25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

«Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

Про матеріал
Даний матеріал містить виступ вчителя історії на засіданні педагогічної ради по темі: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»
Перегляд файлу

 «Професійне зростання вчителя

у сучасному освітньому просторі»

 

 Людство вступило в XXI століття з надіями на краще майбутнє, яке

характеризується тріумфом гуманістичних і демократичних ідеалів, оптимізованим і гармонійним розвитком економіки, реалізацією раніше накопичених духовних і соціальних очікувань.

   Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти, адже саме освіта має

безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство. В зв’язку з цим набувають актуальності процеси реформування системи освіти, спрямовані на консолідацію зусилля всесвітньої наукової та освітянської громадськості для суттєвого підвищення конкурентоспроможності освіти і науки у світовому вимірі.

   У цих умовах від педагога як носія загальнолюдських цінностей, вихователя нових творчих якостей вимагається високий рівень професійної компетентності й загальної культури, ціннісного самовизначення, здатності здійснювати свою діяльність відповідно до принципів демократизму й гуманізму у дусі толерантності й самооцінки кожної індивідуальності. На цьому акцентують увагу закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

  Сучасні темпи зростання обсягів наукової інформації потребують від сучасного учителя умінь навчатися протягом усього життя. Початок інформаційної цивілізації висуває оновлення системи цінностей. Не кількість накопичених матеріальних благ буде визначати статус людини і суспільства, а рівень культури, освіти і розумно достатнього господарювання, що забезпечує заощадження невідновлюваних і відтворення найважливіших поновлюваних ресурсів. Надзвичайно важливу роль відіграє учитель у

формуванні демократичної культури особистості.

    На мою думку, сучасний учитель – це, перш за все, мислитель, який уміє

мислити на перспективу, а значить, передбачити, яка людина потрібна буде суспільству, державі. Таке стратегічне мислення дуже важливе для вчителя, адже воно складає цільовий аспект його діяльності.

    Гуманізм становить основу життєдіяльності школи й визначає провідні принципи розвитку сучасної людини. Для роботи вчителя – це головний критерій, адже любов до дитини, толерантність, здатність співчувати були й залишаються провідними принципами педагогічної діяльності.

   Учитель – просвітитель проводить просвітницьку роботу з батьками, громадськістю, що становить значний відсоток змісту його праці.

   Патріотизм – це якість, якою має володіти кожна людина, яка поважає й шанує землю, на якій живе, державу, громадянином якої є. Учитель як важливий провідник цієї якості повинен закласти підвалини формування такої риси характеру сучасної молодої людини.

  Виховання – одна з провідних функцій педагогічної праці. Якщо вчитель тільки передає знання або допомагає оволодіти ними й при цьому ігнорує виховний аспект, то втрачається сам сенс педагогічної праці.

  Творчість учителя є такою, яка передбачає прийняття нестандартних рішень, розв’язання будь – яких педагогічних проблем. Як відомо, тільки творча особистість може виховати справжнього творця.

   Учитель – лідер – людина, яка має сильний характер, займає активну життєву позицію, уміє повести за собою, здатна ефективно організувати навчально – виховний процес, користується авторитетом серед учнів і колег.

    Новаторство – це якість, яка найбільш повно характеризує зміст діяльності сучасного вчителя. Відкритість до нового, позитивне сприйняття інновацій, здатність реалізувати їх дає змогу швидко адаптуватися до тих змін, які переживає сучасна освіта.

   Учитель – дослідник здатний постійно рухатися вперед, відкриваючи нові горизонти у своїй педагогічній діяльності.

   Зміни в сучасній системі освіти значною мірою зумовлені тим, що сучасний учень належить до абсолютно нового за характером соціуму типу людини – людини інформаційної. Завдяки численним дослідженням і системі додаткової освіти сформовано думку, що саме інноваційні технології навчання створюють необхідні умови для формування компетентностей (як ключових, так і предметних) та виховання активних громадян, що володіють системою цінностей і спроможні зреалізуватися в такому суспільстві.        

 

docx
Додано
29 березня 2019
Переглядів
1367
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку