4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Просвітницько-практична година психолога "Увага як особлива форма психічної активності"

Про матеріал
Особливу роль у житті людини відіграють психічні процеси. Різні види діяльності відповідно висувають особливі вимоги до уваги людини. В одному випадку необхідна блискавична точність у сприйманні рухів, у практичних або розумових діях, в іншому - тривале зосередження на одному об'єкті або одночасна увага до кількох та ін. Завдяки увазі можлива вибіркова активність психічних процесів. А як саме це зробити, і які методики діагностики можна використовувати дізнайтеся з поданого матеріалу.(Презентація додається окремо).
Перегляд файлу

Тема: Увага як особлива форма психічної активності.

Просвітницько-практична  година психолога

 

Увага не буває самостійним процесом, вона відкривається як спрямованість, настроєність і зосередженість будь-якої психічної діяльності на своєму об’єкті , лише як сторона чи властивість цієї діяльності.     

                                                                                   П.Я.Гальперін

 

Щоденний потік інформації, розширення людських контактів, розвиток різноманітних форм масової культури, ріст темпу життя приводить до збільшення обсягу знань, необхідних для життя сучасній людині. Зміни, що відбуваються у суспільстві, впливають і на розвиток учнів, які активно включаються у вир дорослого бурхливого життя, і висувають нові вимоги до системи освіти в цілому. 

Юні друзі, давайте з вами зараз  активно попрацюємо і дізнаємося про що буде йти мова. Вправа «Відгадай тему».

Інструкція. Група учнів ділиться на три команди. Кожній команді дається ребус  в якому зашифрована  коротка назва теми просвітницької години психолога, а саме: «УВАГА». Учні розгадують, озвучують слово. Див.додаток № 1.

Так, сьогодні ми поговоримо з вами про увагу.

Демонструється слайд з повною назвою теми.

Слайд № 1

Вправа «Чарівний м’яч». 

Виконує психолог. Інструкція.Дитячу іграшку м’яч-трансформер підкинути у повітрі. Він змінить колір. Наприклад: М’яч синій, а коли перекинути його  з однієї руки в іншу він у повітрі перелаштовується і змінює колір на рожевий.

Юні друзі. Ось у мене є такий собі м’ячик. Перекидає мовчки м’яч з однієї руки в іншу.М’яч змінює колір.

Запитання:

Що відбулося?

Чи помітив хтось з вас зміни?

Які саме зміни?

Так, хто був уважний, той помітив, що м’яч змінив колір.

Ось ми з вами провели невеличкий експеримент, самі того не підозрюючи.

Але до цього ми повернемося згодом.

А зараз давайте пригадаємо нашу зустріч з вами, коли ми говорили про психологію як науку. Пам’ятаєте? Отже, психологія -   це наука про душу людини, про її внутрішній світ. Це наука,  що вивчає факти, закономірності та механізми психіки і поведінки особистості.

Це пізнавальні процеси (відчуття, сприймання, пам’ять, увага), вищі пізнавальні процеси (мислення, уява, мовлення), процеси ціле покладання, емоційновольові процеси (емоції і почуття, воля) та індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності, особистість) – все це вивчає психологія. 

Отже, увага - це (на дошці розмістити ребус де зашифровані слова:

«пізнавальний процес»). Див.додаток № 2.

Всі ми знаємо, що на нервову систему людини щохвилини впливає багато чинників, свого роду подразників – світло, різні шуми, звуки розмов і так далі. Але з-поміж  усіх подразників людина виділяє лише один або невеличку групу, яка сприймається особливо чітко і є найголовнішою.

Слайд № 2. Визначення - що таке увага.

Увага- це спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об'єкти або явища, які мають для людини певне значення при одночасному абстрагуванні від інших, в результаті чого вони відображаються повніше, чіткіше, глибше, ніж інші.

Таким чином, увага виявляє ставлення людини до предмета чи явища і розташовує їх ієрархічно, згідно із значущістю (порядком важливості) і включенням у зміст діяльності.

Увага! Цікавий факт!

Кажуть, відомий полководець Наполеон, міг робити одночасно 7 справ, але цей факт не підтверджений. Натомість є й достовірні факти: у 1887 році відомий французький психолог Полан показував свою здатність читати слухачам один вірш і водночас писати інший. Він міг декламувати вірші і водночас перемножувати багатозначні цифри.

Фізіологічною основою уваги є наявність збудження в тій чи іншій ділянці головного мозку, залежно від психічного процесу, який обслуговується в даний момент увагою.

Але приходить певний час і якийсь інший подразник стає для людини головним. Цей головний подразник, що викликає в корі головного мозку найсильніший осередок збудження, називають домінантним, а нервове збудження, що виникає під його впливом, називають домінантою. Відомий фізіолог І. Павлов так говорив про  фізіологічні механізми домінанти: якби черепна коробка людини була скляною, а нервові імпульси світилися на зразок електричних, то ми б бачили, як то в одному, то в іншому куточку кори головного мозку з’являється електричний вогник, який може світитися все яскравіше, коли увага зростає, або переміщуватися в інший бік, коли людина переключає свою увагу.. при цьому всі інші нервові клітини знаходяться у стані гальмування.

Щоб краще зрозуміти явище домінанти спробуємо  уявити собі, що у вас дуже, дуже болить зуб і при цьому засвербіла рука. Чи звернете ви увагу на свербіння?

Звичайно, ні, тому що зубний біль буде сильнішою домінантою, яка підкорить собі всі інші осередки збудження від подразників.

Увага є основою інтелектуальної діяльності, без неї не може перебігати жоден психологічний процес. Тому висновок є однозначним: чим вищий рівень розвитку уваги – тим вища ефективність навчання. Але щоб розвивати увагу, потрібно знати основні види і властивості уваги. 

За характером цільового спрямування та за рівнем вольових зусиль виокремлюють мимовільну, довільну та післядовільну увагу. Слайд № 3.

 

Види уваги

 

Мимовільна увага не пов'язана з цілеспрямованою діяльністю і вольовим зусиллям. Про мимовільну увагу говорять у тих випадках, коли увага людини залучається самим подразником. 

Довільна увага має цілеспрямований характер і вимагає вольового зусилля. Цей вид уваги існує тільки в людини. Людина довільно може зосереджувати свою увагу то на одному, то на іншому об'єкті, навіть у тих випадках, коли в навколишній обстановці нічого не змінюється.  

Післядовільна увага - воля відходить на другий план, а її функції замінює інтерес.

Юні друзі, давайте пригадаємо наш експеримент з м’ячиком. Визначте, будь ласка, до якого виду уваги можна віднести наш експеримент?

Здобувачі освіти відповідають, діляться своїми думками. Іде невеличка дискусія. Психолог завершує її.

Слайд № 4.

Основні властивості уваги

 

Властивості уваги в психології називають ряд значних характеристик, тісно пов’язаних зі складовими діяльності особистості

Обсяг – це кількість об’єктів, які свідомість може тримати одночасно в полі свого зору. Іншими словами, обсяг вимірюється у взаємному співвідношенні предметів і ступеня стійкості уваги на них. Якщо особистість здатна досить довгий час зберігати зосередженість на об’єктах і їх число велике, то можна говорити про високий обсязі уваги.

Стійкість. Це вміння тривало зберігати увагу на одному об’єкті і не перемикатися на інший. Якщо сталося відволікання, то говорять зазвичай про лабільності. Стійкість уваги характеризується можливістю відкривати в звичних речах нове: виявляти взаємозв’язки і аспекти, раніше не помічені і не вивчені, бачити перспективи для подальшого розвитку та руху.

Інтенсивність. Характеризується відносно великою витратою нервової енергії під час виконання певного виду діяльності.

Концентрація – це свідоме зосередження на об’єкті діяльності. Утримання уваги відбувається за рахунок сильної мотивації і бажання суб’єкта виконати дію як можна краще. Інтенсивністю зосередження на цікавому предметі керує свідомість особистості. Якщо концентрація досить висока, то результат не змусить себе чекати. В середньому без перерви людина може фокусувати увагу протягом 30 — 40 хвилин, але за цей час можна зробити дуже багато. Слід пам’ятати про те, що при роботі за комп’ютером слід влаштовувати собі короткі перерви в 5 – 10 хвилин, щоб очі відпочили.

Розподіл. Розподілом називають здатність свідомості одночасно концентрувати увагу на кількох об’єктах, які за ступенем важливості знаходяться приблизно в однаковій позиції. Співвідношення предметів між собою, безумовно, впливає на те, як відбувається цей розподіл: перехід від одного об’єкта до іншого. При цьому в особистості нерідко виникає стан втоми, викликане необхідністю перебуваючи в одній точці фокусу постійно пам’ятати про інших існуючих.

Увага!. Давайте попрацюємо практично.

Вправа «Зметикуй!»

Мета: визначення обсягу уваги

Див.додаток № 3

 

Вправа «Будьте уважні».

Мета: визначення обсягу уваги. Див.додаток № 4

Слайд № 5.

 

Діагностика. Проведення тестування здобувачів освіти на визначення рівня концентрації уваги. Бланк тесту. Див.додаток № 5 Слайд № 6.

 

Вправа «Намалюй фігури»

Мета: тренування розподілу уваги. Див.додаток № 6 Слайд № 7.

 

Вправа «Перевір себе»

Мета: тренування розподілу уваги. Див.додаток № 7

Слайд № 8.

 

Вправа:»Розрядка». Див.додаток № 8 Мета:  Слайд № 9.

 

Вторинні властивості уваги

 

Переключення уваги 

. Свідоме й осмислене переміщення уваги з одного об’єкта на інший чи з однієї діяльності на іншу в зв’язку з постановкою нової задачі. Загалом переключення уваги означає здатність швидко орієнтуватися в складній ситуації. Переключення уваги завжди супроводжується деякою нервовою напругою, що виражається у вольовому зусиллі.

Проведення дослідження переключення уваги одного здобувача освіти  за допомогою модифікованої Ф. Д. Горбовим  таблиці Шульте. Викликати бажаючого. Див.додаток № 9 Слайд № 10.

 

Коливання уваги виражається  в періодичній зміні об’єктів, на які вона звертається.

класичним прикладом є подвійний квадрат, що є одночасно двома фігурами:  1) усіченою пірамідою, зверненою до глядача своєю вершиною, і

2) довгим коридором з виходом наприкінці. Якщо довго дивитися на це креслення навіть з напруженою увагою, то через певні проміжки часу перед нами буде то усічена піраміда, то довгий коридор. Ось така зміна об’єктів  і є прикладом коливання уваги.

 

Вправа: «Уявіть собі».

Зображення фігури: Подвійний квадрат. Див.додаток № 10

 

Слайд № 11.

           

Порушення уваги

 

Слайд № 12.

Відволікання. Мимовільне переміщення уваги з одного об’єкта на інший. Воно виникає під час дії сторонніх подразників на людину, зайняту в цей момент якоюсь діяльністю.

Неуважність. Нездатність зосередитися на чому-небудь певному упродовж тривалого часу. Термін «неуважність» означає поверхневу, змінну увагу.

Неуважність може виявлятися:

а) у нездатності зосереджуватися;

б) у надмірній концентрації на одному об’єкті діяльності.

Інертність. Мала рухливість уваги, патологічна її фіксація на обмеженому колі уявлень і думок.

А зараз давайте вирішимо задачку-жарт!

Будьте уважні! Важлива інформація – задачка-жарт! Див.додаток № 11 Слайд № 13.

 

Таким чином, проблеми розвитку уваги досить багатогранні і глибокі. Не можна розглядати даний вид пізнавального процесу лише як складову діяльності. Потрібно пам’ятати і те, що увага необхідна нам у повсякденному житті, тому важливо вміти зосереджуватися на простих речах, помічати навіть дрібні подробиці.

 

Домашнє завдання: Якщо є бажання, можна спробувати потренуватися утримувати в полі свого зору два чи більше предметів. Тоді до всього перерахованого необхідно додати розвиток уміння переключати увагу з одного об’єкта на інший, запам’ятовуючи і відзначаючи значущі особливості кожного з них.

Цокання годинника і читання книги

Сьогодні я для вас підготувала подарунки зі змістом – календар на 2019 рік з одного боку, з другого – види уваги!

І на завершення нашої зустрічі знову ребус! 

Зашифрований вислів «Дякую за увагу!». Див.додаток № 12 Слайди № 14, 15.

           

Додатки


Додаток № 1

Зашифроване слово: Увага (для трьох команд різні варіанти одного слова).

 

L

 

   

   


Зашифровані слова: Пізнавальний процес.                                       

Вправа «Зметикуй!»

Мета: визначення обсягу уваги

 

Той, хто хоче розвинути свою увагу, передусім повинен з’ясувати, яка вона в нього, які задатки він має. Даний простенький

тест може слугувати також способом розвитку уваги.

 

 

Інструкція. Подивіться уважно на зображені фігури і цифри, що на них написані. Додайте ці цифри і запишіть на листочок.

А зараз переверніть листочок на зворотній бік і дайте відповідь на запитання: На яких фігурах і які цифри були записані?

Учні пропонують варіанти.

Можна далі опитувати: Якого кольору була кожна цифра? Якого кольору був трикутник? А квадрат? Коло? А як саме замальовані фігури? (Внизу темніший колір, вгорі світліший).

Якими лініями намальована кожна з фігур?

Який колір ліній на кожній фігурі?

У цьому простому тесті у більшості людей бракує обсягу уваги, щоб одночасно помітити і числа, і фігури, і колір, і лінії…

   

Вправа «Будьте уважні!» Мета: визначення обсягу уваги  Слайд № 5.

Слайд № 6.


Методика для вивчення концентрації уваги                                                           Методика для вивчення концентрації уваги

(модифікація методу П’єрона-Рузера)                                                                           (модифікація методу П’єрона-Рузера)

Досліджуваний ________________________ Дата _______________                                 Досліджуваний ________________________ Дата _______________


Дослідження концентрації уваги

Мета дослідження: визначення рівня концентрації уваги.

Матеріали та обладнання: бланк тесту П'єрона-Рузера, олівець і секундомір.

Процедура дослідження

Дослідження можна проводити як з одним досліджуваним, так і з групою з 5-9 осіб. Головні умови в роботі з групою - зручно розташувати досліджуваних, забезпечити кожного бланками тестів, олівцями і дотримуватися тиші в процесі тестування. Інструкція досліджуваному: "Вам пропонується тест із зображеними на ньому чотирма геометричними фігурами: квадрат, трикутник, коло і ромб. За сигналом "Починаємо!" розставте якомога швидше і без помилок у ці фігури такі знаки: у квадрат - плюс, у трикутник - мінус, у коло - нічого, у ромб - крапку. Розставляйте знаки послідовно у кожній фігурі по рядках зліва направо. Час на виконання завдання - 1 хв. За моєю командою "Стоп!" припиняєте роботу".

Бланк із геометричними фігурами тесту П'єрона-Рузера має такий вигляд:

Досліджуваний___________________Дата:________________

Експериментатор___________________Час: ______________

Тест

Експериментатор у ході досліду контролює час за допомогою секундоміра і подає команди: "Починаємо!", "Стоп!"

Надійність результатів дослідження досягається повторними тестуваннями, які краще проводити через значні проміжки часу.

Обробка та аналіз результатів

Результатами даного тестування є: кількість заповнених досліджуваним за 1 хв геометричних фігур з врахуванням кола та кількість допущених помилок. Рівень концентрації уваги визначають за таблицею

 

Число опрацьованих Ранг      Рівень концентрації уваги фігур

                                                                                                                                                                     100                                  1    Дуже високий

                                                                                                                                                                     91-99                               2                                                                                                                          Високий

                                                                                                                                                                     80—90                            3                                                                                                                           Середній

                                                                                                                                                                     65-79                               4                                                                                                                          Низький

                                                                                                                                                                     64 і менше                      5    Дуже низький

За допущені під час заповнення помилки ранг знижується. Якщо допущено 1—2 помилки, то ранг знижується на одиницю, якщо 3—4 — на два ранги, а якщо помилок більше 4-х, то концентрація уваги вважається гіршою на три ранги.

Аналізуючи результати, слід з'ясувати причини, які призвели до таких результатів. Серед них важливе місце належить установці, готовності досліджуваного виконувати інструкцію і заповнювати фігури знаками якомога швидше або ж його орієнтації на безпомилковість виконання тесту. У ряді випадків показник концентрації уваги може бути меншим від можливого через дуже велике бажання особистості проявити свої здібності, досягти максимального результату (тобто через своєрідне змагання). Зниження концентрації уваги можуть спричинити: поганий зір, хвороба, втомленість.

 

За матеріалами:

Пашукова Т. І., Допіра А. І., Дьяконов Г. В.

Практикум із загальної психології. –  К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 204 с.

    

Додаток № 6

 

Вправа «Намалюй фігури» Мета: тренування розподілу уваги Слайд № 7.

 

Намалюй коло і трикутник

 

Обладнання: два гостро заточених олівці (2М) і по ½ альбомного аркушу (формат А-4) для кожного учня.

Опис. Учень повинен намалювати водночас двома руками на одному аркуші: коло – однією рукою, трикутник – іншою рукою (причому починати і закінчувати малювати обидві фігури потрібно одночасно).

Інструкція: «Зараз ти будеш малювати відразу двома руками. Візьми два олівці. На окремому аркуші паперу спробуй одночасно малювати однією рукою коло, а іншою – трикутник. Байдуже, якою рукою яку фігуру ти будеш малювати. Роби, як тобі зручно! Але пам’ятай, що починати і закінчувати малювати обидві фігури треба одночасно».

Примітка. Вправа може використовуватися і в індивідуальній роботі, і в груповій.

          

Додаток № 7

Вправа «Перевір себе»

Мета: тренування розподілу уваги Слайд № 8.

 

 

Додаток № 8

 

Вправа:»Розрядка». Мета: Тренування уваги Слайд № 9.

 

Інструкція здобувачам освіти: На листку А-4 (можна і на іншому форматі) зображені цифри у стовпчик. Цей листок, цифри, я буду відкривати поступово, зверху вниз, але у темпі. Ваше завдання, додавати одне число до другого і так далі до кінця. В кінці оголошуєте суму чисел.

Зрозуміло? Почали!

Психолог листок з числами закриває цупким папером, щоб не просвічувався і рухає його вниз відкриваючи по одному числу. Учні в темпі додають числа. В кінці оголошують суму чисел. Зазвичай бувають різні відповіді: правильні і неправильні. 

Якщо правильна – похваліть, а якщо, неправильна – поясніть показуючи листок з числами.

Правильна відповідь: 4100.

          

Додаток № 9 Слайд № 10.

 

Дослідження переключення уваги  за допомогою таблиці Шульте.модифікованої Ф. Д. Горбовим  

На відкритому уроці продемонструвала з одним учнем одну сесію, як це дослідження відбувається, зазначивши, що на наступному занятті проведемо практично почергово з кожним учнем. Адже для діагностичного дослідження має бути відповідне обладнання і створені певні умови.

 

Дослідження переключення уваги

Тест

Мета дослідження: визначити рівень переключення уваги.

Обладнання: секундомір і модифікована цифрова таблиця Шульте. На таблиці в 49 квадратах розміщені числа чорного і червоного кольору у випадковій комбінації, що виключає можливість запам'ятовування. Розміри квадратів із цифрами — 5х5 см, а розташовані вони рядами 7 — по горизонталі і 7 — по вертикалі. Лінії, що поділяють робоче поле на клітинки, чорні, тонкі.

Процедура дослідження

У тестуванні беруть участь троє: експериментатор, випробуваний і спостерігач-стенографіст.

Дослідження містить три серії, що йдуть одна за одною. У першій серії випробуваному пропонують назвати і вказати чорні цифри в зростаючому порядку, у другій — червоні цифри в порядку зменшення й у третій він має називати і вказувати то чорні, то червоні цифри поперемінно, причому чорні, як і в першій серії, повинні бути названі у висхідному порядку, а червоні — у низхідному.

Досліджуваний сідає за столом, йому дають невелику вказівку.

Завдання експериментатора: перед кожною серією дослідження інструктувати досліджуваного, давати команду «Почали!» для пошуку і називання, стежити із секундоміром за часом, витраченим на виконання серії.

Спостерігач-стенографіст допомагає експериментатору визначити помилки, допущені випробуваним під час виконання завдання, веде протокол дослідження.

Випробуваний: _________  Дата: ___________ Експериментатор: ______ Час: ____________

1-ша серія

2-га серія

1-ша + 2-га

серії

3-тя серія

час

помилки

час

помилки

час

помилки

час

помилки

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицю пред'являють випробуваному в кожній серії тільки після інструкції і сигналу «Почали!», аби випробуваний заздалегідь не шукав місця розташування відповідних цифр.

Інструкція досліджуваному в першій серії: «Візьміть указку. Вам буде пред'явлена таблиця з червоними і чорними цифрами. Якнайшвидше і без помилок знайдіть і вкажіть усі чорні цифри в зростаючому порядку від 1 до 25. Колір називати не треба, тільки число. Якщо все зрозуміло, тоді приготуйтеся. Почали!»

Інструкція випробуваному в другій серії: «На цій самій таблиці знайдіть і вкажіть усі червоні цифри в порядку зменшення від 24 до 1. Намагайтеся працювати швидко і без помилок. Колір цифри називати не треба, називайте тільки число. Приготуйтеся!

Почали!»

Перед початком кожної серії роблять перерву 3–4 хв. для відпочинку досліджуваного.

Інструкція випробуваному в третій серії: «На таблиці чорно-червоних цифр якнайшвидше і без помилок знаходьте, називайте і вказуйте то червоні, то чорні цифри поперемінно. Чорні повинні бути названі у порядку збільшення, а червоні — зменшення. Починайте з 1 — чорної і 24 — червоної цифр. Колір цифри називати не треба, тільки саме число. Якщо все зрозуміло і немає питань, тоді приготуйтеся. Почали!»

Якщо випробуваний у процесі виконання завдань кожної з серій помиляється, то він сам має віднайти помилку, у важких випадках допускається підказка спостерігача-стенографіста. Секундоміра не виключають.

Після проведення всього дослідження випробуваний складає самозвіт. Із самозвіту визначаєте стратегію пошуку цифр і особливості виконання завдань.

Обробка результатів

Під час опрацювання результатів необхідно:

1.       Скласти графік часу, витраченого випробуваним на виконання трьох серій дослідження.

2.       Установити час переключення уваги. Час переключення уваги підраховують як різницю часу між третьою серією і першою з другою разом. Показник часу переключення «Т» підраховують за формулою: Т = Т3 — (T1+T2), де T1 — час, витрачений випробуваним на виконання першої серії; Т2 — час, витрачений на виконання другої серії; Т3 — час, витрачений на виконання третьої серії.

Аналіз результатів

Рівень переключення уваги визначають за допомогою таблиці.

Час 

переключення 

Т (у сек.)

Ранг

Рівень переключення уваги

менше            60

секунд

1

високий

60–90

2

високий

91–100

3

середній

101–120

4

середній

121–150

5

середній

151–180

6

середній

181–200

7

середній

201–250

8

низький

251 і більше

9

низький

Оскільки швидкість виконання завдань першої і другої серій істотно впливає на підсумковий показник переключення уваги, то, якщо досліджуваний виконував завдання в першій або другій серіях  менше,  ніж за 33 сек., то підсумковий показник варто збільшити, піднявши ранг на одиницю або двійку. Якщо в першій або другій серіях досліджуваний на пошук цифр затрачав понад 60 сек., то ранговий знак збільшується на 1 або 2, тобто рівень переключення визначають як низький.

Якщо час переключення виявляється меншим або дорівнює 0, дослід необхідно повторити. Це означає, що досліджуваний не зрозумів інструкції першої або другої серії.

Аналізуючи результати, важливо простежити специфіку пошуку досліджуваним чисел, особливості виходу зі складного становища, число відразу знайти не вдається. Для когось складно, коли число розташоване поруч із тим, яке щойно знайдене, а іншим — коли воно розташоване від нього далеко.

На підставі аналізу кількісних показників, графіку часу виконання трьох серій, кількості допущених помилок, звіту досліджуваного, спостережень експериментатора і стенографіста, можна описати характер переключення уваги з огляду на особливості концентрації, і запропонувати рекомендації для її розвитку. Студенти можуть тренувати переключення, змінюючи види діяльності, по-різному чергуючи самопідготовку з навчальних дисциплін. Адекватними цьому тесту будуть вправи переключення уваги з одного об'єкта спостереження на інші, поперемінне виконання різних дій.

 

За матеріалами:

Пашукова Т. І., Допіра А. І., Дьяконов Г. В.

Практикум із загальної психології. –  К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 204 с.

 

          

Додаток № 10

 

Вправа: «Уявіть собі».

Зображення фігури: Подвійний квадрат. Слайд № 11.

 

Коливання уваги

 

                                                                                                                                                                                           

Додаток № 11 Слайд № 13.

 

Будьте уважні! Важлива інформація – задачка-жарт!

 

 

Додаток № 12


Зашифрований вислів «Дякую за увагу!». Слайд № 14.

   

Порівняльна характеристика видів уваги

 

 

Вид уваги

 

Умова виникнення

Основна характеристика

Механізм

 

Мимовільна

Дія сильного, контрастного чи значущого

подразника, який

викликає емоційний

відгук

Мимовільність, легкість виникнення і переключення

Орієнтовний рефлекс чи домінанта, що

характеризує більш

менш стійкий інтерес особистості

Довільна

Постановка (прийняття) задачі

Спрямованість відповідно до задачі.

Вимагає вольових зусиль, стомлює

Провідна роль другої сигнальної системи

(слова, мова)

Післядовільна

Входження в діяльність та інтерес, який виникає у зв’язку з цим

Зберігається цілеспрямованість, знімається напруга

Домінанта, яка характеризує інтерес, який з’явився у процесі цієї діяльності

 

Властивості уваги

 

Первинні властивості уваги

Обсяг

Кількість предметів (чи їхніх елементів), які можуть сприйматися одночасно з достатньою ясністю і виразністю. Чим більше предметів чи їхніх елементів сприймаються одно моментно, тим більший обсяг уваги і тим ефективнішою буде діяльність.

Стійкість (тимчасова характеристика)

Тривалість утримання уваги до одного і того самого предмета чи діяльності. Стійкість зберігається в практичній діяльності з предметами, в активній розумовій діяльності. Стійка увага зберігається в роботі, що дає позитивні результати, особливо після подолання труднощів, що викликає позитивні емоції, почуття задоволення.

Інтенсивність

Характеризується відносно великою витратою нервової енергії під час виконання певного виду діяльності.

Концентрація

Міра зосередження. Зосередженою називається така увага, яка спрямована на який-небудь один об’єкт чи вид діяльності і не поширюється на інші. Зосереджена увага характеризується високою інтенсивністю, що необхідно для виконання важливих видів діяльності.

Розподіл

Здатність людини утримувати в центрі уваги певну кількість об’єктів одночасно, тобто це одночасна увага до двох чи декількох об’єктів за одночасного виконання дій з ними чи спостереження за ними. Така увага є необхідною умовою для успішного виконання багатьох видів діяльності, що вимагають одночасного виконання операцій різного роду.

 

Вторинні властивості уваги

Переключення

Свідоме й осмислене переміщення уваги з одного об’єкта на інший чи з однієї діяльності на іншу в зв’язку з постановкою нової задачі. Загалом переключення уваги означає здатність швидко орієнтуватися в складній ситуації. Переключення уваги завжди супроводжується деякою нервовою напругою, що виражається у вольовому зусиллі.

Коливання

Коливання уваги виражається  в періодичній зміні об’єктів, на які вона звертається. класичним прикладом є подвійний квадрат, що є одночасно двома фігурами: 

1)    усіченою пірамідою, зверненою до глядача своєю вершиною, і

2)    довгим коридором з виходом наприкінці. Якщо довго дивитися на це креслення навіть з напруженою увагою, то через певні проміжки часу перед нами буде то усічена піраміда, то довгий коридор. Ось така зміна об’єктів  і є прикладом коливання уваги.

Порушення уваги

Відволікання

 

 

Мимовільне переміщення уваги з одного об’єкта на інший. Воно виникає під час дії сторонніх подразників на людину, зайняту в цей момент якоюсь діяльністю.

 

 

Неуважність

 

Нездатність зосередитися на чому-небудь певному упродовж тривалого часу. Термін «неуважність» означає поверхневу, змінну увагу. Неуважність може виявлятися:

а) у нездатності зосереджуватися;

б) у надмірній концентрації на одному об’єкті діяльності.

 

Інертність

 

 

Мала рухливість уваги, патологічна її фіксація на обмеженому колі уявлень і думок.

 

 

 

Використані джерела:

 

1.     Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словник-довідник з психологічної діагностики. – К.: Наукова думка,1989. – 200 с.

2.     Бурлачук Л.Ф. Психодіагностика особистості. К.: Здоров'я, 1995.

3.     Пашукова Т. І., Допіра А. І., Дьяконов Г. В. - Практикум із загальної психології. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 204 с.

4.     Дормаш Ю.Б., Романов В.Я. Психологія уваги-2-е вид. - М.: Тривола, 1999. 

5.     Іванов М. М. Техніка ефективного запам'ятовування. – К.: .

6.     Кірдяшкіна Т.А. - Методи дослідження уваги. (Практикум з психології); Навч. посібник. - Челябінськ:. Вид. ЮУрГУ, 1999. 

7.     Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. М.: Просвещение, 1991.

8.     Інтернет ресурси: Генератор ребусів. http://rebus1.com

http://osvita.ua

http://osvita.ua/publishing/urok/ https://naurok.com.ua

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
729
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку