17 травня о 18:00Вебінар: Створення інтерактивних навчальних матеріалів за допомогою сервісу ThingLink

Розробка та презентація до виховного заходу на тему: "Найрозумніший з математики".

Про матеріал

В данній розробці виховногозаходу Ви зможите опрацювати цікавий матеріал , викладений в різних формах. Змотивувати учнів на гарних результата, оптраючись на теоретичний матеріал.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Я ?

Номер слайду 4

I раунд

Номер слайду 5

4. Геометрична фігура, утворена двома променями із спільним початком називається …………… планіметрія точка і пряма одну у кутом Властивості фігур на площині вивчаються у розділі геометрії , який називається…………………….. 2. Найпростішими геометричними фігурами є......................................... 3. Через будь-які дві точки можна провести ……….прям

Номер слайду 6

8. Рівняння виду у=ax+ b, де а і b – деякі відомі числа, а х- змінна називають…………… рівнянням коренем рівняння розвʹязати рівняння лінійним рівнянням 5.Рівність з невідомими значеннями змінної називають……………….. 6.Значення змінної, для якого рівняння перетворюється у правильну числову рівність називають……………. 7. Знайти всі корені рівняння , або довести , що коренів немає означає…………..

Номер слайду 7

2.Скільки коренів має лінійне рівняння ax=b, якщо а=0 і b=0. бісектриса кута (безліч) Додаткові завдання 1.Промінь, що виходить з вершини кута і ділить кут навпіл називається……………….

Номер слайду 8

Номер слайду 9

II раунд

Номер слайду 10

II раунд Категорія Трикутники Категорія Кути Категорія Прямі на площині Категорія Степінь з натуральним показником Категорія Формули скороченого множення Категорія Лінійні рівняння

Номер слайду 11

Д,А,М,І,Н,А,Е МЕДІАНА Порядок вибору категорії З даних літерів складіть слово- математичний термін

Номер слайду 12

5 3 19 29 6 11 21 14 25 8 1 12 27 30 15 24 18 13 17 16 22 10 23 2 26 7 20 9 28 4 трикутники степінь кути лінійні рівняння формули прямі на площині

Номер слайду 13

5 3 19 29 6 11 21 14 25 8 1 12 27 30 15 24 18 13 17 23 22 10 16 2 26 7 20 9 28 4

Номер слайду 14

5. Трикутник, в якому є дві рівні сторони називають…. Трикутник рівнобедренним

Номер слайду 15

6. Якщо основа рівнобічного трикутника дорівнює 10см. , а бічна сторона 8 см, то периметр дорівнює … ……… Трикутник 26 см.

Номер слайду 16

25. Якщо гострий кут в прямокутному трикутникові дорівнює 20 , то інший гострий кут дорівнює ………… Трикутник

Номер слайду 17

1. Прямі ,які перетинаються під кутом 90˚, називаються Прямі на площині перпендикулярними

Номер слайду 18

17. Трикутник ні

Номер слайду 19

22. Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони називають ………. Трикутник медіаною

Номер слайду 20

9. Два внутрішні різносторонні кути, що утворились при перетині паралельних прямих а і b січною с дорівнюють 60 і 120 . Чи паралельні прямі? Прямі на площині ні

Номер слайду 21

3. Щоб піднести степінь до степеня потрібно……………. Степінь з натуральним показником помножити показники

Номер слайду 22

14. Формули скороченого множення Доведіть, що значення виразу ділиться на 500

Номер слайду 23

27. Знайти кути при паралельних прямих і січній, якщо внутрішні односторонні кути відносяться, як 1до 9 Прямі на площині

Номер слайду 24

24. Парний степінь від’ємного числа є число ……… Степінь з натуральним показником додатне

Номер слайду 25

13. Степінь з натуральним показником -32

Номер слайду 26

10. 1 Формули скороченого множення аІ-вІ+а-в Розкласти на множники (а - в )(а + в +1 )

Номер слайду 27

. 23. Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих , то вона…………. Прямі на площині перпендикулярна і до іншої

Номер слайду 28

2. Щоб піднести добуток трьох множників до степеня треба…………. Степінь з натуральним показником треба помножити кожен з множників,піднесений до заданого степеня

Номер слайду 29

19. Якщо у двох кутів одна сторона спільна , а дві інші сторони є доповняльними променями , то кути називаються………… Кути суміжними

Номер слайду 30

11. Сформулюй аксіому паралельних прямих Прямі на площині Через точку, яка не належить прямій можна провести пряму, паралельну даній і тільки одну.

Номер слайду 31

8. Два кути , сторони одного з яких є доповняльними променями сторін іншого називаються …………… Кути суміжними

Номер слайду 32

30. Чому дорівнює кут, утворений бісектрисами суміжних кутів? Кути

Номер слайду 33

26. Чому дорівнює добуток суми двох виразів на їх різницю? Формули скороченого множення різниці квадратів цих виразів

Номер слайду 34

20. Дві прямі перетинаються . Чому дорівнюють утворені кути , якщо сума двох із них становить 320˚ Кути

Номер слайду 35

28. Один із суміжних кутів у 3 рази більший за другий . Знайти ці кути. Кути

Номер слайду 36

16. Будь-яке число в нульовому степені дорівнює……………… Степінь з натуральним показником 1

Номер слайду 37

29. Лінійні рівняння з однією змінною Встановіть відповідність між рівнянням і кількістю коренів рівняння: a) 7x=1 1)один корінь b) оx=-2 2)безліч коренів c) 2x=0 3) коренів немає d) оx=0

Номер слайду 38

21. Книжка й альбом коштують 6грн., до того ж книжка в 4 рази дорожча від альбому. Яке рівняння треба скласти , щоб знайти ціну альбому Лінійні рівняння з однією змінною х + 4х =6

Номер слайду 39

12. Яке із чисел 3, -3, 5, 4 є коренями рівняння 6+3х=15? Лінійні рівняння з однією змінною 3

Номер слайду 40

15. Яке число буде коренем рівняння 6(х-2) =2х Лінійні рівняння з однією змінною 3

Номер слайду 41

18. Сума кубів двох виразів розкладається на ……………….. Формули скороченого множення

Номер слайду 42

7. Скільки коренів має рівняння 0*(х+3) =0 Лінійні рівняння з однією змінною безліч

Номер слайду 43

4. На які множники можна розкласти вираз 4аІ-12ав +9вІ Формули скороченого множення (2а-3в)(2а-3в)

Номер слайду 44

Номер слайду 45

III раунд

Номер слайду 46

1.Два бізнесмена заспорили : хто отримав більший прибуток. Один отримав від продажи своїх товарів 5000 €., а його витрати склали 3000 €. Другий наторгував на 1000 €. менше, але і витрати його 2000 €. Хто виграв суперечку ? Ніхто (200€=200€)

Номер слайду 47

2.Два друга вирішили заробити. Вони купили у кіоску 100 газет по 3грн. за газету та стали продавати їх по 5 грн. Який дохід отримають хлопці, коли продадуть усі газети ? 200 грн.

Номер слайду 48

3.Мастериця зв’язала свитер та продала його за 1000 руб. Який прибуток вона отримала, якщо на свитер пішло три мотка шерсті по 200 руб. за моток, а на прикраси свитера знадобився бісер вартістю 100 руб? 300 руб.

Номер слайду 49

4.Один батько дав своєму сину 1 500 руб., а другий своєму -1 000 руб. Виявилось, що обидва сина разом отримали 1500 руб. Як це пояснити ? Дід,батько,син

Номер слайду 50

5.Лиса купила у бджіл 10 кг. меду по 1000руб.за 1 кг, а на ринку стала продавати його по 1200руб за 1 кг. Який дохід отримає лиса, коли продасть весь мед ? 2000 руб

Номер слайду 51

6.Бабуся пече пиріжки та продає їх на ринку. У перший день вона продала 100 пиріжків за ціною 5 грн за один пиріжок. На слідуючий день вона знизила ціну на 10% і продала 120 пиріжків. У який день вона заробила більше грошей? 4,50Ч120=540грн.-другий день

Номер слайду 52

7.Батько обіцяв сину за кожну правильно розв’язану задачу кидати до скарбнички по 120 руб., а за кожну неправильно розв’язану задачу син повинен був вертати батькові по 100 руб. Після того як син розв’язав 20 задач, у нього у скарбниці виявилося 640 руб. Скільки задач син розв’язав правильно, а скільки неправильно? 12 правильно, 8 неправильно

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Номер слайду 55

Номер слайду 56

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Яке число не належить до натурального ряду чисел в країнах ближнього зарубіжжя, а в західних країнах, навпаки, належить множині натуральних чисел А) 0 Б) 1 В) 10 Г) 13

Номер слайду 57

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Секунда порівняно з годиною нам здається миттю. А мільярд секунд – це приблизно скільки років? А) 10 Б) 100 В) 45 Г) 32

Номер слайду 58

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Відомо, що числа виникли в результаті практичної діяльності людей, яким треба було лічити тварин, предмети, вимірювати довжини площі, об’єми. Як називаються ці числа? А) лічильними Б) натуральними В) цілими Г) раціональними

Номер слайду 59

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Яке число дорівнює подвоєній сумі своїх цифр? А) 15 Б) 33 В) 18 Г) 28

Номер слайду 60

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Алгебра та геометрія – також беруть початок в цій країні. А) Індія Б) Китай В) Єгипет Г) України

Номер слайду 61

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Продовжить висловлювання «У кожній природничий науці міститься стільки істини, скільки в ній є….» А) брехні Б) мови Г) учнів В) математики

Номер слайду 62

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Ці комахи здатні пояснювати один одному шлях до їжі, вміють рахувати і виконувати найпростіші арифметичні дії. Наприклад, якщо спочатку привчити розвідника до того, що їжа з більшою ймовірністю буде перебувати в 10, 20 і так далі відгалуженнях, вони приймають їх за базові і починають орієнтуватися, додаючи або віднімаючи від них потрібне число, тобто використовують систему, аналогічну римським цифрам. Що це за комахи? А) мурахи Б) гусениці В) бджоли Г) сарана

Номер слайду 63

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Лабораторні дослідження показали, що вони вміють вибирати оптимальний маршрут. Після локалізації розставлених в різних місцях квіток вони роблять обліт і повертається назад таким чином, що підсумковий шлях виявляється найліпшим. Таким чином, ці комахи ефективно справляються з класичним «завданням комівояжера» з інформатики, на вирішення якої потужні суперкомп'ютери можуть витрачати не один день. Назвіть цих “математиків” А) мурахи В) бджоли Б) метелики Г) горобці

Номер слайду 64

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Назвіть країну в якій прагнуть уникати християнської символіки і взагалі знаків, схожих на хрест. Наприклад, учні деяких шкіл замість знака «плюс» пишуть знак, що повторює перевернуту букву «т».? А) Індія В) Японія Б) Ізраїль Г) Мексика

Номер слайду 65

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Яка наука найнеобхідніша? Б) математика А) наука забувати непотрібне В) історія Г) необхідні всі

Номер слайду 66

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Щоб знайти піратський скарб, треба пройти від старого дуба 12 кроків на північ, потім 5 кроків - на південь, потім ще 4 кроки - на північ і ще 11 кроків - на південь. Де заритий піратський скарб. А) на півночі Б) на півдні В) на місці де почав Г) визначити не можливо

Номер слайду 67

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Математика - точна наука, тому, щоб відповісти на нижченаведені питання, тобі доведеться припустити, що все, про кого йде мова на цій сторінці, живі, здорові і не постраждали в сутичках один з одним. Будь ласка, припустимо саме це. 1. Скільки пальчиків у чотирьох хлопчиків? 2. Скільки вушок у трьох бабусь? А) 20 пальчиків 3 вуха Б) 40 пальчиків 6 вух В) 40 пальчиків 10 вух В) 10 пальчиків 6 вух

Номер слайду 68

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН  Бабусиного терпіння вистачає на 15 хвилин, маминого - на 10 хвилин, а татового - на 5 хвилин. Через скільки хвилин всі троє серйозно займуться Санькою якщо він бабусю доводить вже 12 хвилин, маму - 7 хвилин, а тата - всього лише 2 хвилини? А) 10 хв Б) 1 хв В) 4 хв В) 3 хв

Номер слайду 69

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН У трьох бабусь було по одному сіренькому козлику. Бабусі козликів дуже любили. Пішли козлики в ліс погуляти, а там їх вовки з'їли. Залишилися від козликів ріжки та ніжки. Скільки залишилося ріжків і скільки ніжок? А) 6 ріжок 12 ніжок Б) 12 ріжок 6 ніжок В) 3 ріжок 6 ніжок Г) 6 ріжок 6 ніжок

Номер слайду 70

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН В учнів 3 класу - 56 вух, а у їх вчительки Олени Федорівни - на 54 вуха менше. Скільки всього вух можна нарахувати під час уроку в 3 класі? А) 60 Б) 50 В) 58 Г) 56

Номер слайду 71

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН 7 удавів чесно розділили між собою 35 кроликів і проковтнули їх. Кожен кролик з'їв перед цим по 7 морквин. Скільки морквин потрапило в кожного удава? А) 21 Б) 35 В) 15 Г) 25

Номер слайду 72

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН  Чоловіки африканської народності Ватузі дуже часто мають зріст… А) 2 метри і більше Б) 2 метри і менше В) 1 метр і менше В) 1 метр і більше

Номер слайду 73

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Цьому "пристрою", який іноді ще зустрічається в сільських магазинах, вже більше 4000 років. Перша згадка про нього знайдена в Месопотамії і належить приблизно до 3500 року до н.е. Цей “пристрій” мав вигляд дощечки із заглибленнями, в яких утримувалися намистинки камінці. У Стародавньому Єгипті в V столітті до н.е. стали застосовувати палички з нанизаними на них камінцями. У Росії він з'явився в XVI столітті. Його до цих пір широко застосовують в Японії, а також Китаї, де він є частиною давньої традиції. Китайська варіація цього пристрою називається суаньпань, японська - соробан. У Японії навчання використанню соробан залишається обов'язковим для початкової школи. Назвіть цей пристрій. А) лінійка Б) циркуль В) таблиця множення Г) рахівниця

Номер слайду 74

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Яке число в давній русі називалось “тьма” А) 10000 Б) 1000 В) 1000000 Г) 100000

Номер слайду 75

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Не зважаючи на свою чисельність населення у Китаї використовується всього-на-всього прізвищ А) 1000 Б) 20000 В) 200 Г) 100

Номер слайду 76

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Сама найкоротша війна тривала… А) 38 хв Б) 8 хв В) 18 хв В) 58 хв

Номер слайду 77

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН Довжина волосся на голові, яка відрощується в середньому людиною протягом життя дорівнює… А) 725 км Б) 725 м В) 72 м Г) 1 км

Номер слайду 78

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МАРАФОН При посмішці у людини "працюють" м'язи. Яка їх кількість? А) 9 Б) 17 В) 7 Г) 19

Номер слайду 79

Номер слайду 80

Номер слайду 81

-ругк -різовідк -ряпма -каточ -ібдр -нуміс -тосерк -медіатр -міньпро -слочи -совита -діраус -щапло -юслп Круг, відрізок, пряма, точка, дріб, мінус, сектор Діаметр, промінь, число, висота, радіус, площа, плюс

Номер слайду 82

Номер слайду 83

1) К 4 + 2, ПО… 2) 2•2= 4, А …

Номер слайду 84

Номер слайду 85

ppt
Додано
13 січня 2019
Переглядів
514
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку