Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу

Про матеріал

Найчастіше до інклюзивної чи індивідуальної форми навчання залучаються діти з особливими освітніми потребами, кількість яких у популяції досить численна – це діти із затримкою психічного розвитку, з мовленнєвими вадами, з дитячим церебральним паралічем, з сенсорними порушеннями, з порушеннями поведінки та емоцій. Труднощі, які перешкоджають таким дітям успішно увійти у навчальний процес можна згрупувати наступним чином:

 • -труднощі пов'язані зі зниженим інтелектуальним розвитком;
 • -труднощі пов'язані з не сформованістю мотивації до навчання;
 • -недостатня саморегуляція;
 • -труднощі пов'язані з особливостями особистісного розвитку дитини.

Тому актуальним стає питання організації та проведення корекційно-розвивальної роботи з даною категорією дітей, спрямованої на гармонізацію їх внутрішнього світу, покращення соціально-психологічної адаптації, підвищення рівня загального розвитку.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Березинський НВК «ЗОШ І-Ііі ст.-днз» Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу Практичний психолог Шепіліна Р. Д.

Номер слайду 2

«… Особлива дитина – перш за все дитина, а потім вже особлива» Л. С. Виготський (1924 р.)

Номер слайду 3

Нормативно-правова база. На виконання наказу МОН № 855 від 11.09.2009 р. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки. На виконання наказу МОН № 1224 від 09.12.2010 р. Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. На виконання Постанови КМУ № 872 від 15.08.2011 р. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Лист від 26.07.2012 р. N 1/9-529 Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання

Номер слайду 4

Пріоритетні завдання практичного психолога: недопущення появи у дитини з особливими освітніми потребами психопатологічних рис особистості під впливом особливих умов її розвитку; недопущення затримки не тільки в набутті знань, а й у розвитку особистості, запобігання інфантилізму; заспокоєння дитини, укріплення її вольових рис; компенсація наявних дефектів шляхом активізації аналізаторів зберігання; стимулювання позитивного ставлення до дефекту, віри в можливість його компенсації; проведення просвітницької роботи з іншими дітьми та педагогами школи щодо особливостей дітей з порушеннями психофізичного розвитку і формування адекватного ставлення до них; оптимізація спілкування дитини з однолітками, батьками, педагогами; допомога дітям в опануванні системи відносин зі світом і самим собою; розробка і впровадження відповідних форм і методів роботи як умов успішного навчання дітей з особливими потребами.

Номер слайду 5

Система роботи : 1. Психологічна діагностика        1.1. Психодіагностика професійної компетентності педагогів щодо специфіки роботи з дітьми з особливими освітніми потребами               1.2. Вивчення контингенту учнів з інклюзивною формою навчання               1.3. Анкетування батьків2. Психологічне консультування               2.1. Тематичні консультації                2.2. Консультації за результатами досліджень3. Корекційно-відновлювальна робота               3.1. Напрямки корекційної роботи               3.2. Корекційно-розвивальні програми  

Номер слайду 6

4. Психологічна просвіта батьків та педагогів               4.1. Просвіта педагогів                          4.1.1. Психолого-педагогічні семінари, тренінги, практикуми                          4.1.2. Веб-квести                          4.1.3. Буклети, пам'ятки, рекомендації               4.2. Просвіта батьків                          4.2.1. Батьківські збори, тренінгові заняття                          4.2.2. Проект «Блог»                          4.2.3. Буклети, пам'ятки, рекомендації5. Психологічна профілактика               5.1. Тематичні тижні, акції               5.2. Години психолога, тренінгові заняття

Номер слайду 7

Функціональна модель психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Мета. Завдання. Принципи, зміст, методи, форми роботинаступність Мотиваційний компонент залучення до психолого-пед. Моніторинг готовності Діагностичний компонент процесупедагогів до роботи з дітьми з ООП Операційно-процесуальний психологічна компонент просвіта. Створення інноваційної системи організації і Корекційно-відновлювальний інерактивні форми нклюзивного супроводу компонет та методи роботив умовах ЗНЗ Оздоровлювальний компонент. Психологізація НВП Контрольно-оцінювальний компонентІнтерактивні форми та методи роботи. Педагоги Учні Батьки

Номер слайду 8

ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТАЗ метою виявлення тенденцій і закономірностей психологічного мікроклімату в колективі, відстеження   динаміки  психічних станів  всіх учасників інклюзивного процесу я, як практичний психолог, провожу різні дослідження  з подальшим оперативним впровадженням корегувальних заходів. Психологічне моніторингове дослідження. Рівень інтелектуальних здібностей учнів. Стан розвитку емоційно-вольової сфери учнів. Аналіз психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах. Рівень дотримання учителем психологічних основ процесу навчання

Номер слайду 9

Номер слайду 10

КОРЕКЦІЙНО – ВІДНОВЛЮВАЛЬНА РОБОТА Одним із основних видів  діяльності практичного психолога інклюзивного навчального закладу є корекційно-відновлювальна робота. Це здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку і поведінці учнів з особливими освітніми потребами, подолання різних форм девіантної поведінки, психологічний розвиток особистості та формування соціально корисної життєвої перспективи. 

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Психологічна просвіта педагогів. Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». Вважаю, що можливість різнобічного розвитку всіх учасників навчально- виховного процесу  пропонують саме сучасні форми роботи і новітні технічні здобутки.

Номер слайду 13

Психологічна просвіта батьків Одним з головних напрямків у роботі практичного психолога є робота з батьками "особливої" дитини. Батьки  залучаються   до організації корекційно-виховного процесу, приймають участь у складанні індивідуальної програми розвитку своєї дитини.  Вважаю, що організація психологічного супроводу батьків при здійсненні інклюзивної освіти повинна спиратись на досвід спеціальної психології, яка пропонує роботу з батьками об’єднувати у два напрямки:освітньо-просвітницька робота з батьками усіх дітей;психологічний супровід сімей, які виховують дітей з відхиленнями у розвитку.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гарбуз Вікторія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Інкл
Додано
27 вересня 2018
Переглядів
5163
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку