17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Розробка уроків з всесвітньої історії 6 клас з теми "Стародавні Індія та Китай"

Про матеріал

Матеріали створені з метою ознайомити учнів з природно-кліматичними умовами і географічним розташуванням Давніх Індії та Китаю; ознайомитися з найдавнішими цивілізаціями Сходу; удосконалити навички роботи з історичною картою, підручником; розвинути навички групової робити; усвідомити велич індійської та китайської цивілізацій, їх вплив на розвиток інших народів.

Перегляд файлу

Урок № 23

Тема: Давня Індія

Мета: Розповісти  про природно-кліматичні умови і  географічне розташування Давньої Індії; ознайомитися з найдавнішими цивілізаціями Індії; удосконалити навички роботи з історичною картою, підручником; розвинути навички групової робити; усвідомити велич індійської цивілізації, її вплив на розвиток інших народів.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань

Обладнання: історична карта, атласи, контурні карти, підручники, проектор.

Основні терміни та поняття: «індійська цивілізація», «арії», «раджа», «варни», «касти».

Епіграф:

Вчитися, і коли  настане час, прикласти засвоєне до справи (Конфуцій)

Хід уроку:

І. Організаційний момент:

Сьогодні у роботі  на нашому уроці ми будемо керуватися словами Генрі Фрома:

Зібратися разом – це початок,

триматися разом – це прогрес, 

працювати разом – це успіх.

Тож усім бажаю успіху!

ІІ. Актуалізація асоціативного куща

 

 

 

 

 

 

 

Цивілізація — людська спільнота, яка протягом певного періоду часу має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі, спільні духовні цінності та ідеали.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Сьогодні на уроці учні і учитель  здійснять умовну подорож на  південь Азії, де нас чекає загадкова країна Індія. Під час мандрівки познайомляться х місцем розташування цієї давньої країни, її природними і кліматичними умовами,  заняттями стародавніх індійців та історією найдавніших держав.

 1.               Географічне положення та природно-кліматичні умови.

– формування умінь роботи з картою

Учитель пояснює географічне положення Індії за допомогою настінної карти. Учні за допомогою атласу наносять на контурну карту:

 •                   річки Інд та Ганг;
 •                   гори Гімалаї
 •                   Індійський океан;
 •                   пояснення вчителя щодо природно-кліматичних умов з дослідженням джерела. Додаток № 1 (опис Індії, зроблений Діадором Сицилійським).
 1.               Найдавніші цивілізації.

Пояснення вчителя з використанням мультимедійних засобів.

Метод «Віртуальна екскурсія»

  

       Розкопки Моненджо-Даро              Малюнок-реконструкція Хараппа

 

 

 

        

                                  Розкопки давнього міста Хараппа

 1.               Прихід аріїв  до Індії

Робота в парах. Метод «навчаючи-вчуся».

Учні об’єднуються в пари і  отримують завдання, яке необхідно виконати з допомогою підручника.

Хто такі арії? Яку роль вони відіграли в історії Індії?

Кожен учень вивчає свій обсяг матеріалу, пояснює напарнику, доходять спільної думки. Після чого пари представляють результати своєї роботи, обмінюються своїми ідеями та аргументами з усім класом.

 1.               Олександр Македонський в Індії.

Методичний прийом «П’ять запитань». Під час розповіді  вчителя, учні на окремих листочках пишуть 5 запитань, які починалися б з слів «Хто, що, де, коли, як».

В кінці учні обмінюються листочками. Деякі питання зачитуються і учитель визначає найкращі. Ці питання вивішуються на «дерево знань» і можуть бути використані на наступному у році.

5. Варни та касти.

Робота зі схемою.

На проектній дошці схематично зображені «варни» і «касти». Виділено їх визначення.

Варни – замкнені верстви людей в Індії, належність до яких визначалися народженням.

Касти – відособлення груп людей за  тією або іншою ознакою, освячена релігією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  /недоторкані/

Коментуючи схему, учитель звертає увагу, що усе життя людина належить до тієї варни, в якій народилася. І перейти з однієї варни в іншу неможливо. Всередині варн люди поділялися за професіями на касти, закони і правила яких регламентували усе життя індійця.

ІV. Узагальнення і систематизація.

Графічний диктант.

Учитель зачитує твердження серед яких є правильні і помилкові.

Правильні позначити таким знаком: ↑

Помилкові таким:

 1.               Індія розташована на півострові Індостан
 2.               Перша індійська цивілізація виникла в долині річки Ганг
 3.               Найбільшими містами Індії були Бібл і Тір
 4.               Чотири тисячі років тому до Індії прийшли племена аріїв.
 5.               Спочатку А.Македонський завоював Індію, а потім Персію.
 6.               В одній із битв з греками індійське військо очолив цар Пор.
 7.               Цар Пор заснував імперію Маур’їв.
 8.               Індійське суспільство  поділилося на чотири варни.

Учні обмінюються листочками і за допомогою вчителя  перевіряють диктант і аналізують помилки.

V. Підсумок уроку

Учитель підводить підсумки уроку, пропонуючи учням продовжити такі речення

«Я сьогодні дізнався …»

«Мені найбільше сподобалось…»

«Самим складним було…»

VІ. Домашнє завдання.

 1.               Опрацювати текст параграфа
 2.               Скласти кросворд, використовуючи визначення в параграфі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

Уривок опису Індії, зробленого Діадором Сицилійським

«Багато в Індії великих гір, порослих всілякими деревами, що приносили плоди, багато широких родючих рівнин та річок.

Велика частина індійських земель зрошується, тому врожай зби­рається двічі на рік. Рясніє Індія й різноманітними тваринами. Індійські слони перевершують силою лівійських. Тому та обставина, що бага­тьох слонів індійці відновлюють та готують до участі у військових бит­вах, виявляється вирішальною у забезпеченні перемоги.

Земля індійська, щедра на плоди, містить у собі багато рудонос­них місць різних металів: срібла, золота, міді, заліза, олова, а також інших металів, необхідних для виготовлення прикрас, предметів по­всякденного користування та військового спорядження.

Індія ніколи не знала голоду: там багато дикорослого проса, різних бобів, а також рису. Щороку там буває два дощових сезони: зимовий, коли висівають пшеницю, та літній, під час якого сіють просо та рис.

«...Закони спрямовані на захист землеробства, оскільки воно вва­жається священним і недоторканним. Ворогуючі сторони, знищуючи одна одну, не заподіюють шкоди землеробам, яких вважають загаль­ними добродійниками»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 24

Тема: Релігія та культура Давньої Індії

Мета: Ознайомити учнів з основними досягненнями культури  Давньої Індії; дати уявлення про найдавніші культи; розглянути основні досягнення індійської культури; виховувати  пошану до історії культури інших народів.

Тип уроку: Комбінований

Обладнання: Підручники, ілюстрації, роз даткові картки.

 

Хід уроку:

І. Організаційний момент:

Психологічний аутотренінг

Я – учень

Я – особистість

Я – думаю

Я – хочу знати

Я – буду знати

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Конкурс кросвордів, які підготували вдома. Найкращі вивішуються на кабінетному стенді «Історичний вісник»

Історичний диктант

1)   На якому континенті розташовувалася Давня Індія? (Азія)

2) На якому півострові була розташована Давня Індія? (Індостан)

3) Який океан омиває півострів Індостан? (Індійський океан)

4) Які річки протікали в Давній Індії? (Інд та Ґанґ)

5) Які гори відгороджували Давню Індію? (Гімалаї)

6) Біля якої річки виникла найперша індійська цивілізація? (Інд)

7) Які найвідоміші міста найдавнішої індійської цивілізації? (Хараппа та Мохенджо-Даро)

8) Які племена вторглися в Індію близько 1500 року до н. е.? (Арії)

9) Як називаються групи людей, на які ділилося індійське суспільство? (Варни)

10) Який бог розподілив людей на варни? (Брахма)

11) Як називалися люди, які виникли з уст бога? (Брахмани)

12) До якої варни належав раджа (правитель індійців)? (До кшатрйв)

13) Як називали слуг? (Шудри)

14) Як називали групу людей, які виконували найтяжчу та брудну роботу? («Недоторкані» (парії))

15) Яку династію започаткував Чандрагупта? (Маур'ї)

Роздаткові карточки (окремим учням)

 

Картка № 1

З’єднай стрілками назви варн із назвами верств, що до них належать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка № 2

Склади порівняльну таблицю  «Природні умови Єгипту та Індії»

Індія

Межиріччя

Схожі

 

 

Відмінні

 

 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Найдавніші культи Індії

Прочитати текст підручника, роблячи на полях такі позначки:

V –відображення у віруваннях індійців природних явищ

Х – опис релігійних обрядів індійців

Z – священні тварини у індійських віруваннях

! – ці уявлення стародавніх індійців я можу порівняти з уявленнями інших народів.

Опрацювавши текст, заповніть таблицю

Як індійці обожнювали сили природи і тварин

Головні індійські боги

Як давні індійці уявляли потойбічне життя

Як релігійні уявлення індійців я можу порівняти з уявленнями інших стародавніх народів

 

 

 

 

 

2. Буддизм

Буддизм — найдавніша зі світових релігій, що отримала назву від імені, а точніше від почесного титулу її основоположника — Будда, що означає просвітлений. Буддизм "старший" за християнство на п'ять століть, а за іслам — на дванадцять століть. За два з половиною тисячоліття свого існування буддизм створив і розвинув не тільки релігійні уявлення, культи, філософію, а й літературу, мистецтво, систему освіти, іншими словами — справжню цивілізацію.

Робота над поняттям

Релігія – віра в існування  надприродних сил, які управляють життям на землі.

Буддизм – одна зі світових релігій. Засновником  якої вважають Сіддхартху Гаутаму. Виник в Індії в VI-V ст.

3. Культура Стародавньої Індії.

Робота в парах.

Учні отримують завдання опрацювати певну кількість матеріалу підручника (один про «Магабгарату», другий «Рамаяну») за 10-12 хвилин. Вивчивши свій матеріал, учні в парах обмінюються інформацією.

Після чого пари презентують свої результати.

Інші учні уважно слухають  і при необхідності доповнюють або виправляють помилки.

ІV. Закріплення нових знань.

Бесіда: «Чим ми завдячуємо жителям Давньої Індії»

V. Підсумки уроку

Заключне слово вчителя

— Релігійне та культурне життя Індії відзначається багатством і своєрідністю.

— Релігією аріїв був індуїзм; священними книгами цієї релігії ста­ли «Махабхарата», «Рамаяна», «Бхагавадгіта».

— VIII ст. до н. е. державною релігією Індії був проголошений буд­дизм.

— Найважливішою традицією Індії, що вплинула на суспільне, ре­лігійне та культурне життя, був поділ на варни і касти.

— Найбільшого розвитку в Давній Індії набули література, архі­тектура, математика, астрономія.

 VІ. Домашнє завдання.

 • опрацювати текст підручника;
 • доопрацювати таблицю, якщо  вона не була закінчена в класі.

 

 

 

 

 

Урок № 25

Тема: Давній Китай

Мета: Охарактеризувати  природно-кліматичні умови та географічне  положення Давнього Китаю, основні заняття населення та історію найдавніших; проаналізувати внесок китайського народу в світову культуру; сприяти розвитку критичного мислення та навичок самостійної роботи учнів.

Тип уроку: Вивчення нових знань

Хід уроку:

І. Організаційний момент:

Психологічна вправа.

Учні звертаються один до одного зі словами: «Я дарую тобі  свою посмішку і хочу побажати…»

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Нагадавши дітям, що вивчення історії давніх цивілізацій вони розпочинали з характеристики  географічного положення і природно-кліматичних умов, учитель домагається, щоб учні самостійно визначили завдання уроку.

Завдання учням:

1. Назвіть країни стародавнього світу, історію яких ми вже  вивчали (Давній Єгипет, Вавилон, Ассирія, Фінікія, Перська держава, Давня Індія).

2. Пригадайте, з чого ми починаємо вивчення історії країни? (Географічне положення, природно-кліматичні умови).

Учитель пропонує учням   визначити перші пункти уроку.

Наприклад:

 1. Географічне положення Китаю
 2. Природно-кліматичні умови
 3. Основні заняття населення.

Скориставшись складеним планом, учні визначають для себе завдання на урок і записують їх  у зошит. Завдання  формулюються у довільній формі і можуть починатися  словами «Я хочу сьогодні довідатися…»

Учитель доповнює завдання, які  ставляться на урок.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Природно-географічні умови Китаю

Робота з картою.

Завдання учням:

-  покажіть на карті країни стародавнього світу, історію яких мив вже вивчали;

- покажіть територію Китайської держави в ІІІ ст. до н.е.;

- покажіть річки  Янцзи і Хуанхе;

-  покажіть гори розташовані  на західному кордоні Китаю.

Учитель пропонує учням винести відповідні позначки до контурної карти за допомогою атласу.

 1. Господарське та повсякденне життя

Учитель пропонує учням під час розповіді скласти 6 запитань, які починалися б зі слів «Хто, що,  де, коли, як». В кінці уроку учитель вибірково перевіряє  деякі роботи. Визначаються найкращі, які можуть бути використані  на наступному уроці під час  перевірки знань.

Розповідь учителя.

Тривалий час в економіці держави Шан-Інь велику роль відігравали полювання і рибальство, потім тваринництво (західні області Китаю), а в епоху Інь - землеробство; розвиваються різноманітні ремесла: обробка дерева, каменю, ткацтво і навіть металургія. Проте це господарство мало примітивний натуральний характер. Це пояснюється існуванням замкнених громад і громадським землекористуванням.

В епоху Інь відбувся процес виникнення і зміцнення крупного землеволодіння. Разом з цим, широко застосовується наймана праця і праця рабів. Практикується навіть продаж-купівля землі.

З II ст. н. е. розпочинається швидке закріплення селян до землі. Селянські господарства стали самі виробляти все необхідне для себе. Відпадає потреба товарообміну між селищами. Це призвело до майже повного припинення торгівлі по всій території держави Хань. З обігу вилучають гроші, у яких тепер не було потреби.

Фактично відбувалося зародження феодальних відносин. У Китаї цей процес розпочався на багато століть раніше від Європи. (Детальніше про утворення феодальних відносин ви дізнаєтеся з курсу «Історії середніх віків» наступного навчального року).

 

3. Давньокитайські імперії. Велика Китайська стіна.

Самостійна робота з підручником.

Опрацюйте текст параграфа і складіть порівняльну таблицю «Китайські імперії Цінь і Хань»

Запитання для порівняння

Імперія Цінь

Імперія Хань

Роки заснування

 

 

Засновник династії

 

 

Реформи

 

 

Господарські та культурні досягнення

 

 

Причини занепаду

 

 

 

Велика китайська стіна

Імператор Цінь Шіхуанді наказав з'єднати окремі прикордонні укріплення на півночі країни і створив єдину оборонну споруду у вигляді суцільного фортечного муру — Велику Китайську стіну, що захищала країну від нападу диких кочових племен. Для її побудови була створена величезна трудова армія кількістю два мільйони осіб, яка складалася переважно з бідноти та в'язнів. Непосильна праця загубила життя безлічі людей. За словами старовинної легенди, «кожен камінь, покладений у стіну, коштував одного людського життя». Спорудження стіни тривало понад десять років.


 

 

 

ІV. Закріплення нових знань

Історичні тести

1) Які гори розташовані на території Китаю?

а) Гімалаї;     б) Тибетські гори;

в) Уральські гори.

2) Найдавніші держави Китаю з'явилися:

а) у III тис. до н. е.;   б) у II тис. до н. е.;

в) у І тис. до н. е.

3) Перші осередки цивілізації в Китаї виникли на березі річки:

а) Хуанхе;     б) Янцзи;

в) Сіцзян.

4) В XI ст. до н. е. була заснована династія:

а) Шан;     б) Чжоу;

в) Цінь.

5) Царя в давніх китайських державах називали:

а) раджа;     б) ван;

в) фараон.

Учитель записує на дошці правильні відповіді. Методом самопе­ревірки учні перевіряють роботи. Учитель з'ясовує, які питання ви­кликали найбільші труднощі, оцінює найкращі роботи й участь шко­лярів у проведенні уроку.

V. Підсумки уроку

Учитель пропонує провести бесіду з уярми, починаючи такими словами: «Я сьогодні дізнався…», «Я сьогодні навчився…»

Відповіді учнів узагальнюються

VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати текст параграфа

Упереджувальне завдання: підготувати повідомлення про Конфуція.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 29

Тема: Релігія та культура Давнього Китаю

Мета: Сформувати уявлення про релігійні  вірування і культуру  Давнього Китаю; удосконалити навички інтерактивного вивчення нового  матеріалу; розкрити роль давньокитайської культури у світовій культурі.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку:

І. Організаційний момент:

ІІ. Актуалізація опорних знань

Роздатковий матеріал.

Картка № 1

Заповни порівняльну таблицю «Давні Індія та Китай»

Критерії порівняння

Китай

Індія

Місце розташування

 

 

Річки

 

 

Природні умови

 

 

Заняття населення

 

 

Час виникнення перших держав

 

 

Найвідоміші міста

 

 

 

Картка № 2

Заповни порівняльну таблицю «Повстання Китаю»

Критерії порівняння

Повстання «червонобрових»

Повстання

«жовтих пов’язок»

Дата

 

 

Причини

 

 

Керівники

 

 

Учасники

 

 

Результат

 

 

Історичний диктант

 1. На якому континенті розташований Китай? (Азія)
 2. Які великі річки протікають у Китаї? (Янцзи, Хуанхе)
 3. Яка пустеля розташована біля Китаю? (Гобі)
 4. Які гори відгороджують Китай? (Тибет)
 5. Якими були основні заняття китайців? (Землеробство, скотарство, ремесло)
 6. Яка імперія утворилася в Китаї в 221 році до н. е.? (Імперія Цінь)
 7. Хто очолив імперію Цінь? (Цінь Шіхуанді)
 8. Що почали будувати для захисту від кочовиків? (Велику Китайську стіну)
 9. Коли помер Цінь Шіхуанді? (У 210 році до н. е.)
 10.  Яка подія призвела до зникнення імперії Цінь? (Повстання)
 11.  Яка імперія прийшла на зміну імперії Цінь? (Імперія Хань)
 12. Який торговельний шлях поєднував Китай з іншими країнами? (Ве­ликий шовковий шлях)
 13.  Яка релігія стала державною в імперії Хань? (Конфуціанство)
 14.  Як називалося повстання 18 — 28 років н. е.? (Повстання «червоно-брових»)
 15. Як називалося повстання, яке розпочалося в 184 році? (Повстання «жовтих пов'язок»)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Тема уроку записана на дошці.

Завдання  учням.

 • Знайдіть у темі уроку знайомий термін (культура)
 • Під час вивчення яких тем  ми вже з ним зустрічалися («Культура Давнього Єгипту», «Культура  Давньої Індії»)
 • Згадаємо, що означає  термін культура (Культура – це  сукупність матеріальних і духовних досягнень людського суспільства)

1. Культура  Давнього Китаю.

Метод «Ажурна пилка»

- На попередньому уроці учні були розділені на 4 (по 5 чоловік) групи  і отримали випереджальні завдання – «домашні» групи. Завдання домашніх груп – опрацювати  надану інформацію та опанувати нею на  рівні, достатньому для обміну  інформацією з іншими.

- Кожен учень із  «домашньої» групи отримує карточку певного кольору (наприклад, один – зелену,  другий – червону, третій – жовту і т.д.)

- Після вступного слова вчителя «домашні» групи обговорюють завивання, яке виконували вдома, обмінюються інформацією. (5-7 хв.).

- Після завершення учням пропонується розійтися по своїх «кольорових» групах, де вони стануть експертами з своєї теми.

- Кожна «експертна» група вислуховує всіх представників «домашніх» груп і аналізують матеріал в цілому.

- Після завершення учні повертаються в «домашні» групи. Кожен учень ділиться інформацією, отриманою в «експертній» групі, готуються   до підсумкової тестової роботи ( в кінці уроку).

2. Міфи та релігійні уявлення. Конфуціанство.

Заслуховується та обговорюється коротке повідомлення про Конфуція (упереджувальне завдання).

Самостійна робота з підручником.

Учні опрацьовують відповідний матеріал параграфу, заповнюючи в зошиті таблицю:

Релігія Давнього Китаю

Характеристики

Конфуціанство

Даосизм

Засновник

 

 

Час виникнення

 

 

Мета життя

 

 

Стосунки між людьми

 

 

Спільне

 

 

 

IV. Закріплення  нових знань.

1. Який філософ був засновником учення про «дао» — «вищий шлях», що є законом, який діє незалежно від людей і визначає все, що відбувається на світі?

а) Конфуцій; б) Мо-цзи;       в) Лао-цзи.

2. Яка філософська течія стверджувала, що кожна людина має своє місце в суспільстві та свої обов'язки: «можновладець повинен бути можновладцем, робітник — робітником, батько — батьком, а син — сином»?

а) Конфуціанство;    б) даосизм;      в) буддизм.

3. Певні ритуали, правила поведінки в кожній ситуації — це;

а) китайська філософія;  б) китайські церемонії.

4. Виберіть матеріал, на якому не писали в Стародавньому Китаї:

а) папірус;     б) бамбукові пластинки;

в) шовк;     г) папір.

5. Виберіть галузі культури, які передусім розвивалися в Старо­давньому Китаї:

а) література;    б) скульптура;

в) музика;     г) архітектура;

д) театр;     е) живопис.

6. Виберіть галузі науки, що розвивалися в Стародавньому Китаї:

а) математика;    б) фізика;

в) хімія;     г) медицина;

д) географія;   е) астрономія.

V. Підсумки уроку

Учні обмінюються зошитами і за допомогою вчителя  перевіряють тести. Ознайомлюються з результатами. Доцільно дозволити учням самим оцінити виконані тести один одного.

Учитель звертає увагу, що під час уроку вони не тільки отримували нову інформацію,  а й передавали її іншим,тобто застосовувався метод «Навчаючи-вчуся».

VI. Домашнє завдання

 1. Опрацювати тест параграфа
 2. Творче завдання: «Уявіть , що  ви капітан китайського торгівельного корабля. Які знання вам потрібні і для чого?».

 

Урок № 27

Тема: Урок-узагальнення з теми «Давні Індія і Китай»

Мета: Систематизувати та узагальнити знання учнів з  теми; вдосконалювати вміння учнів працювати з  історичною картою; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; робити висновки.

Тип уроку: Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

 

Хід уроку:

І. Організаційний момент:

Учні розділяються на 3 команди, обирають каптана і придумують собі назву.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Дидактична гра-вікторина

«Давні Індія і Китай»

Умови гри:

 1. Учні поділені на команди відповідають на питання по черзі.
 2. Якщо команда не може відповісти або відповідь невірна, право  відповіді переходить до наступної команди.
 3. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Рахунок записується на дошці.

Раунд І.

Питання вікторини:

 1. Біля якої річки виникла перша індійська цивілізація? (Інд)
 2. Які найвідоміші міста індійської цивілізації? (Хараппа та Мохенджо-Даро)
 3. Які племена вторглися в Індію приблизно 1500 до н.е.? (Арії)
 4. Як називаються групи людей, на які ділилося індійське суспільство? (Варни)
 5. Який бог розділив людей на варни?  (Брахма)
 6. Як називалися люди, які виникли з уст бога? (Брахмани)
 7. Яку династію започаткував Чандрагупта? (Маур’їв).
 8. Яка імперія утворилася в Китаї  в 221 р. до н.е.? (Імперія Цінь)
 9. Хто очолив імперію Цінь? (Цінь-Шіхуанді)
 10.          Як називалося повстання в Китаї, яке розпочалося в 184 р. (Повстання «жовтих пов’язок)
 11.          Виробництво якого  матеріалу було державною таємницею? (Шовк).
 12.          Що визначали за допомогою сейсмографа? (Силу підземних поштовхів)

Раунд ІІ

Кожна з команд отримує картку з текстом, в якому пропущені деякі слова. Необхідно вставити пропуски в тексті .

Враховується і правильність відповідей і швидкість виконання.

Завдання оцінюється до 10 балів

Картка № 1

Індія розташована на півдні … (Азії), на півострові … (Індостан), який омивають хвилі … (Індійського) океану. На … (півночі) Індії розташовані найвищі у світі гори - … (Гімалаї). Частину Індії покривають тропічні ліси … (джунглі). В Індії протікають дві великі річки .. (Інд та Ганг). У долині річки … (Інд) розташовані найдавніші міста Індії – це  (Мохенджо-Даро та Хараппа). Близько … (1500) р. до н.е. до Індії вторглися племена … (аріїв).

Картка № 2

На  … (північних схід) від Індії, за високими й неприступними  горами … (Гімалаями) розташований    (Китай). У давнину китайці називали свою країну «…(Піднебесною)  імперією». У Китаї течуть дві  великі річки - … (Хуанхе та  Янцзи). Назви річок означають .. . («Жовта вода» і «Довга річка»). Вода Хуанхе жовтуватого кольору, тому, що вона несе багато … (глини). Основне заняття китайців - … (землеробство), а основна їжа -  … (рис).

 

Картка № 3

У Китаї виникло декілька релігій. Найбільшого поширення набули дві з них. Засновником однієї  … (конфуціанства) вважають мандрівного проповідника Кунцзи, латинською мовою - …(Конфуцій). Іншу релігію … (даосизм) повзують з ім’ям… (Лао Цзи). Китайське письмо складалося з … (ієрогліфів), яких було …(декілька тисяч). Спочатку писали на … (бамбукових дощечках,  шовку), а пізніше китайці винайшли .. (папір). Для орієнтування в  норі ( винайшли … (компас).  Великим досягненням вважається винахід  вибухової речовини - … (пороху).

Раунд ІІІ

Вирішення  історичних задач. Кожна з команд отримує  по дві історичні задачі. На їх вирішення дається до 5 хвилин. Правильне рішення дає 4 бали.

Картка № 1

Задача № 1

Хараппська цивілізація виникла в 2300 р. до н.е., а зникла в 1700 р. до н.е.. Скільки років вона існувала?

Задача № 2

Правитель царства Цінь об’єднав Китай у 2221 р. до н.е. Скільки років пройшло від тієї події?

Картка № 2

Задача № 1

У 1974  році було знайдено гробницю імператора Цінь Шіхуанді, а царем він стан у 221 р. до н.е.. Скільки років відділяють ці дві  події?

Задача № 2

У 321 р. до н.е. Чандрагупта започаткував династію Маур’їв, яка правила в Індії 136 років. До якого року існувала династія Маур’їв?

 

 

 

Картка № 3

Задача № 1

Знаменитий філософ Китаю Конфуцій жив з 551 по 479 р. до н.е. Скільки років прожив Конфуцій?

Задача № 2

Близько 1500 р. до н.е. до Індії вторглися племена аріїв. Скільки років з того часу минуло?

ІІІ. Підсумки уроку

Учні представляють результати роботи, підбиваючи підсумки змагання між командами.

ІV. Домашнє завдання: Підготуватися до уроку тематичного оцінювання по  темі: «Давні Індія та Китай»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 28

Тема: Оцінювання навчальних досягнень з теми «Давні Індія і Китай»

Мета: Оцінити  навчальні досягнення учнів, підвищувати пізнавальну активність шестикласників.

 

Хід уроку:

І. Організаційний урок

ІІ. Перевірка знань, умінь і навичок

Письмова робота

Варіант І

 1. Коли виникла Індійська цивілізація? Що свідчить про високий рівень її  розвитку?
 2. Заповни таблицю «Наукові відкриття Давнього Китаю»

Наука

Ім’я вченого

Відкриття

 

 

 

 

Варіант ІІ

 1.         Які зміни відбулися в Китаї в роки імперії Цінь? Чому ця імперія існувала лише 14 років?
 2.         Заповни порівняльну таблицю «Хараппська імперія та імперія Маур’їв”

 

Критерії для порівняння

Хараппська імперія

Імперія Маур’їв

Період існування

 

 

Господарство

 

 

Суспільний устрій

 

 

Вірування

 

 

Причини занепаду

 

 

 

 

Історичні тести

1. Індія розташована на півострові:


а) Крим;

б) Індостан;


2. Гори в Індії — це:


а) Гімалаї;

б) Піренеї;


3. Найдавніші міста Індії — це:


а) Вавилон, Ніневія;

б) Мохенджо-Даро, Хараппа;

в) Вавилон.


4.   Збірник найдавнішої індійської літератури називається:


а)«Хапі»;

б) «Буки»;

в) «Веди».


5.  Найвідомішим із правителів династії Маур'їв був:


а) Ашшурбаніпал;     

б) Ашока;

в) Агні.


6. Головним в індуїзмі був бог:


а) Брахма;

б) Бастит;    

в) Балу.


7. Раджа Ашока зробив державною релігією:


а) індуїзм;

б) зороастризм;

в) буддизм.


8.  Однією з найперших у Китаї виникла держава:


а) Шан;

б) Бан;

в) Фан.


9.  Китайські землі в 221 році до н. е. об'єднав:


а) Цінь Шіхуанді;      

б)Шан Ян;

в)Сима Цянь.


10. Для захисту від кочовиків у Китаї побудували:


а) Велику Китайську стіну;

б) Великий шовковий шлях;

в) Великі Китайські піраміди.


11.  Знаки, якими писали в Китаї, називаються:


а) буквами;

б) клинописами;

в) ієрогліфами.


12.  Торговельний шлях з Китаю до Середньої Азії і далі на Захід мав на­зву:


а) Великий шовковий шлях;

б) Великий папірний шлях;

 

ІІІ. Підсумки уроку

Учитель нагадує учням порядок оцінювання робіт. Учні, які бажають підвищити оцінку,  повинні виконати домашнє завдання.

IV. Домашнє завдання

Написати твір-роздум на тему: «Значення культурної спадщини Давніх Індії та Китаю  для сучасної людини»

 

 

 

 

doc
До підручника
Всесвітня історія. Історія України 6 клас (Пометун О.І., Мороз П.В., Малієнко Ю.Б.)
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
2120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку