28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах

Про матеріал

Контрольна робота за темою " Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах" у форматі зовнішнього незалежного оцінювання

Перегляд файлу

06.02.2017

Прізвище, ім’я

 

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк відповідей до контрольної роботи з фізики за темою

«Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах»

 

 

Правильна відповідь у завданнях 1-6 позначається так

Наприклад

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

№ 1

 

 

 

 

 

№ 2

 

 

 

 

 

№ 3

 

 

 

 

 

№ 4

 

 

 

 

 

№ 5

 

 

 

 

 

№ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

А

Б

В

Г

№ 7

 

 

 

 

№ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 10

 

Перегляд файлу

 

 

 

Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах

 

Контрольна робота з фізики

 

06.02.2017

 

Варіант 1

 

 


Інструкції щодо заповнення бланку контрольної роботи

 

 1. До бланку записуються лише правильні, на вашу думку, відповіді.
 2. Відповіді записуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожного із завдань.
 3. Завдання виконуйте в самому бланку контрольної роботи.
 4.  В завданнях на одну правильну відповідь необхідно зробити наступну позначку

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 1. В завданнях на співставлення правильні відповіді позначайте наступним чином

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 1. В завданнях, де розміщений прямокутник                                                 необхідно записати відповідь без розв’язку.
 2. В завданні, де міститься місце для розв’язку у вигляді аркуша в клітинку необхідно показати повний рішення задачі.
 3. В бланку відповідайте власний варіант завдання позначте наступним чином, наприклад, у вас варіант 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

№ завдання

Кількість балів

1

0.5

2

0.5

3

0.5

4

1

5

0.5

6

1

7

2

8

2

9

1

10

3

 

12 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей. 

 

1. Якою формулою розраховують роботу електричного струму:

А

Б

В

Г

Д

А = U∙І∙t

Р = UI

A = U2 I t

Q = I2 R t

А = I R2 t

 

2. Які носії електричного заряду створю­ють електричний струм у електролітах?

А

Б

В

Г

Д

електрони

позитивні йони

негативні йони

позитивні та негативні йони

електро­ни, позитивні та негативні йони

 

3. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо збільшити силу струму через електроліт в  4 рази?

А

Б

В

Г

Д

збільшиться

в 4 рази

зменшиться

в 4 рази

не зміниться

збільшиться

в 2 рази

зменшиться

в 2 рази

 

4. Сила струму в паяльнику становить 0,9А, а напруга – 220В. Якою  є  його потужність?

А

Б

В

Г

Д

244,4 Вт

198 Вт

40 мВт

80 мВт

19,8 Вт

 

5. Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках при підвищенні температури?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

сила струму збільшиться, опір зменшиться

сила струму зменшиться, опір збільшиться

сила струму збільшиться, опір збільшиться

сила струму зменшиться, опір зменшиться

 

6. Лампочка має потужність 60Вт і працює при робочій напрузі 120В. Чому дорівнює струм, який проходить через лампочку?

А

Б

В

Г

Д

0,5 А

2 А

60 А

120 А

60 А

 

У завданнях 7-8 доберіть до кожного, якщо необхідно завдання, позначеного літерою один варіант, що відповідає цифрі.

 

7. Установіть відповідність між означенням та його поняттям:

А) розряд у повітрі припинився після   закінчення  дії іонізатора

1. тліючий

Б) блискавка

2. коронний

В) розряд відбувається між двома    вугільними електродами за   атмосферного тиску

3. дуговий

Г) розряд відбувається за низького тиску

4. іскровий

 

5. несамостійний

 

 

8. Установіть відповідність між  формулою та визначенням:

 

А) Q = I2·R·t

1. потужність

Б)                     

2. закон Джоуля-Ленца

В)

3. електрохімічний еквівалент

Г)  P = I·U

4. стала Фарадея

 

5. закон електролізу

 

У завданні 9 вкажіть лише відповідь.

9. Електронагрівник води, опір якого 484 Ом працює під напругою 220 В. За який час у ньому виділилося 60 кДж теплової енергії?

 

У завданні 10 наведіть повний розв’язок задачі.

 

10. Відбувається електроліз розчину CuSO4. ККД установки 60%. Скільки міді можна отримати, якщо за напруги 20 В витрачено 33000 Дж енергії? (Електрохімічний еквівалент міді 3,3∙10-7 кг/Кл)

 

Перегляд файлу

 

 

 

Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах

 

Контрольна робота з фізики

 

06.02.2017

 

Варіант 2

 

 


Інструкції щодо заповнення бланку контрольної роботи

 

 1. До бланку записуються лише правильні, на вашу думку, відповіді.
 2. Відповіді записуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожного із завдань.
 3. Завдання виконуйте в самому бланку контрольної роботи.
 4.  В завданнях на одну правильну відповідь необхідно зробити наступну позначку

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 1. В завданнях на співставлення правильні відповіді позначайте наступним чином

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 1. В завданнях, де розміщений прямокутник                                                 необхідно записати відповідь без розв’язку.
 2. В завданні, де міститься місце для розв’язку у вигляді аркуша в клітинку необхідно показати повний рішення задачі.
 3. В бланку відповідайте власний варіант завдання позначте наступним чином, наприклад, у вас варіант 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

№ завдання

Кількість балів

1

0.5

2

0.5

3

0.5

4

1

5

0.5

6

1

7

2

8

2

9

1

10

3

 

12 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей. 

 

1. За якою формулою можна розрахувати потужність електричного струму:

А

Б

В

Г

Д

А = U∙І∙t

Р = UI

A = U2 I t

Q = I2 R t

А = I R2 t

 

2. Які носії електричного заряду створю­ють електричний струм у газах?

А

Б

В

Г

Д

електрони

позитивні йони

негативні йони

електрони та негативні йони

електро­ни, позитивні та негативні йони

 

3. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо зменшити в 4 рази тривалість процесу електролізу?

А

Б

В

Г

Д

збільшиться

в 4 рази

зменшиться

в 4 рази

не зміниться

збільшиться

в 2 рази

зменшиться

в 2 рази

 

4 Визначте  роботу  електричного  струму  за  1хв,  якщо сила струму   0,2А,  а напруга – 6В?

А

Б

В

Г

Д

1,2 Дж

30 Дж

198 Дж

72 Дж

14,4 Дж

 

5. Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках при опроміненні напівпровідника інтенсивним потоком сонячного світла?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

сила струму збільшиться, опір зменшиться

сила струму зменшиться, опір збільшиться

сила струму збільшиться, опір збільшиться

сила струму зменшиться, опір зменшиться

 

6. Лампочка має потужність 60Вт і працює при робочій напрузі 120В. Чому дорівнює опір лампочки?

А

Б

В

Г

Д

2 Ом

240 Ом

0,5 Ом

120 Ом

30 Ом

 

У завданнях 7-8 доберіть до кожного, якщо необхідно завдання, позначеного літерою один варіант, що відповідає цифрі.

 

7. Установіть відповідність між визначенням та поняттям:

А) об'єднання позитивного йону з вільним елек­троном у газах

1. транзистор

Б) елемент п'ятої групи введено в чистий  напів­провідник

2. рекомбінація

В) вибивання електронів з атома газу

3. акцепторна

Г) прилад, що містить один р-n-перехід

4. донорна

 

5. діод

 

6. іонізація

8. Установіть відповідність між  назвою фізичної величини та одиницею її виміру:

 

А) Електрохімічний еквівалент

1. кг/Кл

Б) маса речовини

2. Кл

В) кількість електрики

3. кг 

Г)  потужність

4. Вт

 

5. Дж/Кл

 

У завданні 9 вкажіть лише відповідь.

 

9. Напруга на ділянці кола, яка містить два послідовно з’єднаних резистори  з опорами   2 Ом та 3 Ом,  дорівнює 10В. Знайдіть кількість теплоти, що виділяється за 10 хв.

 

У завданні 10 наведіть повний розв’язок задачі.

 

10. Відбувається електроліз розчину CuSO4. ККД установки 60%. Яку кількість енергії треба витратити, щоб за  напруги 50 В отримати 2 г міді? (Електрохімічний еквівалент міді 3,3∙10-7 кг/Кл)

 

Перегляд файлу

 

 

 

Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах

 

Контрольна робота з фізики

 

06.02.2017

 

Варіант 3

 

 


Інструкції щодо заповнення бланку контрольної роботи

 

 1. До бланку записуються лише правильні, на вашу думку, відповіді.
 2. Відповіді записуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожного із завдань.
 3. Завдання виконуйте в самому бланку контрольної роботи.
 4.  В завданнях на одну правильну відповідь необхідно зробити наступну позначку

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 1. В завданнях на співставлення правильні відповіді позначайте наступним чином

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 1. В завданнях, де розміщений прямокутник                                                 необхідно записати відповідь без розв’язку.
 2. В завданні, де міститься місце для розв’язку у вигляді аркуша в клітинку необхідно показати повний рішення задачі.
 3. В бланку відповідайте власний варіант завдання позначте наступним чином, наприклад, у вас варіант 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

№ завдання

Кількість балів

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

3

 

12 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей. 

 

1. Якою формулою визначається закон Джоуля-Ленца:

А

Б

В

Г

Д

А = U∙І∙t

Р = UI

A = U2 I t

Q = I2 R t

А = I R2 t

 

2. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо збільшити силу струму через електроліт в  2 рази?

А

Б

В

Г

Д

збільшиться

в 4 рази

зменшиться

в 4 рази

не зміниться

збільшиться

в 2 рази

зменшиться

в 2 рази

 

3. Які носії електричного заряду створю­ють електричний струм у напівпровідниках?

А

Б

В

Г

Д

електрони

позитивні йони

негативні йони

позитивні та негативні йони

електро­ни, дірки

 

4. Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках при підвищенні температури?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

сила струму збільшиться, опір зменшиться

сила струму зменшиться, опір збільшиться

сила струму збільшиться, опір збільшиться

сила струму зменшиться, опір зменшиться

 

5. Електронагрівник води, опір якого 484 Ом працює під напругою 220 В. За який час у ньому виділилося 60 кДж теплової енергії?

А

Б

В

Г

Д

600 хв

132 хв

22 хв

220 хв

10 хв

 

6. Сила струму в паяльнику становить 0,9А, а напруга – 220В. Якою  є  його потужність?

А

Б

В

Г

Д

244,4 Вт

198 Вт

40 мВт

80 мВт

19,8 Вт

 

У завданнях 7-8 доберіть до кожного, якщо необхідно завдання, позначеного літерою один варіант, що відповідає цифрі.

 

7. Установіть відповідність між означенням та його поняттям:

А) розряд у повітрі припинився після   закінчення  дії іонізатора

1. коронний

Б) іскра в машині

2. тліючий

В) розряд відбувається між двома    вугільними електродами за   атмосферного тиску

3. іскровий

Г) розряд відбувається за низького тиску

4. несамостійний

 

5. дуговий

 

 

8. Установіть відповідність між  формулою та визначенням:

 

А) Q = I2·R·t

1. робота

Б)                     

2. закон Фарадея

В)

3. електрохімічний еквівалент

Г)  А = U∙І∙t

4. закон Ома

 

5. закон Джоуля-Ленца

 

У завданні 9 вкажіть лише відповідь.

9. Лампочка має потужність 60Вт і працює при робочій напрузі 120В. Чому дорівнює струм, який проходить через лампочку?

 

У завданні 10 наведіть повний розв’язок задачі.

 

10. Відбувається електроліз розчину CuSO4. ККД установки 60%. Скільки міді можна отримати, якщо за напруги 20 В витрачено 33000 Дж енергії? (Електрохімічний еквівалент міді 3,3∙10-7 кг/Кл)

 

Перегляд файлу

 

 

 

Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах

 

Контрольна робота з фізики

 

06.02.2017

 

Варіант 4

 

 


Інструкції щодо заповнення бланку контрольної роботи

 

 1. До бланку записуються лише правильні, на вашу думку, відповіді.
 2. Відповіді записуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожного із завдань.
 3. Завдання виконуйте в самому бланку контрольної роботи.
 4.  В завданнях на одну правильну відповідь необхідно зробити наступну позначку

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 1. В завданнях на співставлення правильні відповіді позначайте наступним чином

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 1. В завданнях, де розміщений прямокутник                                                 необхідно записати відповідь без розв’язку.
 2. В завданні, де міститься місце для розв’язку у вигляді аркуша в клітинку необхідно показати повний рішення задачі.
 3. В бланку відповідайте власний варіант завдання позначте наступним чином, наприклад, у вас варіант 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

№ завдання

Кількість балів

1

0.5

2

0.5

3

0.5

4

1

5

1

6

0.5

7

2

8

2

9

1

10

3

 

12 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей. 

 

1. Якою формулою розраховують кількість речовини, що виділилася на електроді:

А

Б

В

Г

Д

А = U∙І∙t

Р = UI

    

Q = I2 R t

А = I R2 t

 

2. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо збільшити силу струму через електроліт в  4 рази?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

 

зменшиться

в 4 рази

збільшиться

в 4 рази

збільшиться

в 2 рази

зменшиться

в 2 рази

 

3. Які носії електричного заряду створю­ють електричний струм у електролітах?

А

Б

В

Г

Д

позитивні йони

негативні йони

позитивні та негативні йони

електрони

електро­ни, позитивні та негативні йони

 

4. Лампочка має потужність 60Вт і працює при робочій напрузі 120В. Чому дорівнює струм, який проходить через лампочку?

А

Б

В

Г

Д

0,5 А

2 А

60 А

120 А

60 А

 

5. Електронагрівник води, опір якого 484 Ом працює під напругою 220 В. За який час у ньому виділилося 60 кДж теплової енергії?

А

Б

В

Г

Д

600 хв

132 хв

22 хв

220 хв

10 хв

 

6. Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках при підвищенні температури?

А

Б

В

Г

Д

сила струму збільшиться, опір збільшиться

сила струму збільшиться, опір зменшиться

не зміниться

сила струму зменшиться, опір збільшиться

сила струму зменшиться, опір зменшиться

 

У завданнях 7-8 доберіть до кожного, якщо необхідно завдання, позначеного літерою один варіант, що відповідає цифрі.

 

7. Установіть відповідність між означенням та його поняттям:

А) розряд у повітрі припинився після   закінчення  дії іонізатора

1. коронний

Б) блискавка

2. іскровий

В) розряд відбувається між двома    вугільними електродами за   атмосферного тиску

3. несамостійний

Г) розряд відбувається за низького тиску

4. тліючий

 

5. дуговий

 

8. Установіть відповідність між  формулою та визначенням:

 

А) Q = I2·R·t

1. стала Фарадея

Б)                     

2. потужність

В)

3. закон Джоуля-Ленца

Г)  P = I·U

4. електрохімічний еквівалент

 

5. закон електролізу

 

У завданні 9 вкажіть лише відповідь.

9. Сила струму в паяльнику становить 0,9А, а напруга – 220В. Якою  є  його потужність?

 

У завданні 10 наведіть повний розв’язок задачі.

 

10. Відбувається електроліз розчину CuSO4. ККД установки 60%. Скільки міді можна отримати, якщо за напруги 20 В витрачено 33000 Дж енергії? (Електрохімічний еквівалент міді 3,3∙10-7 кг/Кл)

 

Перегляд файлу

 

 

 

Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах

 

Контрольна робота з фізики

 

06.02.2017

 

Варіант 5

 

 


Інструкції щодо заповнення бланку контрольної роботи

 

 1. До бланку записуються лише правильні, на вашу думку, відповіді.
 2. Відповіді записуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожного із завдань.
 3. Завдання виконуйте в самому бланку контрольної роботи.
 4.  В завданнях на одну правильну відповідь необхідно зробити наступну позначку

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 1. В завданнях на співставлення правильні відповіді позначайте наступним чином

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 1. В завданнях, де розміщений прямокутник                                                 необхідно записати відповідь без розв’язку.
 2. В завданні, де міститься місце для розв’язку у вигляді аркуша в клітинку необхідно показати повний рішення задачі.
 3. В бланку відповідайте власний варіант завдання позначте наступним чином, наприклад, у вас варіант 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

№ завдання

Кількість балів

1

0.5

2

0.5

3

0.5

4

1

5

1

6

0.5

7

2

8

2

9

1

10

3

 

12 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей. 

 

1. Якою формулою розраховують роботу електричного струму:

А

Б

В

Г

Д

А = U∙І2t

Р = UI

A = Uq

Q = I2 R t

А = I R2 t

 

2. Які носії електричного заряду створю­ють електричний струм у електролітах?

А

Б

В

Г

Д

електро­ни, позитивні та негативні йони

позитивні та негативні йони

позитивні йони

негативні йони

електрони

 

3. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо збільшити силу струму через електроліт в  4 рази?

А

Б

В

Г

Д

збільшиться

в 2 рази

зменшиться

в 2 рази

не зміниться

збільшиться

в 4 рази

зменшиться

в 4 рази

 

4. Електронагрівник води, опір якого 484 Ом працює під напругою 220 В. За який час у ньому виділилося 60 кДж теплової енергії?

А

Б

В

Г

Д

600 хв

132 хв

22 хв

220 хв

10 хв

 

5. Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках при підвищенні температури?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

сила струму збільшиться, опір зменшиться

сила струму зменшиться, опір збільшиться

сила струму збільшиться, опір збільшиться

сила струму зменшиться, опір зменшиться

 

6. Лампочка має потужність 60Вт і працює при робочій напрузі 120В. Чому дорівнює струм, який проходить через лампочку?

А

Б

В

Г

Д

0,5 А

2 А

60 А

120 А

60 А

 

У завданнях 7-8 доберіть до кожного, якщо необхідно завдання, позначеного літерою один варіант, що відповідає цифрі.

 

7. Установіть відповідність між означенням та його поняттям:

А) розряд у повітрі припинився після   закінчення  дії іонізатора

1. тліючий

Б) блискавка

2. коронний

В) розряд відбувається між двома    вугільними електродами за   атмосферного тиску

3. дуговий

Г) розряд відбувається за низького тиску

4. іскровий

 

5. несамостійний

 

 

8. Установіть відповідність між  формулою та визначенням:

 

А) Q = I2·R·t

1. потужність

Б)                     

2. закон Джоуля-Ленца

В)

3. електрохімічний еквівалент

Г)  P = I·U

4. стала Фарадея

 

5. закон електролізу

 

У завданні 9 вкажіть лише відповідь.

9. Електронагрівник води, опір якого 484 Ом працює під напругою 220 В. За який час у ньому виділилося 60 кДж теплової енергії?

 

У завданні 10 наведіть повний розв’язок задачі.

 

10. Відбувається електроліз розчину CuSO4. ККД установки 60%. Скільки міді можна отримати, якщо за напруги 20 В витрачено 33000 Дж енергії? (Електрохімічний еквівалент міді 3,3∙10-7 кг/Кл)

 

Перегляд файлу

 

 

 

Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах

 

Контрольна робота з фізики

 

06.02.2017

 

Варіант 6

 

 


Інструкції щодо заповнення бланку контрольної роботи

 

 1. До бланку записуються лише правильні, на вашу думку, відповіді.
 2. Відповіді записуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожного із завдань.
 3. Завдання виконуйте в самому бланку контрольної роботи.
 4.  В завданнях на одну правильну відповідь необхідно зробити наступну позначку

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 1. В завданнях на співставлення правильні відповіді позначайте наступним чином

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 1. В завданнях, де розміщений прямокутник                                                 необхідно записати відповідь без розв’язку.
 2. В завданні, де міститься місце для розв’язку у вигляді аркуша в клітинку необхідно показати повний рішення задачі.
 3. В бланку відповідайте власний варіант завдання позначте наступним чином, наприклад, у вас варіант 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

№ завдання

Кількість балів

1

0.5

2

0.5

3

0.5

4

0.5

5

1

6

1

7

2

8

2

9

1

10

3

 

12 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей. 

 

1. За якою формулою можна розрахувати потужність електричного струму:

А

Б

В

Г

Д

А = U∙І∙t

Q = I2 R t

A = U2 I t

Р = A/t

А = I R2 t

 

2. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо зменшити в 4 рази тривалість процесу електролізу?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

 

збільшиться

в 4 рази

зменшиться

в 4 рази

збільшиться

в 2 рази

зменшиться

в 2 рази

 

3. Які носії електричного заряду створю­ють електричний струм у газах?

А

Б

В

Г

Д

позитивні йони

негативні йони

електрони

електрони та негативні йони

електро­ни, позитивні та негативні йони

 

4. Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках при опроміненні напівпровідника інтенсивним потоком сонячного світла?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

сила струму збільшиться, опір зменшиться

сила струму зменшиться, опір збільшиться

сила струму збільшиться, опір збільшиться

сила струму зменшиться, опір зменшиться

 

5. Напруга на ділянці кола, яка містить два послідовно з’єднаних резистори  з опорами   2 Ом та 3 Ом,  дорівнює 10В. Знайдіть кількість теплоти, що виділяється за 10 хв.

А

Б

В

Г

Д

0,2 кДж

3 кДж

12 кДж

5 кДж

1,2 кДж

 

6. Визначте  роботу  електричного  струму  за  1хв,  якщо сила струму   0,2А,  а напруга – 6В?

А

Б

В

Г

Д

1,2 Дж

30 Дж

198 Дж

72 Дж

14,4 Дж

 

У завданнях 7-8 доберіть до кожного, якщо необхідно завдання, позначеного літерою один варіант, що відповідає цифрі.

 

7. Установіть відповідність між визначенням та поняттям:

А) об'єднання позитивного йону з вільним елек­троном у газах

1. транзистор

Б) елемент п'ятої групи введено в чистий  напів­провідник

2. рекомбінація

В) вибивання електронів з атома газу

3. акцепторна

Г) прилад, що містить один р-n-перехід

4. донорна

 

5. діод

 

6. іонізація

8. Установіть відповідність між  назвою фізичної величини та одиницею її виміру:

 

А) Електрохімічний еквівалент

1. кг/Кл

Б) маса речовини

2. Кл

В) робота

3. кг 

Г)  потужність

4. Вт

 

5. Дж

 

У завданні 9 вкажіть лише відповідь.

 

9. Лампочка має потужність 60Вт і працює при робочій напрузі 120В. Чому дорівнює опір лампочки?

 

У завданні 10 наведіть повний розв’язок задачі.

 

10. Відбувається електроліз розчину CuSO4. ККД установки 60%. Яку кількість енергії треба витратити, щоб за  напруги 50 В отримати 2 г міді? (Електрохімічний еквівалент міді 3,3∙10-7 кг/Кл)

 

Перегляд файлу

 

 

 

Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах

 

Контрольна робота з фізики

 

06.02.2017

 

Варіант 7

 

 


Інструкції щодо заповнення бланку контрольної роботи

 

 1. До бланку записуються лише правильні, на вашу думку, відповіді.
 2. Відповіді записуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожного із завдань.
 3. Завдання виконуйте в самому бланку контрольної роботи.
 4.  В завданнях на одну правильну відповідь необхідно зробити наступну позначку

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 1. В завданнях на співставлення правильні відповіді позначайте наступним чином

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 1. В завданнях, де розміщений прямокутник                                                 необхідно записати відповідь без розв’язку.
 2. В завданні, де міститься місце для розв’язку у вигляді аркуша в клітинку необхідно показати повний рішення задачі.
 3. В бланку відповідайте власний варіант завдання позначте наступним чином, наприклад, у вас варіант 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

№ завдання

Кількість балів

1

0.5

2

0.5

3

0.5

4

1

5

0.5

6

1

7

2

8

2

9

1

10

3

 

12 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей. 

 

1. За якою формулою можна розрахувати потужність електричного струму:

А

Б

В

Г

Д

А = U∙І∙t

А = I R2 t

A = U2 I t

Q = I2 R t

Р = UI

 

2. Які носії електричного заряду створю­ють електричний струм у газах?

А

Б

В

Г

Д

електро­ни, позитивні та негативні йони

позитивні йони

електрони

електрони та негативні йони

негативні йони

 

3. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо зменшити в 2 рази тривалість процесу електролізу?

А

Б

В

Г

Д

збільшиться

в 4 рази

збільшиться

в 2 рази

не зміниться

зменшиться

в 4 рази

 

зменшиться

в 2 рази

 

4. Напруга на ділянці кола, яка містить два послідовно з’єднаних резистори  з опорами   2 Ом та 3 Ом,  дорівнює 10В. Знайдіть кількість теплоти, що виділяється за 10 хв.

А

Б

В

Г

Д

0,2 кДж

3 кДж

12 кДж

5 кДж

1,2 кДж

 

5. Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках при опроміненні напівпровідника інтенсивним потоком сонячного світла?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

сила струму збільшиться, опір збільшиться

сила струму зменшиться, опір зменшиться

сила струму збільшиться, опір зменшиться

сила струму зменшиться, опір збільшиться

 

6. Лампочка має потужність 60Вт і працює при робочій напрузі 120В. Чому дорівнює опір лампочки?

А

Б

В

Г

Д

2 Ом

240 Ом

0,5 Ом

120 Ом

30 Ом

 

У завданнях 7-8 доберіть до кожного, якщо необхідно завдання, позначеного літерою один варіант, що відповідає цифрі.

 

7. Установіть відповідність між визначенням та поняттям:

А) об'єднання позитивного йону з вільним елек­троном у газах

1. діод

Б) елемент п'ятої групи введено в чистий  напів­провідник

2. донорна

В) вибивання електронів з атома газу

3. акцепторна

Г) прилад, що містить один р-n-перехід

4. рекомбінація

 

5. транзистор

 

6. іонізація

8. Установіть відповідність між  назвою фізичної величини та одиницею її виміру:

 

А) робота

1. кг/Кл

Б) потужність

2. Кл

В) маса речовини

3. кг 

Г)  електрохімічний еквівалент

4. Вт

 

5. Вт∙с

 

У завданні 9 вкажіть лише відповідь.

 

9. Визначте  роботу  електричного  струму  за  1хв,  якщо сила струму   0,2А,  а напруга – 6В?

У завданні 10 наведіть повний розв’язок задачі.

 

10. Відбувається електроліз розчину CuSO4. ККД установки 60%. Яку кількість енергії треба витратити, щоб за  напруги 50 В отримати 2 г міді? (Електрохімічний еквівалент міді 3,3∙10-7 кг/Кл)

 

Перегляд файлу

 

 

 

Робота та потужність електричного струму. Струм у різних середовищах

 

Контрольна робота з фізики

 

06.02.2017

 

Варіант 8

 

 


Інструкції щодо заповнення бланку контрольної роботи

 

 1. До бланку записуються лише правильні, на вашу думку, відповіді.
 2. Відповіді записуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожного із завдань.
 3. Завдання виконуйте в самому бланку контрольної роботи.
 4.  В завданнях на одну правильну відповідь необхідно зробити наступну позначку

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 1. В завданнях на співставлення правильні відповіді позначайте наступним чином

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 1. В завданнях, де розміщений прямокутник                                                 необхідно записати відповідь без розв’язку.
 2. В завданні, де міститься місце для розв’язку у вигляді аркуша в клітинку необхідно показати повний рішення задачі.
 3. В бланку відповідайте власний варіант завдання позначте наступним чином, наприклад, у вас варіант 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

 

№ завдання

Кількість балів

1

0.5

2

0.5

3

0.5

4

0.5

5

1

6

1

7

2

8

2

9

1

10

3

 

12 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завданнях 1-6 оберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей. 

 

1. За якою формулою можна розрахувати кількість речовини, що виділилася під час електролізу:

А

Б

В

Г

Д

А = U∙І∙t

Р = UI

m= k I t

Q = I2 R t

А = I R2 t

 

2. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо зменшити в 4 рази тривалість процесу електролізу?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

 

збільшиться

в 4 рази

зменшиться

в 4 рази

збільшиться

в 2 рази

зменшиться

в 2 рази

 

3. Які носії електричного заряду створю­ють електричний струм у газах?

А

Б

В

Г

Д

електрони, позитивні та негативні йони

електрони та дірки

електрони та позитивні йони

електрони та негативні йони

електро­ни

 

4. Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках при опроміненні напівпровідника інтенсивним потоком сонячного світла?

А

Б

В

Г

Д

не зміниться

сила струму збільшиться, опір зменшиться

сила струму зменшиться, опір збільшиться

сила струму збільшиться, опір збільшиться

сила струму зменшиться, опір зменшиться

 

5. Лампочка має потужність 60Вт і працює при робочій напрузі 120В. Чому дорівнює опір лампочки?

А

Б

В

Г

Д

240 Ом

2 Ом

120 Ом

30 Ом

0,5 Ом

 

6 Визначте  роботу  електричного  струму  за  1хв,  якщо сила струму   0,2А,  а напруга – 6В?

А

Б

В

Г

Д

198 Дж

72 Дж

14,4 Дж

30 Дж

1,2 Дж

 

У завданнях 7-8 доберіть до кожного, якщо необхідно завдання, позначеного літерою один варіант, що відповідає цифрі.

 

7. Установіть відповідність між визначенням та поняттям:

А) прилад, що містить один р-n-перехід

1. транзистор

Б) об'єднання позитивного йону з вільним елек­троном у газах

2. рекомбінація

В) елемент п'ятої групи введено в чистий  напів­провідник

3. акцепторна

Г) вибивання електронів з атома газу

4. донорна

 

5. діод

 

6. іонізація

 

8. Установіть відповідність між  назвою фізичної величини та одиницею її виміру:

 

А) Електрохімічний еквівалент

1. Дж/Кл

Б) маса речовини

2. кг/Кл

В) кількість електрики

3. кг 

Г)  потужність

4. Вт

 

5. Кл

 

У завданні 9 вкажіть лише відповідь.

 

9. Напруга на ділянці кола, яка містить два послідовно з’єднаних резистори  з опорами   2 Ом та 3 Ом,  дорівнює 10В. Знайдіть кількість теплоти, що виділяється за 10 хв.

 

У завданні 10 наведіть повний розв’язок задачі.

 

10. Відбувається електроліз розчину CuSO4. ККД установки 60%. Яку кількість енергії треба витратити, щоб за  напруги 50 В отримати 2 г міді? (Електрохімічний еквівалент міді 3,3∙10-7 кг/Кл)

 

zip
До підручника
Фізика 9 клас (Сиротюк В.Д.)
Додано
13 липня 2018
Переглядів
933
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку