Розробка уроку української мови для 9 класу на тему: "Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому"

Про матеріал

Розробка уроку української мови для 9 класу "Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому".

Перегляд файлу

 

    Тема. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому

 

     Мета: поглиблювати знання учнів про особливості будови складного речення; ознайомити з поняттям про складносурядне речення, його будову і засоби зв’язку в ньому; розвивати уміння і навички розрізняти складні речення різних типів, визначати їх структуру і засоби зв’язку між простими реченнями у складносурядному; моделювати складносурядні речення відповідно до мети й обставин спілкування; розрізняти складносурядне речення й речення з однорідними членами: формувати інтерес до вивчення синтаксису української мови; виховувати повагу до народної моралі, загальнолюдських цінностей шанобливе ставлення до мови, до  природи, а також спостережливість за красою її надбань, милозвучністю.

Формування компетентностей: спілкування державною мовою, соціальні громадянські компетентності, уміння вчитися впродовж життя.

Наскрізна лінія: громадянська відповідальність

Міжпредметні звязки: література, музика, народознавство.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетентності).

Методи й прийоми: робота з таблицями, частково пошуковий метод, дослідницькі завдання, проблемне запитання, метод вправ.

 

Обладнання: підручники, мультимедійний комплекс, мультимедійні матеріали, дидактичний матеріал.

 

 Очікувані результати:

 -  учень знаходить у тексті складносурядні речення;

      - розрізняє складносурядне речення й речення з однорідними членами:

    - складає  речення й мікротексти, використовуючи виражальні можливості         складносурядних речень.

                                                                                  Епіграф уроку:

                                                                            Із слова починається людина,

                                                                            Із мови починається мій рід.

                                                                             Моя ласкава, мамина, єдина –

          Щебече соловейком на весь світ

 Н.Рій

 

Хід уроку

Слайд 1

І. Оргмомент

Вчитель. ( Тихо грає українська мелодія)

Доброго дня діти!  Розпочинаючи наш урок. Я хочу подарувати вам добрий настрій, побажання отримати задоволення на уроці, а ви подаруйте один одному посмішку! ( Вчитель дарує смайл радості)

Слайд 2

         Вчитель   Наш урок я хочу розпочати із слів Ніни Рій, поетеси із     Сумщини:

Із слова починається людина,

Із мови починається мій рід.

Моя ласкава, мамина, єдина –

Щебече соловейком на весь світ

 Н.Рій

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

   Вчитель. ДІТИ! А як ви розумієте слово «мова»? Для чого ми вивчаємо     мову?
  Прийом «Мікрофон»

      Слово вчителя. Мова наша співуча і милозвучна.  Багата на виражальні засоби, добре розвинута українська мова має велику кількість найрізноманітніших синтаксичних утворень, здатних оформити з великою повнотою й точністю найскладніші думки й почуття людей.

Важливу роль у системі синтаксису української мови відведено різним типам речень, які служать досконалим засобом формування, вираження й повідомлення думок.

Для створення висловлювань люди використовують прості й складні речення. Складні речення, на відміну від простих, несуть більше інформації. То ж ми вміло повинні користуватися ними, правильно ставити розділові знаки, що конче необхідно для всебічно розвиненої, творчої та грамотної  людини.

Щоб оволодіти необхідним матеріалом, ми й  розпочали  вивчення великого розділу, а якого саме?

 

Діти:  «Складне речення».

III. Актуалізація опорних знань.

 1. Метод «Мозковий штурм».
 • Що ми називаємо «реченням»?
 • ЯК поділяються речення за будовою?
 • Яке речення називається простим?

     -     Яке речення називається складним?

Вчитель.

2.  2 учні працюють з  картками.  Знайти складне речення, визначити його тип та граматичні основи.

 

     3. Бліц – опитування «так-ні»:

-  Речення поділяються на прості та складні  ( так)

 -       Речення в якому дві і більше граматичних основ називається простим ( ні)

 -       До складу простого речення  може входити лиш одна граматична основа   ( так)

-          Граматична основа речення - це підмет, присудок і означення (ні)

- Реченння  поділяються на сполучникові й безсполучникові   (так)

- Безсполучникові речення поділяються на сурядні й підрядні    (ні)

- У підрядних реченнях частини незалежні одна від одної    (ні)

-         Сполучникові речення поділяються на складносурядні та складнопідрядні (так)

-  У  складносурядних  речення частини незалежні одна від одної      (так)

-  Складне речення може складатися з двох і більше основ ( так)

-        До  складного речення не може входити односкладне речення  (ні)

2. Метод «Ґронування». – робота в парах

Запишіть посередині словосполучення «складне речення». Навколо словосполучення запишіть ті поняття й терміни, що пов’язані з ним

Перевірка завдання «Гранування».               Слайд 3.

3.Перевірка роботи з картками

 

IУ. Повідомлення теми і мети уроку.

Слайд 4.    

1.Вчитель   Сьогоднішній урок знову відчинить для  вас двері у багатий і прекрасний світ рідного слова

Вчитель

 Тема нашого уроку «Складносурядне речення, його будова і засоби звязку в ньому» ( Запишемо в зошити)

 • Які ж завдання постануть перед нами сьогодні на уроці?

Слайд 5.      ( Очікувані результати)

Поглибити        знання про складне речення.

 Як ви вже знаєте, саме складні  речення  несуть більше інформації. Вони роблять наше мовлення багатшим, змістовнішим.

Визначати     будову та засоби зв’язку складносурядного речення; розрізняти складносурядне речення та речення з однорідними членами.

Розвивати       набуті знання з теми.

Сформувати        вміння знаходити складносурядні речення, пояснювати засоби зв’язку в ньому.

Слайд 6.   ( Проблемне питання)   

1.   Учитель . Перед вами слова В. Симоненка

Наче вчора бігав я до школи

І садив ці вишеньки малі,

а  тепер гудуть над ними бджоли

і поважні пустуни – джмелі.

Учитель .

Як ви розумієте ці слова?

 В кінці уроку ви скажете, а з яких же речень складається цей уривок.

2.Пояснення вчителя. ( Принцип яблучко)

Речення. Насувалися темні хмари, і  десь далеко  гуркотів грім,  але дощ ще не починався.

 1. Слайд 7.  

3. Пояснення вчителя

4. Закріплення.

Усно ( завдання). Слайд 8

2)  Слайд 9.  ( Виконання вправи) Знайти межі речень

Україна має чудову мову та культуру, і ми маємо поважати надбання наших предків.

Всі кажуть, що українська мова дуже співуча, лагідна та мелодійна, а ще її називають солов’їною.

 Раніше Україна входила до складу інших держав.  Більше двадцяти років тому наша країна здобула незалежність.

3) Побудувати схеми речень. ( Робота на дошці)

 Самоперевірка.      Слайд 10

3. Засоби зв’язку

1)Пригадаємо, що таке сполучник               Слайд 11

Слайд 12 

2)Види сполучників

 3) Самостійна робота з підручником. ( Види сполучників сурядності)

Закріплення.           Слайд 13.

Коментоване письмо. ( Дошка)

Наша мова древня як і наша історія, і належить вона до слов’янської індоєвропейської сім’ї мов.

Багато різних мов у світі,  однак рідна мова наймиліша.

2) Побудуємо схеми речень. (Самостійно)

  3) Усно: вправа 96.

Слайд 14.

 1. Учитель

У складносурядних реченнях, які складаються з трьох і більше частин, з'єднаних різними сурядними сполучниками,

 НАПРИКЛАД: 

Люди були вкрай потомлені, але марш продовжувався, і про відпочинок ніхто не заїкався. (Г.Тютюнник). 

У цьому реченні між частинами комбінуються протиставний і єднальний смислові зв'язки.

Схема речення: [ ], але [ ], і [ ].

4. Запишемо речення та встановимо межі. ( Коментоване письмо)

 Мовну культуру, мовний скарб потрібно берегти, і саме держава зобов’язана  створювати всі можливі умови для вільного розвитку всіх мов, але українській має бути наданий пріоритет, як державній мові.

Пояснимо  орфограми:  берегти ,зобов’язана,  український.

Фізпауза.. ( Гімнастика для очей)

5.Орфографічна хвилинка (новий правопис).

Вставити пропущені букви.  (Учні отримують завдання на картках)

 

Про…кт, про…акція, (П,п) резидент, пів(яблука),   (Т,т)рійця

(веб)сторінка

 

Самоперевірка.      Слайд 15

 1. Вчитель.

Розрізняй речення з однорідними членами та складносурядні.

Слайд 16

1.Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом  (В. Сосюра).

2. І барвінком(,) і рутою(,) і рястом квітчає весна землю (Т. Шевченко)

 Підручник.  Вправа 99 (усно)

7. Колективна робота.

(Синтаксичний розбір речення)

1.  Робота  за варіантами.

1.Прочитайте текст.

2.Укажіть складносурядні речення

3.. Визначте засоби зв’язку.

 

                                            Золота осінь

І варіант

Згасло веселе барвисте літо, і вересень став повноправним господарем у лісах, полях, на річках і ставках. Вранці вже незвично холодно, а вдень сонечко, наче на згадку про літо, весело пригріває.

     Сіре небо все частіше вкривають низькі та важкі хмари, і сіється дрібний надокучливий дощик.

    Ось повільно кружляє у повітрі кленовий лист. Старий дуб сумовито рипить на галявині, наче замислився перед тривалим зимовим сном.

Розкішними червоними гронами обвисає горобина. А липовий лист з почорнілими гострими зубчиками наче вкритий ніжним оксамитом

ІІ віріант

Пожовкла трава припала до самої землі, і тільки крихітні блідо-червоні зірочки вереску милують око.

Високо в небі роблять прощальне коло запізнілі ключі журавлів. Вони летять у вирій і сумно курличуть, наче ще раз нагадують, що прийшла осінь.

В таку мить у душу зазирає світлий смуток і ми поринаємо в роздуми про сенс нашого життя, про своє покликання.

2. Творче конструювання. Робота в парах.

І гр.  Завдання : правильно і швидко відновити пропущені сполучники, визначити смислові відношення між частинами ССР.

 1. Сонце уже зійшло, … його ще не було видно із-за темного лугу.
 2. Мовні проблеми є в усьому світі, …  там вони природніше, гуманніше  розв’язуються, де більше свободи.
 3. Улесливість породжує друзів, … правда – ненависників.

ІІ гр.  Завдання : правильно і швидко відновити пропущені сполучники, визначити смислові відношення між частинами ССР.

 1. … не вода повесні, рвучи греблі … розносячи загати, гуде та клекоче, … вигуки здіймаються вгору серед неугавного людського гомону.
 2. Кожна мова доповнює іншу, … разом – вони витвір світового колективного людського розуму.

3)Найбільша радість у житті людини – бути коханою, … не менша – самій

ІІІ гр.  Завдання : правильно і швидко відновити пропущені сполучники, визначити смислові відношення між частинами ССР.

 1. … йому доля не слугувала,  …   … його ще час не настав?
 2. Зелена трава ворушилась у воді, … голубе небо нерухомо лежало в ній.

3)Друга довго шукають, ледве знаходять, … важко його вберегти.

У.  Узагальнення й систематизація  матеріалу.

Учитель.      Слайд 18.

  Художники  пишуть картини на полотні.  А словесники малюють словесні картини. Перш , ніж перейти до наступного завдання пропоную перегляд цього відео.

Відео перегляд картин відомих художників на тему осінь.

4.Творча робота.

Розповідь про І. Левітана.

І. Левітан – відомий російський художник, який так ясно, таким чудовим голосом проспівав пісню про природу.

Дивлячись на його картини, відчуваєш справжню закоханість Левітана в природу.

Життя його було дуже важким. Жив бідно, в дитячі роки залишився сиротою. Але, не зважаючи на тяжкі умови існування, ніколи не випускав з рук пензель.

Навчався в училищі живопису, а також у Саврасова, Поленова.

Левітан був талановитим художником. Він мав, як кажуть, «відчуття живопису»,що давало йому можливість передавати найтонший, найніжніший стан природи.

Його художня скрипка проспівала нам про незабутню красу природи.

Написав такі картини: «Перша зелень», «На Волзі», «Вечір», «Вечірній дзвін», «Весна. Останній сніг» та багато інших.

Робота в групі.

 Група 1.

Творча робота.

Скласти невеличкий текст- розповідь 5-6 речень, використовуючи  складносурядні речення та сполучники сурядності  « Ось і осінь прийшла»

 Група 2.

Творче моделювання. Скласти  складносурядні речення за схемами на тему

 « Ось і осінь прийшла»

Пояснити розділові знаки.

      1.  [  ] , і [  ]

2 То [  ] , то [  ]

3[  ] , але [  ]

4 Не тільки [  ] , а й [  ]

5[  ] , та й [  ]

 

Група 3. Дослідження – відновлення.

Знайдіть продовження висловів. З'ясуйте, яким жанрам художньої літератури властиві ці синтаксичні конструкції. Чим зумовлюється їхня виразність? Запишіть утворені вислови.

Начало формы

1. Корінь навчання гіркий

б) а друг старий.

 

2. Розумний любить учиться

в) та плід його солодкий.

 

3. Учи другого

а) і сам помудрішаєш.

 

4. Краса до вінця

д) а дурний любить іншого вчити.

 

5. Кожух ліпше новий

г) а розум до кінця.

 

 

5.Виконання  тестових завдань.

1) 2 учні виконують комп’ютерний тест.

2) Тест  ( самоперевірка)

VІ. Рефлексивно – оцінювальний етап.

Слайд 18.    Вирішення проблемного питання

Слайд 19

1.  Метод «Мікрофон».

«Знаю – навчаюся - вмію»  - прокоментувати ланцюжок, поєднавши з темою уроку.

Слайд 20.

VІІІ.  Домашнє завдання.

Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Повторити теоретичний матеріал на с. 53 – 54.

 1 група.   Вправа 97  .

2. група. Виписати з тексту  5  складносурядних  речень. Побудувати схеми, визначити межі речень, підкресити граматичну основу.

3 група. Скласти твір –мініатюру «Донеччина- мій рідний край», використовуючи складносурядні речення.

Слайд 21.   Закінчується урок фрагментом мелодії про мову.

 

 

 

doc
Додано
1 травня 2020
Переглядів
622
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку