9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Розробка уроку з української мови для 9 класу "Основні види підрядних речень. Складнопідрядні з підрядними означальними, з’ясувальними та обставинними"

Про матеріал

Українська мова

9 клас

Тема. Основні види підрядних речень. Складнопідрядні з підрядними означальними, з'ясувальними та обставинними

Мета: поглиблювати знання учнів про особливості побудови складного речення; ознайомити учнів з основними видами складнопідрядних речень: підрядними з'ясувальними, означальними та обставинними; удосконалювати вміння визначати види складнопідрядних речень, визначати в них головну і підрядну частини; розвивати творчі вміння моделювати складнопідрядні речення відповідно до мети й обставин спілкування та використовувати їх у власних висловлюваннях; розвивати вміння і навички логічного мислення, робити самостійно висновки та узагальнення; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати любов та уважне, бережливе ставлення до рідної мови, до природи.

Обладнання: підручник, таблиця підручника, опорні схеми, роздатковий

матеріал, дитячі презентації, мультимедійне обладнання.

Міжпредметні зв'язки: українська мова і художня культура, українська

мова та економіка.

Тип уроку: урок засвоєння знань.

Летять по полю білі коні -
Вітрів січневих табуни.
Стоїть мороз на підвіконні
І на шибках малює сни.

Дмитро Павличко

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання

Учитель: у вас було домашнє завдання скласти рекламу-жарт, в якій ви повинні були охарактеризувати складносурядне, складнопідрядне та безсполучникове речення (клас поділений на три групи, кожна група складає одну рекламу). Зачитайте свої реклами, а інші групи на основі реклам дають відповіді на питання вчителя.

1.Реклама складносурядного речення

Якщо Ви хочете придбати якісний товар, завітайте до магазину «Філологія». До Ваших послуг складнопідрядне речення. Його рівноправні частини легко і невимушено з'єднуються сурядними сполучниками.

Зручні у використанні і його розділові знаки. Найчастіше використовується кома. Якщо ж Ви особливо захочете підкреслити принадність другої частини, виберіть тире. А часом, щоб полегшити Вам життя, це речення може обійтись і без розділових знаків. Купуйте наш товар і користуйтесь із задоволенням!

Питання до реклами іншим групам:

1.Які основні ознаки має складносурядне речення?

2.За допомогою яких сполучників поєднуються частини складнопідрядного речення?

3.За якої умови ми не ставимо кому між частинами складносурядного речення?

4.За якої умови ми поставимо тире між частинами складносурядного речення?

5.Коли у складносурядному реченні не ставиться кома?

2.Реклама складнопідрядного речення

Хочете дізнатись, з якої причини Ви себе недобре почуваєте? Чи, може, з'ясувати, коли і за яких умов Ви вчора не виконали домашнє завдання? Або визначити міру і ступінь того, що пам'ятаєте? У такому випадку складнопідрядне речення саме для Вас. Чітка структура! Головна і підрядна частина з'єднані підрядними сполучниками! Тільки у нас найрізноманітніші види підрядних частин і смислових зв'язків. А тепер – тільки для Вас напередодні свят! Купивши три підрядні частини за ціною чотирьох, четверту – порівняльну - Ви отримаєте в подарунок!

Питання до реклами іншим групам:

1.Які ознаки має складнопідрядне речення?

2.З яких частин воно складається?

3.Як пов'язані між собою ці частини?

3. Реклама безсполучникового речення

Ти енергійний? Ти любиш спілкуватись? Прагнеш бути вільним у своїх думках? Тобі набридли речення, у яких ти ніяк не можеш визначити сполучник і заплутався у видах підрядних частин? Тоді твій вибір – безсполучникове речення!

Безсполучникові речення емоційніші, емоційно багатші , ніж складносурядні та складнопідрядні. Тому вони частіше вживаються в розмовному та художньому стилях. Це те, чим ми користуємося кожного дня. Запам'ятай прості правила і не мучся з тим, який сполучник використати, щоб побудувати правильно речення!

Питання до реклами іншим групам:

1.Яку головну ознаку має безсполучникове речення?

2.За допомогою яких засобів поєднуються частини безсполучникового речення?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

На попередніх уроках ми дізналися про особливості складнопідрядного речення, а сьогодні продовжимо ще ближче знайомитися з цими реченнями.

Отож, після сьогоднішнього уроку ви повинні знати:

-види складнопідрядних речень;

-особливості зв'язку у з'ясувальному, означальному та обставинному підрядному реченні;

-як будуються схеми таких речень;

і повинні уміти:

-визначати вид, засіб зв'язку у складнопідрядному реченні;

-розпізнавати сполучники і сполучні слова;

-будувати схеми речень;

-створювати висловлювання за темою на основі опорної схеми;

-ставити запитання з даної теми.

Девіз нашого уроку:

Зробіть усе, що можете, застосувавши те, що знаєте, знаходячись там, де ви є.

Теодор Рузвельт

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

v Мозковий штурм. Робота в групах.

На дошці записані три пари речень.

Завдання для груп. Запишіть речення, підкресліть зробіть синтаксичний розбір першого речення, визначте, яким членом речення виступає виділене слово. У другому реченні визначте головну і підрядну частину, від головної до підрядної поставте питання. Зробіть висновок, що спільного є у визначенні виду другорядних членів речення і виду підрядного речення.

Речення для першої групи

1.Серед великої тиші чули тільки поскрипування морозу.

2.Серед великої тиші чулось тільки, як поскрипував мороз.

Речення для другої групи

1.Стояла така морозна тиша.

2.Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок з пожовклим листям.

Речення для третьої групи

1.Зимового ранку на небі тремтіли ще досвітні зорі.

2.На небі тремтіли ще досвітні зорі, коли зимовий ранок засівав уже над землею срібним снігом.

v Висновки узагальнює вчитель.

Додаток з'ясовує предмет, а тому і речення будуть

називатися з'ясувальними. [ ] , ( як )

Означення характеризує предмет, вказує на його ознаки, а тому і речення буде називатися означальним. [ ] , ( що )

Обставина виражає характеристику дії, стану чи ознаки, ступінь їхнього виявлення, умови, за яких відбувається дія, і відповідно підрядне речення буде називатись обставинним. [ ] , ( коли )

vОпрацювання теоретичного матеріалу. Робота в групах з підручником ( 1-ша група опрацьовує матеріал про з'ясувальне речення с. 87-88; 2-га – означальне с. 85; 3-тя – обставинне с.95)

Опрацювання таблиці.

v Презентація роботи кожної групи.

V. Закріплення вивченого матеріалу

v Робота біля дошки. Виконання вправи 105.

Запишіть речення в такій послідовності: 1- з'ясувальні; 2-означальні; 3- обставинні. Накресліть схеми до речень.

1. Мені ввижається, як в тихім, ріднім колі старий дідусь навча своїх онуків.

2. Де ясен горбатий зачах безкрило, діти з батьком дерева садили.

3. Горджуся, що батькові руки святі мене зігрівали і гріють у житті.

4. Покажи до схід сонця хлоп 'яткові поле, де русалки стрибають у житі зеленім.

5. В краю дитинства я стежок шукаю, якими ніби вчора ще ходив.

v Групова робота з картками. конструювання речень

Завдання для 1-ї групи

Перетворити пари простих речень на складнопідрядні з підрядними означальними, накреслити схеми речень, пояснити розділові знаки.

1.У лісі стоять дерева. Їх обліпив пухнастий сніг.

2. Люди готувались до зими. Вона мала бути холодною.

3.Зимовими вечорами, сидячи за шиттям, мама співала тихо і сумно

улюблені пісні. Вони линули над селом.

Завдання для 2-ї групи

Перетворити пари простих речень на складнопідрядні з підрядними обставинними, накреслити схеми речень, пояснити розділові знаки.

1.У лісі стоять дерева. Їх обліпив пухнастий сніг.

2. Люди готувались до зими. Вона мала бути холодною.

4.Зимовими вечорами, сидячи за шиттям, мама співала тихо і сумно

улюблені пісні. Вони линули над селом.

Завдання для 3-ї групи

Перетворити пари простих речень на складнопідрядні з підрядними з'ясувальними, накреслити схеми речень, пояснити розділові знаки.

1.У лісі стоять і говорять дерева. Їх обліпив пухнастий сніг.

2. Люди про цю зиму вже багато знали. Вона мала бути холодною.

5.Зимовими вечорами, сидячи за шиттям, мама співала тихо і сумно .

Пісні були про тепле літечко .

v Гра « Сніжки»

Вчитель кидає учням паперові сніжки, в середині яких подані початки речень, а учні повинні придумати продовження речення відповідно до завдання ( означальне,з'ясувальне чи обставинне). Кожній групі по три сніжки.

Речення для гри:

1.Я люблю зимову тишу, ( означальне).

2.Біла пухка ковдра зими, ( означальне), лежить скрізь.

3.Горобці, розсілись на дахах будинків, вкритих снігом, (обставинне).

4.Дивлячись на засніжену дорогу, дідусь згадував , ( з'ясувальне).

5.Цього зимового ранку навіть кіт не хотів виходити з хати, (обставинне).

6.Дзвенять у відрах крижані кружальця, ( з'ясувальне).

7.Килим сніговий важче налягає, (обставинне).

8.З неба сірої безодні міріадами летять метелики холодні, (означальне).

9.Ой, скажіть мені,сніжинки, ( з'ясувальне).

v Творча робота.

Написати твір-мініатюру „Зимова казка” (5-6 речень).

Група 1

Використати складнопідрядні речення з підрядними обставинними.

Група 2

Використати складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними.

Група 3

Використати складнопідрядні речення з підрядними означальними.

(Діти працюють, звучить музика Чайковського „Пори року”)

VI. Підсумок уроку

Самостійна робота

Визначте види підрядних речень, відповіді у вигляді цифри, яка позначає номер речення, запишіть у три колонки( 1- з'ясувальні; 2- означальні; 3- обставинні)

 1. Пішли такі сніги, що за поріг не витягнеш ноги.
 2. Добре знати зимою, що знов навесні ти побачиш обличчя трав.
 3. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах, їм було байдуже, що бурхав холодний вітер.
 4. [ ], (що… )
 5. Страшна зима, як дров нема.

6. Хто має розум, той не їде зимою возом.

7. [ ], (яка… )

8. Зима спитає, де ти був улітку.

9. Людина, що про здоров'я дбає, без шуби взимку не гуляє

10. [ ], (бо… ).

11. Ввечері, коли випав перший сніг, я згадав про неї.

12. (Якщо), [ ].

Ключ:

З'ясувальні

Означальні

Обставинні

2, 3, 4, 8

1,6, 7, 9

5, 10, 11, 12

v Рефлексія « Незакінчене речення» (Ялинка )

навчився…
На уроці я зрозумів…
усвідомив…

сподобалося …
не сподобалося …
Мені було важко …
було легко …
було цікаво …

VII. Оцінювання . Повідомлення домашнього завдання.

1.Опрацювати теоретичний матеріал §11на с. 83-95.

2.Виписати з підручника біології, хімії чи географії по 5 речень різних видів, накреслити до них схеми.

3.Для сильніших учнів написати міні –твір на тему : « Прийшла зимонька-зима».

Перегляд файлу

                                         Українська мова

        9 клас

Тема. Основні види підрядних речень. Складнопідрядні з підрядними означальними, з’ясувальними та обставинними

Мета: поглиблювати знання учнів про особливості побудови складного речення; ознайомити учнів з основними видами складнопідрядних речень: підрядними з'ясувальними, означальними та обставинними; удосконалювати вміння визначати види складнопідрядних речень, визначати в них головну і підрядну частини; розвивати творчі вміння моделювати складнопідрядні речення відповідно до мети й обставин спілкування та використовувати їх у власних висловлюваннях; розвивати вміння і навички логічного мислення, робити самостійно висновки та узагальнення; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати любов та уважне, бережливе ставлення до рідної мови, до природи.

Обладнання: підручник, таблиця підручника, опорні схеми, роздатковий

             матеріал, дитячі презентації, мультимедійне обладнання.  

Міжпредметні зв’язки: українська мова і художня культура, українська

             мова та економіка.

Тип уроку: урок засвоєння знань.

Летять по полю білі коні -
Вітрів січневих табуни.
Стоїть мороз на підвіконні
І на шибках малює сни.

Дмитро Павличко

 

Хід уроку

І.  Організаційний момент

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання

Учитель: у вас було домашнє завдання скласти рекламу-жарт, в якій ви повинні були охарактеризувати складносурядне, складнопідрядне та безсполучникове речення (клас поділений на три групи, кожна група складає одну рекламу). Зачитайте свої реклами, а інші групи на основі реклам дають відповіді на питання вчителя.

 1. Реклама  складносурядного речення

Якщо Ви хочете придбати якісний товар, завітайте до магазину «Філологія». До Ваших послуг складнопідрядне речення. Його рівноправні частини легко і невимушено з’єднуються сурядними сполучниками.

Зручні у використанні і його розділові знаки. Найчастіше використовується кома. Якщо ж Ви особливо захочете підкреслити принадність другої частини, виберіть тире. А часом, щоб полегшити Вам життя, це речення може обійтись і без розділових знаків. Купуйте наш товар і користуйтесь із задоволенням!

Питання до реклами  іншим групам:

 1. Які основні ознаки має складносурядне речення?
 2. За допомогою яких сполучників поєднуються частини складнопідрядного речення?
 3. За якої умови ми не ставимо кому між частинами складносурядного речення?
 4. За якої умови ми поставимо тире між частинами складносурядного речення?
 5. Коли у складносурядному реченні не ставиться кома?
 1. Реклама  складнопідрядного речення

Хочете дізнатись, з якої причини Ви себе недобре почуваєте? Чи, може, з’ясувати, коли і за яких умов Ви вчора не виконали домашнє завдання? Або визначити  міру і ступінь того, що пам’ятаєте? У такому випадку складнопідрядне речення саме для Вас. Чітка структура! Головна і підрядна частина з’єднані підрядними сполучниками! Тільки у нас найрізноманітніші види підрядних частин і смислових зв’язків. А тепер – тільки для Вас напередодні свят! Купивши три підрядні частини за ціною чотирьох, четверту – порівняльну - Ви отримаєте в подарунок!

Питання до реклами  іншим групам:

 1. Які ознаки має складнопідрядне речення?
 2. З яких частин воно складається?
 3. Як пов’язані між собою ці частини?
  1. . Реклама  безсполучникового речення

Ти енергійний? Ти любиш спілкуватись? Прагнеш бути вільним у своїх думках? Тобі набридли речення, у яких ти ніяк не можеш визначити сполучник і заплутався у видах підрядних частин? Тоді твій вибір – безсполучникове речення!

Безсполучникові речення емоційніші, емоційно багатші , ніж складносурядні та складнопідрядні. Тому вони частіше вживаються в розмовному та художньому стилях. Це те, чим ми користуємося кожного дня. Запам’ятай прості правила і не мучся з тим, який сполучник використати, щоб побудувати правильно речення!

Питання до реклами  іншим групам:

 1. Яку головну ознаку має безсполучникове речення?
 2. За допомогою яких засобів поєднуються частини безсполучникового речення?

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

 На попередніх уроках ми дізналися про особливості складнопідрядного речення, а сьогодні продовжимо ще ближче знайомитися з цими реченнями.

Отож, після сьогоднішнього уроку ви повинні знати:

 • види складнопідрядних речень;
 • особливості зв’язку у з’ясувальному, означальному та обставинному підрядному реченні;
 • як будуються схеми таких речень;

і повинні уміти:

 • визначати  вид, засіб зв’язку у складнопідрядному реченні;
 • розпізнавати сполучники і сполучні слова;
 • будувати схеми речень;
 • створювати висловлювання за темою на основі опорної схеми;
 • ставити запитання з даної теми.

                 Девіз нашого уроку:

Зробіть усе, що можете, застосувавши те, що знаєте, знаходячись там, де ви є.

                                                                            Теодор Рузвельт

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

 • Мозковий штурм. Робота в групах.

На  дошці записані три пари речень.

Завдання для груп. Запишіть речення, підкресліть зробіть синтаксичний розбір першого речення, визначте, яким членом речення виступає виділене слово. У другому реченні визначте головну і підрядну частину, від головної до підрядної поставте питання. Зробіть висновок, що спільного є у визначенні виду другорядних членів речення і виду підрядного речення.

      Речення для першої групи

 1. Серед великої тиші чули тільки поскрипування морозу.
 2. Серед великої тиші чулось тільки, як поскрипував мороз.

 

             Речення для другої групи

 1. Стояла така морозна тиша.
 2. Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок з пожовклим листям.

 

       Речення для третьої групи

 1. Зимового ранку на небі тремтіли ще досвітні зорі.
 2. На небі тремтіли ще досвітні зорі, коли зимовий ранок засівав уже над землею срібним снігом.
  • Висновки узагальнює вчитель.

Додаток    з'ясовує    предмет,    а    тому    і    речення    будуть

   називатися з'ясувальними. [  ] , (  як )

Означення   характеризує   предмет, вказує на його ознаки,   а   тому   і   речення   буде   називатися  означальним. [  ] , (  що )

Обставина виражає характеристику дії, стану чи ознаки, ступінь їхнього виявлення, умови, за яких відбувається дія, і відповідно підрядне речення буде називатись обставинним. [  ] , (  коли )

 •             Опрацювання теоретичного матеріалу. Робота в групах з підручником ( 1-ша група опрацьовує матеріал про з’ясувальне речення с. 87-88; 2-га – означальне с. 85; 3-тя – обставинне с.95)

 Опрацювання таблиці.

 • Презентація роботи кожної групи.

V. Закріплення вивченого матеріалу

 •  Робота біля дошки. Виконання вправи 105.

Запишіть речення в такій послідовності: 1- з’ясувальні; 2-означальні; 3- обставинні. Накресліть схеми до речень.

1. Мені ввижається, як в тихім, ріднім колі старий дідусь навча своїх онуків.

2. Де ясен горбатий зачах безкрило, діти з батьком дерева садили.

3. Горджуся, що батькові руки  святі мене зігрівали і гріють у житті.

4. Покажи до схід сонця хлоп ’яткові поле, де русалки стрибають у житі зеленім.

5. В краю дитинства я стежок шукаю, якими ніби вчора ще ходив.

 

 • Групова робота з картками. конструювання речень

Завдання для 1-ї групи

Перетворити пари простих речень на складнопідрядні з підрядними означальними, накреслити схеми речень, пояснити розділові знаки.

1.У лісі стоять дерева. Їх обліпив пухнастий сніг.

2. Люди готувались до зими. Вона мала бути холодною.

 1. Зимовими вечорами, сидячи за шиттям, мама співала тихо і сумно

улюблені пісні. Вони линули над селом.

Завдання для 2-ї групи

Перетворити пари простих речень на складнопідрядні з підрядними обставинними, накреслити схеми речень, пояснити розділові знаки.

1.У лісі стоять дерева. Їх обліпив пухнастий сніг.

2. Люди готувались до зими. Вона мала бути холодною.

 1. Зимовими вечорами, сидячи за шиттям, мама співала тихо і сумно

улюблені пісні. Вони линули над селом.

Завдання для 3-ї групи

Перетворити пари простих речень на складнопідрядні з підрядними з’ясувальними, накреслити схеми речень, пояснити розділові знаки.

1.У лісі стоять і говорять дерева. Їх обліпив пухнастий сніг.

2. Люди про цю зиму вже багато знали. Вона мала бути холодною.

 1. Зимовими вечорами, сидячи за шиттям, мама співала тихо і сумно .

Пісні були про тепле  літечко .

 • Гра « Сніжки»

    Вчитель кидає учням паперові сніжки, в середині яких подані початки речень, а учні повинні придумати продовження речення відповідно до завдання ( означальне,з’ясувальне чи обставинне). Кожній групі по три сніжки.

               Речення для гри:

 1.   Я люблю зимову тишу, ( означальне).
 2.   Біла пухка ковдра зими, ( означальне), лежить скрізь.
 3.   Горобці,  розсілись на дахах будинків, вкритих снігом, (обставинне).
 4.   Дивлячись на засніжену дорогу, дідусь згадував , ( з’ясувальне).
 5.   Цього зимового ранку навіть кіт не хотів виходити з хати, (обставинне).
 6.   Дзвенять у відрах крижані кружальця, ( з’ясувальне).
 7.   Килим сніговий  важче налягає, (обставинне).
 8.   З неба сірої безодні міріадами летять метелики холодні, (означальне).
 9.   Ой, скажіть мені,сніжинки, ( з’ясувальне).
  • Творча робота.

Написати твір-мініатюру „Зимова казка” (5-6 речень).

Група 1

Використати складнопідрядні речення з підрядними обставинними.

Група 2

Використати складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

 Група 3

Використати складнопідрядні речення з підрядними означальними.

 

 (Діти працюють, звучить музика Чайковського „Пори року”)

 

VI. Підсумок уроку

Самостійна робота

Визначте види підрядних речень, відповіді у вигляді цифри, яка позначає номер речення, запишіть у три колонки( 1- з’ясувальні; 2- означальні; 3- обставинні)

 1.  Пішли такі сніги, що за поріг не витягнеш ноги.
 2.  Добре знати зимою, що знов навесні ти побачиш обличчя трав.
 3. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах, їм було байдуже, що бурхав холодний вітер.
 4. [ ], (що… )
 5. Страшна зима, як дров нема.

      6. Хто має розум, той не їде зимою возом.

      7. [ ], (яка… )

      8.  Зима спитає, де ти був улітку.

      9. Людина, що про здоровя  дбає, без шуби взимку не гуляє

      10. [ ], (бо ).

       11. Ввечері, коли випав перший сніг, я згадав про неї.

      12. (Якщо), [ ].

Ключ:

З’ясувальні

Означальні

Обставинні

2, 3, 4, 8

1,6, 7, 9

5, 10, 11, 12

 • Рефлексія « Незакінчене речення» (Ялинка )

навчився…
На уроці я зрозумів…
усвідомив…

сподобалося …
не сподобалося …
Мені було важко …
було легко …
було цікаво …

VII. Оцінювання . Повідомлення домашнього завдання.

 1. Опрацювати теоретичний матеріал §11на с. 83-95.
 2. Виписати з підручника біології, хімії чи географії по 5 речень різних видів, накреслити до них схеми.
 3. Для сильніших учнів написати міні –твір на тему : « Прийшла зимонька-зима».

 

 

 

 

doc
Додано
13 січня 2018
Переглядів
8695
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку