Програмно-тематичне планування уроків української літератури в 9 класі 2019/2020 н.р.

Про матеріал
Програмно-тематичне планування уроків української літератури в 9 класі на 2019-2020 навчальний рік.
Перегляд файлу

 

Програмно-тематичне планування уроків  української літератури в 9 класі

 

За програмою затвердженою міністерством  освіти і науки України : Українська література. 5-9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти. – К. : Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804. 

Підручник: О. Авраменко. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Грамота», 2017. 

 

Кількість годин

За програмою70 годин, 2 години на тиждень

Текстуальне вивчення творів – 56 год. ЛРК -  год. ПЧ – 4 год. РМ – 4 год (у межах годин текстуального вивчення). Резервний час – 6 год.

І семестр

ІІ семестр

32

38

 

 

Форми роботи

І семестр

ІІ семестр

Тематична контрольна робота (тестові завдання)

2

2

Контрольний класний твір

1

1

Урок звязного мовлення (у+п)

2

2

Урок позакласного читання

2

2

Література рідного краю

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 

 

 

№ з/п

Тема уроку

К-сть годин

Дата

Примітки

1.

ВСТУП. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця.

1

 

 

2.

УНТ. Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору.

1

 

 

3.

Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зіроньки сяють…», «Сонце низенько», «Ой під вишнею під черешною….»

1

 

 

4.

Українські народні балади. Тематичні та стильові особливості, сюжет. Герої українських балад, їх класифікація.

ТЛ: народна пісня (поглиблено)

1

 

1 баладу або пісню напам’ять (на вибір)

5.

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА. Українська середньовічна література ХІ – ХV ст. найдавніші рукописні книги Київської Русі.

1

 

 

6.

Перекладна література. Біблія. Легенди з Біблії. «Про Вавилонську вежу», «Про Мойсея».

1

 

 

7.

Біблійні притчі «Притчі про блудного сина».

ТЛ: притча (повторення й поглиблення).

1

 

 

8.

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України. Літописи як історико-художні твори «Повість минулих літ», «Києво-Печерський патерик» (оглядово).

ТЛ: літописи (повторення), ліро-епіка.

1

 

 

9.

Поученіє Володимира Мономаха.

1

 

 

10.

«Слово о полку Ігоревім» - давньоруська памятка. Перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ – ХХ ст. особливості композиції.

1

 

 

11.

«Слово». Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Фольклорні мотиви. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярослава.

1

 

 

12.

Українська література Ренесансу і Бароко. Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишневський,  Іван Величковський, Семен Клемовський – видатні діячі української культури.

ТЛ: ренесанс, бароко.

1

 

 

13.

Історико-мемуарна проза. Козацькі літописи. (Самовидця Г. Грабянки, С. Величка. «Історія русів»). Вертеп як вид лялькового театрального дійство (оглядово).

1

 

 

14.

ЛРК №1. Давня література рідного краю. Відродження вертепної традиції в наш час у нашому краї.

1

 

 

15.

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. «Байки харківські», «Бджола та шершень».

1

 

 

16.

Г. Сковорода. «Сад божественних пісень». Вчення про самопізнання і «Сродну працю». «Всякому місту – звичай і права», «De libertate». Біблійна основа творчості.

1

 

Напамять «Всякому місту – звичай і права»

17.

УРЗМ №1. Контрольний усний твір-роздум за творчість Григорія Сковороди.

1

 

 

18.

ТКР №1. «Давня українська література»

1

 

 

19.

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. Суспільно-історичні культурні обставини наприкінці XVIII – першої половини ХІХ століття. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (бароко, класицизм, романтизм, реалізм). Визначні українські письменники.

1

 

 

20.

Творчість І.Т. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди»

1

 

 

21.

І. Котляревський –  «Енеїда». Національний колорит зображення життя всіх верст суспільства, алюзії на українську історію в поемі.

ТЛ: алюзія.

1

 

 

22.

 Бурлексний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).

ТЛ: травестія, пародія, бурлекс.

1

 

 

23

Соціально- побутова драма «Наталка Полтавка» - перший твір української драматургії.

1

 

 

24.

 І. Котляревський «Наталка Полтавка». Колоритні образи твору. Образи твору. Наталка як уособлення найкращих рис української жінки. Роль і функції пісень у драмі.

1

 

 

25.

УРЗМ №2. Контрольна письмова робота за творами І. Котляревського.

1

 

 

26

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко – батько української прози, один із перших у Європі «людової повісті»(І.Франко). Життєвий і творчий шлях. «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму.

1

 

 

27

Г. Ф. Квітка- Основяненко «Маруся». Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень.

1

 

 

28.

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко «Маруся». Головні персонажі твору, уособлення високих морально-етичних якостей простої людини.

1

 

 

29.

УПЧ №1. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма».

1

 

 

30.

Література українського романтизму (оглядово). Ідейно-художні особливості романтизму, зв’язок з ідеями Просвітництва з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтаві, у Західній Україні («Руйська трійця»). Творчість поетів-романтиків

1

 

 

31.

Петро Гулак-Артемовський. Балада «Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.

ТЛ: романтизм, романс.

1

 

 

32.

 Євген Гребінка. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини.

1

 

 

33.

ТКР №2. Творчість І. Котляревського, Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, поетів-романтиків.

1

 

 

34.

Микола Гоголь «Тарас Бульба». Творчість М. Гоголя уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерела.

1

 

 

35-36.

Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах; піднесенно- героїчний образ головного героя.

2

 

 

37.

 Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства .

1

 

 

38-39.

Тарас Шевченко –  геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. «Причина». «Думи мої».

2

 

 

40.

Історична тема в творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Характеристика  героїв твору. Вісь неперервності історичного часу («До Основяненка»).

ТЛ: послання.

1

 

 

41.

РЗМ №3. Усний твір за творчістю Т. Г. Шевченка

1

 

 

42.

УПЧ № 2. Р. Семків «Як писали класики».

1

 

 

43.

Т. Шевченко «Сон (У всякого своя доля)». Національна проблематика періоду «Трьох літ». Композиційний прийом «сну», його роль, дія розширення можливостей поетичного зображення.

1

 

 

44.

Поема (комедія) «Сон» і тогочасна політична дійсність. Сатиричний характер поеми.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.

1

 

Напамять фрагмент на вибір.

45.

Національна проблематика творчості Тараса Шевченка періоду «Трьох літ». Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої ообистості.

1

 

 

46.

Тарас Шевченко. «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби.

1

 

 

47.

Тарас Шевченко «Кавказ». Узагальнена ідея поеми – неприйняття насильства, поневолення людей. Осуд загарбницьких воєн.

1

 

 

48.

Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим». Продовження теми «землячків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти.

1

 

 

49.

Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим». Засудження комплексу меншовартості, національного безпам’ятства та байдужості до рідної мови. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечна, пересторога, погроза, заклик…).

1

 

Напамять фрагмент на вибір

50-51

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Вічна тема матері й сина.  Еволюція жіночого образу у творах. Різні типи жіночої долі: романтичний – «Катерина», реалістично-побутовий «Наймичка».

2

 

 

52

Трагедія жінки-матері, боротьба  за своє материнство, жорстокість народної моралі (У нашім раї на землі…).Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

1

 

 

53-54.

Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання та після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики. («Доля», «Росли у купочці зростали»). Роси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

2

 

 

55.

УРЗМ № 3 Письмовий контрольний твір-роздум за творчістю Т.Г. Шевченка.

1

 

 

56.

Т. Шевченко і Біблія. «Ісая. Глава 35». Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів.

ТЛ: псалом.

1

 

 

57.

Світова велич Т. Шевченка, його впив на літературу інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування памяті Т. Шевченка в Україні та за кордоном.

1

 

 

58.

ТКР №3. Творчість М. Гоголя. Т. Г. Шевченка.

1

 

 

59.

УПЧ № 3. О. Косинський «Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя».

1

 

 

60.

Пантелемон Куліш – письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор українського правопису («кулішівка»). Роман-хроніка «Чорна рада».

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

1

 

 

61.

П. Куліш «Чорна рада» - перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви.  Історична основа, авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет.

1

 

 

62.

П. Куліш «Чорна рада». Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв.

1

 

 

63.

П. Куліш «Чорна рада». Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т.Шевченком.

1

 

 

64.

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська). «Інститутка».  Життя і творча діяльність. Марко Вовчок як перекладач. «Народні оповідання».

ТЛ: реалізм

1

 

 

65.

Марко Вовчок «Інститутка». Продовження теми народного повстання в повісті.

1

 

 

66.

Марко Вовчок «Інститутка». Антимодяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи-персонажі твору. Авторська позиція у творі.

1

 

 

67.

УРЗМ №4. Усний твір за творчістю П. Куліша,      М. Вовчок.

1

 

 

68.

ТКР №4.  Творчість П.Куліша, М. Вовчок.

1

 

 

69.

ЛРК № 2. Дніпрова Чайка. «Люди казали….»

1

 

 

70.

УПЧ №4. Марко Вовчок «Маруся».

1

 

 

 

 

docx
Додано
29 серпня 2019
Переглядів
1117
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку