11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Розробка комплексної контрольної роботи з основ вищої математики

Про матеріал
Підсумкова конрольна робота з основ математики для студентів закладів фахової передвищої освіти.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

                                  

Затверджую

Заступник директора з НР

__________ Л.В.Саврадім “___” ___________ 20__ р.

Завдання комплексної контрольної роботи

з дисципліни: «Основи вищої математики» для студентів спеціальності 5.05070205  «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» групи   4  11  1 семестр 4

Ухвалено цикловою комісією спеціальності «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

Протокол №___від«__»________2014р.

Голова комісії         ____  Н.М. Коваленко

Розробив викладач ____  Н.М. Яковлева

                                          

  

Нова Каховка 2012р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

Комплексна контрольна робота

З дисципліни «Основи вищої математики»

Спеціальності 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» Варіант 6

                                                                 І рівень (10 п.   1б. = 10 балів)

1   Розв’язати рівняння   .   

image     А)                  Б)                 В)                 Г)                                                             

2   Обчисліть:         .

     А)               Б)                   В)                  Г)

3   Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(5;-2;1), В(3;4;-3).

     А)              Б)                 В)                 Г)

4   Знайти границю функції:

     А) 22;     Б) 16;     В) 32;      Г) 26.

5   Виконати дії:     , якщо          

     А)                            Б)                         В)                           Г) image

6   imageСкласти рівняння прямої, яка проходить через точку А(2;3) перпендикулярно до вектора    .

     А)                           Б)                            В)                            Г) image

7   Знайти прискорення руху точки в момент часу         с, якщо вона рухається за законом        м.

      А)                       Б)                      В)                     Г)

8   Скласти рівняння дотичної до графіка функції           в точці з абсцисою

      А)        Б)        В)        Г) 9 Розв’язати рівняння: .

    А)                               Б)                               В)                             Г)

10 Знайти чотири перших члени ряду         , n-й член якого дорівнює:

    А) image       В) image      Г) image

ІІ рівень (4 бали)

11 Знайти площу паралелограма, побудованого на векторах image та

image

ІІІ рівень (6 балів) 12 Розв’язати рівняння: image

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

Комплексна контрольна робота

З дисципліни «Основи вищої математики»

Спеціальності 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» Варіант 5

                                                                 І рівень (10 п.   1б. = 10 балів)

1   Розв’язати рівняння   .

image    А)              Б)                В)                 Г)

2   Обчисліть:         .

    А)                  Б)               В)                     Г)

3   Знайти координати середини відрізка СД, якщо С(1;-2;2), Д(1;-4;6).

    А)                       Б)                        В)                          Г)

4   Знайти границю функції:

    А) 28;   Б) 34;    В) 52;     Г) 82.

5   Виконати дії:     , якщо          

    А)                        Б)                         В)                           Г)

6   Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку В(6;4) паралельно до


        вектора                  .

    А)                         Б)                         В)

7   Знайти швидкість руху точки в момент часу законом         м.


      Г)

с, якщо вона рухається за

      А) 18 м/с;     Б) 24 м/с;    В) 22м/с;    Г) 20м/с.

8   Скласти рівняння нормалі до графіка функції  в точці з абсцисою

imageimage    А)       Б)                В)                Г) 9 Розв’язати рівняння: .

    А)                            Б)                        В)                       Г)

10  imageЗнайти чотири перших члени ряду       , n-й член якого дорівнює:

.

image    А)                        Б)                           В)                           Г)

ІІ рівень (4 бали)

11  Користуючись ознакою Д’Аламбера, дослідити ряд на збіжність

ІІІ рівень (6 балів)

image

12 Знайти проміжки зростання (спадання) та екстремуми функції

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

Комплексна контрольна робота

З дисципліни «Основи вищої математики»

Спеціальності 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

Варіант 4 І рівень (10 п.       1б. = 10 балів)

1   Розв’язати рівняння   .

image    А)                  Б)                В)                 Г)

2   Обчисліть:         .

    А)                Б)                   В)                 Г)

3   Знайти довжину відрізка АВ, якщо А(6;-3;2), В(4;1;4).

    А)              Б)              В)               Г)

4   Знайти границю функції:

     А) 19;   Б) 7;    В) 13;   Г) 15.

5   Виконати дії:     , якщо          

    А)                            Б)                            В)                          Г) image

6   Скласти рівняння прямої, яка проходить через точки А(2;3) і В(6;4).

    А)                           Б)                            В)                          Г) image

7   imageЗнайти прискорення руху точки в момент часу         с, якщо вона рухається за законом        м.

      А) 28 м/с2;     Б) 50 м/с2;    В) 52 м/с2;     Г) 32 м/с2.

8   Скласти рівняння дотичної до графіка функції           в точці з абсцисою

image     А)     Б)         В)              Г) 9 Розв’язати рівняння:    .

    А) y4 10ex 2c;    Б)                          В)                   Г)

10 Знайти чотири перших члени ряду          , n-й член якого дорівнює: image

.

    А)                       Б)                            В)                            Г) image

ІІ рівень (4 бали)

11 Знайти площу трикутника, побудованого на векторах image та

image

ІІІ рівень (6 балів)

12 Скласти рівняння площини, яка проходить через точки А (1;3;4), В (5;9;6), С (8;10;2).

     

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

Комплексна контрольна робота

З дисципліни «Основи вищої математики»

Спеціальності 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

Варіант 3

                                                                 І рівень (10 п.   1б. = 10 балів)

1   Розв’язати рівняння   .

image    А)                 Б)                В)                   Г)

2   Обчисліть:         .

   А)               Б)                  В)                  Г)

3   Знайти координати середини відрізка СД, якщо С(1;-4;2), Д(9;-2;4).

   А)                       Б)                         В)                        Г)

4   Знайти границю функції:

   А) 42;     Б) 54;   В) 22;    Г) 64.

5   Виконати дії:     , якщо          

    А)                             Б)                          В)                    ;      Г) image

6   Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку А(2;1) перпендикулярно до вектора

     А)                           Б)                            В)                            Г) image

7   Знайти швидкість руху точки в момент часу    с, якщо вона рухається за законом   м.

     А) 20 м/с;    Б) 6 м/с;     В) 26 м/с;    Г) 12 м/с.

8   Скласти рівняння нормалі до графіка функції  в точці з абсцисою

image    А) image            Б)       В)                 Г) 9 Розв’язати рівняння:    .

   А) image     Б)                              В)                             Г)

10 Знайти чотири перших члени ряду         , n-й член якого дорівнює:

    А) image       В) image      Г) image

ІІ рівень (4 бали)

11 Знайти об’єм трикутної призми з вершинами в точках: А(1;2;2), В(2;4;3), С(3;4;4), D(4;5;7).

ІІІ рівень (6 балів)

12 Знайти проміжки опуклості (угнутості) та точки перегину графіка функції

image

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

Комплексна контрольна робота

З дисципліни «Основи вищої математики»

Спеціальності 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» Варіант 2

image                                                                 І рівень (10 п.   1б. = 10 балів)

1   Розв’язати рівняння   .

image    А)                Б)                  В)                 Г)

2   Обчисліть:         .

    А)                 Б)                В)                Г)

3   Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо А(-3;4;-1), В(1;-2;3).

    А)              Б)               В)                Г)

4   Знайти границю функції:

    А) 11;   Б)            В) 21;    Г) 19.

5   Виконати дії:     , якщо          

   А)                       Б)                          В)                              Г)

6   Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку В(7;3) паралельно вектору

    А)                             Б)                               В)                             Г)

7   imageЗнайти прискорення руху точки в момент часу         с, якщо вона рухається за законом        м.

     А) 20 м/с2;      Б) 138 м/с2;     В) 68 м/с2;       Г) 94 м/с2.

8   Скласти рівняння дотичної до графіка функції           в точці з


абсцисою

    А)      Б) В)          Г) 9 Розв’язати рівняння:    .

   А)                                 Б)                                 В)                                  Г)

 


10 Знайти чотири перших члени рядуimage, n-й член якого дорівнює:

    А) image       В) image      Г) image

ІІ рівень (4 бали)

11 Знайти об’єм паралелепіпеда з вершинами в точках А (2;-1;1), В (5;5;4),     С (3;2;-1), D (4;1;3).

ІІІ рівень (6 балів)

12 Знайти площу фігури, обмеженої лініями: image 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

Комплексна контрольна робота

З дисципліни «Основи вищої математики»

Спеціальності 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» Варіант 1

image                                                                 І рівень (10 п.   1б. = 10 балів)

1 Розв’язати рівняння                      .

image   А)

    А)

3       Знайти координати середини відрізка СД, якщо С(2;3;-5), Д(4;5;1).

   А)                      Б)                       В)                           Г) image

4       Знайти границю функції:   .

    А) 2;   Б) -8;  В) 1;   Г) -6.

5       Виконати дії:   , якщо          

    А)                             Б)                       В)                          Г)

6       Скласти рівняння прямої, яка проходить через точки А(2;1) і В(7;3).

    А)                            Б)                            В)                            Г)

7       imageЗнайти швидкість руху точки в момент часу с, якщо вона рухається за законом   м.

     А) 9 м/с;     Б) 11 м/с;     В) 4 м/с;     Г) 19 м/с.

8       Скласти рівняння нормалі до графіка функції          в точці з абсцисою

     А)                         Б)                            В)                          Г)

9       Розв’язати рівняння:          .

    А)                                   Б)                                В)                                Г)

10  Знайти чотири перших члени ряду       , n-й член якого дорівнює:      .

    А)                      Б)                          В)                          Г)

ІІ рівень (4 бали) 11 Розв’язати систему рівнянь: image

ІІІ рівень (6 балів)

12 Знайти найбільше та найменше значення функції image на проміжку image          


image

pdf
Додано
14 січня
Переглядів
140
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку