Проміжний контроль з української літератури за результативністю дистанційного навчання учнів 9 класу під час призупинення освітнього процесу в умовах карантину (ІІ частина)

Про матеріал
Матеріал може бути використаний як проміжний контроль з української літератури за результативністю навчання учнів 9 класу під час призупинення освітнього процесу в умовах карантину (ІІ частина) .
Перегляд файлу

Прізвище, ім'я учня ___________________________ клас _________

Українська література, 9 клас

ІV блок проміжних контролюючих завдань

Т.Шевченко. Поема «Наймичка»

https://www.youtube.com/watch?v=N_3fTTtuB1Q – посилання на інтернет - ресурси

Шановний учню, виконуй завдання безпосередньо на цьому ж листку: вписуй, обводь правильну відповідь, складай схему , встановлюй відповідності тощо.

1.Порівняй героїнь поем «Катерина» і «Наймичка». Впиши, що їх об'єднує.

Катерина

Те, що їх об'єднує

Ганна

бідна

 

багата

любила більше москаля

 

любила сина

кинула сина на дорозі

 

підкинула багатим

утопилася

 

найнялася наймичкою

 

 

доглядала сина

 

 

каралася

 

 

відмолювала гріхи

 

 

 

 

 

 

 

2.Установи стрілочками відповідність.

Експозиція

 

Перед смертю Ганна відкриває синові Маркові сокровенну таємницю свого життя

Зав'язка

Підкинуте кимось немовля та поява наймички

Розвиток подій

«…зомлів Марко…»

Кульмінація

Перше знайомство з Ганною

Розв'язка

Журба Насті з Трохимом

 

V блок проміжних контролюючих завдань

Т.Шевченко. Вірші «У нашім раї на землі… », «Доля», «Росли укупочці, зросли…»

https://www.youtube.com/watch?v=z3vQ7S_eqIA  – посилання на інтернет - ресурси

https://www.youtube.com/watch?v=MOsC7yf00Zs – посилання на інтернет - ресурси

https://www.youtube.com/watch?v=2VjHp9_5qa4  – посилання на інтернет - ресурси

Шановний учню, виконуй завдання безпосередньо на цьому ж листку: вписуй, обводь правильну відповідь, складай схему , встановлюй відповідності тощо.

1.Літературний самодиктант за віршем «У нашім раї на землі...». Відповідь надавай кількома словами.

1. Найкращим на землі, як вважає Т. Шевченко, є:
 

2. Мати у письменника — це:

 

3. «…І перед нею помолюся, /Мов перед образом святим» — це
висловлювання стосується:

   

4.Жінка-покритка, яку батьки вигнали з хати, залишає рідну
домівку, мов:

 

5. Про що матиме розповісти покритка своїй дитині, коли та підросте:

 

6.Яку долю передрікає поет своїй героїні?

 

 

VІ блок проміжних контролюючих завдань

Біблія в житті Т.Шевченка. «Ісаія. Глава 35». Теорія літератури: псалом

https://www.youtube.com/watch?v=NNxt_4Hdjno  – посилання на інтернет - ресурси 

Шановний учню, виконуй завдання безпосередньо на цьому ж листку: вписуй, обводь правильну відповідь, складай схему , встановлюй відповідності тощо.

1.Доповніть другу колонку таблиці самостійно дібраними прикладами з поеми «Ісаія. Глава 35»

 

Художні засоби

Приклади

Епітети

«богобоязливе серце», «безмовний язик», «бита дорога», «руки охлялі», «святая правда», «веселі села», «веселі ріки»,

 

 

 

Порівняння

«степ зацвіте, мов троянда»,

Персоніфікація

«звеселиться пустиня та пуща»,

Метафора

«дебрь-пустиня … прокинеться, «зцілющою водою вмита»,

 

 

 

2.Установи відповідність.  Нерозгорнуті відповіді напиши під табличкою.

 

 

 

1.Борючись за революційне повалення царсько-поміщицького ладу, Т.Шевченко прозирав думкою в прийдешнє, накреслював обриси нового життя. Яким поет уявляв собі майбутній суспільний лад?

  •              А. «…святая на землю правда прилетить», настане нове життя

 

2.Яким, на думку поета, повинен бути новий лад?

Б. Влада трудящих, тих, що були поневоленими в кріпосницькому суспільстві

3.Що станеться з цією зміною?

Нез В. Незрячі прозрять, а кривиє,

Мов Мов сарна з гаю, помайнують.

НімиНімим отверзуться уста;

ПроПрорветься слово, як вода…

 

4.Опишіть нове життя очима Т.Шевченка.

  •              Г. Суд, що «визволяє…убогих», з одного боку, і «воздає злодіям за злая», з другого, - як революцію, в ході якої трудящі маси відплатять гнобителям за вчинені кривди).

 

5.Трудящі здобудуть волю і широкі можливості для політичного й культурного розвитку

І 

І споД. І спочинуть невольничі

УтоУтомлені руки,

І колІ коліна одпочинуть, кайданами куті!

 

6.Які алегорії показують, якими робить трудящих рабське становище?

(«прЕ. «прозрять, мов сарна з гаю, помапомайнують», «отверзуться уста»

 

  •   7.Які слова характеризують чудотворну зміну народних мас внаслідок революції?

 

І деЄ. Як дебрь-пустиня неполита,

Зцілцілющою водою вмита,

Пропрокинеться…

Ожоживуть степи, озера,

І не І не верстовії,

А воА вольнії, широкії

СкрСкрізь шляхи святії

Пропростеляться; і не найдуть

Шлшляхів тих владики,

А раА раби тими шляхами

Без Без ґвалту і крику

ПозПозіходяться докупи,

Рарраді та веселі.

І пуІ пустиню опанують

Весвелії села.

 

  •              8.Як вільна праця визволених від рабства люд людей змінить обличчя землі, перетворить саму природу?

 

Ж. Незрячі, криві, німі

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIІ блок проміжних контролюючих завдань

Світова велич українського поета Т.Шевченка

https://www.youtube.com/watch?v=2KvBnsLrp0M – посилання на інтернет - ресурси

Шановний учню, виконуй завдання безпосередньо на цьому ж листку: вписуй, обводь правильну відповідь, складай схему , встановлюй відповідності тощо.

 

 1.Дай відповіді на тестові запитання, обвівши правильну відповідь.

 

1. Укажіть твір Т. Шевченка, уривок з якого подано: У нас же і світа, як на те — / Одна Сибір несходима, / А тюрм! А люду!.. Що й лічить! / От молдованина до фінна / На всіх язиках все

мовчить, / Бо благоденствує! а) «Кавказ»; б) «Тополя; в) «Великий льох»; г) «Сон».

2. Страждання закріпаченого люду України зображено у творі поета:

а) «Причинна»; б) «Заповіт»; в) «Сон»; г) «Гайдамаки».

3. Хто із видатних митців, що зазначені нижче, не брав участі у викупі Т.Шевченка з кріпацтва:

а) К. Брюллов; б) В. Жуковський; в) О. Кониський;

г) І. Сошенко.

4. Т. Шевченко назвав «Сон» («У всякого своя доля…»):

а) медитацією; б) комедією; в) трагедією; г) одою.

5. Укажіть, яким елементом сюжету поеми Т. Шевченка «Катерина» є подані нижче рядки: Наймичкою тобі стану… / З другою кохайся… / З цілим світом… Я забуду, / Що колись ко-

халась, / Що од тебе сина мала»

а) експозицією; б) зав’язкою; в) кульмінацією; г) розвитком дії.

6. Тема, яка порушується у поезії Т. Шевченка «Думи мої»:

а) героїчного минулого України;

б) трагічна доля жінки-покритки і розбещеність панів;

в) сирітства і соціальної нерівності;

г) ролі поета в суспільному житті.

7. Для ранніх творів Кобзаря не є характерним:

а) мотиви пробудження громадянського ставлення поета до рідного краю;

б) інтерес до незвичайного, яскравого і навіть таємничого, фантастичного;

в) піднесений стиль мови;

г) захоплення історичним минулим.

8. Поему, інвективу «Кавказ» поет присвятив:

а) Лесі Українці; б) М. Вовчку; в) Якову де Бальмену;

г) В. Жуковському.

9. Жанром посланія до Т. Шевченка скористався:

а) Г. Сковорода; б) І. Вишенський; в) І. Величковський;

г) Ф. Прокопович.

10. Визначте слова з Біблії, які стали епіграфом до твору митця «Сон»:

а) «Дух истины, его же мир не может прияти, яко не видит его, ниже знает его»;

б) «Коли хто говорить: люблю Бога, а брат свого ненавидить,— лжа оце»;

в) «Радуйся, ты бо обновила єси зачатыя студно»;

г) «…Глагол же Господень пребывает вовеки, се же есть глагол, благословенный в вас».

11. Якого з видатних ватажків Т. Шевченко картає у творах «Великий льох», «Стоїть в селі Суботові…»:

а) І. Сірка; б) П. Полуботка; в) Б. Хмельницького;

г) І. Богуна.

12. Жанр Середньовіччя, яким скористався Т. Шевченко у творі, написаному 1845 року:

а) житіє; б) літопис; в) сказаніє; г) містерія.

 

docx
Додано
6 квітня 2020
Переглядів
597
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку