Розробка уроку на тему "Види ремонту холодильних установок " для учнів ПТНЗ.

Про матеріал

В дані розробці можна ознайомитись з основними видами ремонту холодильних установок, вивчити поняття ремонтного циклу, його структури, дати поняття про основи планування і організації ремонтних робіт.

Перегляд файлу

 

                               Державний навчальний заклад

                          "Чортківське вище професійне училище"

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку

на тему:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Підготувала  викладач                                                                                     

                                                                                 Маркіна І. Г.

 

 

 

 

 

 

 

смт. Заводське

 

 

Тема уроку: Види ремонту холодильних установок.

 

Мета уроку: Познайомити учнів з основними видами ремонту холодильних установок, вивчити поняття ремонтного циклу, його структури, дати поняття про основи планування і організації ремонтних робіт.

 

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.

 

Метод: Пояснення з основами бесіди.

 

Дидактичне забезпечення: роздатковий матеріал.

 

                                                         Хід уроку

 І. Організаційний момент.

 ІІ. Вивчення нового матеріалу.

 

План.

 1. Ремонт обладнання та його різновиди.
 2. Система планово-попереджувальних ремонтів.
 3. Ремонтний цикл та його структура.
 4. Методи планово-попереджувальних ремонтів холодильного обладнання.

 

 1. Ремонт обладнання та його різновиди.
 2. Ремонт – це комплекс робіт, необхідний для підтримування справності і працездатності холодильних установок, в яких входять:
 • заміна, або відновлення спрацьованих деталей, вузлів, агрегатів;
 • регулювання і наладка обладнання.

Розрізняють види ремонту:

 1. Аварійний ремонт – при відказі обладнання в міжремонтний період і пов’язаний з передбачуваною зупинкою холодильних установок.
 2. Позаплановий ремонт – передбачений технічною документацією, але здійснюється за необхідністю.
 3. Планово-попереджувальний ремонт  - здійснюється до виявлення несправності з метою попередження спрацьовування деталей і являє собою сукупність профілактичних робіт, які забезпечують найбільш ефективне використовування і збереження обладнання.

 

 

2.Система планово-попереджувальних ремонтів.

Мета планово-попереджувальних ремонтів:

 1.                              попередження підвищеного спрацювання деталей і вузлів обладнання;
 2.                             виключення несподіваних відказів деталей і вузлів обладнання;
 3.                              забезпечення високої якості профілактичних і ремонтних робіт;
 4.                              організація планового ведення ремонтних робіт, забезпечення можливості їх підготовки і проведення в коротший термін.
 5.                             зменшення витрат на експлуатацію та ремонт;
 6.                              систематичне підвищення культури експлуатації, профілактичного обслуговування ; аварійного спрацювання і поламок;
 7.                           зниження трудоємності ремонтів за рахунок удосконалення їх технології, механізації ручних процесів, а також забезпечення запчастинами;
 8.                              широке застосування найбільш прогресивних форм організації ремонтних робіт.
 9.                              

Основні заходи планово-попереджувальних ремонтів:

 •               організація і здійснення нагляду за експлуатацією обладнання;
 •               визначення змісту і об’єму робіт по технічному огляду і видам ремонту обладнання;
 •               встановлення порядку чергування різних видів ремонту;
 •               розробка методів проведення ремонту;
 •               організація і проведення всіх видів ремонту;
 •               організація ремонтних баз;
 •               підготовка технічної ремонтної документації.
 •                

Система планово-попереджувальних ремонтів поділяється на:

 1. Міжремонтних технічний огляд – полягає в нагляді за станом обладнання, дотримання правил його експлуатації і у виконанні робіт, що забезпечують нормальне функціонування холодильних установок.

У склад технічного огляду холодильних установок входять:

а) очистка машини  і апаратів від забруднень і снігової шуби;

б) очистка вузлів тертя і систем мащення, додавання і заміна мастил;

в) усунення дрібних несправностей передач руху;

г) видалення з систем холодильних установок забруднень ( вологи, мащення, повітря);

д) усунення втікання ХА і теплоносія;

ж) настройка контрольно-вимірювальних пристроїв і догляд за ними;

з) чистка електрообладнання, настройка приладів електрозахисту;

е) консервація тимчасово непрацюючих апаратів. Технічний огляд здійснюється в процесі нормальної роботи холодильних установок без запланованих перерв в його роботі.

 

 1. Планові технічні огляди – проводять з метою своєчасного виявлення і усунення дефектів, що виникають в закритих вузлах.

В склад планових технічних оглядів холодильних установок входять:

 а) вскриття клапанів КМ для виявлення і заміни дефектних пружин і пластин;

б) вскриття циліндрів і вийняття поршнів для перевірки ступеня спрацьовування поверхонь тертя с стану поршневих кілець;

в) перевірка зазорів  в підшипниках ковзання осадок кілець в підшипниках кочення;

г) вскриття корпусів відцентрових насосів і вентиляторів для перевірки ступеня спрацьовування робочих коліс;

д) вскриття апаратів і систем для перевірки їх забруднення, промивання апаратів і баків;

е) виконання всіх робіт передбачених технічним оглядом.

 

 1. Планові ремонти бувають 3-х видів:
  •                           Малий ремонт – передбачає заміну деталей , що швидко спрацьовуються, і усунення дрібних дефектів вузлів ( з терміном служби до одного року).

Наприклад:

- для Км : заміна поламаних деталей кріплення, пластин і пружин клапанів, заміна поршневих кілець.

 • для апаратів: чистка, промивка, випробування тиском для виявлення дефектів, усунення нещільностей.
  •                           Середній ремонт – полягає в поновленні і замінні вузлів,, груп і комплексів деталей, що швидко спрацьовуються ( з терміном служби більше одного року).

Наприклад, всі роботи малого ремонту, а також:

 • для Км :заміна клапанів, пальців,підшипників, валів дрібних допоміжних механізмів, балансування вузлів.
 • для апаратів: заварювання отворів корпусів, часткова заміна труб, запірної арматури.
  •                           Капітальний ремонт – відрізняється підвищеними вимогами до якості робіт і найбільшим об’ємом робіт. Пов’язаним з повним відновленням працездатності холодильної установки.

Наприклад, всі роботи малого і середнього  ремонту, а також:

 • для Км: заміна гільз циліндрів і поршнів, шліфування шийок колінвалів, заміна масляних насосів та вентиляторів.
 • для апаратів: заміна більше 25% труб, арматури, теплової ізоляції.

 

 1. Ремонтний цикл та його структура.

Система планово-попереджувальних ремонтів визначає для кожного виду обладнання порядок чергування ремонтів і тривалість роботи між ремонтами. При цьому прийнятті наступні визначення.

Міжремонтний цикл – час роботи обладнання між двома капітальними ремонтами, а для нового обладнання -  між пуском в експлуатацію і першим капремонтом, в годинах.

Структура міжремонтного циклу – порядок чергування всіх видів ремонту в період між капітальними ремонтами, а для нового обладнання - між пуском в експлуатацію і першим капремонтом.

Міжремонтний період – час роботи в годинах між двома плановими ремонтами.

Міжоглядовий період -  час роботи між двома оглядами, або між оглядом і черговим плановим ремонтам.

Економічну оцінку ремонтних робіт здійснюють за категоріями складності і ремонтними одиницями.

Категорія складності ремонту – це ступень складності ремонту даного обладнання відносно умовно прийнятого еталонного взірця, вона залежить від конструктивних і технологічних особливостей обладнання визначається розрахунками.

Ремонтна одиниця  - визначає трудоємність робіт і є нормативною величиною для розрахунку потреби робочої сили, виражається в нормо-годинах.

 1. Методи планування  ремонтів холодильних установок.

В залежності  від характеру діяльності підприємств, розмірів і умов роботи холодильних установок планування ремонтних робіт може здійснюватися наступними методами:

1) Метод стандартних ремонтів – передбачає проведення ремонту обладнання за вичерпною вставленою планом кількістю годин його експлуатації. Тривалість роботи обладнання визначених за записами в добових журналах або розрахунками (використовують для холодильних установок, в яких не допустимі перерви в роботі навіть на короткий термін).

2) Метод періодичних ремонтів - передбачає проведення ремонтних робіт, які вимагають значних простоїв обладнання по закінченню сезонної роботи підприємств або після завершення тривалого виробничого циклу. Запланований ремонт повинен забезпечити безперебійну роботу обладнання протягом наступного сезону.

3) Метод після оглядових ремонтів – полягає в тому, що терміни і зміст чергових ремонтів встановлюється на підставі даних оглядів обладнання, проведених в період міжремонтного технічного огляду. Для планування ремонтів за цим методом, необов’язково знати скільки часу обладнання заходиться в експлуатації, тому що його спрацювання визначається за фактичним станом під час огляду. (для дрібних холодильних установок).

Річний календарний графік ремонтів – є основним документом планування ремонтних робіт на підприємстві. В ньому зазначають види і календарні терміни виконання ремонту по кожному виду обладнання.

 

ІІІ. Повторення і закріплення матеріалу.

Користуючись роздатковим матеріалом, учні повинні занотувати в зошити, основні поняття теми. Після чого перевірити набутті знання за вправою для самоперевірки:

 • Що таке ремонт обладнання?
 • Які розрізняють види ремонтів?
 • Яка мета проведення планово-попереджувальних ремонтів?
 • Які заходи входять в планово-попереджувальні ремонти?
 • Як поділяється система планово-попереджувальних ремонтів?
 • Які існують види планових ремонтів?
 • Чим відрізняються міжремонтний цикл і міжремонтний період?
 • Які існують методи планування ремонтів?

ІV.Оцінювання учнів.

 

ІV. Підсумок уроку.

 

V. Домашнє завдання: Вивчити матеріал за конспектом.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Карпик Сергій Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дячок Світлана Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Василюк Марія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
415
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку