26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Психологічний семінар "Емоційний інтелект" розробка+ презентація

Про матеріал
Мета семінару: підвищення психолого-педагогічної грамотності педагогів. Формування уявлення педагогів про значущість розвитку емоційного інтелекту власного та дитячого. Освоєння прийомів розвитку емоційного інтелекту
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Психологічний семінар-практикум для педагогів

 

Тема : Емоційний інтелект

Мета: підвищення психолого-педагогічної грамотності педагогів. Формування уявлення педагогів про значущість розвитку емоційного інтелекту власного та дитячого. Освоєння прийомів розвитку емоційного інтелекту

 

 Руханка

«Предмет по колу»

Учасники встають в коло, руки тримають позаду себе. Один учасник  стоїть в середині кола. Ведучий дає предмет одному із учасників. Завдання треба передавати предмет так, щоб той, хто стоїть в колі не вгадав по виразу обличчя в кого він.

 

Слайд 2. Відео

 

Слайд 3. Епіграф

Самі багаті і впливові далеко не завжди самі розумні. Ключ до успіху, слави і кар'єри – емоційний інтелект: цікавість до  своїх і чужих почуттів, вміння розуміти їх і управляти ними.     

Психолог  Эдвард Торндайк

 

Слайд 4.

 Успіх учителя визначається успішністю його учнів. Кого, як правило, вважають успішним учнем? У першу чергу, того, хто показує кращі результати в навчанні, перемагає в олімпіадах, бере участь у проектах, має здобутки в Малій академії наук та ін. Такий учень вважається одним з найрозумніших, відповідно, успішним.

Однак, чи можна говорити про те, що у дорослому житті найрозумніші є найуспішнішими? Ймовірно, ні! Мабуть, і серед ваших знайомих є такі, хто маючи виняткові розумові здібності, залишаються невдахами. Чому?

Ймовірніше, успішною можна назвати ту особистість, яка, крім високого рівня інтелектуального розвитку, має додаткові здібності: швидко знаходить спільну мову з оточуючими, легко пристосовується до зміни зовнішніх обставин, уміє контролювати власні емоції, відчувати емоційний стан інших та скеровувати свою поведінку відповідно до цього. Отже, для того, щоб стати успішним, бути лише розумним замало!

 

Слайд 5.

Педагог –це суспільний суб'єкт, носій суспільних знаній і цінностей.

Професійний обов'язок вимагає від педагога приймати виважені рішення,   долати роздратування , відчай, стримувати спалахи гніву. Однак зовнішнє стримування емоцій не дозволяє знизити інтенсивність емоційного процесу, не призводить до спокою.* Крім того, несприятливі емоційні стани, які часто повторюються, призводять до закріплення негативних особистісних якостей вчителя, таких як *роздратування, *тривожність, *песимізм, що в свою чергу може негативно відобразитися на взаємовідношеннях з колегами та учнями. Якщо даний процес стає не контрольованим, в подальшому це може призвести до *незадоволення вчителем своєю професією і до професійної непридатності.

незадоволення вчителем своєю професією і до професійної непридатності.

 

Слайд 5.

Емоційний інтелект порівнюють із Ефектом третього сина

Старшим синам належала доля спадку , а молодшим синам по життю доводилося викручуватися, вирішувати різні нестандартні завдання за допомогою якоїсь особливої здібності або набору здібностей  набір їх був визначений західними соціопатами першої половини ХХ століття, котрі засвоїли багатий матеріал російських народних казок і

 

 

 

поклали їх в основу концепту емоційного інтелекту, спробували виміряти і встановити , що саме він зумовлює соціальний успіх третіх синів

 

Слайд 6.

Емоційний інтелект - це в першу чергу вміння усвідомлювати свої емоції також вміння аналізувати емоції інших людей та контролювати свої особисті.

 

Це вміння дуже важливе у сучасному світі коли для успішного життя, дитині необхідно взаємодіяти з іншими людьми. Коли дитина не навчиться розпізнавати свої емоції та інших, контролювати та коректувати свою поведінку це негативно відображається не тільки на процесі його соціалізації у дошкільному віці але, і у подальшому житті в цілому.

Новітні дослідження, описані в спеціальній літературі, показують, що від ступеня розвитку емоційної компентентності залежить загальне благополуччя людини - його успіхи і просування на роботі, задоволеність стосунками з іншими людьми, щастя в сімейному житті. Дослідники встановили, що близько 80% успіху в соціальній та особистої сферах життя визначає саме рівень розвитку емоційного інтелекту, і лише 20% - всім відомого IQ - коефіцієнта інтелекту, що вимірює ступінь розумових здібностей.

Низький рівень емоційного інтелекту призводить до розвитку синдрому дефіциту уваги, а також к закріпленню комплексу якостей за назвою – алакситимія.

Слайд 7.

Алакситимія - утруднення в усвідомленні визначення особистих емоцій. Це неможливість висловити свої почуття словами. Взагалі алакситимія розвивається від недостатньої ласки з боку матері дитини, корекції не подається. Також алакситимія є наслідком перенесеного стресу.

Алакситимія повишає ризик таких хвороб:

 • ішемічна хвороба серця
 • цукровий діабет
 • бронхіальна астма
 • хвороби шкіри

Нейродерміти, кропивниця чи псоріаз вказують на труднощі у встановлення контакту та спілкування також неспроможність людини виражати свої емоції та почуття, 80% хворих зазначили, що їм не вистачало материнського тепла, любові, тепла та фізичного комфорту.

 

Слайд 8.

Таким чином вміння розбиратися у своїх почуттях, керувати ними є особистим фактором який закріплює психологічне та соматичне здоров’я. Людина, яка не може регулювати свої емоції та емоції інших правильно оцінювати реакцію оточуючих, не буде успішною людиною.

Американський психолог Даніел Гоулмен першим заявив про те, що емоційний розвиток людини важливіше його здібностей до логічного аналізу.

Він виділив два види інтелекту:

Міжособистісний  - здатність розуміти оточуючих;

Внутріособистісний – здатність розуміти свої почуття і визначати свої сильні і слабкі сторони

Емоційний інтелект об’єднує обидва ці види інтелекту і допомагає людині управляти своїми почуттями та емоціями і розуміти переживання інших людей.

 

Слайд 9.

Існує 5 головних складових емоційного інтелекту, які визначають на скільки ми вміємо справлятися з собою:

 

Слайд 10

 

 

 

 

самосвідомість – знання власного внутрішнього стану, можливості  її можна назвати фундаментом емоційного інтелекту. Це здатність людини  усвідомлювати свої емоції, вміння аналізувати і правильно їх  тлумачити.

 

Слайд 11

Чинники самосвідомості

 •          Емоційна самосвідомість (здатність визначати свої приорітети та життєві цінності)
 •          Адекватна самооцінка (здатність оцінювати власні сильні та слабкі сторони)
 •          Впевненість в собі (здатність ідентифікувати власні емоції та мотивацію при прийнятті рішення)

 

Слайд 12

саморегуляція – уміння справлятися з своїм внутрішнім станом, тобто вміння зберігати емоціональний баланс, особливо в критичних ситуаціях. Володіти емоціями – не означає подавляти їх в собі. Важливо відчути і усвідомити свій емоційний стан і діяти у відповідності з ним.

 

Слайд 13

Чинники саморегуляції

 • Вміння контролювати емоції
 • Відкритість
 • Адаптивність
 • Прагнення до відмінного результату
 • Ініціативність
 • Оптимізм

 

Слайд 14

емпатія– усвідомлення почуттів до інших або здатність розуміти інших. Це один з ключових чинників емоційного інтелекту. Емпатія означає більше , ніж просто здатність розпізнавати емоційний стан інших людей, вона також включає вашу реакцію на основі цієї інформації. Коли ви відчуваєте, що хтось відчуває, наприклад, смуток або безнадійність, це буде означати, що ви, ніби, перейняли почуття цієї людини.

 

Слайд 15

Чинники емпатії

 • Розуміння відносин в колективі
 • Люб'язність
 • Соціальна чуйність
 • Навички спілкування

 

Слайд 16

мотивація – емоційні схильності, які направляють на досягнення мети. Обов’язкова внутрішня мотивація , тобто пристрасть для реалізації своїх внутрішніх потреб і цілей, а не  лише зовнішніх стимулів, таких як слава, гроші, визнання і схвалення. Самовмотивовані люди, як правило, орієнтовані на конкретні дії. Вони встановлюють собі цілі, мають високу мотивацію в їх досягненні, і завжди шукають способи зробити це краще. Вони також схильні бути відданими своїй справі і легко беруть ініціативу на себе, коли перед ними поставлено

 

Слайд 17

Чинники мотивації

 • Перевага внутрішньої мотивації над зовнішньою
 • Відкритість новому
 • Цілепокладання

 

 

 • Переживання невдач
 • Актуалізація діяльності
 • Самомотивація  (віра в себе)

 

Слайд 18

Соціальні навички - вміння розуміти людей, що нас  оточують. Це здатність будувати контакти і взаємодіяти з оточуючими, допомагати їм, враховуючи їх емоційний  стан.

 

Слайд 19

Чинники соціальних навичок

 • Вміння швидко знаходити спільну мову з оточуючими,
 • Легко пристосовуватись до обставин, що змінюються
 • Вміння регулювати конфлікти
 • Допомога іншим в розвитку і досконалості
 • Співпраця та вміння працювати в команді
 • Сприяння змінам

 

Слайд 20

За даними численних досліджень, ступінь розумових здібностей людини, який вимірюється тестами на IQ, лише на 20% визначає успішність особистості. При цьому 80% – рівень розвитку емоційного інтелекту (кількісно вимірюється за допомогою коефіцієнта – EQ).

На основі цього був складений алгоритм гармонійно-розвинутої особистості: інтелект повинен поєднуватися з повноцінною емоційністю!

 

Слайд 21

              Як визначити рівень власного емоційного інтелекту

На сьогодні існує низка методик, за допомогою яких можна обчислити EQ. Одна з найбільш популярних – методика тест Холла для визначення рівня емоційного інтелекту.

Інструкція:

В тесті вам будуть запропоновані висловлювання, які так чи інакше відображають різні аспекти вашого життя.

 

Слайд 22

Повністю не згоден (–3 бали)

В основному не згоден (–2 бали)

Частково не згоден (–1 бал)

Частково згоден (+1 бал)

В основному згоден (+2 бала)

Повністю згоден (+3 бала)

 

 

Висловлювання

1. Для мене як негативні, так і позитивні емоції є джерелом знання про те, як робити вчинки в житті.

 

 

 

 

 

 

2. Негативні емоції допомагають мені зрозуміти, що я повинен змінити у своєму житті.

 

 

 

 

 

 

3. Я спокійний, коли відчуваю тиск з боку інших.

 

 

 

 

 

 

4. Я здатний спостерігати зміну своїх почуттів.

 

 

 

 

 

 

5. Коли необхідно, я можу бути спокійним і зосередженим, щоб діяти у відповідності до запитів життя.

 

 

 

 

 

 

6. Коли необхідно, я можу викликати в собі широкий спектр позитивних емоцій, таких як веселощі, радість, внутрішній підйом і гумор.

 

 

 

 

 

 

7. Я слідкую за тим, як я себе почуваю.

 

 

 

 

 

 

8. Після того, як щось зіпсувало мені настрій, я можу легко оволодіти своїми почуттями.

 

 

 

 

 

 

9. Я здатний вислухати проблеми інших людей.

 

 

 

 

 

 

10. Я не зациклююсь на негативних емоціях.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Я чуйних до емоційних потреб інших.

 

 

 

 

 

 

12. Я можу діяти на інших людей заспокійливо.

 

 

 

 

 

 

13. Я можу заставити себе знову і знову встати перед лицем перешкод

 

 

 

 

 

 

14. Я намагаюсь підходити до життєвих проблем творчо.

 

 

 

 

 

 

15. Я адекватно реагую на настрій, спонукання і бажання інших людей.

 

 

 

 

 

 

16. Я можу легко входити в стан спокою, готовності і зосередженості.

 

 

 

 

 

 

17. Коли дозволяє час, я звертаюсь до своїх негативних почуттів і розбираюсь, в чому проблема.

 

 

 

 

 

 

18. Я здатний швидко заспокоюватись після неочікуваного засмучення.

 

 

 

 

 

 

19. Знання моїх справжніх почуттів важливо для підтримки “хорошої форми”

 

 

 

 

 

 

20. Я добре розумію емоції інших людей, навіть коли вони не ви- явлені відкрито.

 

 

 

 

 

 

21. Я можу добре розпізнавати емоції за виразом обличчя.

 

 

 

 

 

 

22. Я можу легко відкинути негативні почуття, коли необхідно діяти.

 

 

 

 

 

 

23. Я добре схоплюю знаки у спілкуванні, які вказують на те, в чому інші потребують.

 

 

 

 

 

 

24. Люди вважають мене добрим знавцем переживань інших людей.

 

 

 

 

 

 

25. Люди, які усвідомлюють свої дійсні почуття, краще управляють своїм життям.

 

 

 

 

 

 

26. Я здатний покращити настрій інших людей.

 

 

 

 

 

 

27. Зі мною можна порадитися з питань відносин між людьми.

 

 

 

 

 

 

28. Я добре налаштовуюсь на емоції інших людей.

 

 

 

 

 

 

29. Я допомагаю іншим використовувати їх спонукання для дося- гнення особистих цілей.

 

 

 

 

 

 

30. Я можу легко відключатися від переживань і неприємностей.

 

 

 

 

 

 

Обробка й інтерпретація результатів.

Шкала “емоційна обізнаність” – пункти 1, 2, 4, 17, 19, 25.

Шкала “управління своїми емоціями” – пункти 3, 7, 8, 10, 18, 30.

Шкала “самомотивація” – пункти 5, 6, 13, 14, 16, 22.

Шкала “емпатія” – пункти 9, 11, 20, 21, 23, 28.

Шкала “розпізнавання емоцій інших людей” – пункти 12, 15, 24, 26, 27, 29.

 

Слайд 23

Рівні парціального емоційного інтелекту у відповідності до знаку результатів. Якщо ваш тест набрав:

14 і більше – високий;

8-13 – середній;

7 і менше – низький.

 

Слайд 24

Інтегративний рівень емоційного інтелекту визначається за наступними кількісними показниками:

70 і більше – високий;

40-69 – середній;

39 і менше – низький.

 

Слайд 25

Високий рівень

 •    Високий рівень психологічного благополуччя.
 •    Гармонія з самим собою і оточуючими людьми.
 •    Певні установки, які відображають індивідуальну систему цінностей. І ця система цінностей була вироблена людиною самостійно і чітко нею усвідомлюється.
 •    Свобода від різних ситуативних вимог. Вибір поведінки, адекватного ситуації, здійснюється без надмірних вольових зусиль. Мотивація такої поведінки здійснюється не зовні, а виключно зсередини. Такою людиною складно маніпулювати.
 •    Здатність розуміти свої позитивні і негативні сторони і можливості.
 •    Здатність протистояти несприятливим подіям і стресовим ситуаціям. Контроль над імпульсивністю здійснюється через здатність впізнавати свої агресивні імпульси, бути стриманим і вміти контролювати агресію, ворожість і безвідповідальну поведінку.
 • Здатність змінити свою думку, коли отримуєш докази своєї помилки.
 • Відкритість і терпимість до різних ідей, орієнтацій, методам і звичаям.
 • Здатність приймати на себе відповідальність за свою групу.
 • Прийняття інших людей такими, якими вони є.
 • Здатність відчувати, розуміти і приймати до уваги почуття і думки інших, чуйність по відношенню до інших.
 • Прагнення максимально розвивати свої здібності і таланти.

 

Слайд 26

Середній рівень

 •    Висока самооцінка.
 •    Високий рівень самоконтролю.
 •    Відчуття психологічного благополуччя, позитивного ставлення  до себе.
 •    Довільний здійснення діяльності та спілкування на базі певних вольових зусиль.

 

                 Низький рівень

 •    Низька самооцінка.
 •    Пригніченість своїми емоціями.
 •    Стан депресії.
 •    Низький самоконтроль.
 •    Низький рівень усвідомленості своїх емоцій.
 •    Висока ситуативна обумовленість (тобто не ви впливаєте на  ситуацію, а ситуація впливає на вас і провокує на певні дії і  емоційні реакції).
 •    Емоційні реакції за механізмом умовного рефлексу (вас придавили  в транспорті - ви нагрубити у відповідь).
 •    Зайва жорсткість і впертість.
 •    Низька здатність відчувати, розуміти і приймати до уваги почуття  і думки інших людей.
 •    Схильність до сперечань і обміну докорами.

 

Слайд 27 ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Без сумніву, важливо розвивати рівень свого емоційного інтелекту. Це може значно спростити життя і допомогти в роботі.

Як же управляти своїми емоціями? Ними управляти неможливо. Ми не можемо передбачити коли і яку емоцію ми випробуємо, але ми можемо вплинути на її  тривалість. Щоб пом’якшити гнів, наприклад, треба зруйнувати  переконання, які його живлять.

 

Слайд 28-29

Завдання 1. «Впізнай емоцію»

Завдання 2.Скласти розповідь.

 

Слайд 30

 Усе наша життя – процес раціонального оволодіння знаннями, фактами, теоріями. Але ми хочемо себе оточити предметами і людьми, що нам подобаються, до яких ми прив’язані емоційно. Досвід показує, що навчання через переживання нерідко буває ефективнішим, ніж просте засвоєння фактів. Ми не просто реагуємо на ті чи інші подразники середовища, ми пізнаємо їх через відчуття і сприймання, орієнтуючись на значення для нас цих подразників і почуваючи при цьому задоволеність або незадоволеність, що і сприяє подальшим діям.

Людина, пізнаючи навколишній світ, певним чином ставиться до предметів і явищ – із замилуванням, гнівом, радістю, сумом. 

 

 

Завдання  по групам

Написати розповідь, згадавши всі  5 відчутів, які ми використовуємо в житті (слух, зір, нюх, дотик, смак)на тему

 Перший день відпустки

1 вересня

Останній дзвоник

 Бійка в класі

 • Які емоції ви відчували, коли писали розповідь?
 • Які емоції переважали? Позитивні чи негативні? Чому?

Висновок:

 

Слайд 31

Рефреймінг – це спеціальний прийом, який дозволяє змінити точку зору людини на іншу, інколи протилежну. Він походить від слова frame — рамка (рефреймінг – зміна рамки  сприйняття )

Рефреймінг-  це вміння прийняти ситуацію і зрозуміти, що світ – різнобарвний, а не чорно-білий. Скажімо, у тебе сталося щось негативне і ти миттєво ображаєшся на світ на найближчих день-два. Не поспішай. Психологи радять спочатку

1. поставити собі кілька запитань, які переведуть ситуацію в позитивне русло

 • Що позитивного може дати ця ситуація?
 • Яку вигоду для себе я зможу отримати?
 • Які життєві уроки я можу засвоїти? (Якщо зовсім несолодко)

2. Потрібно подумки замінити слово «проблема» на слово «завдання». Адже проблема тисне на тебе, загрожує, а завдання необхідно вирішити, це не трагедія. Якщо ж «завдання» змінити на «мета», то уже з’являється дедлайн і покроковий план її досягнення. При цьому треба використовувати сполучник зате

Наприклад, тобі збільшили навантаження на роботі Ок, не проблема. Тепер ти:

 • більше встигатимеш;
 • змушений організувати свій час (а так давно не вистачало поштовху);
 • навчишся цінувати відпочинок;
 • отримаєш більшу віддачу (підвищення зарплати, підвищення кваліфікації).

3.Зробити порівняльний аналіз  з вигодою для себе. Дійсно багато роботи, зато у Васі її ще більше.  Дійсно витрачаєшь багато часу на перевірку зошитів, зато всі виконують домашнє завдання.

Головне завдання рефреймінгу – дати тобі новий погляд на ситуацію, іноді навіть вибити зі звичної колії. Він допомагає не хвилюватися через негативні ситуації і легше ставитися до життя. Адже усюди є позитивна сторона. Просто треба уміти її знайти

 

Слайд 32

Вправа «Я занадто, зате…»

 

Слайд 33

Афірмації - позитивна думка, висловлювання, регулярне повторення якого наближаєна підсвідомому рівні  втілення бажаного у дійсність. Один місцевий скептик вважає: "Наскільки не кажи" халва "- солодше не буде!" У нього точно не буде, оскільки він протягом дня мислить негативно. А як думає - так і живе. Бачить навколо себе бруд і морок, страх і жах. Все, що хоче побачити.

А це ж так просто! Метод афірмації відомий давно, це один з найбільш простих і ефективних методів залучення удачі, здоров'я та благополуччя. Є такий відомий закон - що всередині, то і зовні. Саме він і пояснює, чому працюють афірмації. Якщо простіше, то цей закон можна тлумачити так - думки про удачу приносять удачу, про невдачу - невдачу.

Наприклад:

 • Я вірю в себе!
 • Я пізнаю істину!

 

 

 • Я все зможу!
 • Я зможу розібратися і оволодіти матеріалом уроку.
 •         Моє життя спокійна і безпечна.
 •         Я люблю себе.
 •         Навколо мене мир і гармонія.
 •         Моє життя сповнене радості.
 •         Я живу в повній безпеці.
 •         У моїй душі мир і спокій.
 •         Я впускають успіх у своє життя!
 •         Я - втілення здоров'я, енергії, життя!

 

Вправа  «Впевненні, невпевнені, агресивні відповіді»

Психолог Олена Назаренко написала так  «Очень часто мы ведём себя как неисправный смеситель в ванной комнате — то брызжем струёй кипятка с паром, то течём холодной струйкой, когда надо бы изобразить обычный, несложный, тёплый, приятный душ...Но это нам сложно. Мы либо ведём себя как «хабалки с привоза», либо стесняемся выразить себя как Акакий Акакиевич... Нужно учится быть уверенным в себе человеком . Он никогда не хамит, и не вызывает к себе справедливую ненависть. А при этом он не унижает себя как Акакий Акакиевич. Он никогда не боится призвать команду своего «корабля» к порядку и настоять на своём. А при этом он не устраивает безобразных сцен.  Он научился держаться золотой середины»

Від того, в якому стилі, ми будемо говорити з оточуючими нас людьми, також буде залежати наша соціальна поведінка, самооцінка, почуття і емоції

Кожній групі продемонструвати в запропонованій ситуації впевнені, невпевнені та агресивні відповіді.

Слайд 34

Ситуации:

 • Батько продовжує  розмову після батьківських зборів, а вам треба піти. Ви говорите…
 • На уроці учень заважає вам.  Він  розмовляє  з сусідом по парті. Ви говорите…
 • Старшокласники задали вам некоректне питання. Ви говорите…
 • Колега  відмовився (відмовилась) допомогти вам під час приготування до семінару. Ви говорите…

Обговорення. Чим відрізняються дані відповіді.

Впевнена відповідь  - це коли ми відверто говоримо про бажане, але без ворожнечі і злості.

Агресивна відповідь – це коли ми прагнемо наказати, принизити іншого

Невпевнена відповідь – людина  діє непрямо і  прагне добитися свого, але за допомогою маніпуляції, складного багатоходового варіанту  і при цьому  тратить багато сил, енергії і інколи не досягає бажаного результату.

Слайд 35

Ще один із методів підвищення емоціонального інтелекту «Кокологія» (від япон. кокоро-  «душа», «свідомість», «відчуття» і грец. Логос – «вчення»)   це своєрідні психологічні ігри – тести. Їхнє призначення – розкрити емоційні і поведінкові особливості людини.  Виконуючи ці тести, головне – уява, що допомогає доповнити, добудувати, домалювати певний сюжет, а отже, інтерпретувати психологічний стан людини. До таких ігор відносять «Розмалюй чашку», «Кольоровий настрій», «Якого кольору дощова крапля» та інші.

 

 Слайд 36 відео тест

Висновок:  однозначного  поняття того, чим є емоційний інтелект ще не склалося. Емоційний інтелект – здатність людини оперувати емоційною інформацією, тобто той, яку отримуємо або передаємо за допомогою емоцій.  Винекнення і  зміна емоцій мають логічні закономірності. Емоції зявляються і зникають, розвиваються в просторі(від одного до іншого), мають свої причини і наслідки.  Емоції впливають на наше мислення і приймають участь в процесі прийняття рішень. Емоція- це реакція організму на любі зміни в довкіллі.

 Останні  дослідження  європейських вчених в області емоційного інтелекту говорять про те, що управління емоціями – це навичка, яку можливо розвивати протягом всього життя людини.

Слайд 37 А для цього треба

 1. Навчиться усвідомлювати власні емоції. Частіше ставити питання «чи дійсно  це те, що я хочу?»
 2. Управляйте емоціями. Якщо ви відчуваєте, що назріває конфлікт і ви можете зірватися, візміть тайм –аут,  поміркуйте, спробуйте відволіктися.
 3. Активно слухайте. Потрібно повністю включитися в процес бесіди. Не треба соромитися зайвий раз уточнити, що мав на увазі співрозмовник.
 4. Слухайте очима. Вміння читати мову жестів потрібне вам не тільки для того, щоб розуміти справжні емоції, але і для того, щоб самому подавати правильні сигнали.
 5. Адаптуйтеся до емоцій. Ваша задача – навчитися «зчитувати» чужі емоції.

Таким чином, вміння розбиратися у власних почуттях і управляти ними є особистісним фактором, який укріплює психологічне і соматичне здоров’я.

Слайд 38 Загалом: «Тримайте себе в руках!»


Додатки

 

 

 

Мімічний кубик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/uploads/files/11815/20964/21185_images/29.jpghttps://naurok.com.ua/uploads/files/11815/20964/21185_images/30.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/uploads/files/11815/20964/21185_images/28.jpg

https://naurok.com.ua/uploads/files/11815/20964/21185_images/31.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/uploads/files/11815/20964/21185_images/32.jpghttps://naurok.com.ua/uploads/files/11815/20964/21185_images/33.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/uploads/files/11815/20964/21185_images/27.jpg

 

 

 

 

 


 

-3

-2

-1

+1

+2

+3

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Стимульний матеріал до теста Холла для визначення рівня емоційного інтелекту.

 

Шкала “емоційна обізнаність”

1, 2, 4, 17, 19, 25.

 

“управління своїми емоціями”

3, 7, 8, 10, 18, 30.

 

“самомотивація”

5, 6, 13, 14, 16, 22.

 

“емпатія”

9, 11, 20, 21, 23, 28.

 

“розпізнавання емоцій інших людей”

12, 15, 24, 26, 27, 29.

 


 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала практичний психолог НВК № 6 «Перспектива»Самохіна С.І. Емоційний інтелект(семінар-практикум для педагогів)

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Самі багаті і впливові далеко не завжди самі розумні. Ключ до успіху, слави і кар'єри – емоційний інтелект: цікавість до своїх і чужих почуттів, вміння розуміти їх і управляти ними. Психолог Эдвард Торндайк

Номер слайду 4

Незадоволення професією, професійна непридатність

Номер слайду 5

Що об'єднує героїв цих казок?

Номер слайду 6

Емоційний інтелект (ЕІ) - це вміння усвідомлювати свої емоції, вміння аналізувати емоції інших людей та контролювати свої особисті. Емоційний інтелект (ЕІ) - це здатність людини до усвідомлення, прийняття й регуляції емоційних станів і почуттів інших людей та самого себе.

Номер слайду 7

Алакситимія - утруднення в усвідомленні визначення особистих емоцій. Це неможливість висловити свої почуття словами.

Номер слайду 8

Вміння розбиратися у своїх почуттях, керувати ними є особистим фактором, який закріплює психічне та соматичне здоров’я. Людина, яка не може регулювати свої емоції та емоції інших, правильно оцінювати реакцію оточуючих, не буде успішною людиною. Міжособистісний Внутрішньоособистісний

Номер слайду 9

5 головних складових емоційного інтелектусаморегуляціясамосвідомістьнавички спілкуванняемпатія соціальні навички

Номер слайду 10

Самосвідомість – знання власного внутрішнього стану. Можливості самосвідомості можна назвати фундаментом емоційного інтелекту. Це здатність людини усвідомлювати свої емоції, вміння аналізувати і правильно їх тлумачити.

Номер слайду 11

Чинники самосвідомостіЕмоційна самосвідомість (здатність визначати свої приорітети та життєві цінності)Адекватна самооцінка (здатність оцінювати власні сильні та слабкі сторони)Впевненість в собі (здатність ідентифікувати власні емоції та мотивацію при прийнятті рішення)

Номер слайду 12

Саморегуляція – уміння управляти своїм внутрішнім станом, тобто вміння зберігати емоціональний баланс, особливо в критичних ситуаціях. Володіти емоціями – не означає подавляти їх в собі. Важливо відчути і усвідомити свій емоційний стан і діяти у відповідності з ним.

Номер слайду 13

Чинники саморегуляціїВміння контролювати емоціїВідкритість. Адаптивність. Прагнення до відмінного результатуІніціативність. Оптимізм

Номер слайду 14

Емпатія– усвідомлення почуттів до інших або здатність розуміти інших. Це один з ключових чинників емоційного інтелекту. Емпатія означає більше , ніж просто здатність розпізнавати емоційний стан інших людей, вона також включає вашу реакцію на основі цієї інформації. Коли вибачите , що хтось відчуває, наприклад, смуток або безнадійність, це буде означати, що ви, ніби, перейняли почуття цієї людини. 

Номер слайду 15

Чинники емпатії Розуміння відносин в колективіЛюб'язність Соціальна чуйність. Навички спілкування

Номер слайду 16

Мотивація - емоційні схильності, які направляють на досягнення мети. Має бути обов’язкова внутрішня мотивація , направлена на реалізацію своїх внутрішніх потреб і цілей, а не лише зовнішніх стимулів, таких як слава, гроші, визнання і схвалення.

Номер слайду 17

Чинники мотиваціїПеревага внутрішньої мотивації над зовнішньою. Відкритість новому. Цілепокладання. Переживання невдач. Актуалізація діяльностіСамомотивація (віра в себе)

Номер слайду 18

Соціальні навички - вміння розуміти людей, що нас оточують. Це здатність будувати контакти і взаємодіяти з оточуючими, допомагати їм, враховуючи їх емоційний стан.

Номер слайду 19

Чинники соціальних навичок Вміння швидко знаходити спільну мову з оточуючими Легко пристосовуватись до обставин, що змінюються. Вміння регулювати конфлікти. Допомога іншим в розвитку і досконалостіСпівпраця та вміння працювати в командіСприяння змінам

Номер слайду 20

На основі цих складових був створений алгоритм гармонійно-розвинутої особистості: інтелект повинен поєднуватися з повноцінною емоційністю!

Номер слайду 21

Тест Холла -3-2-1+1+2+31      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      Шкала “емоційна обізнаність”1, 2, 4, 17, 19, 25. 4“управління своїми емоціями”3, 7, 8, 10, 18, 30. 16“самомотивація”5, 6, 13, 14, 16, 22. “емпатія”9, 11, 20, 21, 23, 28. “розпізнавання емоцій інших людей”12, 15, 24, 26, 27, 29. 

Номер слайду 22

Повністю не згоден(–3 бали)В основному не згоден (–2 бали)Частково не згоден (–2 бали)Частково згоден (+1 бал)В основному згоден (+2 бала)Повністю згоден (+3 бала)

Номер слайду 23

Рівні парціального емоційного інтелекту у відповідності до знаку результатів. Якщо ваш тест набрав:14 і більше – високий;8-13 – середній;7 і менше – низький. 

Номер слайду 24

Інтегративний рівень емоційного інтелекту визначається за наступними кількісними показниками:70 і більше – високий;40-69 – середній;39 і менше – низький.

Номер слайду 25

Високий рівень емоційного інтелекту. Високий рівень психологічного благополуччя. Гармонія з самим собою і оточуючими людьми. Певні установки, які відображають індивідуальну систему цінностей. І ця система цінностей була вироблена людиною самостійно і чітко нею усвідомлюється. Свобода від різних ситуативних вимог. Вибір поведінки, адекватного ситуації, здійснюється без надмірних вольових зусиль. Мотивація такої поведінки здійснюється не зовні, а виключно зсередини. Такою людиною складно маніпулювати. Здатність розуміти свої позитивні і негативні сторони і можливості. Здатність протистояти несприятливим подіям і стресовим ситуаціям. Контроль над імпульсивністю здійснюється через здатність впізнавати свої агресивні імпульси, бути стриманим і вміти контролювати агресію, ворожість і безвідповідальну поведінку. Здатність змінити свою думку, коли отримуєш докази своєї помилки. Відкритість і терпимість до різних ідей, орієнтацій, методам і звичаям. Здатність приймати на себе відповідальність за свою групу. Прийняття інших людей такими, якими вони є. Здатність відчувати, розуміти і приймати до уваги почуття і думки інших, чуйність по відношенню до інших. Прагнення максимально розвивати свої здібності і таланти.

Номер слайду 26

Середній рівень емоційного інтелекту. Висока самооцінка. Високий рівень самоконтролю. Відчуття психологічного благополуччя, позитивного ставлення до себе. Довільний здійснення діяльності та спілкування на базі певних вольових зусиль. Низький рівень емоційного інтелекту. Низька самооцінка. Пригніченість своїми емоціями. Стан депресії. Низький самоконтроль. Низький рівень усвідомленості своїх емоцій. Висока ситуативна обумовленість (тобто не ви впливаєте на ситуацію, а ситуація впливає на вас і провокує на певні дії і емоційні реакції). Емоційні реакції за механізмом умовного рефлексу (вас придавили в транспорті - ви нагрубити у відповідь). Зайва жорсткість і впертість. Низька здатність відчувати, розуміти і приймати до уваги почуття і думки інших людей. Схильність до сперечань і обміну докорами. 

Номер слайду 27

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Номер слайду 28

Номер слайду 29

сумцікавістьзлістьзахопленнярадістьгорежахлютьобраза

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Рефреймінг – це спеціальний прийом, який дозволяє змінити точку зору людини на іншу, інколи протилежну. Що позитивного може дати ця ситуація?Яку вигоду для себе я зможу отримати?Які життєві уроки я можу засвоїти? ПРОБЛЕМА - ЗАВДАННЯ - МЕТА

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Афірмації - позитивна думка, висловлювання, регулярне повторення якого наближає на підсвідомому рівні втілення бажаного у дійсність.

Номер слайду 34

Ситуації 1. Батько продовжує розмову після батьківських зборів, а вам треба піти. Ви говорите… 2. На уроці учень заважає вам. Він розмовляє з сусідом по парті. Ви говорите… 3. Колега відмовився (відмовилась) допомогти вам під час приготування до семінару. Ви говорите…

Номер слайду 35

«Кокологія»(від япон. кокоро- «душа», «свідомість», «відчуття» і грец. логос – «вчення»). Це своєрідні психологічні ігри – тести. Їхнє призначення – розкрити емоційні і поведінкові особливості людини.

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Навчиться усвідомлювати власні емоції. Частіше ставте питання: «Чи дійсно це те, що я хочу?»Управляйте емоціями. Якщо ви відчуваєте, що назріває конфлікт і ви можете зірватися, візміть тайм –аут, відійдіть, поміркуйте, спробуйте відволіктися. Активно слухайте. Потрібно повністю включитися в процес бесіди. Не треба соромитися зайвий раз уточнити, що мав на увазі співрозмовник. Слухайте очима. Вміння читати мову жестів потрібне вам не тільки для того, щоб розуміти справжні емоції, але і для того, щоб самому подавати правильні сигнали. Адаптуйтеся до емоцій. Ваша задача – навчитися «зчитувати» чужі емоції.

Номер слайду 38

« Тримайте себе в руках! »

zip
Пов’язані теми
Психологія, Майстер-класи
Додано
13 листопада 2020
Переглядів
276
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку