

Робота потребує практичної діяльності, наукового підходу до отриманої інформації, але у групі повинна панувати науково-пошукова атмосфера, яка акумулює різні варіанти вирішення даної проблеми. Саме робота над проектом дає змогу учням бути у ролі практичного діяча.

 

Отже, використання проектної технології дає можливість формувати уміння та навички учасників, спонукає до зовнішньої та внутрішньої діяльності, дає та можливість творчо використовувати отримані знання на практиці. При цьому активізується навчальна діяльність школярів, залучення їх до самостійної, пізнавальної роботи, урізноманітнює викладення навчального матеріалу, створює ситуації для самоперевірки та самоконтролю.

 

 

 

 


Ефективність роботи учнів необхідно оцінювати за такими критеріями:

 1.               за змістом: оцінювання результатів знань та умінь для наукового обґрунтування отриманих результатів з досліджуваної теми;
 2.               співпраця: робота в групі, правильний розподіл обов’язків та внесок кожного у кінцевий результат проекту;
 3.               презентація проекту: правильна інтеграція тексту, графіків та основного змісту проекту.

Можна виділити чотири типи проектів згідно діяльності учасника роботи:

перший тип стосується тільки досвіду учнів та умінні використовувати його при виконанні завдань проекту - втілення ідей на основі базових знань;

другий тип базується на емоційній сфері учня, який виконуючи проект використовує свої знання та досвід - отримання естетичної насолоди при створенні кінцевого продукту;

третій тип використовує власний досвід учня та отриманні нові знання й уміння для створення продукту проекту – подолання інтелектуального бар'єру;

четвертий тип ґрунтується на отриманні нових знань, досвіду та використання особистого потенціалу для створення кінцевого продукту – набуття нових знань та досвіду, самоосвіта.

Типи проектів за різними ознаками:

 •                 проект ігор
  •                 дитячі заняття, метою яких є участь у груповій діяльності;
 •                 екскурсійні проекти – цілеспрямоване вивчення проблем, пов'язаних з навколишньою природою та громадським життям;
 •                 оповідальні проекти – ті, розробляючи які, учасники отримують естетичне задоволення від кінцевого продукту;
 •                 конструктивні проекти – націлені на створення конкретного, корисного продукту.
docx
Пов’язані теми
Фізика, Інші матеріали
Додано
8 листопада 2018
Переглядів
193
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку