14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Робочий зошит з української літератури. Вивчення творчості Т.Г.Шевченка в 9 класі

Про матеріал

Додатковий робочий зошит із літератури для учнів 9 класу по творчості Т.Шевченка дає можливість глибше познайомитись із поезією Кобзаря, сприяє налаштуванню на цікаву взаємодію учителя та учнів, містить індивідуальні завдання, дає можливість врахувати особистісну унікальність дитини, змушує замислитися над роллю художніх засобів. Завдання сприятимуть створенню мотивації до пізнавальної діяльності, розвиватимуть творчі та комунікативні здібності. Призначено для використання як на уроках, так і в позаурочний час.

Перегляд файлу

КЗ„ЛНВК ЗОШ І-ІІІ ст. №22-ліцей"

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вивчення творчості

Т.Г.Шевченка  в 9 класі

 

Парадовської Т.М.

Парадовська Т.М. Робочий зошит з української літератури. Вивчення творчості Т.Г.Шевченка в 9 класі./Т.М.Парадовська.Луцьк,2012.-52с.

 

Додатковий робочий зошит із літератури для учнів 9 класу по творчості Т.Шевченка дає можливість глибше познайомитись із поезією Кобзаря, сприяє налаштуванню на цікаву взаємодію учителя та учнів, містить індивідуальні завдання, дає можливість врахувати особистісну унікальність дитини, змушує замислитися над роллю художніх засобів. Завдання сприятимуть створенню мотивації до пізнавальної діяльності, розвиватимуть творчі та комунікативні здібності. Призначено для використання як на уроках, так і в позаурочний час.

 

 

 

 

Зміст

1.Передмова

2.Вивчення творчості Т.Г.Шевченка в 9 класі.

 2.1. Т. Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Вісь неперервності історичного часу(«До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка»(«Нащо мені чорні брови...»)).

 2.2. Т. Шевченко. «Причинна», «Лілея». Умовність у баладах, тривога за жіночу долю.

 2.3. Т.Шевченко. «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Повсталий народ як герой поеми. Характеристика героїв твору.

 2.4. Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду «Трьох літ». «Кавказ».

          2.5. Т. Шевченко «Великий льох». Історичне минуле у творі.

2.6. Т. Шевченко «Сон» («У  всякого своя доля»). Сатиричний пафос поеми, його спрямування.

 2.7. Т. Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний погляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього

2.8. Т. Шевченко «Наймичка», «На панщині пшеницю жала»

2.9. Т. Шевченко «Марія», «У нашім раї на землі»

2.10. Т. Шевченко «Садок вишневий коло хати…», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»

2.11. Т. Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові псалми»

2.12. Світова велич Т. Шевченка

\

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

Як мистецтво слова література є носієм потужного заряду духовної енергії, здатна передавати загальнолюдські цінності, культивувати їх у людській душі.

Спілкування є мистецьким явищем як особливою естетичною реальністю розпочинається діалогом з автором, героями твору,з аналізу історико-культурного контексту, своїх думок і вражень, що виникли під час читання.

Налаштування учнів на цікаву й змістовну взаємодію із творами Т.Шевченка мають запропоновані завдання у додатковому робочому зошиті для учнів 9 класу. Вони допоможуть школярам зрозуміти мотиви написання творів, почути міркування Кобзаря про окремі суспільні події, спонукатимуть замислитись, яку важливу роль відіграють художні засоби у розкритті ідейного змісту поезії.

Зошит містить ілюстративні матеріали, схеми, таблиці, плани до характеристики персонажів, завдання для розвитку комунікативних та творчих здібностей учнів, які цілком відповідають особливостям вікової психології, відомості з теорії літератури.

При підборі матеріалів до уроку враховану особистісну унікальність кожної дитини(домінанту сприйняття, провідний тип інтелекту, особливості мислення тощо), а також запропоновано завдання за вибором(вікторини, конкурси, кросворди), що зацікавлять школярів, допоможуть творчо осмислити мистецькі явища.

Не  варто прагнути, щоб школярі виконали всі завдання, адже принципово важливим у методичних підходах  до вивчення літератури є надання можливостей вибору того ракурсу осмислення твору, що є значущим саме для цього учня.

Спосіб подання матеріалу сприяє створенню високої мотивації до пізнавальної діяльності, розвитку самостійного і критичного мислення, бажання вчитися.

Даний зошит призначений як для використання на уроках, так і при підготовці домашніх завдань. Стане в пригоді учням і вчителям-словесникам.

Дата……………………………………………………………………………………………………………………………

Т. ШЕВЧЕНКО. ГЕНІАЛЬНИЙ ПОЕТ, МИСЛИТЕЛЬ,

ПРОРОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ.

ВІСЬ НЕПЕРЕРВНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ(«ДО

ОСНОВ’ЯНЕНКА», «НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ

КОТЛЯРЕВСЬКОМУ», «ДУМКА»(«НАЩО МЕНІ ЧОРНІ

БРОВИ...»)).  

Щедро тебе, Тарасу Григоровичу, 

обдарував Бог: 

ти і поет, і живописець, і скульптор та ще,

 виявляється, і актор...  Шкода, голубе мій, одного: 

що не обдарував він Тебе щастям.

А. Маєвський

 

1. ВІКТОРИНА «ЧИ ЗНАЄМО МИ Т. ШЕВЧЕНКА?»

1.                 Село, яке письменник вважав своєю батьківщиною………………

2.                 Соціальний стан Тараса у дитячі роки. ……………………………………

3.                 Професія батька майбутнього письменника. …………………………

4.                 Здібність поета у дитинстві. ……………………………………………………

5.                 Ім’я художника і написаний ним портрет, який розіграли в лотерею, щоб визволити Т. Шевченка з кріпацтва………………………………

 

6.                 Сума викупу Тараса з кріпацтва. ……………………………………………

7.                 Рік і місто видання «Кобзаря». ………………………………………………

                           

8.                 Заклад, у якому навчався Тарас Григорович, отримавши

«вільну»…………………………………………………………………………………………………

                  

9.                 Де побував Т. Шевченко разом із науковою експедицією як

художник? …………………………………………………………………………………………….

10.           Хто з родини Шевченків мав ім’я Катерина? ……………………….

11.           Відома поезія митця про безрадісне сирітське дитинство.

………………………………………………………………………………………………………………

12.           Місце перепоховання Т. Шевченка………………………..................

 

2.ЗАПОВНІТЬ ХРОНОЛОГІЧНУ ТАБЛИЦЮ

1814

 

1815

 

1823

 

1824

 

1825

 

1826

 

1827-1828

 

1828

 

1829

 

1830

 

1831

 

1832

 

1835

 

1837

 

1838

 

1839

 

1840

 

1841

 

1842

 

1843

 

1844

 

1845

 

1846

 

1848-1849

 

1850

 

1850-1857

 

1857

 

1858

 

1859

 

1860

 

1861

 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО ІЗ 47 РОКІВ ЖИТТЯ

……..  РОКІВ БУВ НА ЗАСЛАННІ,

……..   РОКИ-КРІПАКОМ,

І ЛИШ……………РОКІВ – НА ВОЛІ.

 

3. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

ЕЛЕГІЯ — один із жанрів лірики медитативного (філософського), меланхолічного, почасти журливого змісту (наприклад, «Думи мої...»  Т. Шевченка).

ЛІРИКА — 1. Один із трьох родів художньої літератури, у якому навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора. 2. Певний віршований твір або сукупність творів.

ЛІРО-ЕПІЧНИЙ ТВІР — це літературний твір, у якому гармонійно поєднуються зображувально-виражальні засоби, притаманні ліриці та епосу, внаслідок чого з’являються якісно нові твори (балада, співомовка, поема, роман у віршах).

4. «НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ»  

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

ВІРШОВАНИЙ

РОЗМІР………………………………………………………………………….

4.1.Про що свідчать останні рядки твору, до кого вони звернені?  

Не кинь сиротою, як кинув діброви,  Прилини до мене хоч на одно слово   Та про Україну мені заспівай!

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4.2.Якими почуттями пройнята  поезія? Над чим вона змушує вам

замислитися?..........................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5. «ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА»  

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

ВІРШОВАНИЙ

РОЗМІР………………………………………………………………………….

5.1.Які художні засоби використовує поет задля досягнення більшої виразності?

Метафори

 

 

Епітети

 

 

Повтори

 

 

Риторичні запитання

 

 

Порівняння

 

 

Риторичні оклики

 

 

Гіперболи

 

 

Звертання

 

 

Анафори

 

 

 

6. «ДУМКА»(«НАЩО МЕНІ ЧОРНІ БРОВИ...»)  

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

ВІРШОВАНИЙ

РОЗМІР………………………………………………………………………….

6.1.За допомогою малюнка та його обгрунтування покажіть власне сприйняття ідейного змісту поезії «ДУМКА».

 

 

 

Дата………………………………………………………………………………………………………………………

Т. ШЕВЧЕНКО. «ПРИЧИННА», «ЛІЛЕЯ». УМОВНІСТЬ У

БАЛАДАХ, ТРИВОГА ЗА ЖІНОЧУ ДОЛЮ

1.Розташуйте факти з життя Тараса Григоровича у хронологічній послідовності. 

А. Перебування в казематі.

Б. Солдат-засланець в Орській фортеці.

В. Кухарювання за наказом управителя панських маєтків.

Г. Ув’язнення в Новопетрівській фортеці на березі Каспійського моря.

Д. Пастух у дядька Павла.

Е. Нижній Новгород. Знайомство з О. Герценом, Анненковим.

Є. «Школяр-попихач» у дячка Богорського.

Ж. Діяльність в «Современнике».

З.Козачок у пана Енгельгарда.

И. Участь у Кирило-Мефодіївському товаристві.

І. Викуп із кріпацтва.

Ї. Закінчення Академії мистецтв і приїзд на Україну.

2. «МОЗКОВА АТАКА»

ФОЛЬКЛОР

це………………………………………………………..……

БАЛАДА

ЖАНР……………………………………………………............

……………………………………………………………………………….

ОЗНАКИ

БАЛАДИ...........................................................................................................

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

3. «ПРИЧИННА»  

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

3.1.Заповніть таблицю,,Фантастичне та реальне у баладі".

Фантастичне

Реальне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Якими почуттями пройнята балада? Над чим вона змушує замислитися читача?

..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................  

 

 

4. «ЛІЛЕЯ»  

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ЖАНР……………………………………………………………………………..

4.1. Спростуйте або підтвердіть думку: «Знущання людей з героїні балади  Т. Шевченка «Лілея» — розплата за панську жорстокість і зневажливість».

Відповідаючи, посилайтеся на факти з твору

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… Дата………………………………………………………………………………………………………………………

ШЕВЧЕНКО. «ГАЙДАМАКИ». СКЛАДНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ

ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ПОВСТАЛИЙ НАРОД ЯК

ГЕРОЙ ПОЕМИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЇВ ТВОРУ

 

1.Динамічна таблиця

Причини повстання

Причини поразки

Історичне значення повстання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ТЕМА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

3.Особливості назви твору

Свій твір Т.Шевченко назвав бунтарським іменем гайдамаків — учасників народного антишляхетського спалаху (Коліївщини), що вибухнув у 1768 р. на Правобережній Україні.

Термін «гайдамаччина» (від тур. гайде — гнати, переслідувати) уперше зустрічається в документах 1717 р.

4. Орієнтовний план характеристики повсталого народу — героя твору.

1. «На ґвалт України орли налетіли...».

2.Повстанці збираються під Чигирином.

3.Освячення ножів.

4.Промова благочинного.

5.  Очікування повстання.

6.  «Задзвонили в усі дзвони...».

7.  Початок повстання, його розмах.

8.  Гайдамаки в Лисянці.

9.Кривава розправа в Умані як кульмінаційна точка народної боротьби за своє звільнення.

10.«Хто додому, хто в діброву з ножем у халяві...».

11. Спад повстання.

5. Цитатний диктант «Пізнай героя поеми Т. Шевченка

«Гайдамаки»

Завдання: за наведеними рядками визначте, про кого йдеться:

 

-  «...гнувся, бо не знав, / Не знав, сіромаха, що виросли крила, / Що неба

достане, коли полетить» …………………………………………………………………………………….

-  «Що його немає? / Найти його та повісить / Петелька свиняча» ……………………

-  «Мудра голова, сидить «собі в хуторі, ніби не знає нічого, а дивишся

скрізь...» ………………………………………………………………………………………………………………

-  «На ґвалт України / Орли налетіли: вони рознесуть / Ляхам, жидам кару...»

…………………………………………………………………………………………………………………………….

-  «Не витерпів святої кари, / Упав, сердега. Пропадай, / Душа, без сповіді

святої!» ………………………………………………………………………………………………………………

-  «А на ліжку ... ох, аж душно!.. / Білі рученята / Розкидала, розкрилася... / Як квіточка в гаю, / Червоніє» …………………………………………………………………………………

-  «Я сирота з Вільшаної, / Батька ляхи замучили, / А мене... боюся» …………………

-  «Горілку, мед не чаркою — / Поставцем черпає, / А ворога, заплющившись, / Ката, не минає / .... / Орел сизокрилий»……………………………………………………………… - «До грошей я не дуже ласий. Аби була ласка слухати, поки не охрип,

співатиму, а охрипну — чарочку, другу тії ледащиціживиці, як то кажуть, та й

знову.» …………………………………………………………………………………………………………………

-  «Дрижить, ізігнувшись / Над каганцем: лічить гроші / Коло ліжка, клятий»

………………………………………………………………………………………………………………………………

-  «Сирота.., сирота убогий: / Ні сестри, ні брата, нікого нема! / Попихач жидівський, виріс у порогу; / А не клене долі, людей не займа» ………………………

-  «Ідіть, сини, погуляйте, / Пошукайте долі / Сини мої невеликі, / Нерозумні

діти...» …………………………………………………………………………………………………………………

6.Характеристика героїв твору

6.1.Ярема Галайда.

6.1.1. Орієнтовний план опрацювання образу  

1.Ярема — челядник у шинкаря Лейби.

2. Побачення Яреми з Оксаною.

3.Рішення йти у гайдамаки.

4.Учасник боїв у Черкасах.

5.       Звістка про вбивство й викрадення Оксани.

6.       Люта помста шляхті за власне горе і за знущання з людей.

7.       Звістка про Оксану.

8.       Порятунок коханої.

9.       Одруження Яреми та Оксани.

10.  Знову в битвах.

11.  «А в нашого Галайди хата на помості...»

12.  Типовість образу Яреми як представника повсталого народу.

6.2. Максим Залізняк.

6.2.1. Орієнтовні етапи опрацювання образу 1.Залізняк — реальна постать в історії Коліївщини.  2.Козацький ватажок очима запорожців та гайдамаків (розділ «Свято в Чигирині»).

3. Максим у пісні бандуриста.

4.Залізняк під час битви.

5. Відданість справі  звільнення свого народу.

6.Мужність, широчінь натури, авторитет серед повстанців.

6.3. Іван Гонта.

6.3.1. Основні етапи опрацювання образу 

1.Іван Гонта — реальна історична постать.

2.Мотивація вбивства героєм своїх синів.

 

6.3.2.Проаналізуйте поведінку Гонти після вбивства своїх нащадків

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.4. Кобзар Волох. 

6.4.1. Основні етапи характеристики образу героя

1.Волох — народний співець.

2.  Роль кобзаря у боротьбі повстанців із ворогом.

3.  Репертуар героя.

4.  Волох — це вигадка поета?

 

7.Критика про поему Тараса Шевченка ,,Гайдамаки"

Григорій Квітка-Основ'яненко, з листа до Тараса Шевченка:,,…вже так порадували Винас своїми ,,Гайдамаками"!... Якраз к Великодню прислали Ви нам свою писанку, а я зараз і розіслав по рукам.Пан Артемовський аж підскакує та хвлить.Як такого добра не хвалити?"

            Леонід Новиченко,літературознавець:,,…вже ,,Гайдамаки" відкривали

нову сторінку у європейському поетичному епосі своїм героїкоромантичним уславленням народу як справжнього творця історії" Дата………………………………………………………………………………………………………………………

НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ 

Т. ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ «ТРЬОХ ЛІТ». «КАВКАЗ»

Борітеся-поборете! 

Вам бог помагає! 

За вас правда, за вас слава  І воля святих! 

                Т.Шевченко "Кавказ"

 

1.Джерела для написання твору:

1.Приводом для написання поеми була смерть близького знайомого Т. Шевченка, офіцера Якова де Бальмена, який загинув у 1845 р. в одному з походів царського війська на Кавказ. 

2.                 Боротьба між царським урядом і Шамілем, який очолював націоналістичний реакційний рух на Кавказі, відома в історії під назвою мюридизм.

3.                 Матеріал про життя й побут кавказьких народів, який поет отримав від фольклориста О. Афанасьєва-Чужбинського. Отже, написаний твір у 1845 р. в Переяславі.

 

2.Теорія літератури

ЛІРИЧНА ПОЕМА - великий поетичний твір, у якому розгортається широка панорама почуттів, переживань і думок героя, а епічний сюжет відсутній.

ІНВЕКТИВА ( з лат. нападати, лайлива промова) – пряме, найгостріше засудження певної вади.

ІРОНІЯ – прихована, часто доброзичлива насмішка

САРКАЗМ – пряма  дошкульна насмішка

 

3.   «КАВКАЗ»

 

Проблемно-пошукове дослідження

Назва твору

 

Автор

 

Жанр

 

 

Тема

 

 

Ідея

 

 

Основна думка

 

 

Присвята

 

 

 

Історична основа

 

 

Образи

 

 

Художні прийоми

 

 

 

4.   За давньогрецькими міфами ,Прометей — титан, який украв вогонь з Олімпу, де ним користувалися тільки боги, і передав його людям, за що був покараний Зевсом— прикутий до скелі на Кавказі. Щодня орел викльовував у нього печінку, проте за ніч вона виростала знову. Прометей піддавався жахливим мукам.

У творі Т. Шевченка образ Прометея — символ народної волі, що не вмирає. Створюючи цей образ, поет не йшов сліпо за відомим грецьким міфом, а брав тільки деякі його риси, потрібні для втілення задуманого, а саме: фатальну трагічність і безсмертя Прометея.

Прометей у поемі — це філософський образ, який звернений був до революційних сил народу і закликав їх до самоусвідомлення історичної ролі та активної дії, до оптимізму й віри в перемогу над самодержавством. Прометей — народи гірські, що їх мучить самодержавство.

Образ Орла — символ російського самодержавства, що веде загарбницьку війну. Даремні намагання хижого птаха побороти силу волі й прагнення до життя. Важливо, що «орел», який є у міфі і якого Т. Шевченко показав у поемі, набув додаткового і, головне, актуального символічного значення: орел (щоправда, двоголовий) був гербом царської Росії.

5.Розшифруйте вислів з поеми ,,Кавказ", співзвучний із головною думкою твору. Що мав на увазі автор?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

6.Яким є значення багаторазового повторення займенник ,,наша" в поемі  ,,Кавказ"?(усно)

 

 

 

Дата……………………………………………………………………………………………………………………… Т. ШЕВЧЕНКО «ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ».

 ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ У ТВОРІ

1.Акродиктант

За допомогою перших літер відповідей визначити автора даного висловлювання:

«У своїй стихійній силі творця Т. Шевченко, здається, не хотів знати ніяких законів, крім тих, що диктували йому його власна мистецька інтуїція, сила задуму, вогонь темпераменту."

 

 

 

 

 

 

 

1.  Письменник, якому Т. Шевченко присвятив поетичний твір. 

2.  Героїня поеми «Гайдамаки». 

3.  Фортеця на березі Каспійського моря, де перебував ув’язнений поет. 

4.  Різновид рими.

5.  Жанр гумористичного твору. 

6.  Зауваження автора, що містять стислу характеристику обставин дії, зовнішності та поведінки дійових осіб, уточнюють або доповнюють які-небудь деталі. 

 

2. «ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ».

ТЕМА………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ЖАНР……………………………………………………………………………..

3.Теорія літератури

МІСТЕРІЯ жанр західноєвропейського релігійного театру епохи пізнього середньовіччя (ХІV–ХVІ ст.), в основу якого покладено біблійні сюжети, народні вистави на площах Франції, Англії тощо

4.

 

 

 

 

 

 

5.

                         

6.  

                

    

                

 

 

 

 

 

 

7.Домашнє завдання

Написати творчу роботу на одну із запропонованих тем:

-  Гнівний осуд загарбницької політики російського самодержавства у творі 

Т. Шевченка «Кавказ»;

-  Фантастичне і реальне у романтичних творах Т. Шевченка;

-  Заклик до єднання слов’янських народів у творі Т. Шевченка «Гайдамаки». ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… Дата………………………………………………………………………………………………………………………

Т. ШЕВЧЕНКО «ЧИГИРИНЕ, ЧИГИРИНЕ»,

 «СТОЇТЬ В СЕЛІ СУБОТОВІ…»

1.Цитатний диктант

За наведеною цитатою з твору Т. Шевченка «Великий льох» пізнати літературного героя.

1.  Що, як виросте той… / Все наше пропало! / Усе добре поплюндрує / Й брата не покине! …………………………………………………………………………………………………………….

2.  Уродлива / Та ще й чорнобрива / Всі на мене залицялись / І сватати стали.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3.  Все ж і в крепость завдала / І дворянства страшну силу / У мундирах розплодила, / Як тих вошей розвела. ………………………………………………………………….

4.  Я була ще недолітком… / А меж трупами валялась / У самих палатах /

Мазепиних. …………………………………………………………………………………………………………..

5.  Неначе тут сестри старі, / Що дівували, дівували, / Аж поки мохом поросли.

(Три ворони) 6. Трохи не сказився! / Що нічого, бачиш, взяти, / А він же трудився!.. / Та в дурні й убрався. ……………………………………………………………………… 7. Лютий ворог України, / «Голодна вовчиця… …………………………………………………..

8.  Насилу я сховалася / На тім пожарищі / Одна тільки й осталася / В Батурині

хата! ………………………………………………………………………………………………………………………

9.  Кричить, біга, / Мов несамовитий, / По-московськи лає / Увесь народ.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

10.            Тут і виростала / Я з дітьми гуляю, / Із Юрусем гетьманенком!...................... 11. Один сліпий, другий кривий, / А третій горбатий / Йшли в Суботов про

Богдана / Мирянам співати. …………………………………………………………………………………

12. Я плакала, я не знаю, / Чи їсти хотілось. / Чи може, що в маленької / На той

час боліло? ……………………………………………………………………………………………………………

 

2.   «ЧИГИРИНЕ, ЧИГИРИНЕ»

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ЖАНР……………………………………………………………………………..

3.   «СТОЇТЬ В СЕЛІ СУБОТОВІ…»

ТЕМА………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ЖАНР……………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дата……………………………………………………………………………………………………………………… Т. ШЕВЧЕНКО «СОН» («У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ»).

САТИРИЧНИЙ ПАФОС ПОЕМИ, ЙОГО СПРЯМУВАННЯ

1.Теорія літератури

Алегорія (гр. allеgoria — іномовлення) — вид метафори: іншомовне зображення предмета чи явища через інші, подібні до них, з метою наочно показати їх суттєві риси. Використовується, як правило, у загадках, байках і відзначається загальновпізнаваним характером. Наприклад, у байках через характери дійових осіб — тварин і звірів — зображено риси людей, їх вдача. Алегорія — засіб посилення поетичної виразності. (Білий голуб чи зелена гілка в руках людини — алегорія миру; у казках вовк уособлює жадібність, лисиця — хитрість і т. ін.)

Гротеск (фр. grotesque, від італ. grotta — грот, печера) — художній засіб, прийом, що ґрунтується на свідомому перебільшенні, контрастах трагічного й комічного, де реальне в житті переплітається з фантастичним, страшне — з незвично смішним.

Контраст — стилістична фігура протиставлення явищ, предметів, характерів; посилює змістовне й емоційне звучання твору. Використовується у віршах, прислів’ях та приказках, у назвах творів. Це фігура побудована на використанні антонімічних пар. У Т. Шевченка поетичний контраст — це не просто художній прийом, а мистецький підхід, метод пізнання дійсності, у якій було аж надто багато протиріч. Прийом протиставлення багатих і бідних, невільників і вільних людей, чесних і безчесних, підлих та справедливих, щасливих та нещасних, можна сказати, універсальний у «Кобзарі». Контраст часто перебуває в центрі гострої сатири.

2.   «СОН»

ТЕМА………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

3.   Характеристика образів представників самодержавства.

3.1. Цар Микола:

-  портрет: високий, сердитий, «одутий, мов посинів»; - риси: поганий, проклятий, лукавий, лютий, сердитий, вседержитель; - ведмідь або кошеня;

-  «цар волі»;

-  п’яничка;

-  неситий, «цвенькає».  

 

3.2. Цариця:

-  «мов та чапля меж птахами, скаче, бадьориться»;

-  «небога, мов опеньок засушений»;

-  «тонка, довгонога, … хита головою»; - «богиня»; - «цяця».

 

3.3. Цар Петро І:  

-  портрет: «очі неситі»;

-  риси: жорсткий, підступний, байдужий до проблем простого люду; - «людоїде, змію»;

-  вбивця і самодур;

-  проклятий людом;

-  «мов світ увесь хоче загарбати»; - кат-бузувір. 

3.4. Чиновники і панство:

-  риси: улесливість, жадність, алчність, ненажерливість, підступність;

-  «деруть і з батька, і з брата»;

-  «п’явки людські»;

-  пузаті, сопуть, хропуть, понадувались, як індики.

 

4. Які історичні події, факти, особи відтворені у поемі?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата………………………………………………………………………………………………………………………

Т. ШЕВЧЕНКО «І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І

НЕНАРОДЖЕНИМ…». КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ЗАДЛЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ КРАЩОГО МАЙБУТНЬОГО

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра…

Т. Шевченко

1. «І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І

НЕНАРОДЖЕНИМ…»

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

2. Значення епіграфу до твору

Епіграфом до твору стали слова з Біблії: «Коли хто говорить: люблю Бога, а брата свого ненавидить — лжа оце». Шевченко таким епіграфом натякає на панів, які експлуатують кріпаків і водночас говорять, що люблять народ. Цим самим поет пору- шує проблему лицемірства, фальшивого патріотизму, що ведуть згодом до зради, утрати своєї національної свідомості.

3.Від чого Т. Шевченко у творі «І мертвим, і живим…» застерігає (варіант І), у чому дорікає (варіант ІІ), до чого закликає (варіант ІІІ)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… Дата……………………………………………………………………………………………………………………… ТЕМА ЖІНОЧОЇ ДОЛІ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА.

«КАТЕРИНА»

Її образ, мов ікона святої мучениці, зостався до смерті в душі Тараса чистим і ясним. Від неї впало золоте сяйво не на одну жіночу постать в пізніших поетових творах.

 

Б. Лепкий  

 

 

1.«КАТЕРИНА»

          Поема “К а т е р и н а ”написана  ……………р.,  надрукована в “Кобзарі” ……………………..р.  

 Присвячена ………………………………………………………

                           

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

2.Накресліть коло проблем, яких торкається автор поеми

 

3. За допомогою яких художніх засобів письменник розкриває душевний стан Катерини, коли вона залишає село?

Художній засіб

Приклади

 

 

 

 

 

 

 

 

4.За допомогою графічної схеми покажіть, як відбувалися зміни настрою головної героїні поеми. Поясніть, що зумовлювало  ці коливання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Т. ШЕВЧЕНКО «НАЙМИЧКА», «НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА»

Такого полум’яного материнства, 

такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки, мабуть, не знайти ні в одного з поетів світу.

М. Рильський

1. «НАЙМИЧКА»

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ЖАНР……………………………………………………………………………..

2.І. Франко про «Наймичку»:«Наймичка» — натура безмірно глибша, чуття у неї не тільки живе, але сильне та високе, любов до дитини така могуча, що перемагає все інше, заслонює перед нею весь світ, заставє забути про себе саму, віддати все своє життя не для хвилевої покути, але для довгої жертви на користь своєї дитини.» 

Назвавши поему «Наймичка» «безсмертним твором поетичним», Франко, підсумовуючи, відзначає, що вона «належить до найбільших тріумфів правдивої штуки і мусить уважатися за найкращий доказ геніальності Шевченка».

 

3. «НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА» ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. ШЕВЧЕНКО «МАРІЯ», «У НАШІМ РАЇ НА ЗЕМЛІ»

2. «У НАШІМ РАЇ НА ЗЕМЛІ»

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

3.«МАРІЯ»

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. ШЕВЧЕНКО «САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ…», «ДОЛЯ», «РОСЛИ УКУПОЧЦІ, ЗРОСЛИ…»

2.Теорія літератури

Ліричний герой— образ поета (його ліричне «я»), чиї переживання, думки та почуття відображено в ліричному творі. Уявлення про ліричного героя  складають на основі знайомства з його внутрішнім світом, який розкривається не через вчинки, а через переживання, душевні стани. Умовне поняття; на його основі створюється цілісне уявлення про творчість поета, його переживання, які відображаються у творі, але не в його особі. Ліричний герой не тотожний авторові.

 Медитація (від лат. medetatio — роздум) — форма філософської лірики: вірш, в якому поет висловлює свої думки над проблемами життя і смерті, над баченим і пережитим.

 Психологізм у літературі — глибоке, детальне відтворення подій у художньому творі, зокрема світу його персонажа (почуття, думки, переживання, спонукання).

3.   «САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ…»

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

 

4.   «ДОЛЯ» ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………..

5.   «РОСЛИ УКУПОЧЦІ, ЗРОСЛИ…»

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ЖАНР……………………………………………………………………………

Т. ШЕВЧЕНКО І БІБЛІЯ. «ІСАІЯ. ГЛАВА 35». 

ЦИКЛ «ДАВИДОВІ ПСАЛМИ»

1.Теорія літератури

Псалом — жанр духовної лірики, релігійна пісня, молитва, в якій висловлено різні релігійні почуття.  

Гімн (гр. hymnos — урочиста пісня, похвала) — один з видів ліричної поезії: урочиста, похвальна пісня, в якій возвеличується якесь явище, особа, подія.  Переспів — а) Вид перекладу: вільне передання художніх творів засобами іншої мови або ж вірш, написаний за мотивами іншого твору. б) Повторення давно написаного, відомого, набридлого.

2. «Ісаія. Глава 35»

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ЖАНР……………………………………………………………………………..

3.Цикл «Давидові псалми»

3.1. Псалом № 1  

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. 2.Псалом № 12

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

3.3. Псалом № 43.  

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

3.4.Псалом № 52.  

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3.5.Псалом № 53

ТЕМА………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3.6.Псалом № 81

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

3.7.Псалом № 93 ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

3.8.Псалом № 132.

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

3.9.Псалом № 136.

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3.10.Псалом № 149

ТЕМА………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

ОСНОВНА

ДУМКА……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата………………………………………………………………………………………………………………………

СВІТОВА ВЕЛИЧ Т. ШЕВЧЕНКА

Не вмре повік твоє святе ім’я!

Йому, як сонцю, вічно пломеніти!

І буде пісня зроджена твоя, Мов океан розбурханий, гриміти!

В. Гапріндашвілі 

 

1.Рефлексія

Установіть відповідність між жанрами і назвами творів Т. Шевченка.

1. Подражаніє

а) «Музыкант»

2. Балада

б) «Доля»

3. Посланіє

в) «Гайдамаки»

4. Поема

г) «Ісаія. Глава 35»

5. Містерія

д) «Садок вишневий коло хати»

6. Поезія

е) «І мертвим, і живим…»

7. Повість

ж) «Великий льох»

8. Медитація

 

 

2 Світове значення творчості Т. Шевченка:

-вивів українську літературу в ряди великих літератур;

-  твори поета перекладені багатьма мовами світу;

-  однією із складових частин світової науки про літературу є шевченкознавство, яке нараховує сотні досліджень різних наукових жанрів (монографії, літературні портрети розвідки, нариси, статті, огляди) і творів художньої публіцистики (біографічні романи, повісті, оповідання); - вперше в історії він порушив тисячолітню німоту соціальних низів; - у своїх творах митець випромінював на скривджених всю силу великої любові, цілий океан ніжності, а трагедію сироти чи вдови підносив до світового рівня.

3. Прислів’я про Т. Шевченка, їх коментар

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4.Складіть кросворд за творчістю Т.Г.Шевченка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Для мене новим було те……………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Мені запам'яталося……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..

Найдивніше те,що…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Божко Валентина Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Войтова Тетяна Вікторівна
  Доброго дня! Як скачати зошит? не вдається)))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Богдзієвич Світлана
  Ви молодець, п.Тетяно! Чудовий зошит!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
21 січня 2018
Переглядів
10169
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку