Розробка до відкритого уроку "Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Розв’язування екологічних задач"

Про матеріал
"Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Розв’язування екологічних задач". 11 клас. Екологія. Плюс, додатково до розробки уроку додаватиметься презентація на таку ж тему, що і урок. Також у самому уроці виконується міні-проект, або плакати чи дошки бажань "Створення сім'ї" + фото і малюнки вкладені в документі.
Перегляд файлу

Автор уроку:Гурова Валентина Миколаївна, вчитель хімії та біології  Мигіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Первомайської районної ради,  учитель вищої категорії

       Клас:  11

Тема:Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.  Розвязування екологічних задач.

Мета:

- навчальна:ознайомити та сформувати поняття про основні екологічні процеси, що негативно впливають на природу; систематизувати, узагальнити та перевірити рівень засвоєння учнями знань, вмінь, навичок та  відомостей про фізичні та хімічні властивостіоксидів, кислот,  середніх солей, про ступень  забруднення ними довкілля, про способи  збереження й очищення від них навколишнього середовища;

- розвиваюча:  розвивати  вміння учнів знаходити з додаткових джерел суттєву та чітку  інформацію про вплив на довкілля оксидів, кислот, солей; розвивати  вміння учнів проявляти ініціативу і самостійність; розвивати вміння працювати в парах та в різнорівневих групах чи  команді, обговорювати, дискутувати, аналізувати, робити висновки;

- виховна:виховувати розуміння відповідальності кожного за розв’язання проблеми чистої, незасміченої зелено-блакитної планети; сприяти екологічному, економічному вихованню учнів;

Цілі уроку:

Учень:                                                                                                                      називає: загальні формули молекул складних неорганічних сполук – солей, основ, кислот, оксидів ( основних, кислотних, амфотерних), основні явища забруднення довкілля ( парниковий ефект, смог, кислотні дощі, «озонові діри»,  нітрати і нітрити продуктів харчування та с/г продукції…)

наводить приклади: формул та назв представниківскладних неорганічних сполук – солей, основ, кислот, оксидів ( основних, кислотних, амфотерних);

розрізняє: суть кожного екологічного явища та які класи речовин спричиняють ці явища;

складає: рівняння реакцій та знаходить загальну суму коефіцієнтів процесів, що лежать в основі  екологічних явищ;

обчислює: формулу речовини, масу, кількість речовини, молярну масу речовини;

висловлює судження: про вплив діяльності людини на чистоту довкілля, природи та їх охорону від забруднень;

використовує: набуті знання та навички в побуті для збереження довкілля

Тип уроку:  урок формування знань, умінь і навичок.

Форма проведення: урок практикум, з використанням створення міні проектів.

Методи і прийоми: бесіда, ігрова ситуація, навчальна гра, кооперація учнів, робота в парах, робота в різнорівневих групах, інтерактивні вправи «Мозковий штурм» та гра «Мікрофон»,  формування пізнавального інтересу, самоконтроль та взаємоконтроль.

Засоби навчання: О.В. Григорович Хімія, 8 клас, Харків «Ранок» 2016 та інші підручники, слайди із картками, таблицями, малюнками.

Обладнання та реактиви: таблиці, малюнки, слайди  про збереження чистої природи та збереження життя на планеті;

Епіграфи: «Продуктивність – це здатність живої природи створювати, трансформувати, нагромаджувати біомасу (оргречовину).
          Сімя – це не просто щось важливе у житті, це і є ваше життя.
          Будинки будують руками, а сімя будується серцем та коханням

        Перебіг уроку:

  • І. Організаційний етап.                                                                                              Учитель: Добрий день, діти!  Чи хоч трохи зацікавили вас слова епіграфу? Як на вашу думку, чи можна пов’язати продуктивність екосистем із вашим майбутнім та вашою майбутньою сім’єю?                                                                                                                            ІІ. Мотивація навчальної діяльності.                                                                        На сьогоднішньому уроці ми створимо макети свого майбутнього щасливого життя та майбутні свої сім’ї, що будуть базуватися надіюсь  на моральних та християнських засадах та здоровому стилю життя, будуть допомагати берегти природу та її багатства. Крім того, удосконалимо наші знання про екосистеми, продуктивність та колообіг речовин й енергії.      Ви, відповідаючи вірно на різні питання та завдання, самі за бажанням вибираєте складові елементи із запропонованого переліку, щоб створити макет свого майбутнього життя та своєї майбутньої дружньої та здорової сім’ї. Але якщо відповідаєте невірно, тоді втрачаєте шанс вибору.     А для цього потрібно натхнення, бажання та знання. Тож вперед за ними!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ІІІ. Етап цілевизначення і планування.

Учитель: Це 5 урок по темі: «Популяція. Екосистема. Біосфера.» Тому, які б цілі поставили перед собою та  ще, знаючи, що наступний урок це практична робота по розвязку екологічних задач.                                                                                             Діти формують цілі уроку. Так дякую.                                                                           Тому, поставлені разом цілі уроку такі:

 -вивчити різні види екологічних пірамід: маси та енергії, чисел;                   

 - познайомитися з різними екосистемами та їх продуктивністю, що впливають на     існування живих організмів;

 - удосконалити вміння розв’язування екологічних задач;

 - навчитися на прикладах визначати різні типи ланцюгів живлення та складати їх;

 - більше дізнатися про сукцесії, агроценози, трофічні сітки,  перетворення енергії та речовин в біогеоценозах та екосистемах.

      Оголошення теми і мети уроку. 

Тема: Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.  Розв’язування екологічних задач. До сьогоднішнього уроку я підібрала такі  епіграфи:
Продуктивність – це здатність живої природи створювати, трансформувати, нагромаджувати біомасу (оргречовину).
Сімя – це не просто щось важливе у житті, це і є ваше життя. Будинки будують руками, а сімя будується серцем та коханням.                                                                  Чи зацікавили вас зовсім різні на перший погляд епіграфи? (… відповіді дітей).                                       Чи можна пов’язати продуктивність екосистем із вашим майбутнім та вашою майбутньою сім’єю? Тож, це перша проблема- питання на яке ми дамо відповідь у кінці нашого уроку. Згідні? ….
  Актуалізація опорних знань.                                                                                 «Мозковий штурм»     Назвіть прикладами чого є ці схеми:
а) злакове поле - миша польовка – змія степова – орел степовий;
б) органічні рештки – дощовий черв’як – курка – лисиця;                                             Які ж типи ланцюгів живлення існують?  Чим характеризується ланцюг живлення пасовищного типу?  Чим характеризується ланцюг живлення  детритного типу?      Так, вірно. (Слайд :   Ланцюги живлення:  - пасовищного типу: продуценти -консументи І,ІІ,ІІІ - редуценти. - детритного типу: мертві  органічні речовини - сапротрофи - консументи І,ІІ,ІІІ -редуценти. )                                                                  Що означають консументи І; ІІ, ІІІ порядків?                                                                                                                             Тож, вперше отримайте шанс для побудови свого майбутнього та своєї найкращої сім’ї. Виберіть елементи по балам: 1 вірна відповідь = 1 елемент малюнка, що сподобався вам для створення вашого майбутнього.                                                          Чим характеризується будь-яка біосистема: - біогеоценоз, - екосистема, - біоценоз?                   Відповіді дітей. Так, вірно продуктивністю та екологічними правилами чи екологічними пірамідами. (Слайд:

 
       
                                
                           

    ІV. Опрацювання навчального матеріалу.(ЗНМ та ПЗНМ)

V. Узагальнення й систематизація знань

Міні гра «Мікрофон» -  Якщо б я був справжнім господарем і другом Природи, щоб я зробив для збереження атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери.

VІ. Рефлексивно-оцінювальний етап.

Що найбільше вас здивувало на уроці? Що вдавалося легко виконувати, а що важче?  Що сподобалось або не сподобалось? 

Робимо висновки по темі уроку.  Підбиття підсумків. Проведення оцінювання.

VІІ. Інструктаж Д/З повторити  параграфи: 30, 33, 35, 38, 40, 41 по підручнику О.В. Григорович Хімія 8 клас. Харків «Ранок» 2016.

1. *Вправа № 12, 13* с 222; ** Вправа № 14 с 227, 13* с 222;

2. Дізнатись з Інтернету чи з інших джерел про різноманітні впливи оксидів, основ, кислот, солей на природу або довкілля;

3.Скласти  за власним вибором казку, кросворд, вірш, сенкан, чайвород  про  оксиди, кислоти, основи, солі та про їх вплив на природу, про її збереження та охорону.

VІІІ. ДодаткиМультимедійна презентація  з хімії для 8 класу Урок «Вплив на довкілля оксидів, кислот, середніх солей.»

ІХ. Список використаних джерел.                                                                          1. В гармонії з природою: Збірник еколого-натуралістичних заходів, свят / За ред.. В.В. Климчика. –  Кам’янець - Подільський: Абетка, 1999.

2. Вельберт  Д.О., Токар Н.Г. Позакласні екологічні заходи. – Х.: ВГ «Основа», 2003.

3.Данильченко ВЄ, Фрадіна Н.В. Хімія 8-9 та 10-11 класи, навчальний посібник. – Х.: Країна мрій, 2003.

4. Граждіян О.В. Тиждень хімії та екології  в школі. – Х.: Хімія. Видавнича група «Основа» №2 (26), лютий  2016. - 5с. 

5. Задорожний К.М. Активні форми та методи навчання біології. – Х.: вид. група «Основа», 2008

6. Підкашний П.І. Самостійна пізнавальна діяльність учнів у навчанні. – К.: Педагогіка, 1980.

7. Тализіна Н. Ф. Формування пізнавальної діяльності учнів. – К.: Вища школа, 1983. 

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\425_amal_clooney_spl992896_006.jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\fghju.jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\house-on-the-lake-04.jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\house-on-the-lake-07.jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images.jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (2).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (4).jpg  C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (6).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (8).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (10).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (12).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (14).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (16).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (18).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (20).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (22).jpgC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (2).jpg

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (24).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (26).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (28).jpg  C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (30).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (32).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (34).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (36).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (38).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (40).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (42).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (44).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (46).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (48).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (50).jpgC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (52).jpg  C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (54).jpg

 

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (56).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (58).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (60).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (62).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (64).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (66).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (68).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (70).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (72).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (74).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (76).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (78).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (80).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (82).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (84).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (86).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (88).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (90).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (92).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (94).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (96).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (98).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (100).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\Mader_-_Casa_H_-_Porto_Alegre_-_Brazil_9.jpgC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\sala-con-alfombra-verde.jpgC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\usadba_vozle_lesa_photo12.jpgC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\загруженное.jpgC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (98).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\otel_velika_vedmeditsya.jpgC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\загруженное (1).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (99).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (97).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (95).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (98).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (98).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (93).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (91).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (89).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (87).jpg

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (85).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (83).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (81).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (79).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (77).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (75).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (73).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (71).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (69).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (67).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (65).jpg  C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (63).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (59).jpg  C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (57).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (55).jpg

 

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (87).jpg C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (87).jpg

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\image002.jpgE:\нове фото даша\JFoxeXXdWxE.jpgE:\Картинки\1.jpg E:\Картинки\00631025.jpg

E:\Новая папкагурова вм фото\Новая папка (4)\P1030876.JPG G:\Фотки)\IMG_20161019_145544.jpg E:\Новая папкагурова вм фото\Новая папка (4)\P1030841.JPG G:\Фотки)\IMG_20161019_145517.jpg E:\Новая папкагурова вм фото\Новая папка (4)\P1030876.JPG C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (2).jpgE:\ФОТО\пант\P1030190.JPGC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (2).jpgE:\ФОТО\пант\P1030190.JPG

E:\Картинки\PREGNANCYCARE.jpgE:\Картинки\vy-l.jpgE:\Картинки\i (1).jpg E:\Картинки\7777777.jpg E:\Картинки\1424429549_vil.jpgE:\Картинки\33707339.jpgE:\Картинки\i (1).jpgE:\Картинки\i (1).jpgE:\Картинки\1424429549_vil.jpgE:\Картинки\16t2t1pyXF.jpgE:\Картинки\1.jpgE:\Картинки\00631025.jpg

E:\Картинки\16t2t1pyXF.jpg E:\Картинки\16t2t1pyXF.jpg E:\Картинки\00631025.jpg E:\Картинки\00631025.jpg

mat-s-rebenkom img380_pg272_big img380_pg272_big 6163143

funny-babies-2 funny-baby-16 funny_babies_year_20

MPj04265710000[1] MPj04265710000[1] lebedeva21386

 

 

 

teenstitle lebedeva27006 MPj04395650000[1]MPj04395690000[1] MPj04311610000[1] MPj04311230000[1]rykunova30570child1crastal2

 

 

67084677_1244612285_1211495038_7284a1c3ea7df44c0854870b711fb552_full 67084677_1244612285_1211495038_7284a1c3ea7df44c0854870b711fb552_full  67084677_1244612285_1211495038_7284a1c3ea7df44c0854870b711fb552_full  67084677_1244612285_1211495038_7284a1c3ea7df44c0854870b711fb552_full

4a429aec802d6

crastal2 crastal2 4a429aec802d6

tier001.jpgSelectionOfPhotoOfNiceAnimals_221108_Go2Load.com_pic02.jpgSelectionOfPhotoOfNiceAnimals_221108_Go2Load.com_pic02.jpgконь.jpgконь.jpgcucik.jpgTiere2.jpgконь.jpgfoto-tapeten-tiere-bo54.jpgtier001.jpg

  67084677_1244612285_1211495038_7284a1c3ea7df44c0854870b711fb552_full

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Тиждень ХЕБ 2018рік\Тиждень ХЕБ 2018рік\images (100).jpg

doc
Додано
12 березня 2019
Переглядів
222
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку