Програма "Мій шлях професійного розвитку" з основ здоров я на тему: "Формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров'я в умовах сучасної школи »

Про матеріал

Показники здоров'я школярів можна пояснити не лише впливом різних негативних чинників, але, перш за все, недостатньою увагою до питань здорового способу життя дітей і дорослих.

Однією з головних причин такого становища є відсутність сформованості в школярів культури здоров'я. Більшість учнів навіть не мають уявлення про формування, збереження і зміцнення здоров'я, а також спрямованості на ведення здорового способу життя.

Усе це обумовило вибір теми досвіду: формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров'я в умовах сучасної школи »

Перегляд файлу

Тернопільський обласний комунальний інститут

післядипломної педагогічної освіти

 

 

 

 

ПРОГРАМА

МІЙ ШЛЯХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

на 2016-2021 р.р.

 

 

 

 

 

Слухача групи курсів підвищення кваліфікації

Гаврилюк Ольга Сергіївна,

вчителя основ здоров’я

Іванковецької загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів 

Науковий керівник

Грицюк Тетяна Володимирівна

кандидат біологічних наук

доцент кафедри змісту і методики  навчальних предметів ТОКІППО

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль2016


 1. Науково-методична проблема слухача.

Людина, яка не знає нічого,

                             може навчитися;

                                      справа тільки в тому,

                                            щоб запалити  в ній     бажання вчитися.

          Д. Дідро

Сьогодні дуже важливо навчити дитину самій піклуватися про власне здоров’я, сформувати в неї установку на підтримку власного здоров’я без застосування  медикаментозних засобів.

     В Україні спостерігається вкрай важка ситуація стосовно здоров’я сучасної молоді. Окрім багатьох чисельних захворювань учнів (захворювань органів дихання, органів зору, органів травлення, серцево-судинні захворювання, гіподинамія тощо), значно зросли показники погіршення психічного й духовного здоров’я школярів. У наш час нервово-психічні відхилення зафіксовано у 88 % дітей. Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

Такі показники здоров’я школярів можна пояснити не лише впливом різних негативних чинників, але, перш за все, недостатньою увагою до питань здорового способу життя дітей і дорослих.

           Однією з головних причин такого становища  є відсутність сформованості в школярів культури здоров’я. Більшість учнів навіть не мають уявлення про формування, збереження і зміцнення здоров’я, а також спрямованості на ведення  здорового способу життя.

Усе це обумовило вибір теми досвіду: формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я в умовах сучасної школи »

 1. Мета і завдання програми саморозвитку.

Мета –

 • Сформувати знання про здоров’я та благополуччя;
 • Сформувати уявлення про вплив на людський організм стилю поведінки щодо звичок у харчуванні, фізичної форми, особистої гігієни, шкідливих речовин, безпеки й стану навколишнього середовища;
 • Навчити визначати причини, засоби запобігання та методи лікування захворювань, розладів, травм і залежностей.
 • Застосовувати знання та навички задля сприяння здоров’ю та благополуччю родини.
 • Приймати відповідальні рішення щодо ризиків шляхом їхньої диференціації та визначення різних наслідків.
 • Оцінювати побачене, прочитане й почуте з точки зору впливу на здоров’я.

Основні завдання:

 

1. Прищеплення учням знань та вмінь щодо здорового способу життя, що слугуватимуть підґрунтям для вироблення стійких поглядів і переконань, спонукатимуть до оздоровчо-про­філактичних дій і вчинків. У процесі засвоєння учнями знань та набуття вмінь формується позитивне ставлення до власного здоровя та своєї ролі в його збереженні.

2.  Навчання учнів умінням і навичкам здорового способу життя, що є виявом позитивного ставлення до власного здоров'я, відбувається під час виховної діяльності. Серед видів такої діяльності провідними є: фізкультурно-оздоровча, суспільно корисна, творча, ігрова.

3. Привчання дітей до правил і норм здорового способу життя: дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних правил; своєчасне медичне обстежен­ня здоров'я вихованців із його корекцією; навчання дітей способам самоконтролю за станом здоров'я.

4. Створення гуманного мікроклімату в учнівських колективах. Формування в учнів культури спілкування і неконфліктності.

5. Підвищення валеологічної грамотності педагогічного колективу (вчителів, вихователів, лікарів, психологів, соціальних працівників).

Процес формування позитивного ставлення учнів до власного здоров'я надзвичайно складний, він залежить від багатьох чинників і визначається комплексом певних педагогічних умов.

3. Кредо  педагога.

«Учитель, який намагається викладати без того, щоб викликати бажання вчитися, кує холодне залізо».

 

4. Програма.

№ з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відмітка про виконання

Модуль 1 . Загальнометодологічна і теоретична підготовка (осмислення програмних положень у галузі розбудови національної освіти, ознайомлення з інноваціями в освіті)

1.1.

Опрацювати науково-методичні посібники

1.1.1

Яременко О. Формування здорового способу життя / О. О. Яременко. – К., 2005.

І півріччя

2016 – 2017 н. р.

 

1.1.2

Шевчук О. Інноваційні уроки основ здоров`я : 7 клас / О. Шевчук. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.

І півріччя

2016 – 2017 н. р.

 

1.1.3

Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків : За проектом «Діалог» [Навчально - методичний посібник] / [О. В. Вінда, О. П. Коструб, І. Г. Сомова та ін.] ; під. ред. О. В. Вінда. – К., 2003. – 284 с.

І півріччя

2016 – 2017 н. р.

 

1.1.4

Страшко С. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ / СНІДу / за ред. С. В. Страшка [Навчально-методичний посібник для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчителів основ здоров`я, студентів вищих педагогічних навчальних закладів]. – [2-ге видання, перероблене і доповнене]. – К. : Освіта України, 2006. – 260 с.

ІІ півріччя

2016 – 2017 н. р.

 

1.1.5

 

Ващенко О. Як створити школу сприяння здоров`ю / О. Ващенко, С. Свириденко. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с.

ІІ півріччя

2016 – 2017 н. р.

 

1.2.

Опрацювати статті у фаховій періодиці

1.2.1

Богданова, Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок / Г. Богданова // Здоров’я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 6-7

І півріччя

2017 року

 

1.2.2

Кабінет основ здоров’я - надійний помічник вчителя». Х.: Основа. Журнал «Основи здоровя»,2, 2014 р.

ІІ півріччя

2017 року

 

1.2.3

Причини погіршення стану здоров’я учнів.  Х.: Основа. Журнал «Основи здоровя»,5, 2014 р.

І півріччя

2018 року

 

1.2.4

Формування  здоровязбережувального середовища у навчальному закладі. Х.: Основа. Журнал «Основи здоровя»,4,  2014 р.

ІІ півріччя

2018 року

 

1.3.

Опрацювати інтернет-ресурси

1.3.1

Сайт вчителя основ здоров'я Волкової Тетяни Іванівни com/volkovatatyana

2016 р.

 

1.3.2

http://childfund.org.ua/  «Благополуччя дітей»

постійно

 

1.3.3

Сайт для батьків про здоров`я та фізичне виховання дітей. http://www.forkids.ru/sport/

І  півріччя

2018 року

 

1.3.4

Абетка харчування https://www.abetka-healthykids.com.ua/ Ігри та цікаві відео з основ здорового харчування в рамках програми «Nestle Здорові діти».

ІІ півріччя

2018 року

 

1.3.5

Правила безпечного поводження на дорозі. Сторінки сайту містять ігрові завдання, мультфільми, презентації. http://deti.gibdd.ru/

2018 р.

 

1.3.6.

Здоровий спосіб життя http://bibl.kharkiv.ua/programa  матеріали проекту «Бібліотека – територія «Здоров’я»».

2019 р.

 

Модуль 2. Фахово-функціональна підготовка.

2.1

Вивчення нормативних документів і нових навчальних програм (інваріантної і варіативної складової)

2.1.1

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді // Наказ МОН України від 21.07.2004 № 605.

Протягом

 2016-2017 н. р.

 

2.1.2

Курс «Захисти себе від ВІЛ» / Воронцова Т.В., Оржеховська В.М., Пономаренко В.С. Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу: Програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку. – К.: Освіта, 2013. – 12 с. (гриф – лист ІІТЗО

від 04.08.10 № 1.4/18-3169);

Протягом

2017-2018 н.р.

 

2.1.3

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 N 1/9-437 Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення основ здоров я у 2016/2017 навчальному році

Протягом

 2016-2017 н. р.

 

2.1.4

Програма факультативного курсу (тренінгового курсу) «Я – моє здоров’я – моє життя. 5-6 класи’ : навч. прогр. / Н. О. Лещук. – К. : Наш час, 2008. – 23 с.;

І півріччя

2017 н. р.

 

2.1.5

 

Навчальна програма факультативного курсу «Морально-ціннісні аспекти формування навичок здорового способу життя у старших підлітків». авт. Савченко Р.О., Соляник О.В., Симоненко Т.Д., Тінякова А.В.;

ІІ півріччя

2017 року

 

 

2.1.6

 

Комплект методичних матеріалів «Профілактична протинаркотична та протиалкогольна виховна програма для учнів 1-11 класів, їх батьків та працівників педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів навчання» (авт. А.М. Вієвський та ін.);

І півріччя

2018 року

 

2.1.7

 

Примірне Положення про навчальний кабінет основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів // Наказ МОН України від 09.12.2009 № 1114.

2016-2017 н. р.

 

 

 

2.2.

Ознайомлення з новими навчально-методичними комплексами (підручники, зошити, методичні посібники для вчителя)

2.2.1

Погорєлова Л. В. Особливості викладання основ здоров я в умовах модернізації сучасної освіти/ Л. В. Погорелова – Миколаїв: ОІППО, 2016. –60 с.

І півріччя

2017р.

 

2.2.2

Поліщук Н. Книга для вчителя. Основи здоровя, 8 кл. Все для уроку. – К.: Ґенеза, 2010. – 152 с.;

І півріччя

2018р.

 

2.2.3

їОмельченко С. О. Педагогіка здоров’я: навч. посіб. / С. О. Омельченко. – Словянськ: Вид.центр СДПУ, 2009. – 205с.

ІІ півріччя

2017р.

 

 

2013

2.2.4

Ващенко Л.С., Бойченко Т.Є. Основи здоров’я. Книга для вчителя. – К.: Генеза, 2005. – 240 с.

ІІ півріччя   2018р.

 

2.2.5

Придбання довідникової літератури, нових методичних посібників.

2016-2021р.

 

2.3.

Опанування методикою використання засобів навчання

2.3.1

Проводити конкурс малюнків «Здоровим бути модно».

систематично

 

2.3.2

 Випуск стінгазети «За здоровий спосіб життя».

2017-2018н.р.

 

 

2.3.3

Оформити стенди:

 • «Куточок охорони здоров’я»,
 • «Знати. Вміти. Допомогти».

Оформити куточок «Формування життєвих компетентностей учнів»

 

2016-2021р.

 

2.3.4

Скласти план проведення Дня здоров’я в школі.

2017-2018н.р.

 

2.3.5

Оформити папку тренінгових занять з основ здоров’я у 5 – 9 класах

2016-2019р.

 

2.4.

Позаурочна діяльність

2.4.1

Проведення відкритих уроків та заходів для вчителів-колег міжшкільного методоб’єднання

Регулярно

згідно плану методичної роботи

 

2.4.2

Приймати  участь у методичній роботі школи

постійно

 

2.4.3

Підготувати і провести місячник

«Ми - не палимо»

2017-2018 н.р.

 

 2.4.4

Оновлювати змінну експозицію

«За здоровий спосіб життя»

постійно

 

2.4.5

Підготувати і провести День здоров я в школі.

2017р

 

2.4.6

 

Підготувати і провести з учнями виховний захід «Зупинимо СНІД разом»

2017р

 

2.5.

Робота з учнями (обдарованими та педагогічно занедбаними)

2.5.1

Приймати участь в конкурсі «Молодь обирає здоров я»

Щорічно

 

2.5.2

Практика ведення щоденника педагогічних спостережень, створення «ситуацій успіху», система педагогічних заохочень.

Постійно

 

Модуль 3. Інноваційні технології в навчально-виховному процесі

3.1.

Ознайомитися з технологіями

 

 тренінги

Протягом

2016-2021р.

 

 

 метод проектів

Протягом

2016-2021р

 

 

 використання ІКТ (мультимедійні сценарії уроків)

Протягом

2016-2021р

 

3.2.

Апробувати на уроках технології

3.2.1

Провести:

Тренінг з теми «Харчування і здоров’я» (8 клас),

Тренінг з теми «Правила дорожнього руху. Дороги в мікрорайоні школи,

громадський транспорт» (5 клас),

Тренінг з теми «Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ,СНІД, ІПСШ: шляхи

передачі, методи захисту» (9 клас)

 

2017 – 2018 н.р.

 

3.2.2

 

Створити презентації (проектів) за темами «Молодь обирає життя», «Профілактика насилля в школі та дома», «Здоровий спосіб життя», «Профілактика шкідливих звичок»,

І півріччя

2017р

 

 3.2.3

Проводити  уроки з використанням ІКТ у 6-9  класах згідно з навчальною програмою

систематично

 

3.2.4

Апробувати у своїй діяльності інші інноваційні технології

Постійно

 

Модуль 4. Загальнотехнічна (технологічна ) підготовка (використання ІКТ в навчально-виховному процесі)

4.1.

Створення мультимедійних презентацій

4.1.1

«Здоров’я та його ознаки»

І півріччя

2017р

 

4.1.2

«Рух і здоров я»

ІІ півріччя

2017р

 

4.1.3

«Здорове харчування»

І півріччя

2018р

 

4.1.4

«Корисні звички у спілкуванні»

ІІ півріччя

2018р

 

4.1.5

 

«Піклування про здоров я в сімї»

І півріччя

2017р

 

4.2.

Розробка методичних і дидактичних матеріалів за допомогою текстового редактора

4.2.1

Розробити систему конспектів уроків, практичних робіт з основ здоров я у 5-9 класах (за новою програмою)

Протягом

2016-2018 р.

 

4.2.2

 

Розробити систему різнорівневих завдань з основ здоров я для узагальнення знань  відповідно до навчальної програми

(за новою програмою)

Протягом

2017-2018рр.

 

4.3.

Зібрати добірку словників (в електронному варіанті),опанувати методику їх використання на уроці

4.3.1

Складання термінологічного словника з основ здоров я. (в 5-9 класах)

Протягом                    2016-2019 рр

 

4.4.

Використання Веб-технологій у навчальному процесі. Web-2.0

4.4.1

Ознайомитися із послугами Web-2.0

Протягом

2016-2021рр

 

4.4.2

Ознайомитися із можливостями соціальних сервісів Google, зокрема можливостей використання їх як сховища навчальних матеріалів, та створення форм — як можливостей дистанційного спілкування з учнями та батьками у вигляді анкетних даних

Протягом

2016-2021рр

 

4.4.3

Ознайомитися з можливістю використання відео сервісів (YouTube) для використання у навчання учнів.

Протягом

2016-2021рр.

 

4.4.5

Розробити систему домашніх завдань із використанням  Вікі-технологій.

Систематично

 

4.4.6

Ознайомитися більш детальніше з можливостями Всеукраїнської шкільної освітньої мережі Щоденник та використовувати можливості даної системи у спілкуванні з батьками та учнями дистанційно

Постійно

 

Модуль 5. Опанування технологіями педагогічних вимірювань та оцінювання якості освіти

5.1.

Розробка діагностичного інструментарію (анкети, тестові завдання тощо)

5.1.1

Розробити різнорівневі тестові завдання для поточного контролю  учнів 5-9 класів відповідно до тем календарного планування

Протягом

2016-2021рр

 

5.1.2

Розробити різнорівневі тестові завдання для тематичного контролю учнів 5-9 класів відповідно до тем календарного планування/

Протягом

2016-2021рр

 

5.1.3

 

Пошук та систематизація анкет, що виступають як діагностичний інструментарій.

Протягом

2016-2021рр

 

Модуль 6. Участь у методичній роботі.

6.1.

Робота над індивідуальною науково-методичною проблемою

6.1.1

Опрацювати відповідну літературу з теми «Формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я в умовах сучасної школи».

постійно

 

6.2.

Підготовка виступу на методоб’єднанні ( педраді, семінарі)

6.2.1

Підготувати виступ на районне методоб’єднання на тему: Виховання соціокультурної поведінки учнів через формування здорового і безпечного способу життя.”

2017р

 

6.2.2

Підготувати виступ на міжшкільне методоб’єднання на тему Формування  здоровязбережувального середовища у навчальному  закладі.

І півріччя

2018 року

 

6.2.3

 

Підготувати виступ на методоб’єднанні на тему  Профілактика ризикованої поведінки учнів, навчання безпечного та здорового способу життя на основі розвитку життсвих навичок.

ІІ півріччя

 2018 року

 

6.2.4

Підготувати виступ на педраду на тему Життєві навички — шлях до здорового способу життя.

ІІ півріччя

2015 року

 

6.3.

Участь у конкурсах

6.3.1

Надсилати власні матеріали та розробки уроків у редакцію «Шкільний світ» для друку

Протягом

2016-2021рр

 

6.3.2

Розмістити власні матеріали та розробки уроків з основ здоров’я на сайті школи

Систематично

 

6.4.

Проведення майстер-класів, тренінгів тощо

6.4.1

Приймати  участь у засіданнях  творчої групи вчителів з основ здоров я з вивчення здоровязбережувальних технологій у 5-9 класах

регулярно

згідно плану методичної роботи

 

 

Модуль 7. Формування здоров’язбережувальних компетентностей

7.1

Ознайомитися із сучасними здоров’язбережувальними технологіями, опрацювавши відповідну літературу

Протягом

2016-2021рр

 

7.2

Посилити увагу до медико-гігієнічних норм організації і проведеня навчально-виховного процесу.

постійно

 

7.3

Розробити систему фізкультурно-оздоровчих вправ для збереження власного здоров’я.

Протягом

2016-2021рр

 

7.4

Розробити програму впровадження здоров’язберігаючих технології з метою виховання в учнів шанобливого ставлення до власного здоровя.

Протягом

2016-2021рр

 

Модуль 8. Формування загальнокультурних особистісних компетентностей

 

2015р

8.1

Ознайомитися з програмним та методичним забезпеченням для викладання факультативного курсу для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика шкідливих звичок» (авт. Г.Є. Челах, О.В. Медведєва); для учнів 8-9 класів «Основи здорового способу життя»   (авт. Н.О. Чаган, М.М. Тюріна); для учнів 5 – 6 класів            «Я –моє здоров’я – моє життя»;

Протягом

2016-2021рр

 

8.2

Приймати участь у тренінгах щодо вивчення основ здоров я  у 5-9 класах

систематично

 

5.  Прогнозований результат.

 • Розширення кола знань вчителя та учнів з основ здоров я.
 • Формування творчої, національно свідомої, духовно багатої особистості;
 • Оволодіння новими методами та технологіями навчання і викладання, удосконалення всіх видів педагогічної компетенції, інтелектуальної, комунікативної, методичної, дидактичної, проектної, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;
 • Складання порт фоліо, презентації досвіду, подання матеріалів для друку у професійних виданнях.

6. Форма звіту.

Представлення результатів роботи в рамках програми у формі звіту з демонстрацією матеріалів індивідуального порт фоліо на курсах підвищення кваліфікації.

 

 

 

 

Література.

 • Богданова, Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок / Г. Богданова // Здоров’я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 6-7
 • Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок : інформ. зб. з життєвих навичок / авт.-упоряд. М. Бело. — К. : Генеза, 2005. — 77 с.
 • Плахтій, П. Мікроорганізми, харчування і здоров’я людини: навч. посіб. / П. Плахтій, А. Михальський, Т. Супрович. — Кам'янець-Поділ. : ПП Буйницький О. А., 2006. — 192 с.
 • Рудніцька, І. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. — 2004. — № 13. — С. 15-25.
 • Чешенко, О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. — 2006.— № 31. — С. 8-13.
 • Запрошуємо до діалогу : посіб. для підлітків 11-14 рр. / ред. М. Зубченко. — К. : Богдана, 2003. — 127 с. : ілюстр.
 • Балбенко, С. Основи здоров'я та фізичної культури : метод. посіб. для вчителів / С. Балбенко. — Х. : Скорпіон, 2004. — 96 с. — (Предметний тиждень).
 • Климчик С. Сучасні педагогічні технології у навчанні здорового способу життя. Засідання педради у формі тренінгу / С. Климчик // Школа. – 2009. – № 12. – С. 88.
 • Леонов О. Оздоровлення організму засобами загартування /О. Леонов // Освіта і управління. – 2005. – № 2. – С. 165.
 • Тарасова Ю. Подаруймо дитині здоров`я! / Ю. Тарасова // Завуч. – 2010. – № 1. – С. 25.
 • Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків : За проектом «Діалог» [Навчально-методичний посібник] / [О. В. Вінда, О. П. Коструб, І. Г. Сомова та ін.] ; під. ред. О. В. Вінда. – К., 2003. – 284 с.

1

 

docx
До підручника
Основи здоров`я 9 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
1798
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку