7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Розробка уроку з української мови за темою "Синхронний переклад текстів, сприйманих на слух. Контрольна робота № 2 "Синхронний переклад"

Про матеріал

Пропоную розробку уроку з української мови за темою " Синхронний переклад текстів, сприйманих на слух. Контрольна робота № 2 "Синхронний переклад". Тексти для перекладу підібрані з урахуванням професій, які отримують наші учні. Власне контрольна робота розрахована приблизно на 12-15 хвилин, тому передбачені й інші етапи.

Перегляд файлу

 

 

Мета:

Навчальна: формувати і контролювати навички перекладу з голосу текстів; поглибити знання про різні типи, жанри, стилі; вміння відбирати оптимальні з точки зору мовленнєвої задачі мовні засоби; перевірити вміння учнів працювати зі словниками.

Розвиваюча: розвивати пам’ять, розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, логічне мислення; збагачувати словниковий запас учнів.

Виховна: виховувати інтерес до різних сфер професійної діяльності, толерантність до чужої думки, виховувати потребу самостійно удосконалювати  культуру усного і писемного мовлення.

Тип уроку: Урок контролю, оцінки й корекції знань, умінь та навичок. Матеріально-технічне та методичне забезпечення уроку: методична розробка уроку,дидактичні матеріали, словники.

Методична мета: використання інтерактивних методів навчання.

 

Міжпредметні зв’язки: російська мова, спецдисципліни.

 

 

             

 

 

Етап уроку

Час (у хвилинах)

І

Організаційний момент

1

ІІ

Перевірка домашнього завдання 

6

ІІІ

Мотивація навчальної діяльності учнів

1

IV

Оголошення теми і мети уроку

1

V

Перевірка та повторення вивченого матеріалу

9

Інструктаж для проведення роботи

2

VІI

Застосування знань у стандартних і змінених умовах. Контрольна робота

12

VIІІ

Збирання виконаних завдань, перевірка, аналіз. оцінювання

7

Підсумки уроку та оцінювання роботи учнів

2

Х

Рефлексія

3

ХІ

Інформація про домашнє завдання

1

Загальний час

45 хв.

 

 

 

 

             

І. Організаційний момент (1хв.)

 Перевірка готовності кабінета до уроку.

 Привітання учнів.

 Перевірка наявності учнів.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання (6хв.)

 Впр. 322 (основне)

 Додаткове (якщо виконано):

o Доберіть 10 слів «важкого» перекладу. o Складіть презентацію «Багатство виражальних можливостей української мови».

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів (1хв.)

 Слово викладача.

 

IV.   Оголошення теми і мети уроку (1хв.)

 Тему і мету оголошує викладач.

 

V.   Перевірка та повторення вивченого матеріалу (9 хв.)

 Підготовка до ЗНО. (Додаток 1) o Фронтальне опитування:

1.     Назвіть значущі частини слова.

2.     Яким є порядок розбору слова за будовою?

3.     Як знайти корінь слова?

           

o Вправа № 1

Перекладіть подані слова і зробіть розбір за будовою: Работник, мастерство, профессиональный, процесс, общеобразовательный, стремление.

КЛЮЧ:

Робітник, майстерність, професійний, процес, загальноосвітній, прагнення.

 

o Вправа № 2

Запишіть слова в кожній частині за їхньою будовою в такому порядку

(буквами п, к, с, з позначено відповідно префікс, корінь, суфікс, закінчення):

1) п+к+з; 2) п+к+с+з; 3) п+к+с; 4) к+з; 5) п+к; 6) к+с; 7) к+с+з

1.   Кінний, орач, обв’язаний, затінок, довіра, іскра, розквіт. 

2.   Бачиш, об’їзд, роз’яснений, істинний, трудар, окраєць, віддяка. 

3.   Запал, ідея, нагода, проміжок, орлиний, носій, експортний. 

Ключ. З перших букв прочитаєте закінчення:

1)  давнього латинського вислову: “Через терни...”;

2)  українського прислів’я: “Пташку пізнати у польоті, а людину — ...”;

3)  українського прислів’я: “Вчитися ніколи...”.

 

КЛЮЧ

1.   довіра, обв’язаний, затінок, іскра, розквіт, орач, кінний. 

2.   віддяка, роз’яснений, окраєць, бачиш, об’їзд, трудар, істинний. 

3.   нагода, експортний, проміжок, ідея, запал, носій, орлиний.

З перших букв прочитаєте закінчення:

1) давнього латинського вислову: “Через терни до зірок”; 2) українського прислів’я: “Пташку пізнати у польоті, а людину — в роботі...”;

3) українського прислів’я: “Вчитися ніколи не пізно”.

           

VІ. Інструктаж для проведення роботи (2хв.)

 Інструктаж до контрольної роботи № 2 «Синхронний переклад тексту» проводиться викладачем.

 

VІI. Застосування знань у стандартних і змінених умовах. Контрольна робота (12хв.)

 Учні виконують синхронний переклад тексту з голосу викладача.

Текст вибирається відповідно до професії учнів групи.

ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ

КЛЮЧ

Одежду часто приходится ремонтировать. Менять молнию в куртке или джинсах, заделывать порванные участки детской одежды, менять крючки у шубы и т.д. Но, чаще всего, приходится ремонтировать джинсы.

Хлопковая джинсовая ткань не очень прочная и со временем появляются потертости на многих участках джинсов. Как восстановить потертые, а иногда и порванные участки джинсов? Одним из способов является штуковка разрывов. С обратной стороны джинсовой ткани укрепите заплатку из джинсовой ткани, так, чтобы она "с запасом" закрывала рваный участок. Заплатку можно приметать нитками по краям, но лучше приклеить на паутинку. Бахрому по краю аккуратно "подстригите". 

Одяг часто доводиться ремонтувати. Міняти блискавку в куртці або джинсах, латати порвані ділянки дитячого одягу, міняти гачки у шуби і т.д. Але, найчастіше, доводиться ремонтувати джинси. Бавовняна джинсова тканина не дуже міцна і з часом з'являються потертості на багатьох ділянках джинсів. Як відновити потерті, а іноді і порвані ділянки джинсів? Одним зі способів є штуковка розривів. Зі зворотного боку джинсової тканини закріпіть латочку з джинсової тканини, так, щоб вона "з запасом" закривала рвану ділянку. Латочку можна приметати нитками по краях, але краще приклеїти на павутинку.

Бахрому      по       краю       охайно

"підстрижіть".

 

Для чистки загрязненного и жирного волосяного покрова мехового пальто приготовьте раствор из равного количества спирта, столового уксуса и воды и нанесите его на мех щеткой или поролоном. Затем протрите мех чистым куском ткани. Если изделие сильно зажирено, используйте следующий состав: ржаные или пшеничные отруби положите в металлическую посуду и поставьте ее на огонь. Непрерывно помешивайте массу рукой до тех пор, пока не станет горячо. Горячие отруби рассыпьте по меху и потом соберите их щеткой. После чистки мех встряхните и расчешите. Для чистки зажиренного меха можно смочить в бензине поролон и протереть мех.

Для чищення забрудненого і жирного волосяного покрову хутряного пальта приготуйте розчин з рівної кількості спирту, столового оцту і води і нанесіть його на хутро щіткою або поролоном. Потім протріть хутро чистим шматком тканини. Якщо виріб сильно зажирено, використовуйте наступний склад: житні або пшеничні висівки покладіть в металевий посуд і поставте його на вогонь. Безперервно помішуйте масу рукою до тих пір, поки не стане гаряче. Гарячі висівки розсипте по хутру і потім зберіть їх щіткою. Після чищення хутро струсіть і розчешіть. Для чищення зажиреного хутра можна змочити в бензині поролон і протерти хутро.

 

Если волосы чуть доходят до плеч или немного ниже их уровня, выполнение стрижки следует начинать от макушки.

Выделите одну прядь толщиной 1–1,5 сантиметра и срежьте, сколько необходимо. Эта длина будет контрольной для вашей прически. В среднем длина может составлять от 5 до 8 сантиметров. По очереди подчесывайте к ней остальные прядки затылочной области и укорачивайте их на том же уровне прямыми ножницами. По длине контрольной пряди подровняйте волосы фронтальной и боковой зоны. То же проделайте с теменной зоной и височными областями прядь за прядью. Эта техника предполагает одинаковую длину волос при их зачесывании наверх.

Якщо волосся трохи доходять до плечей або трохи нижче їх рівня, виконання стрижки слід починати від верхівки. Виділіть одне пасмо товщиною 1-1,5 сантиметра і зріжте, скільки необхідно. Ця довжина буде контрольною для вашої зачіски. У середньому довжина може становити від 5 до

8 сантиметрів. По черзі подчісуйте до неї інші прядки потиличної області і вкорочуйте їх на тому ж рівні прямими ножицями.

По довжині контрольного пасма підрівняйте волосся фронтальної та бокової зони. Те ж виконайте з тім'яною зоною і скроневими областями пасмо за пасмом. Ця техніка передбачає однакову довжину волосся при їх зачісуванні наверх.

Салаты    —    особая     группа

блюд. В словарях сказано, что это (кроме того, что так же называется несколько видов огородных растений) смесь различных продуктов, залитая соусом или приправой.

Следовательно, салатов может быть великое множество: варианты смешивания продуктов бесконечны.

Каждая хозяйка делает это по-

своему — было бы что смешивать. По сравнению с другими блюдами салаты хорошо усваиваются, не вызывая никакого дискомфорта. Зимой салаты в основном готовят из вареных овощей, добавляя консервированные фрукты и ягоды, а летом — из сырых, что уже само по себе вкусно и полезно. Практически все овощи, используемые для приготовления салатов, способствуют укреплению здоровья.

Салати - особлива група страв. У словниках сказано, що це (крім того, що так само називається кілька видів городніх рослин) суміш різних продуктів, залита соусом або приправою. Отже, салатів може бути безліч: варіанти змішування продуктів нескінченні. Кожна господиня робить це по-своєму - було б що змішувати. У порівнянні з іншими стравами салати добре засвоюються, не викликаючи ніякого дискомфорту. Взимку салати в основному готують з варених овочів, додаючи консервовані фрукти і ягоди, а влітку - з сирих, що вже саме по собі смачно і корисно. Практично всі овочі, використовувані для приготування салатів, сприяють зміцненню здоров'я.

 

           

VІIІ. Збирання виконаних завдань, перевірка, аналіз. Оцінювання (7хв.)

 Перевірка може здійснюватись як самоперевірка учнями з подальшою контрольною перевіркою викладачем.

 

IХ. Підсумки уроку та оцінювання роботи учнів (2хв.)

 Підведення підсумків викладачем.

 

Х. Рефлексія (3хв.)

 Інтерактивна вправа «Мікрофон» (Додаток 2)

 

ХІ. Інформація про домашнє завдання (1хв.)

 

Основне:

Впр. 324(3)

Додаткове:

Складіть монологічне висловлювання на тему «Ремісник чи майстер», висловивши думку про те, що велике значення має не стільки вибір професії, скільки прагнення досягти вершин професіоналізму.

Творче:

Створіть стінну газету «Наша майбутня професія».

 

             

1.     Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. — Харків: Фоліо, 2005. — 767 с. — (Бібліотека державної мови). — ISBN 966-03-2698-Х с.

2.     Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. В. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. — К.: Наукова думка, 2005. — 264 с.

3.     Російсько-український словник (160 тис. слів) / За ред. Жайворонка В. В. — Київ: Абрис, 2003. — 1424 с.

4.     Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові. – К.: Академперіодика, 2014. – 324 с.

5.     Тищенко К. М. Іншомовні топоніми України: Етимологічний словникпосібник. – Тернопіль, 2010. – 240 с.

6.     Український орфографічний словник: близько 165 000 слів / За ред. В. М. Русанівського . — Київ: Дніпро, 2006. — 940 с. — (Словники України).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Колпакова Оля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Жукова Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Вовк Софія Андріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Гаврошівська Галина Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Зиміна Світлана Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
pdf
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
1602
Оцінка розробки
5.0 (10 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку